Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB)

Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB) (Dordrecht)


Over de vacature

Het bestuur van de Scholen van Oranje te Dordrecht zoekt in verband met pensionering van de huidige directeur in de zomer van 2018 naar een enthousiaste, ondernemende

Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB)

De Oranje Nassauschool is één van de vier Scholen van Oranje in Dordrecht. De school heeft 227 leerlingen en is gelegen in de wijk Stadspolders. De directeur geeft samen met zijn staf leiding aan de school en is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het onderwijs. Daarnaast maakt hij/zij met de overige directeuren en de directeur-bestuurder deel uit van het directieteam dat zich buigt over bovenschoolse (beleids)aangelegenheden. Het bestuur van de Scholen van Oranje hanteert het raad van beheer-model van één uitvoerend bestuurder en zes toezichthoudende bestuursleden.

Profiel
De directeur dient in elk geval te voldoen aan het volgende competentieprofiel. Hij of zij:

  • heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring binnen het onderwijs, waarbij hij/zij zich als een krachtige persoonlijkheid laat zien, die verantwoordelijkheid durft te nemen en te delen;
  • heeft gedegen kennis van onderwijs en onderwijskundige ontwikkelingen en geeft richting aan de uitvoering van kwalitatief goed onderwijs binnen de school op basis van het reeds ingezette onderwijsconcept;
  • heeft uitstekende communicatieve vermogens en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, met oog voor de interpersoonlijke verhoudingen en goede samenwerking op alle interne en externe niveaus;
  • is in staat veranderingsprocessen met durf, overtuiging en daadkracht in beweging te krijgen, zonder het overzicht en de belangen van collega’s uit het oog te verliezen;
  • hecht aan het actief betrekken van ouders bij het onderwijs en aan het daadwerkelijk vormgeven van gedeeld pedagogisch partnerschap;
  • kiest vanuit persoonlijke betrokkenheid bewust voor christelijk onderwijs en kan hierover uitnodigend in gesprek gaan met alle geledingen binnen en buiten onze scholen.

Sollicitatieprocedure:

Nadere informatie
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Gert Will, directeur-bestuurder van de Scholen van Oranje, tel. 078-6214437 of 06-24781208. Ook kunt u de websites van de vereniging www.scholenvanoranje.nl of van de school
www.oranjenassauschool.nl bezoeken.

Sollicitaties
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae en opgave van referenties dient uiterlijk op 31 januari 2018 binnen te zijn op het bestuursbureau en kunt u richten aan: Bestuur van de Scholen van Oranje t.a.v. de heer mr. G.Will, Postbus 9041, 3301 AA Dordrecht. Mailen kan ook naar: directie@scholenvanoranje.nl. De procedure wordt gevolgd conform de sollicitatiecode uit de cao-PO. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Zuid-Holland

Ingangsdatum

woensdag, 1 augustus, 2018

Reageren voor

donderdag, 1 februari, 2018

Plaatsingsdatum

maandag, 8 januari, 2018

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)