Home » Vereniging » Lid worden » Lidmaatschapskosten

Lidmaatschapskosten

Toelichting lidmaatschapskosten De contributie voor uw AVS- lidmaatschap bestaat uit twee delen*: een persoonlijk deel voor uw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (Indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening). Voor ieder deel ontvangt u een aparte acceptgiro.

Meerdere leidinggevenden op één school of meerdere bovenschools managers bij één organisatie betalen slechts één keer het managementdeel.

Aspirant-leden komen in aanmerking voor het standaard lage tarief.

Hieronder vindt u de lidmaatschapskosten voor PO (regulier en aspirant-lid)

Dit geldt niet voor VO-leden

Lidmaatschapskosten PO per 1 augustus 2014 (voor het schooljaar 2014-2015)

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 160 € 215
101-200 leerlingen € 160 € 227
201-400 leerlingen € 160 € 249
400 of meer leerlingen € 160 € 286
Meerscholen directeur/Bovenschools manager < 600 leerlingen € 160 € 286
Meerscholen directeur/Bovenschools manager > 600 leerlingen € 160 € 308
Aspirant lid € 79 -
Buitengewoon lid € 79 -
Postactief lid € 79 -
Abonnement Kader Primair € 126 excl. btw -
Aspirant maillid* € 31* -

 

* Kader Primair ontvangt u een half jaar per post en daarna ontvangt u een link naar de digitale versies per mail. Wilt u onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaalt u € 79

** De school of bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. is er al een AVS-lid op uw school of is uw collega bovenschools manager al lid? Dan betaalt u slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaalt u per school (brinnummer) of, indien u bovenschools manager bent, per bestuur.

Lidmaatschapskosten PO per 1 januari 2015 (voor het schooljaar 2014-2015 - van januari tot augustus 2015)

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 95 € 123
101-200 leerlingen € 95 € 129
201-400 leerlingen € 95 € 142
400 of meer leerlingen € 95 € 163
Meerscholen directeur/Bovenschools manager < 600 leerlingen € 95 € 163
Meerscholen directeur/Bovenschools manager > 600 leerlingen € 95 € 179
Aspirant lid € 46 -
Buitengewoon lid € 46 -
Postactief lid € 46 -
Abonnement Kader Primair € 79 excl. btw -
Aspirant maillid* € 19* -

 

* Kader Primair ontvangt u een half jaar per post en daarna ontvangt u een link naar de digitale versies per mail. Wilt u onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaalt u € 46

** De school of bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. is er al een AVS-lid op uw school of is uw collega bovenschools manager al lid? Dan betaalt u slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaalt u per school (brinnummer) of, indien u bovenschools manager bent, per bestuur.

 

Lidmaatschapskosten VO

Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap.

De contributie voor het lidmaatschap van VO-leden bedraagt:

 

Schooljaar 2013-2014 - per 1 januari 2014 € 152
Schooljaar 2014-2015 - per 1 augustus 2014 € 267
Schooljaar 2014-2015 - per 1 januari 2015 € 156

 

Advertenties