Home » Vereniging » Helpdesk » Veelgestelde vragen » Fietsregeling - voorwaarden


Veelgestelde vragen - Fietsregeling - voorwaarden

Welke voorwaarden gelden voor toepassing van de regeling?

Auteur: AVS Helpdesk

Er gelden bijzondere regels als u een fiets aan de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. De voorwaarden luiden als volgt:

  • de werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk reist, van de fiets gebruik;
  • in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren ter zake van de aanschaf van een fiets geen vrije vergoeding is verstrekt;
  • in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen vrije verstrekking is verstrekt dan wel ter beschikking is gesteld.

 

Trefwoorden: CAO PO

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009