Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Exclusief voor leden
2014-deavsis.png

Exclusief voor leden

MijnAVS
Uw kunt de bij ons bekende gegevens controleren en indien nodig direct wijzigingen doorgeven. Via MijnAVS heeft u ook toegang tot het digitale archief van Kader Primair en KaderDigitaal.

KaderDigitaal
KaderDigitaal is exclusief voor leden en abonnees. Het is een digitaal te verkrijgen nieuwsbrief met een andere opmaak, waardoor alle berichten leesbaar zijn zonder dat u elk bericht apart moet aanklikken. Deze nieuwsbrief kunt u ook eenvoudig afdrukken indien u liever van papier leest.

AVS Voordeel
Van schoolbenodigdheden tot websites en van koffie tot verzekeringen: AVS-leden kunnen met (flinke) korting producten en diensten inkopen bij een groeiend aantal voordeelpartners van de AVS. Ook de AVS zelf biedt veel diensten en producten: cursussen, opleidingen, educatieve reizen, (management)boeken, et cetera. Leden betalen hiervoor altijd aanmerkelijk minder dan niet-leden.

MeepratenScholenpanel
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens. 

Meepraten Commissies
De beleidscommissies van de AVS geven het bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt.

Meepraten Netwerken
Heeft u behoefte aan uitwisselingen met collega-directeuren? Wilt u meer ervaringen delen en is het reguliere directieberaad daarvoor niet toereikend? Als netwerklid wordt uw stem direct gehoord, leert u van collega-directeuren en bespreekt u de actuele ontwikkelingen met AVS-medewerkers.
 

MijnAVS

Uw kunt de bij ons bekende gegevens controleren en indien nodig direct wijzigingen doorgeven. Via MijnAVS heeft u ook toegang tot het digitale archief van Kader Primair en KaderDigitaal.

KaderDigitaal is exclusief voor leden en abonnees. Het is een digitaal te verkrijgen nieuwsbrief met een andere opmaak, waardoor alle berichten leesbaar zijn zonder dat u elk bericht apart moet aanklikken. Deze nieuwsbrief kunt u ook eenvoudig afdrukken indien u liever van papier leest.

Naast de digitale nieuwsvoorziening valt iedere maand, zoals u gewend bent, het vakblad Kader Primair bij u op de mat. Met al deze verschillende AVS-uitingen bent u als lid of abonnee verzekerd van een sluitende en up to date nieuwsvoorziening voor schoolleiders.

KaderDigitaal verschijnt 1 keer per maand en bevat nieuwsberichten en aankondigingen van congressen, conferenties, trainingen, opleidingen en andere evenementen.

Leden van de AVS en abonnees ontvangen per e-mail een link naar de nieuwste KaderDigitaal en kunnen deze lezen wanneer zij inloggen op www.avs.nl/mijnavs.

Ook lid worden?
Meer informatie over het lidmaatschap

KaderDigitaal - Jaargang 5 - Nummer 4

AVS Voordeel

Van schoolbenodigdheden tot websites en van koffie tot verzekeringen: AVS-leden kunnen met (flinke) korting producten en diensten inkopen bij een groeiend aantal voordeelpartners van de AVS. Ook de AVS zelf biedt veel diensten en producten: cursussen, opleidingen, educatieve reizen, (management)boeken, et cetera. Leden betalen hiervoor altijd aanmerkelijk minder dan niet-leden.

Concentus Schoolcommunicatie nieuwe partner

Concentus Schoolcommunicatie ontzorgt schoolleiders bij het opzetten van een resultaatgerichte, betrouwbare en betaalbare communicatiestructuur of bij het optimaliseren van de huidige structuur. AVS-leden krijgen standaard 15 procent korting op softwarelicenties, advisering en dienstverlening.

Heeft u zich als schoolleiding weleens de volgende vragen gesteld?

 • Wat leeft er onder ouders en wat vinden ze van bepaalde ontwikkelingen?
 • Hoe goed lezen ouders mijn nieuwsbrieven en bulletins?
 • Is de website toegankelijk en geeft deze de juiste en actuele informatie?
 • Wat voor imago heeft onze school en wat kan de beeldvorming beïnvloeden?
 • Hoe kunnen wij de naamsbekendheid vergroten?
 • Is de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voldoende gewaarborgd?
De digitale ouder is een feit. Informatie-uitwisseling tussen schoolleiders en ouders onderling gaat razendsnel. Hoe kun je daar als school op inspelen? Door van ouders de meest deskundige en betrokken ambassadeurs te maken. Concentus  schoolcommunicatie kan een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie. Door communiceren, verbinden, inspireren en samenwerken. De strategie kan zich bijvoorbeeld bewegen rond thema’s als het beïnvloeden van de beeldvorming en het vergroten van het aantal aanmeldingen. 
 Gelukskoffer
 

Gelukskoffer wil ‘ieder kind in zijn kracht zetten’. Hiervoor zijn lespakketten voor de basisschool ontwikkeld en masterclasses en studiedagen voor directies en schoolteams. Gebaseerd op positieve psychologie en gericht op persoonlijke ontwikkeling. AVS-leden krijgen korting op de masterclasses.

