Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - nieuwe functie


Veel gestelde vragen - Directie - nieuwe functie

Met ingang van 1 oktober 2009 krijg ik een nieuwe functie als directeur. Het leerlingenaantal van de school was op 1 oktober 2008 voor het eerst boven de 200 leerlingen. In welke schaal word ik als de directeur aangesteld/benoemd?

Auteur: AVS Helpdesk

Met ingang van 1 augustus 2006 is de lumpsum ingevoerd. Dit betekent dat er veranderingen hebben plaatsgevonden m.b.t. aanvullende bekostiging voor de schoolleiding, die een school per 1 augustus 2006 krijgt.

Voor basisscholen geldt de volgende regeling:

  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 97 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 18.157,73 voor het schooljaar daaropvolgend;
  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 97 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 31.627,46 (zie regeling bekostiging PO 2009-2010 van 2 april 2009) voor het schooljaar daaropvolgend.

Als de werkgever kiest voor het handhaven van de normfunctie directie, die zijn beschreven in de CAO PO 2009 (bijlagen VII A van deze CAO) gelden de oude regels t.a.v. bevordering i.v.m. uitbreiding door groei van het leerlingenaantal. Dit betekent dat een directeur en/of adjunct-directeur door groei van het leerlingenaantal op 1 oktober in drie achtereenvolgende schooljaren pas recht krijgt op een hogere salarisschaal, zoals aangegeven in bijlage A1 van deze CAO, met ingang van het derde schooljaar. Alleen voor de directeur, die is aangesteld of benoemd in een normfunctie DA (minder dan 200 leerlingen) en door groei van het leerlingenaantal per 1 oktober 2008 recht zou krijgen op een DB-schaal, deze functie in het schooljaar daaropvolgend al krijgt. Zie hiervoor ook artikel 6.25 van deze CAO. Deze school heeft echter ook al extra budget gehad

Op grond van het leerlingenaantal van 1 oktober 2008 krijgt de nieuwe directeur per 1 oktober 2009 een aanstelling/benoeming bij een normfunctie van een DB-schaal

Besluit de werkgever om er een niet-normfunctie van te maken en FUWA PO toe te passen, dan gelden de regels voor de wachttijd niet, omdat FUWA PO niet afhankelijk is van leerlingenaantallen.

 

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009