Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - CPV-codes


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - CPV-codes

Wat zijn CPV-codes?

Auteur: AVS Helpdesk

Bij het opstellen van aankondigingen van overheidsaanbestedingen moet een nauwkeurige omschrijving worden gegeven van de aan te besteden opdracht. Om er zeker van te zijn dat iedereen, ongeacht de taal en het jargon die men spreekt, weet om welk product of werkzaamheid het gaat, worden begrippenlijsten gehanteerd. De hierin opgenomen begrippen worden elk vergezeld van een unieke code.

Van oudsher worden bij Europese overheidsaanbestedingen verschillende begrippenlijsten (nomenclaturen) gehanteerd, zoals onder andere de NACE-codes voor bouwactiviteiten en de CPC-codes voor diensten.

De Europese Commissie vond het wenselijk om al die verschillende nomenclaturen te harmoniseren tot één: de zogenaamde Common Procurement Vocabulary, afgekort CPV.

Op termijn zal deze nomenclatuur alle anderen gaan vervangen.

De zeer uitgebreide CPV wordt regelmatig aangepast.

De meest recente versie dateert van28 november 2007 (Verordening (EG) Nr. 213/2008 van het Europees Parlement en de Raad). Sinds 15 september 2008 is deze verordening van kracht op overheidsopdrachten vallend onder het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009