Kinderen die vroeg leren over persoonlijk leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op geluk hebben een positievere levenshouding. Gelukskoffer heeft ‘7 lessen in Geluk’ ontwikkeld die door de leerkracht in de klas gegeven worden. Trainers van Gelukskoffer leiden de leerkrachten individueel op in Amersfoort. Gelukskoffer verzorgt ook een studieochtend waarbij het team geïnspireerd wordt over de kracht van sturen op geluk. ’s Middags krijgen de leerkrachten vervolgens scholing in de lesmethodiek. Inmiddels hebben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’ gekregen en werken driehonderd scholen met opgeleide Geluksleerkrachten. Het streven is: “In 2020 alle kinderen lessen in geluk!”

Directies en schoolteams
Naast de opleiding voor leerkrachten verzorgt Gelukskoffer masterclasses in samenwerking met de AVS: ‘Sturen op Geluk voor leidinggevenden’. Vanaf oktober 2016 komt daar voor schoolteams de masterclass ‘Van Werkdruk naar Werkgeluk’ bij. AVS leden kunnen zich voor € 349 inschrijven voor de masterclass voor leidinggevenden. Nietleden betalen € 449. Voor de masterclass voor schoolteams wordt op maat een offerte gemaakt, rekening houdend met de korting voor AVS-leden.

Meer informatie
www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatieenleiderschapsontwi...
Zie ook de flyer en www.gelukskoffer.nlEducatie

Concentus
 

Concentus Schoolcommunicatie ontzorgt schoolleiders bij het opzetten van een resultaatgerichte, betrouwbare en betaalbare communicatiestructuur of bij het optimaliseren van de huidige structuur. AVS-leden krijgen standaard 15 procent korting op softwarelicenties, advisering en dienstverlening.

Heeft u als schoolleiding zich ook weleens de volgende vragen gesteld?

 • Wat leeft er onder ouders en wat vinden ze van bepaalde ontwikkelingen?
 • Hoe goed lezen ouders mijn nieuwsbrieven en bulletins?
 • Is de website toegankelijk en geeft deze de juiste en actuele informatie?
 • Wat voor imago heeft onze school en wat kan de beeldvorming beïnvloeden?
 • Hoe kunnen wij de naamsbekendheid vergroten?
 • Is de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voldoende gewaarborgd?

De digitale ouder is een feit. Informatie-uitwisseling tussen schoolleiders en ouders onderling gaat razendsnel. Hoe kun je daar als school op inspelen? Door van ouders de meest deskundige en betrokken ambassadeurs te maken.
Concentus Schoolcommunicatie kan een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie. Door communiceren, verbinden, inspireren en samenwerken. De strategie kan zich bijvoorbeeld
bewegen rond thema’s als het beïnvloeden van de beeldvorming en het vergroten van het aantal aanmeldingen.
Dat wordt gedaan door te adviseren hoe de school zich kan profileren en het beschikbaar stellen van slimme en praktische softwarelicenties. Concentus biedt daarbij een hoge servicegraad en waarborgt volledige veiligheid van uw gegevens.
 
(Digitale) toepassingen
Scoolsite: de basisschool website
Scoolsite is een website die is afgestemd op en is voorzien van alle relevante websitefunctionaliteiten voor een basisschool.
 
Editorial3punt2
Een interactief digitaal platform dat op meerdere wijzen kan worden uitgevoerd en ingezet. Waaronder als magazine, brochure, jaarverslag of nieuwsbrief.   
 
Sociale Media
Concentus Schoolcommunicatie helpt bij het inzetten van sociale media binnen de communicatiemix.
 
Hardcopy middelen
Ook voor de traditionele middelen kunt u terecht bij Concentus Schoolcommunicatie. Zoals het schrijven en vormgeven van brochures, advertenties óf het ontwerpen van identiteiten en huisstijlen.

Meer informatie
Telefoon: 035-6564848
E-mail: info@schoolcommunicatie.net
Website: kijk op www.schoolcommunicatie.net
Download: Brochure (pdf)Administratie en informatie, ICT en multimedia, Informatie

Staples Advantage
  Als totaalleverancier van meer dan 14.000 artikelen levert Staples naast kantoorartikelen, papier en computertoebehoren, ook presentatiemiddelen, hygiëne- en cateringproducten, hardware, meubilair en printmanagementoplossingen.

Staples biedt u: 
 
 • Speciale AVS Voordeel prijzen op de meest gebruikte artikelen,
 • 40% korting op vele artikelen uit onze brutoprijslijst
 • Eenvoudig via de webshop bestellen
 • Snelle en franco levering vóór 14.00 uur besteld, is de volgende dag in huis
 • One-stop shopping concept, wat het aantal bestelmomenten en leveringen verlaagt en waardoor kosten gereduceerd worden. 

Contact
Wilt u meer informatie over wat Staples u te bieden heeft? Ga dan naar http://avs.staplesweb.nl en vermeld uw AVS-lidnummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Zodra Staples het formulier heeft ontvangen, nemen zij contact met u op. U kunt Staples uiteraard ook bellen op 088-4545000.Facilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal

Anculus
 

Het uitgangspunt voor de dienstverlening van Anculus is ontzorging. Anculus neemt op transparante wijze de zorg voor beheertaken (facilities en vastgoed) uit handen van schoolbesturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Eén van de doelen die Anculus zich heeft gesteld is om scholen en schoolbesturen te helpen bij een verdere professionalisering, waarbij efficiency en doeltreffendheid van de ondersteunende dienst voorop staan. Een en ander om zoveel mogelijk tijd en geld over te houden voor het primaire proces.
 
Veranderingen binnen onderwijsland zijn aan de orde van de dag. Het uitvoeren van de core business door scholen en schoolbesturen staat steeds meer onder druk. Exploitatietekorten, leerlingenkrimp, de participatiewet, zorgen over rechtmatige besteding onderwijsgelden, consequenties van vernieuwend en Passend onderwijs, doordecentralisatie buitenonderhoud, et cetera vragen meer tijd dan schoolbesturen zouden willen. Anculus helpt u hier graag bij!
 
Als verlengstuk van de staforganisatie van het schoolbestuur is Anculus integraal verantwoordelijk voor facilitaire en huisvestingszaken. En kunnen schoolleiders zich richten op hetgeen waar het om gaat, namelijk het organiseren van onderwijs.
 
Anculus in beeld
Anculus biedt een integrale aanpak van advies en beheertaken op het gebied van vastgoed en facilitaire zaken voor onderwijs en kinderopvang. Zowel onderwijs als kinderopvang hebben te maken met sterk veranderende omstandigheden zoals krimp van het aantal leerlingen en steeds krapper wordende budgetten. Anculus ondersteunt onderwijs en kinderopvang organisaties bij efficiencyverbetering en verbeteren van de doelmatigheid waardoor een reductie van de uitgaven wordt gerealiseerd. De uitgavenreductie wordt gerealiseerd door een duidelijke koers, anders inrichten en of het versterken van de inkoopfunctie (aanbesteding). De dienstverlening van Anculus richt zich op de totale bedrijfsvoering van de ondersteunende diensten. Hierbij begeleiden wij organisaties van strategische beleidsplannen naar implementatie en uitwerking tot en met de dagelijkse beheeractiviteiten.


 
Korting voor AVS-leden
Daarnaast is onze dienstverlening voor AVS-leden tegen gunstige tarieven te verkrijgen, namelijk 5 procent korting op de door Anculus gehanteerde uurtarieven voor facilitair en vastgoedadvies/-beheer.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over Anculus gaat u naar www.anculus.nl.
Of bel/mail voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Anculus, tel. 040-2462357 of info@anculus.nl
Digitale flyerAdvies en begeleiding, Facilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal, Huisvesting en inrichting

BTW-PLAZA
 

BTW-PLAZA maakt u bewust!
BTW-PLAZA is een actueel en onafhankelijk btw-platform waar u als AVS-lid gratis toegang krijgt tot antwoorden op de meest uiteenlopende btw-vragen binnen het onderwijs. 'Maar btw is toch een belasting voor ondernemers? Een onderwijsinstelling heeft toch niets te maken met btw?’ Let op! Btw speelt wel degelijk een rol bij onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld bij verhuur van gymzalen, detachering / uitlenen van personeel en de exploitatie van een kantine. BTW-PLAZA brengt bewustwording en doet praktische handreikingen om btw-nadelen om te buigen in voordelen. BTW-PLAZA zorgt ervoor dat uw school btw-proof wordt!
 
Voordelen:

 • Onafhankelijk en betrouwbaar
 • Begrijpelijke taal
 • Actuele kennis toegespitst op het onderwijs
 • Het laatste nieuws over btw in het  onderwijs
 • Dagelijkse update
 • Deskundige begeleiding

Ga naar www.btwplaza.nl/aanmeldformulier

Gratis toegang tot BTW-PLAZA
Als AVS-lid kunt u zich gratis aanmelden voor een abonnement, waardoor u volledig toegang krijgt tot een speciale kennissectie voor schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs:

 • Vul het aanmeldformulier in en geef aan dat u AVS-lid bent
 • Vul vervolgens uw AVS-lidmaatschapsnummer in
 • Nadat u uw aanmelding heeft verstuurd, ontvangt u een bevestiging en kunt u direct gebruikmaken van BTW-PLAZA.

 
Korting op advisering
BTW-PLAZA biedt u op een snelle en eenvoudige manier toegang tot complete btw-kennis en helpt u uw btw-vraagstukken op te lossen. Toch kan het gebeuren, dat u behoefte heeft aan meer uitleg en een persoonlijk advies. BTW-PLAZA staat dan voor u klaar om uw specifieke btw-vragen te beantwoorden. Voor een persoonlijk advies ontvangen AVS-leden 20% korting op het reguliere tarief.
 
