Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

In deze eendaagse training staat het lezen van financiële documenten centraal. Iedereen met managementverantwoordelijkheid heeft ermee te maken en moet daarom deze documenten als hulpmiddel kunnen gebruiken om de (onderwijs)doelen te realiseren. Om er goed mee te kunnen werken, moet u ze goed kunnen lezen. In de training is aandacht voor begrippen als solvabiliteit en kapitalisatiefactor. Ook reserveringen, voorzieningen en allerlei andere financiële begrippen leggen we helder en in onderwijstaal uit. We leren van en met elkaar aan de hand van oefen- en vooral praktijkvoorbeelden. Aan het einde van deze dag kunt u de financiële documenten lezen en kunt u verbanden leggen. Ook bent u in staat de beïnvloedbaarheid van deze cijfers aan te geven.

 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Hoe lees ik de begroting, de jaarrekening en kengetallen?' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 25 september 2017


Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg eb-nrto.png web-geschillencommissie.png