Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Levensloopregeling - definitie


Veel gestelde vragen - Levensloopregeling - definitie

Wat houdt de levensloopregeling in?

Auteur: AVS Helpdesk

Op 5 juli 2005 is er een Pensioenakkoord gesloten, ook wel VPL-akkoord genoemd. VPL staat voor VUT, Prepensioen en Levensloop. Vanaf 1 januari 2006 geldt er een nieuwe pensioenregeling, is de FPU afgeschaft en kunnen werknemers gebruik maken van de levensloopregeling. Alleen werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 en een doorlopend dienstverband hebben vanaf 1 april 1997 vallen onder het overgangsrecht VPL. Voor hen verandert alleen de spilleeftijd, die met twee of drie maanden wordt verlengd.
Werknemers geboren op of na 1 januari 1950 en werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950, maar geen doorlopend dienstverband hebben gehad vanaf 1 april 1997, hebben vanaf 1 januari 2006 recht op een bijdrage voor de levensloop van 0,8% van het bruto maandsalaris (inclusief eventuele uitlooptoeslag) per maand. Werknemers mogen kiezen of zij deze uitkering willen aanwenden voor de levensloopregeling of gewoon willen laten uitbetalen.
Deze werkgeversbijdrage is niet pensioengevend. 
Vanaf 1 augustus 2006 is dit opgenomen in de CAO PO.
Alle werknemers in het primair onderwijs, met uitzondering van degenen die vallen onder het VPL-overgangsrecht, hebben recht op deze werkgeversbijdrage. Deelname aan levensloop is niet verplicht.

Trefwoorden: Levensloop en FPU

Gepubliceerd op: 17 augustus 2009