Contact
Voor meer informatie over de dienstverlening van BTW-PLAZA kunt u contact opnemen met Machiel van Driel  op telefoonnummer 088 – 298 98 98,  via info@btwplaza.nl of bezoek de website www.btwplaza.nl/btwenonderwijsof www.btwplaza.nl/avs
 
 
Van Driel Fruijtier btw-specialisten
BTW-PLAZA is een initiatief van Van Driel Fruijtier btw-specialisten te Dordrecht, al jarenlang een toonaangevende, onafhankelijke en professionele dienstverlener. Zij zetten hun actuele kennis en ruime ervaring in om btw-vraagstukken doelgericht op te lossen.
www.vandrielfruijtier.nl
 Administratie en informatie, Advies en begeleiding

InvalPool
  InvalPool ‘Onmisbare planning- en controlesoftware’

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samenwerken met andere besturen binnen een vervangingspool én een krap aanbod van invallers dwingt besturen en schoolleiders efficiënt te plannen. Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.
Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te vinden. Elke keer weer.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.invalpool.nl of bel 074 - 700 21 11.
E-mail: info@invalpool.nl

Kostenindicatie InvalPool 2017/2018 per bestuur*/**
Installatie:  € 300
Implementatie: € 400
Licentie bestuur:  € 140 p/m
Licentie per school:  € 7,50 p/m

AVS-voordeel: 50% korting op de implementatiekosten.
*Prijswijzigingen voorbehouden. **Voor kleine besturen hanteren we aangepaste prijzen.Administratie en informatie, ICT en multimedia

Perspectief op School
 

AVS-leden profiteren van voordeelpartner Perspectief op School. De AVS steunt de doorontwikkeling van dit online platform voor schoolondersteuningsprofielen. Voor scholen is een schoolondersteuningsprofiel verplicht

AVS-leden hebben te maken met de wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Veel scholen ervaren dit als een administratieve last en hebben moeite om beknopte en duidelijke informatie te verstrekken aan ouders.

Stichting Perspectief op School (POS) (www.perspectiefopschool.nl) is partner van de AVS voor het bieden van een online platform dat snel en eenduidig inzicht kan geven in Passend onderwijs. Inzicht voor schoolleiders en (bovenschools) managers, collega's binnen de school, ouders en andere scholen binnen het bestuur.
 
AVS steunt Perspectief op School
In Perspectief op School heeft AVS een partner gevonden die OZOP (OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel) doorontwikkelde tot een gedegen online platform voor haar leden. De AVS steunt de doorontwikkeling van dit platform en wil daarmee haar leden helpen aan de slag te gaan met een goed schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Een goed SOP geeft helder inzicht in de ondersteuning die de school kan bieden, in de ambities van de school en hoe de ontwikkeling verloopt. En het werken met een SOP mag niet te veel tijd en geld kosten!

Speciaal aanbod voor AVS-leden
Het platform bespaart invultijd door vooringevulde gegevens en het bewaren van gegevens uit voorgaande jaren. Het levert direct en automatisch rapportages voor de scholen en ouders. Kortom, het bespaart schoolleiders en managers administratief werk en creëert zo meer tijd voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen.
 
Perspectief op School biedt dit platform aan tegen 10% korting op de kosten voor alle leden van de  AVS. 

Zie: www.perspectiefopschool.nlAdministratie en informatie

Goedkoper Licht: een goed idee!
 

Energiezuinige verlichting zonder eigen investering
Voor goed en passend onderwijs is goede verlichting in de klas belangrijk. Veel schoolgebouwen hebben nog ouderwetse, energie-slurpende TL-verlichting. Door de financiële druk in het onderwijs is het vaak lastig om daar iets aan te doen. Daarom biedt Goedkoper Licht een innovatieve en kostenneutrale oplossing voor het VO en PO. Een voordelig verlichtingsconcept, waardoor de verlichting weer als nieuw functioneert en tot 65% energie wordt bespaard. De kosten van Goedkoper Licht worden gedekt door de besparingen op de energierekening. Uiteindelijk blijft een groter deel van het onderwijsbudget beschikbaar voor de primaire taken. Het kost niets meer dan anders, want het concept past volledig binnen het budget van de reguliere energiekosten.

Uw voordeel

 • Alle verlichting in de klaslokalen weer als nieuw
 • Meer budget voor de onderwijstaken
 • Tot 65% energiebesparing
 • 5 jaar lang verzekerd van goed functionerende verlichting

Een budgetneutrale oplossing
Uit de energiebesparing en de besparing op het reguliere onderhoud wordt gedurende 5 jaar de service betaald. Goedkoper Licht geeft 5 jaar garantie op ‘licht’ en het kost niets meer dan anders.

Lange levensduur
De LED verlichting is goed voor 80.000 branduren wat overeenkomt met een levensduur van meer dan 30 jaar. Na 5 jaar kan de school nog vele jaren van het hele voordeel genieten.

De invloed van verlichting op het totale energieverbruik
De verlichting is goed voor ca. 50% van het totale energieverbruik. 65% besparing op het energiegebruik van de verlichting levert een besparing op van ruim 30% van het totale elektrische energiegebruik.

Goedkoper Licht

 • bespaart kosten en energie
 • maakt gebruik van de bestaande verlichtingsarmaturen
 • reduceert de CO2-uitstoot en draagt bij aan een duurzame school
 • voldoet aan het Activiteitenbesluit – Wet Milieubeheer die uitvoering van dit soort maatregelen wettelijk verplicht stelt bij een totaal energieverbruik vanaf 50.000 kWh per jaar

Contact
Voor meer informatie, kijk op www.goedkoperlicht.nl/duwtje of neem contact op via besparen@goedkoperlicht.nl.

Goedkoper Licht BV
Bezoekadres en showroom
Anthonetta Kuijlstraat 47
3066 GS RotterdamEnergie, Facilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal

OHRA
 

Profiteer als lid van AVS van ons top aanbod en ontdek het nieuwe zorgverzekeren!

