Nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie

 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 13
Inspirerende voorbeelden centraal in ‘De Staat van de Schoolleider 2017’ 
Wat behelst het takenpakket van schoolleiders, wat moeten zij in huis hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen, en zijn daar verschuivingen in te zien? Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen hierbij? Op 12 april is tijdens het congres van de Onderwijsinspectie ‘De Staat van de Schoolleider’ gepresenteerd, waarin via onder meer inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen een overzicht wordt gegeven van de staat van de schoolleider anno 2017.

Te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen
De inspectie constateert dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene basisschool maar liefst één of twee niveaus lager dan op een andere basisschool. En op de ene vo-school hebben ze 20 procent minder kans op een diploma dan op de andere vo-school. De schoolleider is een belangrijke schakel. “De rol en professionaliteit van schoolleiders is belangrijk en verdient een eigen agenda”, benadrukt  AVS-voorzitter Petra van Haren. 

Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van: werkdruk, personeelsbeleid,40-urige werkweek en vervanging.

De staat van de schoolleider 2017


Overig nieuws
Uiterlijk 21 april inschrijven voor TechniekTrofee 2017
Vertrouwen, ontwikkeltijd en professionalisering nodig voor toekomstig curriculum
Vooral administratieve rompslomp veroorzaakt hoge werkdruk
Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie
Subsidie Lerend Werken nu ook voor adjunct-directeuren 
Schoolleiders stellen andere prioriteiten dan OCW 
Aanvraag ondersteuningsaanbod Gezonde School weer gestart
Wetsvoorstel samenwerkingsschool strijdig met grondwet
Meer zittenblijvers door dubbel advies
Proef ‘recht op maatwerk’ op middelbare scholen 
Leerlingendaling nu ook in vo verwacht
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt
Wijziging bekwaamheidseisen vmbo

Advertentie


Nieuwe leergang: Ondernemend leiderschap


Advertentie


AVS Centrum Educatief leiderschap

Training - Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!* - 18 mei 2017
Training - Geluk voor leidinggevenden* - 22 mei 2017
Training - Effectief en efficiënt vergaderen* - 24 mei 2017
Leergang - Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs* - start 12 mei 2017
Meer professionaliseringsaanbod »

* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.

Uitgelicht


Vacatures
Een warme en betrokken schooldirecteur met een stevige visie op onderwijs - De Leeuwerikhoeve (Den Haag) (per 1-8-2017)
Een toekomstgerichte schooldirecteur met een stevige persoonlijkheid en een eigen visie op onderwijs - De Wissel  (Den Haag) (per direct)
Een toekomstgerichte schooldirecteur met oog voor ieders kwaliteiten en talenten - De Zonnebloem (Den Haag) (per 1-8-2017)
Lid centrale directie (Deventer) (per 1-9-2017)
Teamleider havo (Deventer) (per 1-9-2017)
Enthousiaste directeur m/v 0,5 fte (Alem) (per 1-8-2017)
Directeur (Medemblik) (per 1-9-2017)
Meer vacatures  »

Actie


Agenda
Parentificatie bij scheiding en rouw - 13 april 2017
Landelijke Actieweek Thuiszitters - 8 mei 2017
Scholingsmarkt Schoolleidersregister PO - 12 mei 2017
Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden - 18 mei 2017
Meer gebeurtenissen »
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief? E-mailadres gewijzigd? Nieuwsbrief op een ander adres?
U kunt uw nieuwsbrief voorkeuren aangeven door in te loggen bij MijnAVS op www.avs.nl/mijnavs

Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=##EMAIL##

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl