Home - Professionalisering

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

cel-header-2016.jpg

Opleidingen en leergangen

cel_logo.pngAVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Leergang Middenkader
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die...
Data: 8 november 2017 of 7 februari 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - U geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).


Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA). In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan...
Data: 17 januari 2018
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider. U heeft voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.


Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA). In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan...
Data: 17 januari 2018
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.


Leergang Op weg naar Excellent Schoolleiderschap Nog enkele plaatsen beschikbaar
Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van...
Data: 2 november 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, die op handelings- en reflectieniveau willen groeien. Een uitgebreid intake gesprek kunt u vooraf tegemoet zien.


Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer...
Data: 25 september 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.


Leergang Interim-management: iets voor u?
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een...
Data: 11 mei 2017 of 25 januari 2018 of 22 maart 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Ervaren) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor interim-management.


Leergang Bildung voor schoolleiders
Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Dit doen we door in onze school- en lespraktijk Bildung (persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) en Ausbildung (vakopleiding) te combineren. In deze leergang, die...
Data: 17 november 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden in het primair onderwijs.


Leergang Strategische Communicatie en PR
Als schoolleider leeft u in een glazen huis. U heeft met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseert u de communicatie van uw school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische Communicatie...
Data: 21 september 2017 of 25 januari 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden in het primair onderwijs.


Leergang Persoonlijk leiderschap
Als leidinggevende heeft u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. U wilt dat persoonlijke, team- en organisatieniveaus op elkaar aansluiten. U heeft oog voor de visie, missie, waarden en overtuigingen, competenties en gedrag in de...
Data: 5 oktober 2017 of 25 januari 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden die zich op een bijzondere en persoonlijke manier (verder) willen ontwikkelen en die zich herkennen in meerdere van bovenstaande vragen. U wilt zich richten op het verder ontwikkelen en benutten van uw talenten en sterke punten en die van uw team. U wilt zich verder ontwikkelen in onderwerpen als feedback, jobcrafting, methodieken van progressiegericht werken, creativiteitsmethodes, typologie van generaties, stress- en burnoutpreventie en transfer en borging van gewenste ontwikkelingen. Kortom, u wilt werk maken van optimale en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.


Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen...
Data: 12 mei 2017 of 9 november 2017 of 22 maart 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders PO die leiding (willen gaan) geven aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs in een school of stichting. Schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op (zelf)kennisniveau en operationeel niveau willen groeien.


Leergang Veranderen in de onderstroom
Als leidinggevende wilt u mede-eigenaar zijn van de veranderingen die u in uw school wilt doorvoeren. U onderzoekt wat bij u past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat werkt, wat niet, en waarom. In deze leergang ontwikkelt...
Data: 12 oktober 2017 of 8 februari 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, teamleiders en bestuurders, po en vo, die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer willen leren.


Leergang Action Learning
De 21st century management skills doen hun intrede. De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt en leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar...
Data: 3 november 2017 of 8 maart 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, directeuren en bestuurders die leren organiseren en veranderingen van binnenuit willen realiseren.


Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
Deze vier dagen over systeemdenken zijn met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde discipline. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor de werkelijkheid beter te begrijpen....
Data: 18 januari 2018
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeur / schoolleider, bovenschools manager / eindverantwoordelijke / bestuurder en pabodocenten. Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren,startende schoolleider / directeur.


Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of...
Data: 10 november 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders...
Data: 17 november 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader po en vo (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de...
Data: 12 oktober 2017
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren directeuren, adjunct-directeuren, clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren, interim-managers die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol


Leergang Professioneel Bestuurder
Besturen van een onderwijsorganisatie betekent richting geven aan een organisatie in voortdurende verandering in een zeer dynamische omgeving (maatschappelijk en politiek). Dat vraagt om:   grote sensitiviteit voor trends op de...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Bestuurder


Leergang Ondernemend leiderschap
Uitgebreide informatie over deze leergang vindt u in de flyer. School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook...
Data: (Klik voor een vergroting) Regio 5 27 september 2017, 29 november 2017, 17 januari 2018, 7 maart 2018, 18 april 2018, 13 juni 2018, 12 september 2018, 7 november 2018, 16 januari 2019 Regio 7 4 oktober 2017, 22 november 2017, 24 januari 2018, 14 maart 2018, 25 april 2018, 20 juni 2018, 19 september 2018, 21 november 2018, 23 januari 2019 Regio 10 28 september 2017, 16 november 2017, 18 januari 2018, 8 maart 2018, 19 april 2018, 14 juni 2018, 13 september 2018, 8 november 2018, 17 januari 2019 Overige regio’s Geef uw belangstelling aan via het formulier hiernaast en wij informeren u over de startdata.
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders primair onderwijs die willen leren van andere sectoren en zich willen ontwikkelen in ondernemend leiderschap.


