Home » Vereniging » Helpdesk » Veelgestelde vragen » Staking 6 maart 2012 - regels bevoegd gezag


Veelgestelde vragen - Staking 6 maart 2012 - regels bevoegd gezag

Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?

Auteur: AVS Helpdesk

Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.

Trefwoorden: Staking

Gepubliceerd op: 17 februari 2012