Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - bevorderingsperiodiek


Veel gestelde vragen - Directie - bevorderingsperiodiek

Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?

Auteur: AVS Helpdesk

In de CAO PO is in artikel 6.24 aangegeven wanneer een werknemer die benoemd of aangesteld wordt in een normfunctie directie, recht heeft op een extra periodiek in de salarisschaal van de nieuwe functie.
Indien het verschil in salaris tussen de oude en nieuwe functie kleiner is dan het in bijlage A8 vermelde bedrag (per 1-8-2008: EUR 102,63) van deze CAO heeft hij volgens het schema wel of geen recht op deze periodiek.

Functie

Wordt aangesteld/benoemd in een normfunctie van:

Verschil na
inpassing

Extra periodiek
art. 6.24

leraar

(adjunct-)directeur

kleiner dan EUR 102,63

ja

adjunct-directeur

(adjunct-)directeur aan een andere school met hoger maximum salaris

kleiner dan EUR 102,63

 ja

adjunct-directeur

direceur aan dezelfde school met hoger maximum salaris alleen vanwege stijging leerlingenaantal

kleiner dan EUR 102,63

ja

directeur

directeur aan een andere school met hoger maximum salaris

kleiner dan EUR 102,63

nee

(adjunct)directeur

(adjunct)directeur aan dezelfde school met hoger maximum salaris alleen vanwege stijging van het leerlingenaantal

kleiner dan EUR 102,63

nee

 

Bij de beoordeling van het "verschil na inpassing" blijft de augustusperiodiek buiten beschouwing.

U kunt altijd onderhandelen met uw werkgever over een extra periodiek(en).

 

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009