Maak nu voordelig kennis met ons top aanbod:
• Hoge collectiviteitskorting
• Uitstekende dekking
• Volledige keuzevrijheid
• Online gemak

Via internet inzicht in uw polis en dekkingen, zelf wijzigingen doorvoeren, uw kosten digitaal declareren, alle vrijheid in de keuze van uw zorgverlener en altijd de aanvullende zorgverzekering die bij u past. Met de OHRA Zorgverzekering kan het allemaal. Waar, hoe en wanneer u het wilt.

Meer gemak, minder premie. Ontdek het nieuwe zorgverzekeren.Sluit direct af op www.ohracollectief.nl/avs of bel 026 400 40 40.

 

Bent u al bij OHRA verzekerd? Stap direct over!
Bij de zorgverzekering is het mogelijk om per 1 januari van zorgverzekeraar over te stappen. Maar als u al bij OHRA aangesloten bent, kunt u per direct veranderen van zorgverzekeraar. U hoeft in dat geval dus niet te wachten tot 1 januari. Overstappen is heel simpel: u belt 026-4004040 en vertelt dat u al uw bestaande polissen wilt overhevelen naar collectiviteitsnummer 1001 (AVS). Collectief voordeel voor u en uw medewerkers
Al jaren kunnen AVS-leden en medewerkers waarvan de schoolleider is aangesloten bij de AVS zich met korting tegen ziektekosten verzekeren bij OHRA. Maar de kortingspercentages konden beter en de dekking uitgebreider, vonden wij. Daarom heeft de AVS een nieuwe overeenkomst met OHRA gesloten, met hogere korting op uw ziektekostenverzekering, én nu ook korting op uw schadeverzekeringen. Op de pakketkorting bij meerdere verzekeringen bespaart u al snel tientallen euro’s…

Profiteert u al van de OHRA Zorgverzekering?
Het collectieve contract dat de AVS met OHRA heeft afgesloten biedt u volop mogelijkheden. Behaal meer dan honderd euro voordeel op uw zorgverzekering.

Direct besparen op uw aanvullende zorgverzekering?
Een passende zorgverzekering voor iedere levensfase: Dat is ons uitgangspunt! Waarom zou u voor zorg betalen die u op dat moment niet nodig heeft?

 • Bij OHRA heeft u altijd een zorgverzekering die precies past bij uw leven;
 • Verandert er iets in uw leven, dan kunt u uw aanvullende zorgverzekering direct aanpassen. Zonder medische keuring;
 • Al gauw meer dan honderd euro voordeel;
 • Met één telefoontje wordt het u direct duidelijk.

Stel, u krijgt een partner of u komt alleen te staan. U denkt over kinderen of uw jongste kind verlaat het huis. OHRA begrijpt dat u dan uw aanvullende zorgverzekering wilt wijzigen, zodat deze beter past bij uw nieuwe leven. Dat kan met de unieke levensfase; diverse kortingen en services verdeeld in 6 levensfasen.

En speciaal door de AVS voor u geregeld:

 • 9% collectiviteitskorting op de maandpremie van de OHRA Zorgverzekering;
 • Tot 12% collectiviteitskorting op alle aanvullende zorgverzekeringen van OHRA;
 • En ook nog aanzienlijke collectiviteitskortingen op OHRA schadeverzekeringen; autoverzekering 18%, rechtsbijstandverzekering 10%, overige schadeverzekeringen zoals, woon, inboedel en aansprakelijkheidverzekering 12%
 • Tevens kan uw partner op de 2e auto binnen het gezin meeprofiteren van uw no-claimkorting. Deze kan oplopen tot 80%!

En profiteer net als collega's die u voor gingen van de volgende OHRA voordelen:

 • Direct een deskundige aan de lijn elke werkdag tot 21.00 uur en op zaterdag tot 15.00 uur;
 • Directe acceptatie voor een (aanvullende) zorgverzekering via internet of telefoon;
 • Declaraties binnen vijf werkdagen verwerkt;
 • Tot 10% pakketkorting bij het afsluiten van meer verzekeringen bij OHRA.

Trouwe klant?
Bent u al bij OHRA verzekerd? Dan bent en blijft u goed verzekerd. Ook u profiteert van de nieuwe service levensfasen en de collectiviteitsvoordelen.

 Zorgpas en EHIC
 
Als OHRA-verzekerde ontvangt u de OHRA Zorgpas. Met de OHRA Zorgpas kunt u eenvoudig aan het ziekenhuis, de huisarts of andere zorgverleners in Nederland laten zien dat u bij OHRA bent verzekerd. Met de Europese zorgverzekeringskaart kunt u gebruik maken van de zorg als u tijdelijk in een EU/EER-land verblijft.

 Vraag en antwoord over de Europese zorgverzkeringskaart

1. Wat is de Europese zorgverzekeringskaart?
2. Is de Europese zorgverzekeringskaart overal geldig?
3. Moet ik mijn Europese zorgverzekeringskaart altijd laten zien?
4. Wat moet ik doen als mijn Europese zorgverzekeringskaart niet wordt geaccepteerd?
5. Hoe lang is mijn Europese zorgverzekeringskaart geldig?
6. Er staat een fout op mijn Europese zorgverzekeringskaart. Wat moet ik doen?

