Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Levensloopregeling - gevolgen arbeidsvoorwaarden


Veel gestelde vragen - Levensloopregeling - gevolgen arbeidsvoorwaarden

Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemer bij levensloopverlof?

Auteur: AVS Helpdesk

 

 1. Pensioenregeling:
  1. tijdens de periode dat de werknemer spaart voor zijn levenslooptegoed wordt over zijn gehele jaarinkomen ABP op de gebruikelijke wijze door de werkgever en de werknemer bijgedragen aan de kosten van de pensioenopbouw.
  2. de werknemer blijft gedurende de verlofperiode deelnemer bij het ABP.
  3. tijdens het eerste jaar levensloopverlof is er altijd sprake van pensioenopbouw. Indien de opname uit het levenslooptegoed tenminste 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het volledige inkomen voorafgaand aan het verlof. Indien de opname uit het levensloopverlof minder dan 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof bedraagt, wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit het levenslooptegoed. Uitgangspunt is dat de premiebetaling aan het ABP volledig (dit is dus ca. 21% van het brutosalaris) voor rekening komt van de werknemer. Als een werknemer dus 70% uit zijn levenslooptegoed krijgt, dient hij nog ca. 21% van zijn bruto-jaarinkomen als pensioenpremie te betalen. Hierdoor zal hij er minder dan 50% aan over houden.
  4. tijdens de volgende jaren levensloopverlof is het levenslooploon niet verplicht pensioengevend. De werknemer kan er voor kiezen om de pensioenopbouw en de premiebetaling voort te zetten op individuele basis. (tussen de 25% en 35% van het bruto-jaarinkomen, afhankelijk van de leeftijd). Uitgangspunt is dat de premiebetaling aan het ABP volledig voor rekening komt van de werknemer.
    
 2. Gedurende de opname van het levensloopverlof vindt er geen betaling plaats van gerelateerde (on)kostenvergoedingen, zoals tegemoetkoming woning-werkverkeer, EHBO-toelage, reiskostenvergoedingen, inkomenstoelage ter compensatie van de ziektekosten en incidentele toeslagen. In afwijking van hiervan kunnen werkgever en werknemer wel andere afspraken maken, als het een (langdurig) deeltijdverlof betreft, dan wel voor een kortere periode dan 3 maanden.
 3. De werknemer is gedurende de eerste 18 maanden van de verlofperiode verzekerd krachtens de werknemersverzekeringen (BZA, Wet Poortwachter, ZW, WIA, WW), krachtens de Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen.
 4. Over de opgenomen uren levensloopverlof vindt geen opbouw van vakantie, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering plaats. Dit betekent dat het levensloopverlof zich naar evenredigheid geheel of gedeeltelijk uitstrekt over de schoolvakantie, dan wel wordt het vakantieverlof naar evenredigheid verminderd.

 

Trefwoorden: Levensloop en FPU

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009