Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kader Primair

Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

In de meest recente Kader Primair vindt u onder andere de volgende artikelen:

 

Een op vijf scholieren ontevreden over manier van lesgeven
Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren hen weten te motiveren nam ook toe. De ontevredenheid over de manier van lesgeven nam toe van 11 procent in 2010 tot 20 procent in 2014. Het aantal scholieren dat tevreden is over hun leraren bleef gelijk op 60 procent. De ontevredenheid van scholieren over de motivatie door leraren nam toe van 14 procent in 2010 tot 19 procent in 2014. Over de vakkennis van docenten...
(Kader Primair 10 (2013-2014))
OCW wil invoering digitale leermiddelen stimuleren
In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni benadrukten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. De VO-raad meldt dat OCW echter geen oplossing biedt voor de belemmeringen die de sectorraden po en vo onlangs aan de orde stelden. De bewindslieden van OCW willen dat devices zoals tablets en digitaal lesmateriaal breed worden ingezet om het onderwijs eigentijdser te maken. De staatssecretaris verwees hierbij onder andere naar het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, een...
(Kader Primair 10 (2013-2014))
Lichte stijging leesprestaties in basisonderwijs
Leerlingen uit groep 5, 8 en het speciaal basisonderwijs (sbo) presteren iets beter op leesvaardigheid dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Cito. In de periode 2011-2012 zijn peilingen uitgevoerd naar het niveau van leesvaardigheid in groep 5, 8 en het sbo. Een deel van de opgaven is ook in 2005 voorgelegd aan leerlingen. Hierdoor is de leesvaardigheid over een periode van zes jaar vergeleken. Groep 8’ers zijn beter gaan presteren bij het interpreteren van teksten. Ook de prestaties van groep 5 en het sbo op dit gebied stijgen licht. Verder lijkt in groep 5 de daling...
(Kader Primair 10 (2013-2014))
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen. Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar na twee jaar aanspraak op een vast contract. Zo wordt...
(Kader Primair 10 (2013-2014))
Advertenties
 


De meest recente Kader Primair

Heeft u een abonnement op Kader Primair?

Gebruik dit formulier om uw e-mailadres door te geven (opent in een nieuw venster)

Adverteren

Uw advertentie gelezen door duizenden schoolleiders
De media van de Algemene Vereniging Schoolleiders bereiken duizenden schoolleiders, waarvan velen iedere dag.

Kader Primair
Het maandelijkse vakblad Kader Primair is een zeer goed gewaardeerd tijdschrift en heeft een oplage van 5.500 stuks. Het blad staat open voor commerciële advertenties, personeelsadvertenties en biedt de mogelijkheid een bijsluiter mee te sturen. Lezers ervaren de personeelsadvertenties als zeer gewenste serviceberichten.

Kader Primair behoort tot de beste en meest gelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. U leest er zowel over de activiteiten van de AVS, als over de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Oplage: 5.500
Frequentie: 10 x per schooljaar

Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs
Het handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en bovenschoolmanagers in het basis-, en speciaal onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 6.000 
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs
Het Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs is gericht op schoolleiders,(adjunct)directeuren en managers in het voortgezet onderwijs. Het handboek bestaat uit onder andere een deel van de cao-VO, een schat aan vakinformatie, regelgeving, subsidieregelingen, salaristabellen en schoolvakanties.
 
Oplage: 3.500
Frequentie: 1 x per jaar (april)
 
AVS.nl
De website, www.avs.nl, wordt maandelijks ruim 20.000 keer bezocht en biedt de mogelijkheid om uw bedrijf/product/dienst onder de aandacht te brengen middels display advertising (banners).
Via AVS.nl informeert de vereniging alle geïnteresseerden over actualiteiten, trainingen en ander gerelateerd nieuws.

Online vacatures
De vacaturesite, www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl , staat open voor personeelsadvertenties. De nieuwste twee advertenties worden ook altijd gemeld op www.avs.nl en komen standaard in de digitale nieuwsbrief, welke naar ruim 7.500 adressen wordt verstuurd. U kunt uw personeelsadvertenties eenvoudig zelf plaatsen via de website.

Digitale nieuwsbrief van de AVS
De Digitale nieuwsbrief van de AVS wordt tweemaal per maand verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Aantal abonnees: 7.650
Frequentie: 20 x per jaar (PO editie), 10 x per jaar (VO editie)

Voor meer informatie over voorwaarden en adverteren in bovenstaande media kunt u contact opnemen met onze media partner Elma Connecting Business.

Elma Connecting Business

AVS Media Team Tel. 0226-331692 Email. avs@elma.nl www.elma.nl