Home » Vereniging

Over de AVS


Belangenvereniging en vakbond voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. De functie van leidinggevende is wezenlijk anders dan die van leerkracht, onderwijsondersteuner of bestuurder. Dat weet de AVS en richt zich dus expliciet op deze beroepsgroep.

Individuele belangenbehartiging


De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijkse werk tegenkomt. Ook hebben leden recht op juridische hulp, in geval van een arbeidsrechtelijk conflict.

 

Advertenties
 


Collectieve belangenbehartiging


De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek.

Lid worden

Sluit u ook aan bij de AVS
De enige belangenvereniging van schoolleiders/managers in het (speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Door maatwerk en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van (adjunct‑) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurders behartigen.

Fiscaal voordeel

Fiscaal voordeel

U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

Aanvraagformulier vakbondscontributie PO 2014.pdf
 Aanvraagformulier vakbondscontributie VO 2014.pdf
 
Uw vakbondscontributie van 2013 verrekenen?
Aanvraagformulier vakbondscontributie PO 2013
Aanvraagformulier vakbondscontributie VO 2013

 

Meepraten


Bij de AVS heeft u als lid directe inspraak op het beleid: via scholenpanel-enquêtes, beleidscommissies en netwerken van schoolleiders. Deze zijn een belangrijk ‘peilstok’ in het veld. Ten slotte organiseert de AVS ook met enige regelmaat ledenbijeenkomsten.

AVS Voordeel


AVS-leden krijgen bij veel verschillende bedrijven forse kortingen. Dit geldt voor zowel schoolbenodigdheden als privéaankopen. U heeft heel wat nodig voor uw school. Kunt u nog een keuze maken uit het enorme aanbod van leveranciers?

Organisatie


De AVS is een vereniging met ruim 5.000 leden, vertegenwoordigd door een ledenraad en een bestuur. Voor de vereniging zijn dagelijks een aantal medewerkers actief.

Publicaties en producten


Leden ontvangen het maandblad Kader Primair, de Professionaliseringsgids en de AVS Schoolleidersagenda gratis. Op vele andere publicaties ontvangen leden flinke korting.

 

Mijn AVS


Uw kunt de bij ons bekende gegevens controleren en indien nodig direct wijzigingen doorgeven

 

Bekijk ook

kindopdegang.png  ozopklein.png