Foutmelding

 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
 • Notice: Undefined index: delta in views_handler_field_field->get_value() (regel 700 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/views/modules/field/views_handler_field_field.inc).
Home » Vereniging » Publicaties en producten » Kadernieuws » Archief » Kadernieuws 10 (2011-2012)

Actueel

Verschillende belangen en waarden tegen elkaar afwegen en tegelijk binnen de regels van de wet blijven kan dilemma’s opleveren. Hoe ga je hiermee om? Aan de hand van welke uitgangspunten? Welke basisbeginselen vormen hét richtsnoer...
Primair onderwijs
De provincie Friesland wordt eerstverantwoordelijke voor het bepalen van de kerndoelen voor het Fries. Over het wetsvoorstel daarover heeft minister Van Bijsterveldt advies gevraagd aan de Onderwijsraad. De raad beschouwt deze decentralisatie van...
Primair onderwijs
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang. Staatssecretaris Zijlstra van OCW heeft begin...
Primair onderwijs
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs heeft de driejarige regeling ingetrokken, door het ontstaan van ‘een nieuwe economische en budgettaire situatie’. Het...
Primair onderwijs
Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, heeft onlangs een factsheet Gewichtenregeling uitgebracht: een overzicht van de nieuwe gewichtenregeling en de gevolgen hiervan.Aanleiding is de stelling van de onderwijsinspectie, dat scholen ten...
Primair onderwijs
Begin 2012 is de Frisse Scholen Toets op een achttal scholen toegepast. Met de toets kunnen tijdens de ontwerpfase, de realisatie en na de bouw de energie- en binnenmilieuprestaties worden gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd. Belangrijke conclusie...
Primair onderwijs
Gemeenten geven in totaal 256 miljoen euro minder uit aan huisvesting dan dat zij hiervoor van het Rijk ontvangen. Deze onderuitputting voor huisvesting ligt ruim 100 miljoen hoger dan de 150 miljoen die eerder was gemeld. Dit blijkt uit...
Primair onderwijs
Het Kohnstamm Instituut voerde onlangs in het kader van Kortlopend Onderwijsonderzoek een verkennend onderzoek uit naar indicatoren voor het ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveau voor de Antoniusschool in Castricum (cluster 4-onderwijs). De...
Primair onderwijs
Nederlandse ouders stimuleren hun kinderen anders om goed te presteren op school dan ouders met een migratieachtergrond. De visie van leerkrachten sluit vaak beter aan bij die van Nederlandse ouders. Dit leidt ertoe dat de communicatie op school met...
Primair onderwijs
Het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012–2015 is onlangs door staatssecretaris Zijlstra aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestuursakkoord is afgesloten met de Onderwijscoöperatie. In het akkoord spreken zowel de overheid als de...
Primair onderwijs
Leeractiviteiten op het werk dragen in grote mate bij aan de beroepsexpertise en flexibiliteit van leerkrachten. Ook helpt het om de negatieve effecten van hun werkdruk beter op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Arnoud Evers van...
Primair onderwijs
Steeds meer basisscholen geven ouders informatie over hoe zij hun eigen kind kunnen helpen bij de schoolontwikkeling. Schooldirecteuren zien ondersteuning thuis door ouders als belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid. Veel belangrijker dan een rol...
Primair onderwijs
De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair onderwijs.Van onderstaande thema’s vindt de Tweede...
Primair onderwijs
Om scholen te stimuleren hun schooltijden aan te passen aan de dagindeling en het -ritme van ouders en kinderen, start op 1 juni aanstaande de pilot Gemeentebrede Dagarrangementen. Het Rijk steunt initiatieven in de gemeenten Nijmegen, Wijchen en...
Primair onderwijs
Scholen met achterstandsleerlingen die in postcodegebieden staan met lage inkomens en hoge werkloosheid (impulsgebieden), ontvangen extra geld ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Minister Van Bijsterveldt heeft deze regeling – die per...
Primair onderwijs
Onlangs heeft het Participatiefonds de Reglementen voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. De aangepaste reglementen worden toegezonden aan alle schoolbesturen en gepubliceerd in de Staatscourant. Zie ook www.avs.nl/...
Primair onderwijs
AVS-voorzitter Duif vindt het goed dat leerkrachten via sociale media – intensief – betrokken zijn bij het leven van hun leerlingen, maar ziet wel graag een richtlijn voor onderwijspersoneel.Dit zei hij eind mei op Radio 1 in het...
Primair onderwijs
De onderwijsinspectie heeft de afgelopen tijd gezocht naar een methode om de opbrengsten in het speciaal basisonderwijs te beoordelen. Het SBOwerkverband heeft hierover onlangs overlegd met de inspectie, meldt ze op haar site.De inspectie heeft een...
Primair onderwijs
De wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) in verband met verzelfstandiging van dislocaties is vervroegd in werking getreden, meldde het Staatsblad medio mei. Dit betekent dat nevenvestigingen van basisscholen al per 1 augustus...
Primair onderwijs
Nederlandse basisschoolleerlingen en hun ouders kunnen maar liefst kiezen uit gemiddeld zes à zeven vo-scholen met een gelijkwaardig onderwijsaanbod. Vanuit dat oogpunt is het aantal vo-scholen dat in een vroeg stadium met de leerling in...
Primair onderwijs
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om financieel incompetente schoolbestuurders en -managers in het uiterste geval te vervangen. De motie was ingediend door VVD’er Ton Elias en Ineke van Gent van...
Primair onderwijs

Thema's in dit nummer

Speciaal onderwijs
Opvang
Eindtoets basisonderwijs
Sociale media
ICT
Krimp
Huisvesting
Prestatiebeloning
Regelingen
Politiek
Kwaliteit
Bestuur
Acceptatieplicht
Werkdruk
Formatie
Ouders
Onderwijsachterstanden
Professionalisering
Management
Onderwijshuisvestingsbeleid
Lumpsum
Overgang PO VO