Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair
Een opleiding voor een ongewisse toekomst
Het moet anders: daarover zijn we het eens. Maar hoe? In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog ongewisse toekomst. Samen vormen al die vernieuwingen een bont boeket. Maar daarin zie je wel een paar kleuren domineren. Scholen willen naar flexibel onderwijs dat goed aansluit bij individuele leerlingen én de veranderende eisen van de maatschappij. Jongeren moeten wendbaar zijn en de 21st century skills goed in de vingers krijgen. Het Platform Onderwijs2032 heeft allerlei relevante maatschappelijke trends geïnventariseerd en...
(Kader Primair 9 (2014-2015)) Thema
‘Zonder 21e eeuwse vaardigheden komt kennis niet tot uitdrukking’
Leerlingen optimaal voorbereiden voor de uitdagingen van de moderne tijd door hen 21e eeuwse vaardigheden aan te leren. Stiekem doen we al veel, maar hapsnap en niet gestructureerd. Leraren weten niet goed hoe er vorm aan te geven. “Integreer deze vaardigheden in de vakinhoudelijke onderdelen van het hele curriculum.” Critici spreken over ‘oude wijn in nieuwe zakken’ en waarschuwen voor een te grote nadruk op economie bij de definiëring van 21e eeuwse vaardigheden. René Kneyber, wiskundedocent, onderwijsvernieuwer en sinds kort lid van de Onderwijsraad...
(Kader Primair 9 (2014-2015)) Thema
‘Je kunt als leraar niet achterover leunen’
Door de intrede van ict ontstaat meer ruimte voor het doorbreken van jaargroepen, voor tijden plaatsonafhankelijk leren en gepersonaliseerd leren. Daarmee ontstaan ook de kritische vragen. Wat doet het met leerlingen als ze dagelijks achter een computer zitten? Wat betekent het voor de sociale kanten van het leerproces? Is ict een obstakel of juist een hulpmiddel bij samenwerkend leren? Het ministerie van Onderwijs laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren. “De beeldvorming is dat kinderen op Steve Jobs-scholen de hele dag individueel op een iPad zitten te werken.” Maurice de Hond...
(Kader Primair 9 (2014-2015)) Thema
AdvertentiesDe meest recente Kader Primair

Heeft u een abonnement op Kader Primair?

Gebruik dit formulier om uw e-mailadres door te geven (opent in een nieuw venster)

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.500 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.500
Frequentie: 10 x per schooljaar

Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs
Het handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs
Het Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en managers in het voortgezet onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een deel van de cao-VO, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 3.500
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS.nl
De website, www.avs.nl, wordt maandelijks ruim 20.000 keer bezocht en biedt de mogelijkheid om uw bedrijf/product/dienst onder de aandacht te brengen middels display advertising (banners).
Via AVS.nl informeert de vereniging alle geïnteresseerden over actualiteiten, trainingen en ander gerelateerd nieuws.

Online vacatures
De vacaturesite, www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl , staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.500 adressen wordt verstuurd. U kunt uw personeelsadvertenties eenvoudig zelf plaatsen via de website.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt tweemaal per maand verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: 7.650
Frequentie: 20 x per jaar (PO editie), 10 x per jaar (VO editie)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

Elma Connecting Business

AVS Media Team Tel. 0226-331692 Email. avs@elma.nl www.elma.nl