Meer informatie
OHRA heeft een speciale website voor de leden van de AVS (en alle medewerkers aangesloten leden) beschikbaar. Kijk hiervoor op www.ohracollectief.nl/avs en bereken hierop uw prijsvoordeel. U kunt de verzekering desgewenst online afsluiten. U treft hierop ook informatie over andere verzekeringen aan, zoals de aantrekkelijke autoverzekering.

Telefonisch advies? Bel 026-4004040
U  kunt OHRA uiteraard ook bellen op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur, via 026-4004040. Vermeld hierbij dat je school lid is van de AVS en het contractnummer 1001. De mensen van OHRA adviseren je graag over de vergoedingen en diensten in de aanvullende pakketten.

Speciale OHRA-AVS-site

Collectiviteitsnummer: 1001Wet en recht

Educatiemaster
  Vindt u professionalisering van uw leerkrachten belangrijk. Uw antwoord zal een volmondig ja zijn, maar wat doet uw school dan concreet aan het bevorderen van zelfstudie voor uw leerkrachten. Waarschijnlijk weinig. Hier komt Educatiemaster in beeld. Educatiemaster garandeert u dat uw leerkrachten meer gaan lezen dan dat zo deden. En als uw leerkrachten zelf gaan lezen is dat de meest goedkope manier van professionalisering.

Hoe doet Educatiemaster dit? Educatiemaster doet dit door allerlei vakinhoudelijke informatie en vakbladen digitaal toegankelijk te maken. Uw leerkrachten hebben een vraag en zoeken naar het antwoord. Dit werkt veel beter dan bladen op een leestafel.

Uw leerkrachten stellen zelf in waarover ze geïnformeerd willen worden op een door hun gekozen moment. Daarnaast vindt kennisdeling plaats tussen leerkrachten, zelfs tussen leerkrachten van verschillende scholen. Hierdoor gaan uw leerkrachten meer lezen.

Overigens past Educatiemaster in de visie van het registerleraar en in de nieuwe CAO. De formele aanvraag is in behandeling. Ook qua inhoud zijn er al een groot aantal bladen die hun content aanleveren bij Educatiemaster. Tevens heeft u als directeur inzicht in het leesgedrag op schoolniveau van uw leerkrachten. Informatie die u tot op heden niet had.

Kortom: Met Educatiemaster worden uw collega’s aangemoedigd te blijven lezen en ervaren ze dat het lezen van vakliteratuur goed en leuk is!

Actie Schoolleiders mogen tot aan de zomervakantie gratis gebruikmaken van ons schoolleidersplatform!
Na deze periode nemen wij contact op met deze schoolleiders en doen we ze een speciale AVS-aanbieding waarbij ze met korting (10%) het schoolleidersplatform voor het schooljaar 2016-2017 kunnen ontvangen.
Tevens mogen ze dan voor hun hele schoolteam Educatiemaster PO 3 maanden gratis proberen. Daarna kunnen ze met korting (10%) Educatiemaster PO afnemen.
 

Heeft u interesse?

U meldt uw school of schoolvereniging bij ons aan. U kiest een abonnement dat bij u past. Wordt uw schoolvereniging gebruiker dan maken wij een AVS offerte op maat, wat inhoud dat u 1 implementatieworkshop gratis krijgt.

Neem contact op met Educatiemaster via info@educatiemaster.nl of via 06-46088486.
Wilt u meer informatie? 
Ga dan naar www.educatiemaster.nlEducatie

Zon Zoekt School
 

Zonnestroom zonder investering
Zonnepanelen op het dak van uw school zonder zelf te investeren? En ook nog lagere energiekosten? Dit is mogelijk met ZonZoektschool.nl

 
Natuur & Milieu is een nieuwe AVS-voordeelpartner. Speciaal voor scholen heeft Natuur & Milieu een uniek aanbod ontwikkeld. U hoeft niet zelf te investeren, het regelwerk wordt u uit handen genomen en u profiteert van lagere energiekosten. De actie start op 7 januari en loopt tot 15 juli 2014.
 
U kunt flink besparen op uw energiekosten als u overstapt op zonnestroom. Uw besparing kan oplopen tot 26 procent over 10 jaar. Overstappen op zonnestroom is zeer eenvoudig. U hoeft alleen maar uw aanvraag (link naar www.zonzoektschool.nl) bij ons in te dienen. Onze partner Rooftop Energy verzorgt de rest. Zij checken of het dak van uw school geschikt is voor zonnepanelen, installeren de panelen, staan borg voor de kwaliteit en dragen zorg voor het onderhoud. Ook de rompslomp eromheen, zoals het vragen van toestemming van de gemeente en vergunningen, verzorgt Rooftop volledig voor u.
 
Dit aantrekkelijke aanbod is mogelijk omdat marktpartijen en particuliere investeerders de panelen financieren en daarbij gebruikmaken van fiscale voordelen. U betaalt maandelijks een vergoeding aan Rooftop Energy voor het gebruik van de panelen. Deze vergoeding ligt lager dan de kosten die u betaalt aan uw huidige energieleverancier.
 
