Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair

Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

In de meest recente Kader Primair vindt u onder andere de volgende artikelen:

 

Krimp: een veelkantig vraagstuk
Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP - dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad op woensdag 2 april organiseerde - zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog. Samenwerkingsscholen oprichten makkelijker maken en de fusietoets afschaffen. Dat zijn twee van de oplossingen die schoolbesturen aandragen om het krimpvraagstuk aan te pakken. In veel regio’s daalt het leerlingenaantal...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Run op Lerarenbeurs
Op 11 april, anderhalve week nadat de nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs van start ging, hadden al ruim 2.800 leraren een beurs aangevraagd. Totaal zijn er dit jaar 7.000 opleidingsbeurzen beschikbaar voor leraren die hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren door een bachelor- of masteropleiding. Leraren kunnen met de beurs een tegemoetkoming krijgen in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Scholen kunnen daarnaast een vergoeding krijgen om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. De Lerarenbeurs kan nog...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de regeling in voorgaande schooljaren houdt verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014. De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt elk schooljaar toegekend. In de regeling worden de bedragen daarvoor vastgesteld. Een aantal artikelen zijn komen te vervallen, zoals de artikelen over de leerlinggebonden financiering (LGF) en...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Advies Onderwijsraad: Toegevoegde waarde niet geschikt voor oordeel over kwaliteit school
Leerwinst en toegevoegde waarde zijn waardevolle instrumenten voor scholen om hun onderwijs te verbeteren. Als algemeen oordeel over de kwaliteit van de school is toegevoegde waarde echter níet geschikt. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Toegevoegde waarde: een instrument voor onderwijsverbetering – niet voor beoordeling’. Inzicht in de ontwikkeling van leerlingen (leerwinst) helpt leraren hun onderwijs goed af te stemmen op hun leerlingen. Kennis over wat de school aan de groei van leerlingen bijdraagt (toegevoegde waarde) stelt scholen in staat hun...
(Kader Primair 8 (2013-2014))
Advertenties
 


De meest recente Kader Primair

Heeft u een abonnement op Kader Primair?

Gebruik dit formulier om uw e-mailadres door te geven (opent in een nieuw venster)

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.500 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.500
Frequentie: 10 x per schooljaar

AVS Schoolleiders Agenda PO Editie
De AVS Schoolleiders agenda PO is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. De AVS Schoolleiders agenda PO bestaat uit onder andere een helder calendarium, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS Schoolleiders Agenda VO Editie
De AVS Schoolleiders agenda VO is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en managers in het voortgezet onderwijs. De AVS Schoolleiders agenda VO bestaat uit onder andere een helder calendarium, een deel van de cao-VO, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 3.500
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS.nl
De website, www.avs.nl, wordt maandelijks ruim 20.000 keer bezocht en biedt de mogelijkheid om uw bedrijf/product/dienst onder de aandacht te brengen middels display advertising (banners).
Via AVS.nl informeert de vereniging alle geïnteresseerden over actualiteiten, trainingen en ander gerelateerd nieuws.
De vacaturesite, www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl , staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.500 adressen wordt verstuurd. U kunt uw personeelsadvertenties eenvoudig zelf plaatsen via de website.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt een aantal dagen voorafgaand aan Kader Nieuws en voorafgaand aan het uitkomen van Kader Primair verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: 7.650
Frequentie: 20 x per jaar (PO editie), 10 x per jaar (VO editie)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

 

Elma Connecting Business
AVS Media Team Tel. 0226-331692 Email. avs@elma.nl www.elma.nl