Foutmelding

 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair » Archief » Kader Primair 3 (2011-2012)

Actueel

Eerlijkere kans op gewenste school Ouders kunnen hun zoon of dochter vanaf 1-jarige leeftijd aanmelden op één Haagse basisschool. Op een vast moment in het jaar horen ouders vervolgens of hun kind op de school van hun keuze terecht kan...
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe arbodienst, is een relatief...
`Vele krachtige en innovatieve scholen´Breda is aangewezen als eerste onderwijsstad om een jaarprogramma samen te stellen waarin de kwaliteiten van het...
De AVS is lid van de Europese schoolleidersorganisatie ESHA: European School Heads Association. ESHA is een Europese community waarin...
´Verlagen van de pensioenen komt dichtbij´De dekkingsgraad van ABP is in het derde kwartaal fors gedaald van 112 naar 90...
Bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de...
´Gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen´Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de...
Werknemers jonger dan 25 minder last dan oudereTussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Het onderwijs is de...
Forumveiligeschool.nlHet programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO) heeft een online forum gelanceerd om kennis en ervaringen te delen over...
Vanaf januari 2012Na Tilburg krijgt nu ook Gorinchem een Tiener College. De lokale schoolbesturen voor primair en voortgezet...
`Scholen willen ouders niet onnodig ongerust maken´Volgens onderwijsmedewerkers had bijna de helft van de scholen het afgelopen jaar te maken met een...
RapportDe sterke daling van het aantal leerlingen waar Nederland de komende jaren mee te maken krijgt, heeft gevolgen voor de bekostiging en de...
Luchtzuiverende kamerplanten zorgen voor minder gezondheidsklachten en betere leerprestaties, blijkt uit onderzoek door onder andere TNO.Op vier basisscholen is in twaalf klaslokalen onderzoek gedaan naar de effecten van luchtzuiverende kamerplanten...
Aanpassen instrumentIn verband met de verdere aanpassing van het instrument Arbomeester is het Vervangingsfonds op zoek naar directeuren en schoolleiders die ervaring hebben met dit instrument.Kort voor de zomervakantie is een koppeling tot stand...
De taalprestaties van schakelklaskinderen gaan in het schakeljaar in het algemeen meer omhoog dan die van vergelijkbare kinderen in een controlegroep. Ook zijn vrijwel alle betrokkenen positief en enthousiast over (het werken in) een schakelklas....
Vertaalslag vanuit afspraken pensioenakkoordMinister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën hebben een wijzigingsvoorstel voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de Tweede Kamer ingediend. Door de...
Laag vertrouwen in nieuwe regeling; roep om meer keuzevrijheidRuim 50 procent van de Nederlandse werknemers en werkgevers vindt dat de jongere generaties opdraaien voor het pensioentekort. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in...
Meer dan 80 procent van de onderzochte schoolgebouwen bevat asbestUit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9.800 scholen blijkt dat 81 procent van de scholen waar een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk asbest bevat....
Slechter presterende kinderen niet te snel etiketterenHet IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen, zo hebben Britse onderzoekers ontdekt. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een mensenleven min of...

Thema

Wat maakt een groep leerkrachten tot een goed team? Schoolleiders en deskundigen zijn het er over eens: samenwerken aan hetzelfde doel en zorgen dat leerkrachten complementair zijn aan elkaar. De rol van de schoolleider is daarbij essentieel. De...
Deeltijdwerkers in het onderwijs zijn `here to stay´. Op veel basisscholen lopen inmiddels meer parttimers rond dan fulltimers. Naast knelpunten biedt dit verschijnsel ook kansen voor de schoolontwikkeling en onderwijs kwaliteit. Tekst Susan...
Beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprekKortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben...

Iedere maand

Een van de uitgangspunten van Policy Governance® is de eenheid van bestuur. Daarin is Policy Governance niet uniek, want als het goed is gaat elk bestuur hiervan uit. Wel is het zinvol om stil te staan hoe dit binnen de principes van Policy...
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: brede school Heuvelrijk uit Gerwen (NB) betrok de leerlingen intensief bij de...

Vraag van de maand

Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?

Thema's in dit nummer

Arbo
Onderwijsachterstanden
Beoordelen en functioneren
Leerplicht
School en omgeving
Ouders
Policy Governance®
Veiligheid
Bestuur
Inspectie
Pensioen
Krimp
Overgang PO VO
Passend onderwijs
Kwaliteit