Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - onderhandelen over de prijs


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - onderhandelen over de prijs

Mag ik met een bedrijf onderhandelen over de prijs van zijn aanbieding?

Auteur: AVS Helpdesk

Onder de huidige aanbestedingsrichtlijnen is onderhandelen slechts toegestaan bij de twee procedures van gunning via onderhandelingen. Deze procedures zijn slechts te gebruiken in uitzonderingsgevallen, die door de richtlijnen limitatief omschreven worden. Bij de gangbare procedures, de openbare procedure en de niet-openbare procedure, is onderhandelen uitdrukkelijk verboden. Dit geldt zowel voor de prijs als voor andere essentiële onderdelen van de aanbieding.

Wel mag u bedrijven vragen om hun offerte toe te lichten of aan te vullen, wanneer bepaalde aspecten van de offerte u niet duidelijk zijn. Dit mag echter niet leiden tot wijzingen op de oorspronkelijke offerte, noch tot onderhandelingen!

Ook na gunning van de opdracht aan een winnende leverancier is het verboden om met deze leverancier in onderhandeling te gaan over essentiële onderdelen van zijn offerte.

Als gevolg van het verbod op onderhandelen is het des te belangrijker om uw wensen en eisen van tevoren volledig en juist vast te leggen in de aanbestedingsdocumenten. U kunt hier immers later niet meer op terugkomen!

Het onderhandelingsverbod betekent overigens niet dat u helemaal geen speelruimte meer heeft. Deze kunt u inbouwen door het gebruik van opties, staffels en door het toestaan van varianten.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009