Home » Vereniging » Helpdesk » Veelgestelde vragen » Schooltijden - andere indeling


Veelgestelde vragen - Schooltijden - andere indeling

Wanneer kan een school overstappen naar een andere indeling van de schooltijden?

Auteur: AVS Helpdesk

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden.Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden.

Trefwoorden: Schooltijden

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009