Home » Vereniging » Belangenbehartiging


Individuele belangenbehartiging

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijkse werk tegenkomt. Ook hebben leden recht op juridische hulp, in geval van een arbeidsrechtelijk conflict.

Lees verder


Collectieve belangenbehartiging

De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek.

Lees verder

Advertenties