Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Hoe ga ik om met het berekenen van de werktijd van het OOP?


Veel gestelde vragen - Hoe ga ik om met het berekenen van de werktijd van het OOP?

Hoe ga ik om met het berekenen van de werktijd van het OOP?

Auteur: AVS Helpdesk

 

Het OOP worden onderscheiden in 2 type functies. De eerste groep heeft behandeltaken (lesgevende, kindgerelateerde).Hieronder vallen de logopedisten, fysiotherapeuten, (gym)vakleerkrachten en (in de toekomst) vast nog vele andere functies. Deze groep wordt voor het vaststellen van de normjaartaak op precies dezelfde wijze behandeld als de leerkrachten van de school.
De tweede groep heeft puur taken die de organisatie ondersteunen. Onder de laatste groep vallen de conciërges, administratief personeel en ID baners. Deze groep heeft voor het vaststellen van hun werktijd een andere berekeningswijze. Zij hebben recht op een vakantieverlof van 184 uur volgens het RPBO art. I-C7 en een aantal andere verlofuren waarvan hieronder een overzicht volgt.

 
  jaar uur
1. Schaaluren    
Verlaging voor OOP met een maximumschaal 9 of hoger   8
2. Leeftijdsuren 18 of jonger 24
Verlaging OOP op grond van leeftijd    
  19 16
  20 8
  30 t/m 39 8
  40 t/m 44 16
  44 t/m 49 24
  50 t/m 54 32
  55 t/m 59 40
  60 of ouder 48
3. 60-plussers "half uurtje"    
Verlaging OOP per dag 60 of ouder 0,5
 
 

 

Trefwoorden: Normjaartaak OOP

Gepubliceerd op: 13 juli 2007