Nieuws

Toezichthouders onderwijs verplicht risico’s te melden - (16-7-2015)
Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. Dat staat in...
Bovensectoraal akkoord: meer loonruimte voor onderwijs - (10-7-2015)
De afspraken die vrijdag 10 juli gemaakt zijn in de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 worden gesteund door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De loonruimte zal bestaan uit 2,05 procent in 2015 plus een eenmalige nominale...
Vakbonden CCOOP, CMHF en AC sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel - (10-7-2015)
CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP), CMHF en Ambtenarencentrum (AC) hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op...
Advertenties
 


leerlingbijdeles.png

 Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Bel 030 - 2361010

 Uit het nieuws

 Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in om de nieuwsbrief te ontvangen.

Integratie VO-nieuws in nieuwsbrief Funderend Onderwijs
De VO-nieuwsbrief wordt met ingang van hetschooljaar 2015/2016 geïntegreerd in de nieuwsbrief Funderend Onderwijs, waarin zowel PO- als VO-nieuws staat.
Wilt u het VO-nieuws niet missen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief Funderend Onderwijs. Ook op onze website vindt u al het VO-nieuws.

Fiscaal voordeel

U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

Aanvraagformulier vakbondscontributie PO 2013.pdf
Aanvraagformulier vakbondscontributie VO 2013.pdf