Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Zelfevaluatie in de school

Zelfevaluatie in de school


In hoeverre is een school de school die zij wil zijn of zegt te zijn?


De inspectie gaat steeds meer in het toezicht uit van de zelfevaluatie door schoolbesturen en scholen. In het nieuwe waarderingskader met de pijlers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een integraal onderdeel geworden.
Doen we de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat gaan we nu doen? Verantwoording middels zelfevaluatie is een planmatige activiteit waar we tijdens deze eendaagse aandacht aan besteden. De school bepaalt de onderwijsvorm, de belastingbetaler financiert en leerlingen en ouders genieten van het geboden onderwijs. Elke school krijgt dus zowel de middelen als het vertrouwen om onderwijs te verzorgen.
In dat kader is het niet meer dan logisch dat er verantwoording wordt afgelegd, immers de keerzijde van autonomie. Daarnaast zijn er nog meer goede redenen om verantwoording af te leggen. In hoeverre is een school de school die zij wil zijn of zegt te zijn? Belangrijke vragen als het gaat om het kwaliteitsbeleid, de positionering van de school en de te maken strategische keuzes. Het beantwoorden ervan is verantwoording afleggen en dat is fundamenteel anders dan ‘op het matje geroepen worden’.

Tijdens deze eendaagse besteden we aandacht aan:

  • Wat houdt zelfevaluatie in?
  • Hoe kunt u vanuit alle informatie die u op school heeft, komen tot een terdege zelfevaluatie?
  • Wat zijn de opbrengsten van zelfevaluatie?
  • Wat is de relatie met het schoolplan en de jaarplancyclus?
  • Welke andere vormen van zelfevaluatie zijn er? Zoals collegiale visitatie.
  • Wat vraagt zelfevaluatie van de schooldirecteur, het team en het bestuur?
  • Hoe betrekt u ouders in het geheel?

Na de training beschikt u over voldoende inzicht en handvatten om op uw school aan de slag te gaan met zelfevaluatie.

 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Zelfevaluatie in de school' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Kennis- en kwaliteitsontwikkeling' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 26 september 2017
Inschrijven voor 12 oktober 2017
Inschrijven voor 23 november 2017
Inschrijven voor 22 maart 2018
Inschrijven voor 12 april 2018
Inschrijven voor 21 juni 2018


Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg eb-nrto.png web-geschillencommissie.png