Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Digitale geletterdheid
Het thema van deze Kader Primair is: Digitale geletterdheid

De ontwikkelteams en -scholen van Curriculum.nu zijn sinds kort concreet aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen voor leerlingen in het funderend onderwijs. Een van de negen leergebieden is digitale geletterdheid. Wat houdt dit precies in, hoe staan leerlingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en doen scholen er nu al mee? Kader Primair sprak met onderzoekers, experts en een schoolleider uit het ontwikkelteam over het leggen van accenten, het bieden van kaders en bouwstenen.
De aandacht voor digitale geletterdheid is nog vaak afhankelijk van de interesse, inzet en bevlogenheid van afzonderlijke leraren, een schoolleider of -bestuurder. Hoe kom je tot het structureel en integraal inbedden ervan in het lesprogramma van je school? Liefst zonder dat het een al te groot beroep doet op tijd en geld. En vooral: zonder dat het een apart vak wordt. Pioniers en schoolvoorbeelden laten het zien. Een ict-coördinator: “Programmeren is prima in te zetten bij rekenen of taal. Zo is het niet weer iets wat erbij komt.” 
Een van de onderdelen van digitale geletterheid is computational thinking. Dit blijkt veel breder dan programmeren alleen. “Deze manier van denken geeft grip op je leven”, aldus een aanjager. En dat is maar goed ook, want volgens hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirschner zullen de talen waarin we nu programmeren straks waarschijnlijk niet meer bestaan. “Gezien de ontwikkelingen van machine learning zou het mij niet verbazen als machines straks zichzelf programmeren.”

 

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens