Home » Vereniging » Helpdesk » Veelgestelde vragen » Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?


Veelgestelde vragen - Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?

Waar heeft een startende leerkracht recht op volgens de nieuwe CAO PO?

Auteur: AVS Helpdesk

Naast het persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid heeft de startende leerkracht recht op 40 uur extra per jaar (naar rato dienstverband). Die uren kunnen besteed worden aan professionalisering. Daarnaast heeft de startende leerkracht recht op begeleiding door een coach (niet zijnde de direct leidinggevende). Er wordt een beproefd observatie-instrument gebruikt om tot een objectieve en transparante evaluatie te komen van de vorderingen van de leraar. De leidinggevende beoordeelt of de werknemer basisbekwaam is en aanmerking komt voor inschaling in salarisschaal 4.

Trefwoorden: CAO 2014

Gepubliceerd op: 7 juli 2014