Kijk hier voor meer informatie over het aanbod van Natuur & Milieu op de website van Zon Zoekt School.
Meteen aanmelden? Dat kan hier
 Energie, Huisvesting en inrichting

Jacobs Douwe Egberts
 

Zorgt u voor de kinderen? Dan zorgen wij voor de koffie!
Jacobs Douwe Egberts is een nieuwe AVS Voordeel partner. Als AVS-lid krijgt u een aantrekkelijke korting op Douwe Egberts koffieapparatuur voor op uw school. U heeft de keuze uit verschillende koffiemachines, die u de volgende mogelijkheden bieden: zwart koffie, cafe crème, espresso, cappuccino, cafe au lait, choco, cafe choco, choco de luxe, wiener melange, heet water voor thee en soep en/of een kannen optie. Grote pauze, kleine pauze… op ieder moment een heerlijke kop koffie.

Complete koffievoorziening
Als Jacobs Douwe Egberts verzorgen wij uw complete koffievoorziening met de vertrouwde merken zoals Douwe Egberts en Pickwick. Compleet, want de dienstverlening stopt niet bij de levering van de koffieapparatuur. Wij bezorgen periodiek bij u op school koffie en andere ingrediënten, zoals suikersticks, de creamer, bekers en ander toebehoren. Tot in het keukenkastje. Bij afname van onze heeft u bovendien recht op gratis technische service (vraag naar de voorwaarden). Kortom: zorgeloos de lekkerste koffie.

AVS en Jacobs Douwe Egberts hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor krijgt u als AVS-lid een aantrekkelijke korting op Jacobs Douwe Egberts koffieapparatuur voor uw bedrijf. Als AVS lid ontvangt u namelijk tot 30% korting op Cafitesse koffiemachines van Douwe Egberts.* 

Meer informatie
Ontdek hier de koffiemachine die bij u en uw medewerkers past: http://www.douweegbertsprofessional.com/nl-NL/nederland/

Wij geven naar aanleiding van uw wensen en behoeftes graag advies op maat, tel 030-2977000.

*Vraag Douwe Egberts naar de voorwaardenFacilitaire dienstverlening en verbruiksmateriaal

AVS Educatieve reizen
 

Samen met collega’s op reis met de AVS. Uw horizon verbreden, inspiratie opdoen over de grens, ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland. Wordt het geen tijd dat u zich ook inschrijft voor één van de AVS-reizen? Tijdens de reizen ontstaat er binnen de groep vaak een inspirerende sfeer, waarin u uw eigen situatie kunt relativeren en even afstand kunt nemen. Hoe richten buitenlandse schoolleiders hun onderwijs in? Hoe gaan zij om met veranderingen of problemen? U maakt kennis met andere culturen en onderwijssystemen, twee aspecten die je niet van elkaar kunt loskoppelen. Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk.

Als lid van de AVS profiteert u standaard van een gereduceerd tarief

Meer informatie over de educatieve reizen van de AVSHotels en reizen

AVS producten en diensten
 

Publicaties
Als AVS-lid ontvangt u gratis het onderwijsvakblad Kader Primair. Diverse publicaties, zoals over pensioen, de CAO-PO, schooltijden, medezeggenschap en meer. Ook kunt u hier het Handboek voor schoolleiders in het primair onderwijs/Handboek voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs (beide inclusief professionaliseringsaanbod) bestellen.

Hulpmiddelen en instrumenten
De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die u kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Educatieve reizen
Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Professionaliseringsaanbod
Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied, de AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie).

Vacatures in het funderend onderwijs 
Plaatsen of vinden van een vacature in het basis-, voortgezet- en  speciaal onderwijs: van leerkracht tot schoolleider / directeur, van IB-er tot orthopedagoog. En alle andere disciplines op de basisschool. Leden van de AVS ontvangen forse korting bij het plaatsen van hun vacatures.

Activiteiten 
De AVS organiseert elk jaar het AVS-congres: een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Samen met de VO-raad en de PO-raad vindt regelmatig Onderwijspoort plaats: politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek en debat. En de AVS is ook op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) te vinden die tweejaarlijks plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht.Informatie

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Via Mijn AVS kunt u uw e-mailadres wijzigen of toevoegen. U kunt ook contact opnemen met onze ledenadministratie via telefoonnummer 030-2361010 of via de e-mail ledenadministratie@avs.nl.

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is. “Het aantal is schokkend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Vo-scholen mogen wel aanvullende informatie vragen maar in ieder geval niet om deze te gebruiken als second...
Op 30 procent  van de basisscholen worden uitsluitend enkelvoudige schooladviezen gegeven. Dat blijkt uit de peiling die de Algemene Vereniging Schoolleiders begin deze week heeft gehouden onder 510 basisscholen. Ruim de helft van de scholen die uitsluitend enkelvoudige schooladviezen geven doet dat op verzoek van het voortgezet onderwijs en nog eens 19 procent op basis van een plaatsingswijzer. In driekwart van de gevallen is er dus geen vrijheid voor de basisschool tot het geven van een...
Bijna de helft van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen krijgt geen extra bekostiging omdat ze minder dan vier leerlingen opvangen. Het levert serieuze knelpunten op. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die begin deze week is gehouden.   Scholen die minder dan vier leerlingen opvangen ontvangen geen (extra) bekostiging, die bij meer dan drie leerlingen kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Kinderen die pas in Nederland aankomen...
Veel schoolleiders ervaren knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. De toename van de administratieve druk is een van de belangrijkste klachten. Betrokken instanties hebben uiteenlopende criteria en vragen om verschillende gegevens. Ook blijkt dat veel scholen niet meteen alle kinderen die zich aanmelden inschrijven. Een jaar na de invoering van Passend onderwijs bestaan op veel scholen nog knelpunten bij het opnemen van kinderen met een extra zorg- of leerbehoefte. Dat blijkt uit...
Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele achtergronden. “Hier moet door de overheid maximaal op worden ingezet met veel deskundigheid en voldoende tijd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft de afgelopen twee dagen een...

