Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

School en ouders
Het thema van deze Kader Primair is: School en ouders

De relatie tussen school en ouders is complex en altijd aan verandering onderhevig. Zo is de grens tussen onderwijs en opvoeding veel minder strikt dan vroeger, deed Passend onderwijs zijn intrede en werd gepersonaliseerd leren geïntroduceerd. Ouders ‘bemoeien’ zich meer met school. Enerzijds omdat ze het beste willen voor hun eigen kroost, anderzijds omdat school vaker een beroep op ze doet. De vraag aan ouders sluit echter niet altijd aan bij hoe zij zouden willen en kunnen bijdragen. Het is voortdurend zoeken naar de beste vorm van (educatief ) partnerschap, in het belang van het kind. De Staat van de Ouder 2017 van Ouders & Onderwijs pleit ervoor het contact minder individueel – want dat is het steeds meer geworden – en meer collectief vorm te geven. Lees hoe scholen die al in deze geest handelen, en hun leerlingen, daar de vruchten van plukken. De toegenomen mondig- en betrokkenheid van ouders leidt er ook toe dat (juridische) conflicten sneller op de loer liggen. Hoe kun je als schoolleider voorkomen dat ontevredenheid uitloopt in een conflict? En als het toch zover komt: hoe ga je ermee om? Een schoolleider en een -bestuurder delen hun ervaringen en een ervaren mediator geeft tips. Daarnaast kan digitaal communiceren met ouders, mits professioneel ingezet en voor doeleinden die zich daarvoor lenen, ten goede komen aan de onderlinge relatie en een boost betekenen voor de participatie en verbondenheid. “Als men ziet dat andere ouders zich opgeven voor een activiteit werkt dat stimulerend”, merkt een schoolleider die gebruik maakt van een online oudercommunicatieplatform.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens