Home » Vereniging » Over de AVS » Organisatie
avsbanier.jpg

Organisatie

Bestuur
De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Ledenraad
De Ledenraad verwoordt in samenspraak met het bestuur uw belangen, heeft een controlerende taak en functioneert als sparringpartner van het bestuur.

Medewerkers
De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Bekijk een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten

Jaarverslag
De jaarverslagen van de AVS zijn openbaar na goedkeuring door de Ledenraad.

Statuten
De statuten van de AVS.

Bestuur

De Ledenraad benoemt het Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het Bestuur is de gesprekspartner van de Ledenraad.

Het aantal bestuursleden van de AVS is in het schooljaar 2005-2006 beperkt tot vier.
Voor de toekomst is de mogelijkheid geopend een onafhankelijke voorzitter te kiezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die betrekking hebben op het beleid van de AVS in hoofdlijnen? Bestuursleden van de AVS staan open voor contacten met leden uit de eigen regio. Als u wilt worden opgenomen in een e-mail reactiegroep, stuur dan een mailtje aan het betreffende lid. U wordt dan regelmatig betrokken en ingelicht over belangrijke bestuurlijke vraagstukken.

U kunt AVS-bestuursleden ook uitnodigen voor netwerkbijeenkomsten en directieberaden. Zij zullen deze naar vermogen bezoeken.

Algemene vragen op opmerkingen met betrekking tot het bestuur?
bestuur@avs.nl

Petra van Haren

Voorzitter
Voorzitter van de AVS
Telefoonnummer: 030-2361010

Jan Morsink

Vice-voorzitter van het AVS-bestuur
Vice-voorzitter van het AVS-bestuur en lid van het college van bestuur van KONOT Begeleidt veel (maatwerk-)reizen van de AVS.
Telefoonnummer: 030-2361010

Hans Pennings

Secretaris van het AVS-bestuur
Secretaris van het AVS-bestuur
Telefoonnummer: 030-2361010

Jos de Bruijn

Penningmeester van het AVS-bestuur
Penningmeester van het AVS-bestuur  
E-mailadres: josdebruijn@hetnet
Telefoonnummer: 030-2361010
ledenraad2014_0.png

Ledenraad

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van directeuren/ bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs, en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld.

Nieuws van de ledenraad

Uitslag ledenraadverkiezing bekend (5 januari 2015)
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat er vier leden zijn herkozen en er acht nieuwe leden zullen toetreden tot de raad. Zij werden in de periode van 29 november tot 20 december, na digitale stemming, gekozen uit 21 kandidaten. Alle AVS-leden konden zich beschikbaar stellen voor de ledenraad. De ledenraad verwelkomt : Roy Bleeser...
Verkiezingen AVS Ledenraad (28 november 2014)
De AVS Ledenraad heeft elf vacatures, onder andere door het aflopen van zittingstermijnen. Achttien leden hebben zich hiervoor, na een oproep in oktober, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze kandidaten elf nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee? De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand...
​Verslag Ledenraad-tweedaagse oktober 2014 (5 november 2014)
Op 2 en 3 oktober kwam de ledenraad bijeen voor zijn jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst. Het doel van de tweedaagse was en is nog steeds om met het AVS-bestuur te spreken over de strategische koers van de AVS. Daarbij staan onder andere de volgende vragen centraal: Is de huidige koers aan herziening toe en zo ja: waarom? Op welke onderdelen...

Pagina's

Samenstelling ledenraad

Anita Kroonen

  Directeur daltonbasisschool St. Plechelmus te Hengelo

anita.kroonen@gmail.com

Bert Klaas

  Regiodirecteur onderwijs Kentalis. Standplaats: Haren

bklaas2@gmail.com

Chris Merkx

  Directeur van OBS Jan Ligthart (Dalton) te Zutphen.

chrismerkx@gmail.com

Deborah Snoeren

  Directeur De Tweestromenschool te Heerewaarden

d.snoeren@tweestromenschool.nl

Dick Heldoorn

  Directeur RKBS Klein Heyendaal in Nijmegen


Jan-Willem Stegeman

  Directeur basisschool De Zaaier te Teuge.