Pagina's

2014-deavsis.png

Commissies

De beleidscommissies van de AVS geven het bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt.
De commissies bestaan uit ongeveer vijftien leden, komen vier keer per jaar een dagdeel bijeen en staan open voor ieder belangstellend lid. Commissieleden ontvangen een vervangings- en een reiskostenvergoeding.

Meepraten? Bel met de AVS: tel. 030-2361010.

Commissie arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
In deze commissie gaat het over het AVS-beleid vooral ten aanzien van de volgende onderwerpen: Collectieve Arbeidsvoorwaarden, Kaders voor het personeelsbeleid, CAO-PO, Beïnvloeding van de onderwijsbegroting, algemene AVS-strategie, bevoegdheden van schoolleiders en de relatie tussen bestuur en management, bevordering van Integraal personeelsbeleid en kwaliteit van de arbeid, arbeidsomstandigheden en terugdringing ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de hoeveelheid personeel.
Maar ook de relatie van de AVS met de personeelsvakorganisaties en de besturenorganisaties, het decentraal overleg, de medezeggenschapstructuur en de ontwikkeling van de overlegstructuur in het onderwijs worden besproken.

Beleidscommissie onderwijs
Voor het onderwijsbeleid is er de beleidscommissie onderwijs. Zij reageert gevraagd en ongevraagd op onder andere nieuwe ontwikkelingen, beleidsstukken en materialen van de AVS. Onderwerpen die aan de orde komen gaan over de manieren waarop de AVS het beleid kan beïnvloeden of haar leden kan ondersteunen, bijvoorbeeld: Kwaliteitszorg en inspectietoezicht, visiegericht formatiebeleid, de inclusieve school en het nieuwe leren.

Commissie financiën en huisvesting
In deze commissie bespreken we de beleidsbeïnvloeding van het lumpsum traject en willen we met u plannen smeden voor betere scholenbouw en beter onderhoud.
Bent u AVS-lid en deskundig op het gebied van financieel management en bekostiging of op het terrein van onderwijshuisvesting? Wij nodigen u van harte uit voor de commissie Financiën en Huisvesting.

Commissie Duurzaam vitaal
Er is een groot potentieel van (toekomstige) postactieve leden die op basis van ervaring en competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor de AVS en/of het onderwijs. De AVS heeft behoefte aan deze deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij de vereniging betrokken is. Het gaat bijvoorbeeld om inzet bij het ESHA-congres in Maastricht, het buddyproject van het Arbeidsmarktplatform PO, regionale contactgroepen en activiteiten voor (aanstaande) postactieven. De commissie Duurzaam vitaal wil een match van vraag en aanbod bewerkstelligen, een regionaal netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden. 

2014-deavsis.png

Netwerken

Heeft u behoefte aan uitwisselingen met collega-directeuren? Wilt u meer ervaringen delen en is het reguliere directieberaad daarvoor niet toereikend? Als netwerklid wordt uw stem direct gehoord, leert u van collega-directeuren en bespreekt u de actuele ontwikkelingen met AVS-medewerkers.
Voor de AVS zijn de netwerken een belangrijke "peilstok" in het veld. Mede op basis van de inhoudelijke gegevens uit de netwerken kan de AVS haar ondersteuning verbeteren en haar beleid ontwikkelen.
De AVS ontplooit extra initiatieven om daadwerkelijk de AVS en de leden dichter bij elkaar te brengen. Onder andere door persoonlijk contact, in de vorm van een tweerichtingsgesprek. De AVS komt naar u toe.

Regionale netwerken
Tijdens de bijeenkomsten van de regionale netwerken wordt aandacht besteed aan alle aspecten van leidinggeven.

12 regionale sbo-netwerken
In de netwerkbijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als intervisie en supervisie, schoolinhoudelijke ontwikkelingen, etc.

Besloten netwerken
De AVS treedt ook op als begeleider van besloten netwerken. Deze netwerken bestaan uit een vaste groep leden.

Aspirant deelnemer
De AVS roept haar leden op zich aan te melden bij een netwerk als aspirant deelnemer. Een aspirant deelnemer komt een keer mee en overweegt dan of hij deelnemer wil zijn. U kunt zich hiervoor schriftelijk aanmelden bij de AVS, ter attentie van Monique Duparant. Mochten er nieuwe regio's gevormd worden dan berichten wij u hier nader over.

Doel van de netwerken
Netwerken kunnen verschillende functies vervullen:
- informatieoverdracht, dat wat de leden komen 'halen', het inhoudelijke deel
- leren tussen de AVS en leden en tussen leden onderling, intervisie
- gezelligheid en uitwisseling, een informeel aspect, waarin het welbevinden van collega-deelnemers centraal staat.

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie contact op met de AVS, Monique Duparant, m.duparant@avs.nl, 030-2361010