Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair

Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

In de meest recente Kader Primair vindt u onder andere de volgende artikelen:

 

Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende op de rails en bij het opbrengstgericht werken is (nog) geen verbetering zichtbaar. Verder zijn leerlingen gelukkig en  gaan ze graag naar school, maar ze gaan niet met plezier naar de lessen. De kwaliteit van de schoolleider is een belangrijke factor in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Hoe beter de schoolleider, hoe beter de kwaliteit van de lessen. AVS-voorzitter Petra van...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Context belangrijk bij prestaties kleuters
Kleuters zijn gefascineerd door wetenschap en techniek. Ze bestoken volwassenen met waaromvragen. De context, zoals de inrichting van de taak of het soort objecten dat gebruikt wordt, speelt een belangrijke rol bij prestaties van kleuters. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Heidi Meindertsma aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Meindertsma onderzocht hoe kleuters presteren als ze bij het uitvoeren van een taak moeten voorspellen en verklaren wat er gebeurt. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma TalentenKracht, gericht op kinderen tussen de drie en veertien jaar...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’. Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen (leerwinst) helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun leerlingen. Kennis over wat de school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde waarde) stelt scholen in staat hun...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Groen licht voor sectorplan basisonderwijs en ict
De sectorplannen voor het basisonderwijs en de ict-sector zijn goedgekeurd. Voor het onderwijsplan wordt elf miljoen euro uitgetrokken, waarmee de sector ontslag van leerkrachten kan voorkomen en jonge leerkrachten kan aantrekken.  Met het sectorplan kunnen er minimaal 1.500 extra onderwijsbanen ontstaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dit 9 april bekendgemaakt. De uitvoering van het plan vindt in twee jaar tijd plaats. De goedkeuring toont aan dat ook het ministerie van SZW het belangrijk vindt om de arbeidsmarktknelpunten in het onderwijs aan te...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Advertenties
 


De meest recente Kader Primair

Heeft u een abonnement op Kader Primair?

Gebruik dit formulier om uw e-mailadres door te geven (opent in een nieuw venster)

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.500 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.500
Frequentie: 10 x per schooljaar

AVS Schoolleiders Agenda PO Editie
De AVS Schoolleiders agenda PO is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. De AVS Schoolleiders agenda PO bestaat uit onder andere een helder calendarium, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS Schoolleiders Agenda VO Editie
De AVS Schoolleiders agenda VO is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en managers in het voortgezet onderwijs. De AVS Schoolleiders agenda VO bestaat uit onder andere een helder calendarium, een deel van de cao-VO, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 3.500
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS.nl
De website, www.avs.nl, wordt maandelijks ruim 20.000 keer bezocht en biedt de mogelijkheid om uw bedrijf/product/dienst onder de aandacht te brengen middels display advertising (banners).
Via AVS.nl informeert de vereniging alle geïnteresseerden over actualiteiten, trainingen en ander gerelateerd nieuws.
De vacaturesite, www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl , staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.500 adressen wordt verstuurd. U kunt uw personeelsadvertenties eenvoudig zelf plaatsen via de website.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt een aantal dagen voorafgaand aan Kader Nieuws en voorafgaand aan het uitkomen van Kader Primair verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: 7.650
Frequentie: 20 x per jaar (PO editie), 10 x per jaar (VO editie)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

 

Elma Connecting Business
AVS Media Team Tel. 0226-331692 Email. avs@elma.nl www.elma.nl