Jasper Diele

  Voorzitter ledenraad Directeur PO basisschool Willibrordus in Deurningen en Basisschool Bernardus in Saasveld  

j.diele@konot.nl

Jody Berkhof

  Directeur CBS De Bron, Marum, een lerende school in het westen van Groningen.    

j.berkhof@pentaprimair.nl

Joep de Boer

  Directeur OBS De Piramide te Vught


Jos Clout

  Directeur  basisschool St. Jozef  te Elsloo (Stichting Kindante)


Judith Sliedregt

  Vicevoorzitter ledenraad Directeur van basisschool de Staaij in Middelaar

j.sliedregt@adalbertbs.nl

Liny Demandt

  Directeur van de Montessorischool, Venlo.    

linydemandt@gmail.com

Lizzy Heistek

  Directeur obs De Eendragt te Wormer  

directie@eendragt.com

Marius Wouters

  Directeur van basisschool Sint Jan te Duizel  

mwouters@sintjanduizel.nl

Marten Hazenberg

  Directeur CBS van Panhuys, Leek.

m.hazenberg@ziggo.nl

Mogens Domela Nieuwenhuis

  Clusterdirecteur/Portfeuillehouder P&O. Werkzaam bij: De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU).

mogens.domela@ksu-utrecht.nl

Reinier Bos

  Directeur Dr. A. van Voorthuijsenschool, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan ZML, aangesloten bij Stichting Spaarnesant (openbaar onderwijs Haarlem).


René van Eijk

  Directeur van De Kraanvogel , Almere

renevaneijk@me.com

Rien Bouw

  Directeur Openbaar Onderwijs Zwolle

rbouw@planet.nl

Rob Narold

  Directeur sbo Het Tangram in Purmerend

r.narold@sbohettangram.nl

Roy Bleeser

  Directeur basisschool De Bolster in Nuth (L)


Sjannie Spijkers

  Drecteur basisschool de Tovervogel in Oisterwijk


Willem-Jan van Keulen

  Directeur Kindcentrum De Ontdekking in ’s-Hertogenbosch

willemjan@kcdeontdekking.nl

avspand.jpg

Medewerkers

De AVS is actief op diverse onderdelen en beleidsterreinen. Hieronder treft u een beknopte presentatie van onze medewerkers en hun kwaliteiten.

Ons bureau is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 030-2361010

Anita Vink

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Bertus Bos

Financiële administratie
Adviseur financiën Controller
E-mailadres: b.bos@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Diana van Oostrom

Assistent van de directeur
Diana van Oostrom is managementassistent. Ze heeft ruime ervaring op secretarieel, organisatorisch, administratief, financieel-economisch en communicatief gebied. Onder andere bij een grote zorgverzekeraar.
E-mailadres: d.vanoostrom@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Elly Balai

Facilitaire ondersteuning
Telefoniste/receptioniste Postverwerking Bestellingen.
Telefoonnummer: 030-2361010

Frans Peters

Financiële administratie
Financiële administratie Facturatie Voorbereiding van het financieel jaarverslag
E-mailadres: f.peters@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Harry van Soest

(Helpdesk-)Adviseur
Harry van Soest is gespecialiseerd in: arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting en sociale zekerheid.
E-mailadres: h.vansoest@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Jan Stuijver

(Helpdesk-)Adviseur
Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek), HKP onderwijskunde en hij heeft de master Educational Superintendency (MES). Jan deed in zijn loopbaan veel kennis op over Passend onderwijs als...
E-mailadres: j.stuijver@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Marina Vijlbrief

Internationalisering
Adviseur internationalisering Begeleidt alle geplande reizen en realiseert reizen-op-maat.
E-mailadres: m.vijlbrief@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Martijn van der Meer

Facilitaire ondersteuning
Systeembeheerder
Telefoonnummer: 030-2361010

Monique Duparant

Facilitaire ondersteuning
Programma coördinator AVS Centrum Educatief Leiderschap. Administratie van de AVS-netwerken. Ondersteuning Internationalisering o.a. educatieve reizen. Ondersteuning Juridische afdeling.
Telefoonnummer: 030-2361010

Monique Westland

Algemeen bestuurssecretaris
Assistent voorzitter en ondersteuning van het bestuur en de ledenraad.
E-mailadres: m.westland@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Natalie van Poortvliet

Algemeen bestuurssecretaris
Assistent voorzitter en ondersteuning van het bestuur en de ledenraad.
E-mailadres: n.vanpoortvliet@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Niki van der Linden

