Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Doorstroom naar havo verschilt sterk per school

20-11-2017 - De aantallen leerlingen die doorstromen van het vmbo naar de havo verschillen sterk per school. Dat blijkt uit een analyse van de NOS, die zich baseert op data afkomstig van de website ‘Scholen op de kaart’. Het betreft leerlingen die in schooljaar 2015/2016 hun eindexamen haalden. Nederland telt scholen waar ruim de helft, en in een enkel geval driekwart van de leerlingen doorstroomt. Maar er zijn ook tientallen scholen waar na het eindexamen niet één vmbo'er verdergaat op de havo. Gemiddeld kiest een kleine 16 procent voor de havo, als ze op...
Thema's:

Stijging aantal burn-outs deels door tijdelijke contracten

20-11-2017 - Het aantal burn-outs is fors gestegen. Van de Nederlandse vrouwen zegt 15 procent een burn-out te hebben of te hebben gehad. Dit was twee jaar geleden nog 9,4 procent. In diezelfde periode steeg het aantal opgebrande of overspannen mannen van 6 naar 9 procent. Qua burn-out gevaar scoren onderwijs en zorg hoog. Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek van universiteit Nyenrode en carrièresite Intermediair. In de enquête onder 72 duizend werknemers rapporteerden de werknemers niet alleen of ze in hun eigen ogen met een burn-out kamp(t)en,maar ook of de burn-...
Thema's:

20 november start Week van de Kindermishandeling

17-11-2017 - Op maandag 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, geeft minister Hugo de Jonge van VWS het startschot van de Week tegen Kindermishandeling. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer geeft dan een toelichting en reactie op het rapport over de preventieve gemeentelijke aanpak van kindermishandeling. Ook zijn er van 20 tot en met 26 november diverse activiteiten en wordt er online aandacht besteed aan het onderwerp. Verspreid over de provincies zijn er diverse activiteiten in die week, van tentoonstellingen, een quiz en lezingen tot scholing en filmpjes. Op...

School kleine rol in bijbrengen digitale vaardigheden

17-11-2017 - Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. De meeste jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met het inschatten van betrouwbare informatie. Dat blijkt uit twee complementaire onderzoeken die bij de start van de Week van de Mediawijsheid, 17 november, zijn gelanceerd: de ‘Monitor Jeugd en Media 2017’ van Kennisnet en ‘Vanzelf Mediawijs? 2017’ van Mediawijzer.net. De onderzoeken laten ook zien dat de school nu slechts een kleine rol speelt in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Jongeren doen hun vaardigheden vooral in hun vrije...
Thema's:

Nieuwe campagne om ‘Helden voor de klas’ te werven

16-11-2017 - Dit najaar start er een nieuwe studiekeuzecampagne Helden voor de klas, een gezamenlijk initiatief van Voion en het Arbeidsmarktplatform PO. Doel is dat meer studie- en masterkiezers voor het vak leraar gaan. Want het onderwijs heeft meer ‘helden voor de klas’  nodig. Helden voor de klas richt zich op bovenbouw havo- en vwo-scholieren en laatstejaars bachelor studenten in een kernvak dat relevant is voor een van de tekortvakken. Het streven is vooroordelen over het vak en de opleiding weg te nemen en een fris perspectief te bieden op het vak. Aan de orde komen...
Thema's:

Particuliere scholen vangen betaald zorgleerlingen op

14-11-2017 - Scholen betalen particuliere instellingen om leerlingen op te vangen waar ze zelf geen raad mee weten. Daarmee overtreden ze de wet. Dit blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) dat zondagavond 12 november werd uitgezonden. Twee particuliere scholen laten in het tv-programma weten dat het samenwerkingsverband (mee)betaalt. Omdat de constructie bij wet verboden is, worden mondelinge afspraken gemaakt en geen contracten opgesteld. Daarom is het moeilijk vast te stellen om hoeveel leerlingen het gaat. Het ministerie van Onderwijs blijkt niet op de hoogte...

Wederzijds vertrouwen randvoorwaarde om werkdruk te verlagen

10-11-2017 - De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van zowel schoolleiders als medewerkers. “Als draagvlak bij een van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen”, concludeert onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) in haar proefschrift ‘Verminderen van werkstress bij docenten’, die zij op 7 november verdedigde bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Succesfactoren voor een werkzame aanpak zijn: doe het samen, bereid de aanpak goed voor en leidt het actieplan als een organisatieverandering. Een gebrek aan wederzijds...
Thema's:

Steeds meer gemeenten verhogen normbedragen voor nieuwbouw

9-11-2017 - Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug heeft de gemeente Amsterdam onlangs ook ingestemd met de door het college voorgestelde aanpassing. Dit meldt kenniscentrum Ruimte-OK op haar site. Met de verhoging van de normbedragen lopen deze gemeenten voorop in de landelijke discussie over een mogelijke aanpassing van de VNG-(advies)normen. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks uit als een collectieve dienstverlening. De...

Jongeren in Nederland minder bekend met democratie dan in vergelijkbare landen

7-11-2017 - Nederlandse jongeren weten minder over democratie dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen. Dat blijkt uit de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal onderzoek naar burgerschap onder leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarvan de resultaten op dinsdag 7 november zijn gepubliceerd. Het Nederlandse deel van het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Kohnstamm Instituut, in opdracht van het ministerie van OCW. De meningen van Nederlandse scholieren over burgerschap zijn weinig veranderd vergeleken met...
Thema's:

Cultuuronderwijs heeft vaste plek op vo

7-11-2017 - Cultuuronderwijs heeft een vaste plek gekregen in het voortgezet onderwijs en scholen zijn er positief over. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De scholen zijn over het algemeen positief over de gang van zaken, de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweegbrengt bij hun leerlingen, aldus het monitorrapport dat naast een landelijke enquête met vragenlijsten uit een kwalitatief deel met interviews bestond. De vragenlijst is onder andere door 219 schoolleiders ingevuld...
Thema's:

Kabinet bezuinigt fors op onderwijssectoren

7-11-2017 - Het kabinet snijdt tientallen miljoenen in alle onderwijssectoren. Voor het po loopt de bezuiniging op tot structureel 61 miljoen euro. Bij het vo gaat het om structureel 47 miljoen. Dit blijkt uit de nota van wijziging op de begroting die 3 november naar de Tweede Kamer is gestuurd. De bezuiniging in alle onderwijssectoren (ook mbo, ho en wo) is het gevolg van opstapelende tekorten op de onderwijsbegroting. Voor 2018 wordt het gat op de begroting nog enigszins gedekt (6,7 miljoen bezuinigingen in po en 5,2 miljoen in vo), omdat het ministerie van Financien tijdelijk bijspringt...
Thema's:

AOW-leeftijd stijgt niet in 2023

3-11-2017 - De AOW-leeftijd gaat voor het eerst in vier jaar niet omhoog. Ook in 2023 mogen mensen met 67 jaar en drie maanden met pensioen. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Uit de laatste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de levensverwachting niet zo snel stijgt als voorzien. De AOW-leeftijd is daaraan gekoppeld. In november vorig jaar werd besloten dat de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Voor 2023 blijft deze...
Thema's:

De Vreedzame school erkend als effectieve interventie

3-11-2017 - Het programma De Vreedzame school is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut. De Vreedzame school is een schoolbreed programma voor basisscholen, dat streeft naar een school als democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten leren om conflicten constructief op te lossen en waarin kinderen verantwoordelijkheid leren dragen voor het sociale klimaat in de gemeenschap. Naast de wekelijkse lessen in alle groepen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats om de competenties te...
Thema's:

Gevarenzone

28-10-2017 - Eindelijk was er dan het regeerakkoord. Met een verbluffende paragraaf als het gaat om investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. Werkdruk en grote problemen op de arbeidsmarkt zoals het lerarentekort schreeuwen om investeringen in het hier en nu. Dat er geld wordt vrijgemaakt geeft aan dat er enig begrip is voor de knelpunten op zichzelf, maar het besef van urgentie lijkt geheel te ontbreken. En dat terwijl het po op 5 oktober massaal staakte onder het credo ‘Code rood’ (zie ook pagina 10). Dan heb je het over een gevarenzone. En daar zitten we nu in....

Verzuim in vo licht gestegen

26-10-2017 - Het verzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Vanwege de geringe stijging, is er geen sprake van een trendbreuk. Het gemiddeld verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs beweegt zich de afgelopen tien jaar steeds rond de 5,0 procent voor het OP en rond de 5,5 procent voor het OOP. Dit meldt arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion op zijn site. Het verzuimpercentage van het OP is in 2016 ten opzichte van vorig jaar gestegen van 4,9 procent naar 5...
Thema's:

Slob en Van Engelshoven nieuwe ministers OCW

26-10-2017 - Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) zijn op 26 oktober door koning Willem-Alexander beide officieel benoemd en beëdigd als OCW-ministers in het nieuwe kabinet. Slob is onder andere verantwoordelijk voor primair en voortgezet (funderend) onderwijs. Van Engelshoven draagt naast haar portefeuilles ook de eindverantwoordelijk voor het ministerie. Beide bewindslieden hebben veel ervaring op onderwijsgebied. Slob was eerder docent geschiedenis en maatschappijleer en directeur van een onderwijsorganisatie/administratiekantoor. Van 2001 tot 2015 zat hij in...
Thema's:

17 tot en met 24 november: Week van de Mediawijsheid

26-10-2017 - Tijdens de Week van de Mediawijsheid, van 17 tot en met 24 november, roept Mediawijzer.net schoolleiders, leraren , ouders en leerlingen op samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs. Via het Nationaal Media Paspoort is gratis lesmateriaal beschikbaar voor po, so en vo en scholen kunnen zich aanmelden voor een activiteit.   Voor alle onderwijssectoren is er lesmateriaal beschikbaar, zoals de MediaMasters Game (groep 7 en 8) voor po en so en het Sociaal Media Rijbewijs voor vo. Ook zijn...
Thema's:

Stichting van het Onderwijs mist heldere visie in regeerakkoord

24-10-2017 - Het regeerakkoord roept op bepaalde punten vragen op over de verdere uitwerking. Er kan bijvoorbeeld meer gedaan worden aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs, om de nijpende situatie op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. Ook moeten er betere maatregelen komen om kansenongelijkheid te bestrijden. Dit is de reactie van de Stichting van het Onderwijs, die de diverse onderwijssectoren (van primair tot universitair) vertegenwoordigt, op het regeerakkoord. De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van het Onderwijs, waar de AVS ook deel van...
Thema's:

Ziekteverzuimpercentage onderwijzend personeel po licht gedaald

23-10-2017 - Omdat het ministerie van OCW, het Vervangingsfonds en AenO Fonds VO behoefte hebben aan gegevens over het niveau en de ontwikkeling van het verzuim in het primair en voortgezet onderwijs is hierover een eindrapportage verschenen over het jaar 2016.   DUO verzamelt verzuimgegevens als onderdeel van de personele gegevensleveringen. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie, de gemiddelde verzuimduur en het nulverzuim.   Het verzuim wordt...
Thema's:

Dekkingsgraad ABP-pensioen weer omhoog

23-10-2017 - De dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen. In het derde kwartaal van 2017 was de actuele dekkingsgraad 103,3 procent. De beleidsdekkingsgraad lag op 99,3 procent. Dat meldt pensioenfonds ABP op zijn site. Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 procent mag ABP geleidelijk de pensioenen verhogen. ABP schat in dat de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen, is echter, dankzij goede beleggingsresultaten, weer kleiner geworden. ABP meldt dat die kans zeker aanwezig is voor komende jaren....
Thema's:

Meer aanmeldingstijd voor ontwikkelscholen

23-10-2017 - Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die als ontwikkelschool willen bijdragen aan het curriculum kunnen zich tot 17 november 15.00 uur inschrijven. De aanmeldtijd is verlengd omdat scholen aangaven meer tijd nodig te hebben om een team samen te stellen. Inschrijven voor een ontwikkelteam is niet meer mogelijk, die inschrijfprocedure is op 13 oktober jl. gesloten.    Elke ontwikkelschool kiest voor één van de negen leergebieden en wordt daarmee gekoppeld aan één ontwikkelteam. De school reflecteert vanuit de eigen praktijk op...
Thema's:

Wijzigingen ABP per 1 januari 2018

20-10-2017 - Het ABP gaat in een nieuwsbrief op 19 oktober in op de gevolgen van het akkoord dat de sociale partners onlangs hebben bereikt om de pensioenregeling per 1 januari 2018 aan te passen. Aan de ene kant zorgen de aanpassingen voor verbeteringen in bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen. Aan de andere kant komt de ANW-compensatie te vervallen. Pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar De pensioenrekenleeftijd gaat voor pensioenopbouw vanaf 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Het blijft mogelijk om het pensioen nog steeds bijvoorbeeld een jaar eerder te laten ingaan. Wel wordt het deel van...

Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd

20-10-2017 - Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2017/2018 (Regeling bekostiging personeel po 2017/2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het po en vo 2017/2018). In de toelichting wordt aangegeven dat in de regeling alleen een wijziging heeft plaatsgevonden op het gebied van de bekostiging van het samengaan van een...

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel pseudonomiseren leerlinggegevens

20-10-2017 - De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve leveranciers straks met behulp van een minimale hoeveelheid aan leerlinggegevens plaatsvinden.  Het wetsvoorstel is bedoeld om de privacy van leerlingen optimaal te beschermen en het gebruik van digitale leermiddelen te vergemakkelijken. Het kan een veiliger, meer betrouwbare en efficiënte digitale uitwisseling van gegevens door onderwijsinstellingen mogelijk maken,...
Thema's:

Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs gepubliceerd

19-10-2017 - Ter ondersteuning van activiteiten in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie is de Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs op 18 oktober 2017 gepubliceerd. Met daarin nadere regels over de uitkering van subsidies voor lokale en regionale activiteiten ter bevordering van gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren tot 23 jaar. De subsidies kunnen worden aangevraagd van 1 november tot en met 15 december 2017. Uitgangspunt is subsidie toe te kennen aan publiek bekostigde onderwijsinstellingen die, in samenwerking met gemeenten en andere partijen,...

Pagina's