Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Sancties bij niet nakomen functiemix


Veel gestelde vragen - Sancties bij niet nakomen functiemix

Welke sancties heeft het ministerie van OCW in petto bij het niet nakomen van de functiemix?

Auteur: Harry van Soest

Scholen kunnen op verschillende gebieden niet tegemoet komen aan de eisen voor de functiemix:

a. niet kunnen voldoen aan het percentage LB-functies;
b. leerkrachten beschikken niet over het gevraagde getuigschrift;
c. leerkrachten zijn niet in beweging te krijgen.

Percentage LB-functies
De sociale partners hebben met de minister van Onderwijs in het convenant LeerKracht afspraken gemaakt over de percentages LB-functies op school- en bestuursniveau. De minister heeft aangegeven dat er diverse ijkmomenten zijn. Het laatste ijkmoment is augustus 2014. Wordt niet aan het in het convenant afgesproken percentage voldaan, dan kan de minister besluiten tot financiële sancties. Hoe dat wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Wel dient uitvoering gegeven te worden aan de bepalingen in de CAO PO (artikel 5a), waardoor het niet uitvoeren van de bepalingen toch leidt tot het nakomen van de verplichtingen.

Getuigschrift
In de CAO PO 2013 staat niet dat voldaan moet worden aan het hebben of halen van een getuigschrift. De criteria voor de functiemix worden door het bestuur bepaald en vastgelegd. Als de eisen te hoog zijn vastgesteld is het aan het bestuur om deze in heroverweging te nemen.

In beweging
Als leerkrachten niet in beweging willen komen, zal er op een of andere manier een stimulans moeten komen om hen wel in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld door een andere taakindeling of andere werkzaamheden. Daarbij moeten de financiële belangen van het bestuur worden betrokken en duidelijk worden gemaakt.

Trefwoorden: Functiemix

Verschenen in Kader Primair 2 (2013-2014)

Gepubliceerd op: 3 oktober 2013