Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Toezicht en zelfevaluatie
Het thema van deze Kader Primair is: Toezicht en zelfevaluatie

Kader Primair - archief

Klik op de cover om naar het desbetreffende nummer te gaan.

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens

Boekbespreking

Wie was voor jou ooit een inspirerende leidinggevende? Deze vraag stelden de auteurs van ‘De weg naar excellent leiderschap’ aan vele deelnemers in workshops en leiderschapstrajecten die zij in het verleden verzorgden. De antwoorden maakten hen nieuwsgierig naar de manier waarop inspirerende leiders zich weten te onderscheiden en wat hen zoveel waardering oplevert van hun medewerkers. De auteurs – Anja Hilgers en Charlotte Staats – namen interviews af met twaalf leidinggevenden uit diverse sectoren binnen de overheid en het bedrijfsleven. In hun boeiende verhalen...
Verschenen in: Kader Primair 6 (2016-2017)
Dolf van den Berg duidt zijn jongste publicatie aan met het understatement ‘essay’. De omvang is dan ook wel een stuk minder dan zijn eerdere boeken, maar de inhoud is er niet minder belangwekkend om. Van den Berg zet de betekenis van zeer recent breinonderzoek in opvoedings- en onderwijsperspectief. Daarbij benut hij klassieke denkers als Strasser en Litt, maar neemt hij ook veel actueel werk mee. Het denkkader dat Van den Berg hanteert is filosofisch: neurofenomenologie. Neurofenomenologie legt een verband tussen de werking van onze hersenen en hoe we onszelf ervaren. Geen...
Verschenen in: Kader primair 5 (2016-2017)
Fullan begint het boek met een beschouwing op de begrippen ‘vrijheid van’ en ‘vrijheid tot’. Deze vormen de basis om in een dialoog tot verandering te komen. ‘Vrijheid van’ gaat over het loslaten van richtlijnen en het opheffen van beperkingen. Het maken van eigen morele keuzes is hierbij meer leidend dan van bovenaf opgelegde richtlijnen. Wanneer je over meer vrijheid beschikt, ontstaat de ‘vrijheid tot’ het bepalen wat te doen. In een schoolorganisatie heeft dit te maken met een op gedeelde waarden gebaseerde (school)cultuur, de mate van...
Verschenen in: Kader Primair 4 (2016-2017)
‘Starten met een professionele leergemeenschap’ is een titel die de lading meteen dekt. De verwachting die het schept, klopt. Na het lezen van dit boek kun je meteen aan de slag. Het impliceert ook dat je als directeur of bestuurder een concrete vraag moet hebben op dat gebied. Het woord professionele leergemeenschap (PLG) wordt zo vaak ingezet, dat je hier ook een allergie voor kunt ontwikkelen. En dat is jammer, want het boek kan je enorm helpen om binnen je eigen school aan de slag te gaan met PLG-teams. De concrete aanpak biedt veel structuur. Het geeft samenwerken binnen...
Verschenen in: Kader Primair 3 (2016-2017)
Het zinnetje ‘Ik ben ook een mens’, uitgesproken door zijn kleindochter, inspireerde Joop Berding dit boek te schrijven. Hij heeft hierbij geput uit teksten van Korczak, Dewey en Arendt, in de wetenschap dat hun ideeën over opvoeding en onderwijs nog niet aan actualiteit hebben ingeboet. Pedagogiek staat weer in de belangstelling en zoekt weer uitdrukkelijk de verbinding met de opvoedings- en onderwijspraktijk. Is een kind van zichzelf al een sociaal functionerend mens, of moet het daartoe worden opgevoed? Wat is de rol van het onderwijs en waaraan ontlenen leraren hun...
Verschenen in: Kader Primair 2 (2016-2017)
‘Blockbuster’ is een term uit de filmwereld die wordt gebruikt om een film aan te duiden waarvan verwacht wordt dat deze een fors bedrag aan entreegelden zal opbrengen (een kassucces). Het woord werd voor het eerst gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, voor een krachtige bom die een heel huizenblok in puin kon leggen. Het gelijknamige boek van Elberse leest heerlijk ontspannen weg, omdat het geen opsomming is van wetenschappelijke feiten maar een reis door goede en ‘verkeerde’ voorbeelden van pogingen om succesvol te zijn in de wereld van film, radio, tv, muziekwereld en...
Verschenen in: Kader Primair 1 (2016-2017)
Het boek ‘Ongewoon goed vergaderen’ van Rob de Haas belooft een revolutie in vergaderland. Vullen we in het onderwijs onze vergaderingen al goed in? Waar ligt de verantwoordelijkheid daarvoor? Hoe belangrijk is het dat we elkaar blijven vinden na schooltijd? Nieuwsgierig lees ik als directeur of het gedachtengoed in de uitgave echt zo revolutionair is als belooft. De eerste hoofdstukken van het boek beschrijven het vergaderleed. Om te laten zien hoeveel effectiviteit er verloren gaat. Bovendien wil de auteur zijn persoonlijke ervaringen met nutteloze overleggen zonder...
Verschenen in: Kader Primair 10 (2015-2016)
Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en hoe ondersteun je de duurzame ontwikkeling ervan? Hoe kun je het innerlijk potentieel optimaal benutten?Allemaal vragen die in het boek op een enthousiasmerende manier besproken worden. De auteurs vinden een belangrijke pijler voor de aanpak in de ‘positieve psychologie’. Die leert ons hoe belangrijk de focus op kracht is. Persoonlijke kwaliteiten...
Verschenen in: Kader Primair 8 (2015-2016)
Door: Trees Kessels-Simons Ouderbetrokkenheid staat bij veel scholen hoog op de agenda. Het blijkt van groot belang voor de (school) ontwikkeling van het kind en is een belangrijke voorwaarde voor succesvol onderwijs. In het boek ‘Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid’ worden de cruciale rol van de schoolleider en de noodzakelijke kwaliteiten op het gebied van persoonlijk leiderschap toegelicht. Persoonlijk leiderschap is precies dát wat nodig is om ouderbetrokkenheid tot bloei te brengen. Auteur Harriet Marseille heeft dit eerder in het e-book ‘De vijf...
Verschenen in: Kader Primair 6 (2015-2016)
Iedere leidinggevende, medewerker, bestuurder, HR-professional of student kan met het boek ‘Op pad met mijn talenten’ van Paul ’t Mannetje aan de slag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Elke verandering begint bij jezelf. Wil je daarna met je team en organisatie op pad, dan vind je in deze publicatie inspiratie en handvatten om daarin volgende stappen te zetten. ‘Je bent op je best als je doet wat je van nature het beste doet. De meeste groei zit in je sterke punten, niet in je tekorten.’ Organisaties waar medewerkers dagelijks hun sterke punten...
Verschenen in: Kader Primair 4 (2015-2016)

Pagina's