Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Registreren en professionaliseren
Het thema van deze Kader Primair is: Registreren en professionaliseren

De kwaliteit van de schoolleider heeft invloed op die van het onderwijs, is inmiddels algemeen bekend. Het is dus zaak dat schoolleiders aan continue leiderschapsontwikkeling doen. Helemaal met het oog op de steeds sneller gaande maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken. Het is aan schoolleiders zelf om bij te blijven als professional. In dat kader is (her)registratie in het Schoolleidersregister PO sinds 1 januari verplicht. Wat is de stand van zaken zo vlak na deze datum? Kunnen directeuren ermee uit de voeten, waar knelt het nog?
Zo leven er nog veel vragen over informeel leren, en hoe je dat kunt valideren voor de herregistratie. Kader Primair zette de mogelijkheden op een rijtje en sprak schoolleiders en andere betrokkenen over hun ervaringen. “Informeel leren is persoonlijker dan formeel leren, de eigen betrokkenheid is groot. Door in gesprek met critical friends te reflecteren op mijn eigen handelen, krijg ik mijn leerproces beter in beeld.”
Niet alleen de schoolleider, maar ook de selectieprocedure leidinggevenden in het funderend onderwijs is aan het professionaliseren. Besturen in het primair en voortgezet onderwijs maken steeds meer gebruik van externe expertise, of putten uit professioneel opgezette kweekvijvers. Hoe selecteer je kwaliteit en krijg je de juiste man/vrouw op de juiste plek? Wat zijn de trends, do’s en don’ts? Een en  ander hangt sterk af van de ontwikkelbehoefteen fase van een school. “Een reus in de ene situatie is een ramp in de andere, en omgekeerd”, aldus een werving- en selectie-expert.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens