Nieuws

Medezeggenschap Passend onderwijs gaat door tot 31 december 2015 - (1-9-2015)
In ieder geval tot 31 december 2015 kan het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs de werkzaamheden vervolgen en blijft de kennis en expertise beschikbaar. Dit blijkt na overleg in de Stuurgroep medezeggenschap Passend onderwijs met OCW....
Leraren staan kritisch tegenover Passend onderwijs - (1-9-2015)
Een jaar na de invoering van de Wet passend onderwijs staan de meeste leraren in het primair en voortgezet onderwijs negatief tegenover Passend onderwijs. Leraren lopen tegen tal van problemen aan, zoals gebrek aan voorbereiding op de invoering van...
Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst - (31-8-2015)
De leden van overheidscentrales CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM), Ambtenarencentrum (AC) en Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en bedrijfsleven (CMHF) hebben ingestemd met de loonruimteovereenkomst...
Advertenties
 


leerlingbijdeles.png

 Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Bel 030 - 2361010

 Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in om de nieuwsbrief te ontvangen.

Integratie VO-nieuws in nieuwsbrief Funderend Onderwijs
De VO-nieuwsbrief wordt met ingang van hetschooljaar 2015/2016 geïntegreerd in de nieuwsbrief Funderend Onderwijs, waarin zowel PO- als VO-nieuws staat.
Wilt u het VO-nieuws niet missen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief Funderend Onderwijs. Ook op onze website vindt u al het VO-nieuws.

Fiscaal voordeel

U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

Aanvraagformulier vakbondscontributie PO 2013.pdf
Aanvraagformulier vakbondscontributie VO 2013.pdf