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010

Paul van den Heuvel

(Helpdesk-)Adviseur
Paul van den Heuvel is adviseur Helpdesk. Voorheen werkte hij als adviseur, loopbaanbegeleider en directeur po en roc. Tien jaar lang was hij directeur van asielzoekerscentra. Paul vertegenwoordigt de AVS in het landelijke Regieteam asielkinderen (met daarin ook OCW, de sectorraden po-vo-mbo, onderwijsvakbonden, inspectie), dat zich bezighoudt met vraagstukken over onderwijs aan vluchtelingen. 
E-mailadres: p.vandenheuvel@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Paul van Lent

(Helpdesk-)Adviseur
Paul is werkzaam als consultant voor de AVS. Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoorbeeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap, invoering...
E-mailadres: p.vanlent@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Philip Vos

Communicatie-medewerker
Plaatsen en onderhoud van informatie op de websites van de AVS (contentmanagement). Bewaken van de structuur en web usability van de websites. Technische ondersteuning en innovatie van de websites. Verzorgt tevens (verzending van) digitale nieuwsbrieven. 
E-mailadres: p.vos@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010

Ritsert Haitsma

Juridische ondersteuning
Jurist
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Roelf Willemstein

Directeur
Directeur
E-mailadres: r.willemstein@avs.nl
Telefoonnummer: 06-53158256

Ruud de Sain

Adviseur
‘De kracht van leiderschap zit in de kwaliteit van de gerichte beϊnvloeding van medewerkers’ Specialisaties: conflictcoaching, mediation (geregistreerd NMI-mediator), coaching management, coaching MT en Colleges van Bestuur, conflictbemiddeling ouders-organisaties en teams, (strategische) visieontwikkeling en profilering, visieontwikkeling school met ouders en kinderen, organisatieadvies, intervisie...
E-mailadres: r.desain@avs.nl
Telefoonnummer: 06-10882492

Sylvia van de Kamp-Veerman

Facilitaire ondersteuning
Ledenadministratie Receptionele werkzaamheden Administratie AVS congres, symposia en andere conferenties
Telefoonnummer: 030-2361010

Theo van den Burger

(Helpdesk-)Adviseur
Theo van den Burger is gespecialiseerd in ondernemerschap, conflictbeheersing, internationalisering, ICT-vraagstukken, schoolontwikkeling en huisvesting. Theo is ook aanspreekpersoon voor AVS-Voordeel.
E-mailadres: t.vandenburger@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Tineke Snel

Communicatie-medewerker
Hoofd communicatie Geeft leiding aan de (medewerkers van de) afdeling; planning, beheer en verbetering van de communicatie van de vereniging. Ledenwerving, hoofdredactie Kader Primair en de websites van de AVS. Inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijkheid van het AVS-congres (inclusief de beursvloer), advertentiebeleid, persbeleid en -contacten, exposure van al het AVS-aanbod. Voor...
E-mailadres: t.snel@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Tom Roetert

Adviseur
‘Als je anders naar de omgeving kijkt, verandert de omgeving waarnaar je kijkt’ Specialisaties: personeelszorg en IPB- projectmanagement, beoordelen, teambuilding en groepscommunicatie, professionele cultuurverandering, loopbaanmanagement, en kwaliteitszorg. Tevens leiderschap en persoonlijke coaching.   Tom heeft ook meegewerkt aan onderstaand videoproject:   Video: Nooit geleerd - agressie...
E-mailadres: t.roetert@avs.nl
Telefoonnummer: 06-12945938

Vanja de Groot

Communicatie-medewerker
Coördinatie, organisatie, planning, drukwerkbegeleiding, bureau- en eindredactie Kader Primair. Verzorgt tevens nieuwsberichten, rubrieken en - incidenteel - artikelen voor deze uitgaven.
E-mailadres: v.degroot@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Vera Ruitenberg

Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap
E-mailadres: v.ruitenberg@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)

Wilma Simonis

Facilitaire ondersteuning
Ledenadministratie Receptionele werkzaamheden
Telefoonnummer: 030-2361010

Winnie Lafeber

Communicatie-medewerker
(Eind-)redactie diverse publicaties, zoals Professionaliseringsgids, AVS Agenda, jaarverslag, boeken en folders (ledenwerf, AVS-congres, educatieve reizen etc.), en meedenken hoe deze informatie op de website of in Kader Primair te plaatsen.  Ook webredactionele ondersteuning of eindredacteur Kader Primair (artikelen schrijven e.d.).
E-mailadres: w.lafeber@avs.nl
Telefoonnummer: 030-2361010 (via receptie)
statuten.png

Statuten

De huidige statuten van de AVS: 
 Statuten van de AVS (versie 20 november 2015)