Home » Vereniging » Belangenbehartiging » Collectieve belangenbehartiging


Collectieve belangenbehartiging

De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek.

CAO-onderhandelingen

De AVS is één van de partijen aan de kant van de werknemers die afspraken maken over de (secundaire) arbeidsvoorwaarden met de besturenorganisaties. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO-PO.

Lees verder

Van de overlegtafel

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

Hieronder geven we u een overzicht van de overlegsituaties waar de AVS haar belangenbehartiging en vertegenwoordiging van schoolleiders uitoefent.

Lees verder

Advertenties