Nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie

 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 12
Primair onderwijs verdient meer! 
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. De lerarenbeweging heeft hiertoe het initiatief genomen.

Taskforce: verklein kloof door betere aansluiting kindvoorziening-onderwijs
Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten onder regie van de gemeente. Op maandag 27 maart bood de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang het advies Tijd om door te pakken aan aan demissionair minister Asscher en staatsecretaris Dekker.

Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen 
Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende kracht verschoven naar 2 mei 2017.

Educatieve reis


Overig nieuws
Informatie over veranderende toezicht op een rij 
Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren
Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten
Leren via moedertaal springplank voor asielzoekerskinderen
Financiële steun voor innovatieve oplossingen lerarentekort 
Scholen hebben signalerende functie bij armoede
Vooral jongens vinden dat geld gelukkig maakt
Vernieuwde versie instrument overgangsregeling wet schooltijden 

Advertentie


Nieuwe leergang: Ondernemend leiderschap


Advertentie


AVS Centrum Educatief leiderschap

Leergang - Ondernemend leiderschap * (start september 2017)
Leergang - Veranderen in de onderstroom* (start 1 mei 2017)
Leergang - Interim-management: iets voor u?* (start 11 mei 2017)
Training - Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!* (18 mei 2017)
Leergang - Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs* (start  9 november 2017)
Meer professionaliseringsaanbod »

* Deze trainingen en leergangen zijn gecertificeerd (in het kader van de herregistratie) of als bron opgenomen bij het Schoolleidersregister PO.

Uitgelicht


Vacatures
Medewerker financiële administratie (Utrecht) - per 1 juni 2017
Ambitieuze directeur  (Werkhoven) - per 1 augustus 2017
Directeur onderwijs onderbouw (Hengelo) - per 1 augustus 2017
Teamleider bedrijfsvoering, Etty Hillesum Lyceum, locatie centrale directie  (Deventer) - per 1 september 2017
Een enthousiaste directeur m/v 1 fte (Zaltbommel) - per direct
Twee-scholen directeur  (Venlo) - per 1 september 2017

Agenda
Kapitein op het IKC  - 6 april 2017
Brede scholen en kindcentra op weg naar de toekomst - 11 april 2017
Parentificatie bij scheiding en rouw - 13 april 2017
Meer gebeurtenissen »
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief? E-mailadres gewijzigd? Nieuwsbrief op een ander adres?
U kunt uw nieuwsbrief voorkeuren aangeven door in te loggen bij MijnAVS op www.avs.nl/mijnavs

Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=##EMAIL##

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl