Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair

Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

In de meest recente Kader Primair vindt u onder andere de volgende artikelen:
‘Bestuurders vergeten soms dat ze ook werknemer zijn’
De AVS is er voor de (individuele) belangenbehartiging van alle leidinggevenden in het funderend onderwijs (po en vo). Dus óók voor bestuurders en bovenschools directeuren vanuit hun rol als werknemer van het bestuur of de Raad van Toezicht (RvT). Zo kreeg een algemeen directeur juridische bijstand van de AVS toen haar bestuur volkomen onverwacht een ontslagprocedure begon en vroeg een bestuursvoorzitter advies over een onder druk staande relatie met de Raad van Toezicht. “Dan blijkt dat je de AVS gewoon nodig hebt.” De AVS biedt leden (juridisch) advies op...
(Kader Primair 2 (2014-2015))
Vo-besturen weinig transparant over naleven code Goed Onderwijsbestuur
De Code Goed onderwijsbestuur in het vo heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant over het naleven van de code en komt de scheiding tussen intern toezicht en bestuur in de praktijk te vaak niet goed uit de verf. De commissie Goed Onderwijsbestuur VO concludeert in haar eindrapport dat de formele scheiding tussen de functies van intern toezicht en bestuur weliswaar op orde is, maar dat deze in de praktijk vaak te wensen over laat. Commissievoorzitter Lex van de Haterd: “Nu de afgelopen jaren nieuwe...
(Kader Primair 2 (2014-2015))
Kwart scholen werkt aan gezondheid op school
Van alle scholen in po, vo en mbo heeft 25 procent zich de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Ruim 2.500 scholen maakten gebruik van ondersteuning van het programma #Jeugdimpuls. Dat blijkt uit een rapportage van het RIVM. In 2012 (alleen po), 2013 en 2014 konden scholen een aanvraag doen via www.gezondeschool.nl voor extra ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl op school. Scholen konden een beroep doen op drie soorten ondersteuning, waarbij alle leefstijlthema’s betrokken werden: extra begeleiding en advies-op-maat van een Gezonde...
(Kader Primair 2 (2014-2015))
Afrekenen op resultaten mag, de weg ernaar toe bepalen niet
Staat de relatie bestuurder-schoolleider onder druk nu het onderwijs steeds meer wordt afgerekend op resultaten? Dat hoeft niet per se. Als scholen maar voldoende vrijheid krijgen om te bepalen hoe ze tot die resultaten komen. Ook van hun bestuur. Drie uiteenlopende schoolleiderbestuurder ‘koppels’ aan het woord over hun werkverhoudingen. “Verantwoording afleggen hoort erbij.” Iedereen kent ze, schoolbesturen die autonomie voor de afzonderlijke scholen zeggen voor te staan, maar ondertussen het ene na het andere beleidsdocument over de scholen uitstorten. Iedereen...
(Kader Primair 2 (2014-2015))
Advertenties
 


De meest recente Kader Primair

Heeft u een abonnement op Kader Primair?

Gebruik dit formulier om uw e-mailadres door te geven (opent in een nieuw venster)

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.500 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.500
Frequentie: 10 x per schooljaar

Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs
Het handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs
Het Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en managers in het voortgezet onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een deel van de cao-VO, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 3.500
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS.nl
De website, www.avs.nl, wordt maandelijks ruim 20.000 keer bezocht en biedt de mogelijkheid om uw bedrijf/product/dienst onder de aandacht te brengen middels display advertising (banners).
Via AVS.nl informeert de vereniging alle geïnteresseerden over actualiteiten, trainingen en ander gerelateerd nieuws.

Online vacatures
De vacaturesite, www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl , staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.500 adressen wordt verstuurd. U kunt uw personeelsadvertenties eenvoudig zelf plaatsen via de website.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt tweemaal per maand verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: 7.650
Frequentie: 20 x per jaar (PO editie), 10 x per jaar (VO editie)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

Elma Connecting Business

AVS Media Team Tel. 0226-331692 Email. avs@elma.nl www.elma.nl