Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - merknamen


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - merknamen

Waarom mag ik geen merknamen noemen in het bestek?

Auteur: AVS Helpdesk

U mag in de aanbestedingsstukken in beginsel geen leveranciers-, merk- of typenamen noemen. Dit vloeit voort uit het verbod op discriminatie tussen leveranciers. Door de genoemde verwijzingen zou u in de praktijk bepaalde leveranciers de kans ontnemen om de opdracht binnen te halen.

Wanneer het echt niet anders kan, mag u verwijzen naar een leverancier, merk of type, met daaraan toegevoegd de zinsnede "of daarmee overeenstemmend".

Soms zult u in het bestek een beschrijving opnemen van de bestaande situatie. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de te leveren producten of diensten moeten functioneren in samenhang met al aanwezige producten of infrastructuur. In dat geval mag u uiteraard wel aanbieders-, type- en merknamen noemen.

Overigens is het ook in uw eigen belang om geen aanbieders-, type- en merknamen op te nemen. Door dit achterwege te laten, geeft u aan de marktpartijen de mogelijkheid om met (innovatieve) alternatieve oplossingen te komen die u wellicht zelf niet had bedacht.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009