Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Ons aanbod » Kader Primair


Kader Primair

Kader Primair behoort tot de beste en meestgelezen maandbladen voor het schoolmanagement in Nederland. En daar zijn we trots op. Kader Primair besteedt zowel aandacht aan de activiteiten van de AVS, als aan de belangrijkste ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en op het vakgebied van de schoolleider. Vooral de praktijkgerichte insteek van het blad wordt door schoolleiders bijzonder gewaardeerd.

Bekijk de nieuwste Kader Primair

Werkdruk en bevlogenheid
Het thema van deze Kader Primair is: Werkdruk en bevlogenheid

Onderwijs en werkdruk lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De druk ís dan ook hoog en is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Toch werken er in de sector bij uitstek ook enorm bevlogen mensen, die er vaak nog van alles naast doen. Zoals Thijs Roovers en Jan van de Ven, de drijvende (leer)krachten achter het PO-front dat actie voert tegen de hoge werkdruk en voor een beter salaris. Ze vertellen over hun idealen en hoe ze die naast hun baan voor elkaar proberen te boksen. Hoe vinden en faciliteren hun schoolleiders dat? En hoe denkt het voortgezet onderwijs over hun eisen? Prof. dr. Arnold Bakker, arbeidspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat in op de relatie tussen werkdruk en bevlogenheid in het onderwijs: hoe je respectievelijk het één (ook zelf!) kunt terugdringen en het ander behouden of aanwakkeren. Dat vergt een juiste balans tussen taakeisen en hulpbronnen, uitdagingen en barrières. Schoolleiders hebben hierin ook een belangrijk aandeel, bijvoorbeeld op het gebied van autonomie, coaching, competentieontwikkeling en een goede toepassing van de cao. Tot slot bezorgt het (naderende) lerarentekort leidinggevenden in het funderend onderwijs de nodige druk en uitdagingen. Welke middelen zetten zij in om de vacatures in te vullen? Bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank Cörvers kijkt kritisch mee naar korte- en langetermijnoplossingen.

Kader Primair - abonnement

Via onderstaand formulier kunt u een abonnement afsluiten op Kader Primair. Dit abonnement is alleen mogelijk voor niet-directieleden.

Abonnement
Bestelgegevens