Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers

Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat het HRM-beleid op school beter kan. De formele gesprekkencylcus biedt niet de uitkomsten die je zou verwachten. Tijdens deze eendaagse gaat  het over het HRM beleid op schoolniveau. Welke gesprekken zijn van belang en wat kan de schooldirecteur als operationeel werkgever hierin betekenen.

U draagt zorg voor een optimale invulling van de jaartaak van de medewerkers. U krijgt daarbij geregeld te maken met diverse personele kwesties: aanname, disfunctioneren en soms onvermijdelijk ook ontslag van medewerkers.
Als schooldirecteur bent u operationeel werkgever. In die rol is goed werkgeverschap belangrijk. Wat vraagt dit van een schooldirecteur? Wat is voor een directeur van belang om te weten? Hoe kunt u als schooldirecteur met kennis van zaken medewerkers daarbij ondersteunen en wat zijn mogelijkheden die u kunt aanbieden? Vaak ondersteunt een P&O-functionaris van het staf- of bestuursbureau. De eendaagse is nadrukkelijk bedoeld voor directeuren die zich verder willen verdiepen in deze materie.

Tijdens de eendaagse training besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving, de geldende CAO en de jurisprudentie.

We behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • een optimale jaartaak met ruimte voor de medewerker;
  • (verlengd) tijdelijk dienstverband;
  • ziekte en re-integratie;
  • schorsing en overige orde- en disciplinaire maatregelen;
  • beëindiging van het dienstverband (ontslag, ontbinding en dergelijke);
  • outplacement;
  • bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen;
  • participatiefonds;
  • dossieropbouw.


 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Operationeel werkgeverschap' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 28 september 2017
Inschrijven voor 13 oktober 2017
Inschrijven voor 28 november 2017
Inschrijven voor 27 maart 2018
Inschrijven voor 17 april 2018
Inschrijven voor 26 juni 2018


Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg eb-nrto.png web-geschillencommissie.png