Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een heel andere denkwijze over uw eigen taakstelling. Tijdens deze training krijgt u handvatten hoe u dat kunt leren. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet en tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert. U geeft leiding aan de implementatie, zowel top-down als bottom-up, en op zo’n wijze dat dit op de verschillende scholen gedragen wordt. De specifieke leiderschapscompetenties die dit vraagt komen aan bod en de vraag hoe u die verder kunt ontwikkelen.
Ten slotte brengen we recente ontwikkelingen in het onderwijs onder de aandacht, zoals de 21st century skills en de mogelijkheden die zulke ontwikkelingen geven. De eendaagse biedt een afwisseling van inhoudelijke kennis, uitwisseling van meningen en ervaringen en situatiegerichte opdrachten.
 

Reacties
‘Verschillende werkvormen en uitwisselingen van ervaringen met elkaar.’
‘Nuttige cursus die veel input geeft voor mijn functioneren en taakinvulling.’

Schoolleidersregister PO: informeel leren
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 7 juni 2018

Aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png