Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Effectief en efficiënt vergaderen

Effectief en efficiënt vergaderen

Iedereen wil effectief vergaderen. Vaak zijn deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter verantwoordelijk is voor de vergadering en de kwaliteit ervan. Elke deelnemer is daarvoor verantwoordelijk. Hoe maakt u dat duidelijk en welke aanpak is daarvoor handig? U leert het in deze training.

Aan de orde komen:
  • het doel van vergaderen;
  • vergaderprocedures;
  • behalen van resultaat;
  • communiceren op het juiste niveau;
  • effectief sturen van vergaderingen;
  • een duidelijke agenda en actielijst opstellen;
  • leren onderbreken;
  • effectief communiceren;
  • leren omgaan met lastige vergadersituaties;
  • betrokkenheid en creativiteit.
Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergaderstijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. We bekijken de verschillende rollen die tijdens een vergadering worden ‘gespeeld’. We sluiten de 
dag af met het maken van een persoonlijk plan van aanpak. Tevens oefenen we ter plekke het vergaderen in enkele lastige situaties.
 

Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO
De training 'Effectief en efficient vergaderen' is opgenomen als bron bij het professionaliseringsthema 'Regie en Strategie' van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze training gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.

Reacties
‘Ik heb een hele andere kijk op vergaderen gekregen.’
‘Prikkelend, herkenbaar en stimulerend om over te gaan tot verandering.’
‘Goede praktijkvoorbeelden en prettig rollenspel.’

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 23 mei 2018


Opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png  LOGO_geschillencommissie_0.jpg