Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict te weinig

26-5-2016 - Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Sociale media worden nauwelijks gebruikt en ict toepassen voor samenwerking gebeurt heel weinig. In het vo maken leraren en leerlingen meer gebruik van internet dan in het po, vooral om informatie op te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere de universiteit van Amsterdam. Van primair onderwijs tot hbo gebruiken leraren en docenten ict grotendeels voor dezelfde doeleinden: voor klassikale instructie en om leerlingen en studenten zelfstandig te...
Thema's:

Dekker: geen onderzoek naar segregatie in het onderwijs

26-5-2016 - Amsterdam heeft het grootste aantal categorale scholen voor mavo, havo of vwo. Volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam is het Amsterdamse voortgezet onderwijs gesegregeerd. Staatssecretaris Dekker ziet echter geen meerwaarde aan verder onderzoek naar segregatie in het onderwijs, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de bewindsman van OCW zijn schriftelijke reactie op vragen van de leden Vermue en Jadnanansing van de PvdA over onder andere segregatie en de rol van brede scholengemeenschappen. Dekker reageert hierop: “Scholen hebben de...
Thema's:

Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten

24-5-2016 - De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de eindexamens zijn nog niet voorbij. Het vwo-examen Nederlands bereikte vorige week vrijdag al een klachtenrecord van 24.490. Afgelopen vrijdag werd dat record opnieuw gebroken door het havo-examen Engels (24.847 klachten). Hiermee telt het havo-examen Engels de meeste klachten aller tijden. Het LAKS meldt dat 71 procent van de scholieren het examen ‘moeilijk’ of ‘...
Thema's:

Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032

23-5-2016 - De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april aan de Kamer. De AVS wil zeker deelnemen in de regiegroep, zodat diverse belanghebbenden, waaronder schoolleiders, ook kunnen bijdragen aan de gewenste verdieping. In eerdere debatten gaven diverse fracties al aan de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 te willen versterken en de Onderwijscoöperatie meer regie te geven. Ook een motie van Kamerleden Van Meenen (...
Thema's:

Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO

23-5-2016 - De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun ledenraadplegingen binnen hebben. Als deze ook instemmen, gaat de nieuwe cao in per 1 juli 2016. Van de leden van de VO-raad heeft 79 procent een geldige stem uitgebracht. Daarvan is ruim 89 procent positief over het akkoord. Conform de statuten kan de VO-raad nu een nieuwe CAO VO 2016-2017 afsluiten, meldt de VO-raad. Per 1 juli 2016 kan dan de nieuwe CAO VO van kracht worden. De...
Thema's:

Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen

19-5-2016 - Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die in mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde op het onderzoek naar het effect van beleid op de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Een van de studies in het proefschrift ‘Measuring the Impact of Public Policy on Socioeconomic Disparities in Health’ gaat over de effecten van een latere schoolkeuze op gelijke kansen in het onderwijs en op de gezondheid...
Thema's:

Dekker geeft voorrang aan asielzoekersonderwijs boven aanpak leerlingendaling

17-5-2016 - In de meivakantie is er een verontrustende brief van staatssecretaris Dekker uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de bewindsman dat hij meer prioriteit geeft aan het asielzoekersonderwijs boven het programma leerlingendaling. De AVS  is blij met de aandacht voor het belang van asielleerlingen in het onderwijs, maar betreurt het dat dit nu ten koste gaat van het zeer belangrijke thema leerlingendaling. “De afgelopen maanden is de ondersteuningsbehoefte in het onderwijsveld toegenomen bij de organisatie van asielzoekersonderwijs. Ik heb er daarom voor gekozen...

Vrouwen in onderwijs verdienen stuk minder dan mannen

13-5-2016 - In het onderwijs en de zorg is er sprake van een grotere kloof dan gemiddeld tussen mannelijke en vrouwelijke salarissen. Het verschil is hier 15 procent, terwijl het gemiddelde verschil 5 procent is. In vergelijking met andere landen is de loonkloof in Nederland kleiner. Dat blijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer/Monsterboard WageIndex. Vrouwen in het Nederlandse onderwijs hebben een gemiddeld bruto-uurloon van 15,70 euro, terwijl mannen in het onderwijs gemiddeld 18,50 euro bruto per uur verdienen. Dit verschil komt procentueel overeen met de loonkloof in de zorg, maar daar...
Thema's:

Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde

12-5-2016 - De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9. 80 procent van de basisscholen nam de Centrale Eindtoets af. Overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP Eindtoets. Ongeveer evenveel leerlingen als eerdere jaren hebben in 2016 een advies voor vmbo, havo of vwo gekregen. De gemiddelde score van 534,9 ligt een fractie lager dan in 2015 (535,3) en is hetzelfde als in 2014 (534,9). Het best...
Thema's:

Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting

12-5-2016 - Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het mogelijk te reageren op deze internetconsultatie. In februari van dit jaar noemde minister Bussemaker van Onderwijs tijdens een debat over het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht een instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden op hoofdlijnen van de begroting nog ‘een brug te ver’. Nu probeert het kabinet toch via een wetswijziging (WMS) te regelen dat de...
Thema's:

LAKS opent eindexamenklachtenlijn

12-5-2016 - Met het begin van de centrale eindexamens opent het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. De circa 210.000 eindexamenkandidaten kunnen bij het LAKS terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. In 2015 kwam het recordaantal van ruim 161.000 klachten binnen. Deze klachten worden besproken met het College oor Toetsen en Examens of met de Inspectie van het Onderwijs. Na afloop van de examens wordt per vak bekeken of, onder andere op basis van de klachten, de norm aangepast moet...
Thema's:

Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde

12-5-2016 - De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9. 80 procent van de basisscholen nam de Centrale Eindtoets af. Overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP Eindtoets. Ongeveer evenveel leerlingen als eerdere jaren hebben in 2016 een advies voor vmbo, havo of vwo gekregen. De gemiddelde score van 534,9 ligt een fractie lager dan in 2015 (535,3) en is hetzelfde als in 2014 (534,9). Het best...
Thema's:

Nog voldoende ruimte voor aanvragen Lerarenbeurs

10-5-2016 - Tot 1 juli kunnen leraren in alle onderwijssectoren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de Lerarenbeurs achterblijft in vergelijking met vorig jaar. Bestuurders en schoolleiders kunnen dus nog hun teamleden wijzen op deze mogelijkheid en daarmee bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het team. Met de Lerarenbeurs kunnen leraren hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.  De leraar ontvangt een financiële tegemoetkoming van maximaal 7.700 euro voor...
Thema's:

Nationale Onderwijsprijs weer van start

9-5-2016 - Elke school ontvangt in mei een poster met spelregels over de Nationale Onderwijsprijs, die al sinds 1993 wordt uitgereikt. Er zijn voorrondes in alle provincies. De prijs is een bron van vernieuwend onderwijs. De tweejaarlijkse prijs heeft als belangrijkste doelstelling inspirerende initiatieven in het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen en te verspreiden. Scholen kunnen deelnemen met een activiteit of project uit hun eigen onderwijspraktijk. In elke provincie wordt in het najaar een eigen onderwijsprijs uitgereikt, zodat scholen zich ook regionaal kunnen...
Thema's:

Schoolkantines kunnen nog ietsjes gezonder

9-5-2016 - Ongeveer 80 procent van de scholen in vo en mbo heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan gezonde voeding. In de kantines worden bijvoorbeeld meer gezonde dan ongezonde producten aangeboden. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM onder 450 scholen dat in opdracht van staatssecretaris Van Rijn van VWS is gedaan. Toch kan het volgens de staatssecretaris nog beter. “Scholen zijn een cruciale schakel om jongeren mee te nemen in gezond gedrag. De kantines gaan de goede kant op. Dus de wil is er wel, maar het effect zou veel groter zijn als het aanbod in de automaten...
Thema's:

Laag inkomen steeds meer belemmering voor schoolreisje

9-5-2016 - Sinds 2010 is het aantal kinderen met risico op armoede gestegen, als gevolg van de economische crisis. 421 duizend minderjarige kinderen groeiden in 2014 op in een huishouden met een laag inkomen. Hierdoor kunnen zij minder vaak meedoen aan activiteiten, zoals het schoolreisje of sport- of muziekles, dan hun leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal minderjarige kinderen dat in 2014 opgroeide in een huishouden met een laag inkomen komt neer op 12 procent (421 duizend kinderen). 131 duizend minderjarige kinderen leefden...
Thema's:

Overgang vluchtelingkinderen naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over

9-5-2016 - De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de zomervakantie in hetzelfde schoolgebouw de internationale schakelklas (ISK) onderbrengen. AVS-voorzitter Petra van Haren wil weten tegen welke problemen de school en het schoolbestuur aanlopen en sprak met ISK-directeur Theus Galesloot en bestuursvoorzitter Yolande Ulenaers. Kader Primair luisterde mee. De start van de Heumensoordschool in Nijmegen was de tweede week van januari landelijk nieuws. De gemeenten...

Bewegen tussen én tijdens de les

9-5-2016 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De onderbouwleerlingen van de vmbo-afdeling van het Stanislascollege in Rijswijk bewegen en sporten minstens anderhalf uur per dag. Het verhoogt de concentratie, motivatie en verbetert het onderlinge contact. “We zochten naar manieren om de leerprestaties te verbeteren. Daarnaast wilden we de school beter profileren, want we kampten met een teruglopend leerlingenaantal”, vertelt Fons van den Broek,...
Thema's:

De wereld binnen handbereik

9-5-2016 - Van kleuters die Engels leren, een uitwisselingsproject met Spanje tot een internationaal universitair onderzoek; er gebeurt al van alles aan internationalisering in het onderwijs. Om kinderen op te leiden tot wereldburgers pleit de Onderwijsraad voor een integrale aanpak. Kinderen groeien op in een global village: door nieuwe media ligt de hele wereld binnen handbereik. De culturele diversiteit neemt toe, terwijl er tegelijkertijd sprake is van individualisering. De Nederlandse samenleving verandert sterk en dat werkt door in het onderwijs. “Onze taak is leerlingen voor...
Thema's:

‘Europese scholen moeten bakens van hoop zijn’

9-5-2016 - De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor van Clive Byrne. De voorzitter van de European School Heads Association (ESHA) zit achter z’n bureau en schetst via Skype de grote verschillen binnen het Europese onderwijs. Zijn handen gebaren mee wanneer hij vertelt over de verbindende functie die ESHA wil vervullen. “Wij overbruggen de verschillen en helpen elkaar verder.” Europa kent veel verschillende schoolsystemen. Hoe beïnvloeden die het schoolleiderschap? “De nationale structuur heeft absoluut invloed op het type leiderschap. Neem...
Thema's:

Sloveense schoolleiders worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen

9-5-2016 - Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke ontwikkelingen te bespreken die schoolleiders in heel Europa aangaan. De nationale schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS, nemen de zaken ter harte waar zij met hun eigen leden – indirect ook allemaal aangesloten bij ESHA - mee verder willen.   Gastland Slovenië worstelt met een aantal ontwikkelingen waar ook veel andere landen zich in herkennen. Het komen tot een...

Maatwerkpilot op enkele vo-scholen

2-5-2016 - Op zo’n tien tot twintig scholen in het voortgezet onderwijs zal een pilot gedaan worden waarbij leerlingen een of meer vakken op een hoger niveau kunnen afronden, wat vervolgens ook op het (maatwerk)diploma vermeld wordt. Dit is afgesproken in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over maatwerk in het onderwijs op 28 april. In de pilot krijgen leerlingen een maatwerkdiploma waarop komt te staan welke vakken ze op een hoger niveau hebben gevolgd. Tot nu toe kregen ze een diploma van het laagste niveau. Als ze het examen in de vakken op hoger niveau niet halen, mogen ze...
Thema's:

Extra geld voor opvang vluchtelingen

2-5-2016 - Er komt 500 miljoen euro extra beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Het geld gaat naar gemeenten die vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Daarvan is 16 miljoen specifiek bestemd voor de inrichting van (tijdelijke) onderwijshuisvesting in het voortgezet onderwijs.   De 500 miljoen is bedoeld voor een ‘sluitende aanpak’ voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij moeten zo snel mogelijk aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Daarom wordt vooral ingezet...

Tussenrapportage landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen Passend onderwijs

26-4-2016 - In de rapportage staan de activiteiten van de commissie - waarin ook de AVS zitting heeft - sinds haar aanstelling in 2003. Inclusief een overzicht van de signalen die de commissie ontving en een duiding ervan.

Pagina's