trainingen2014.jpg

Trainingen

cel_logo.pngBij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij dede professionaliseringsthema's van het Schoolleidersregister PO. Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een training op maat dus.Hieronder vindt u alle trainingen met open inschrijving. U kunt desgewenst filteren op sector, thema, trainer(s) en datum.

Inschrijven?
Klik door naar de training waar u zich voor wilt inschrijven en selecteer in de rechterkolom de gewenste datum. U wordt automatisch naar het inschrijfformulier geleid. Als er (nog) geen datum bekend is kunt u een e-mail sturen naar cel@avs.nl voor meer informatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Coaching en mediation

Competentiegericht coachen
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden, IB’ers en AB’ers die tijdens hun taakuitoefening medewerkers coachen.


Meesterlijk coachen
Wilt u uw kennis en vaardigheden in coaching uitbreiden en opfrissen? Wilt u met andere deelnemers de diepte in? Dan is deze training een uitstekende keuze voor u. Eerste tweedaagse: het coachen van moeilijke mensen Hoe gaat u constructief om...
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig deze vaardigheid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg en verdieping van de training competentiegericht coachen.


Mediationvaardigheden voor schoolleiders
Vroeger werkte een directeur van een school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden opgelost. In...
Data: 18 september 2017
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

Geluk voor leidinggevenden
Samen met psychologe/veranderkundige Clara den Boer heeft de AVS deze masterclass ontwikkeld. In de masterclass krijgt u de nieuwste inzichten over geluk, zodat u deze kunt toepassen in het aansturen van uw team en kunt vertalen naar de praktijk....
Data: 22 mei 2017 of 22 september 2017 of 7 februari 2018 of 7 november 2018
Soort aanbod: Masterclass
Doelgroep(en): Primair onderwijs - schooldirecteuren


De zweep erover! Durft u de confrontatie aan?
Leidinggeven aan een team is een complexe taak. Leidinggeven aan een ontspoord team vraagt daar bovenop nog andere vaardigheden. In deze training gaan we aan de hand van een theoretische basis praktisch aan de slag met het eigen schoolportret. We...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - schoolleiders en MT-leden PO


Diferenci, de wereld van verschillen - Basis
Persoonlijk leiderschap Professionele/persoonlijke/interpersoonlijke en teamontwikkeling   "We don’t see things as they are, we see them as WE are." Anais Nin DIFERENCI is gebaseerd op de theorie van Human Dynamics,...
Data: 3 oktober 2017 of 20 februari 2018 of 9 oktober 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden in po en vo die zich willen laten leiden door inspiratie en niet door irritatie en die het welbevinden op de werkvloer door hun persoonlijke manier van leidinggeven constructief willen beïnvloeden.


Diferenci, de wereld van verschillen - Verdieping
Voor iedereen: die eigen leiderschap persoonlijk wil verbeteren en/of verdiepen; die balans wil realiseren tussen sturen op gedrag en sturen op resultaat; die verschillen ziet als kansen om beter aan te sluiten...
Data: 7 november 2017 of 10 april 2018 of 11 december 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden in po en vo die zich willen laten leiden door inspiratie en niet door irritatie en die het welbevinden op de werkvloer door hun persoonlijke manier van leidinggeven constructief willen beïnvloeden.


Succesvol onderhandelen
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zoals met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, verlof,  scholing of het...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, locatieleiders en personeelsfunctionarissen.


Effectief en efficiënt vergaderen
Iedereen wil effectief vergaderen. Vaak zijn deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter...
Data: 24 mei 2017 of 22 november 2017 of 23 mei 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer willen halen uit hun vergaderingen.


Stress- en timemanagement
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan klusjes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, is dat slecht voor uw gemoedsrust én voor uw...
Data: 6 december 2017 of 18 april 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.


Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant...
Data: 18 mei 2017 of 1 december 2017 of 25 mei 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Meerscholendirecteuren


Zelfevaluatie in de school
De inspectie gaat steeds meer in het toezicht uit van de zelfevaluatie door schoolbesturen en scholen. In het nieuwe waarderingskader met de pijlers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een integraal onderdeel geworden....
Data: 26 september 2017 of 12 oktober 2017 of 23 november 2017 of 22 maart 2018 of 12 april 2018 of 21 juni 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren.


Onderwijs en schoolomgeving

Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
Hoe houdt de schooldirecteur regie op het bezoek van de inspecteur op school en op welke wijze zorgt hij/zij voor een effectieve informatie-uitwisseling met zijn/haar bestuur? Hoe organiseert hij de voorbereiding in samenspraak met de intern...
Data: 14 september 2017 of 3 oktober 2017 of 7 november 2017 of 13 maart 2018 of 3 april 2018 of 12 juni 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren, schoolleiders, intern begeleiders in het po en vo.


Naar andere schooltijden, en dan?
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben...
Data: 6 december 2017 of 7 februari 2018 of 4 april 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren, adjunct-directeuren in het PO.


Masterclass Leren in de 21e eeuw
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Kinderen groeien op in een wereld waarin technologie doordringt in bijna alle aspecten van het dagelijks leven. Het tempo van deze ontwikkelingen is hoog.  Kinderen komen in een wereld terecht...
Data: 9 november 2017 of 5 maart 2018
Soort aanbod: Masterclass
Doelgroep(en): Primair onderwijs - schoolleiders


Leerkring ‘herstel van de pedagogische dimensie’ Nieuw!
Steeds meer onderwijsprofessionals ervaren een gebrek aan professionele ruimte. De druk van administratie, toetsterreur en veelvuldige overlegsituaties geven velen het gevoel niet meer toe te komen aan waar het om gaat: helpen, bemoedigen,...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden in het primair onderwijs. Onder leidinggevenden verstaan we in dit kader bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, afdelingsleiders .


Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling

Confronteren met respect
Een authentieke confrontatie is een teken van respect. Dat is het uitgangspunt in deze training. Het is een vorm van investeren in een (professionele) relatie. U kunt het leren als u wilt en mag van uzelf. Leer hoe u wél constructief kunt...
Data: 30 en 31 maart 2017 en ook op 9 en 10 november 2017
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Bestuurders, bovenschools managers, (adjunct-)directeuren, startende of toekomstige directeuren, middenkader, beleidsadviseur, -medewerker, staf- of personeelsfunctionaris, leerkrachten.


De dynamiek van verandering - Spiral Dynamics Integral
Het begin van de 21e eeuw zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een belangrijke periode van transformatie tussen twee tijdperken. Wat we hiervan nu al ervaren, is dat oude en vertrouwde manieren van denken en handelen steeds minder blijken...
Data:  30 januari-2 februari 2017 en ook op 25-28 september 2017
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Voor iedereen die integraal kijken, denken en handelen in het eigen werk en leven wil kunnen toepassen en een bijdrage wil leveren aan de vernieuwing van de samenleving door het begeleiden van organisaties en professionals in het doormaken van transitie.


Communicatielab, verborgen dimensies van communicatie met NLP
Er zijn leiders en zij die leiden. Leiders hebben macht, zij die leiden inspireren ons.   Steeds meer leiders voelen aan dat het in verbinding zijn met de mensen onmisbaar is voor het bouwen van een team en het behalen van doelen....
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden en onderwijsgevenden die op het gebied van communicatie en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk willen gaan.


Overig

Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
Lesgeven is een ambacht. Dat vraagt fundamenteel inzicht in  en begrip van de ontwikkeling van het kind. Begrip over de directe samenhang van de sensomotoriek met gedrag, groepsdynamiek en taalcognitieve ontwikkeling. Deze kennis en...
Data: 24 januari 2018 of 12 april 2018 of 22 november 2018
Soort aanbod: Masterclass
Doelgroep(en): Primair onderwijs -


Personeelsbeleid en financiën

Wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op te stellen vervangingsbeleid
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over de wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op te...
Data:
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs -


Loopbaanbezinning
“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen bedreigend.” “Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik me om het hart....
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - schoolteams, team van directeuren


Masterclass Loopbaangesprekken
Leer effectieve loopbaangesprekken voeren met uw leraren en overige teamleden. Zijn vergrijzing en mobiliteit belangrijke thema’s voor u? Vindt u het lastig om sommige teamleden in beweging te krijgen? Wilt u het bewustzijn van...
Data: 3 november 2017
Soort aanbod: Masterclass
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden PO en VO


Stimulerend beoordelen, het gesprek
Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat u in de weg om  een  beoordelingsgesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar kennelijk is er toch nog een...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training  
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voert.


Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
Uit onderzoek blijkt dat het HRM-beleid op school beter kan. De formele gesprekkencylcus biedt niet de uitkomsten die je zou verwachten. Tijdens deze eendaagse gaat  het over het HRM beleid op schoolniveau. Welke gesprekken zijn van...
Data: 11 april 2017 of 28 september 2017 of 13 oktober 2017 of 28 november 2017 of 27 maart 2018 of 17 april 2018 of 26 juni 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Operationeel leidinggevenden


Een goed personeelsdossier is het halve werk!
In deze training krijgt u inzicht in inhoud en werkwijze van een goed (personeels)dossier. Wat is een personeelsdossier? Hoe bouwt u op school een goed personeelsdossier op? Wat zijn de vereisten en hoe houdt u het actueel en inzichtelijk? Hoe maakt...
Data: 21 september 2017 of 5 oktober 2017 of 9 november 2017 of 15 maart 2018 of 5 april 2018 of 14 juni 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren in het PO.


De CAO-PO nieuw en anders
Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met de toepassing van de cao. Zeker wanneer u de planning maakt voor een nieuw schooljaar en de jaartaak weer hoofdbrekens geeft en de duurzame inzetbaarheid meespeelt. In deze...
Data: 17 november 2017 of 12 januari 2018 of 23 maart 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden.


Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
In uw team zit waarschijnlijk een aantal leerkrachten dat tegen hun pensioen loopt. Verschillende vragen houden hen bezig. Ga ik eerder stoppen of werk ik door, omdat mijn pensioen dan meer oplevert? Hoe ga ik mijn laatste jaren op school...
Data: 15 juni 2017 of 30 november 2017 of 17 mei 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders


Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
Werkdruk in het onderwijs het blijft ons bezighouden. Er is de afgelopen jaren van alles geprobeerd de werkdruk te verlichten. Helaas zonder resultaat. De nieuwe cao heeft mede als uitgangspunt verlaging van de werkdruk. Het werken met de 40...
Data: 19 september 2017 of 10 oktober 2017 of 21 november 2017 of 13 februari 2018 of 20 maart 2018 of 10 april 2018 of 22 mei 2018 of 19 juni 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren en adjunct-directeuren.


Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
In deze eendaagse training staat het lezen van financiële documenten centraal. Iedereen met managementverantwoordelijkheid heeft ermee te maken en moet daarom deze documenten als hulpmiddel kunnen gebruiken om de (onderwijs)doelen te realiseren...
Data: 25 september 2017
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, teamleiders, bouwcoördinatoren in het PO en VO.


Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de...
Data: 13 oktober 2017 of 5 februari 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter).


Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
In het onderwijs is sprake van voortdurende ontwikkeling en beweging. De centrale of bovenschoolse directieleden zijn niet meer de enigen die financiële verantwoordelijkheid dragen. Een nieuwe laag middenmanagers krijgt ook...
Data: 8 juni 2017 of 2 november 2017 of 5 maart 2018
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter).


Coaching & mediation op maat

Een frisse kijk op uw (persoonlijke) situatie 
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Hieronder vindt u alle coaching op maat.

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar coaching@avs.nl met daarin de titel van het onderdeel waar u in geïnteresseerd bent en de AVS neemt contact met u op.

Coaching en mediation

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. Het lijkt wel of de hectiek van de dag belangrijker is dan de diepere vragen van de medewerkers en van uzelf in...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


U wilt uw competentieprofiel verbeteren, u wilt meer succesvol zijn in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


Curatieve of preventieve mediation: het lucht op en geeft ruimte binnen hernieuwde samenwerking. Iedere schoolorganisatie kent op haar eigen tijd haar eigen spanningen, uitingsvormen daarvan en creëert daarin haar eigen oplossingen. Meestal...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Alle echelons waar een conflict heerst of sluimert.


Vroeger werkte een directeur van een (basis-) school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en leerkrachten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


adviesopmaat.jpg

Advies op maat

Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Hieronder vindt u alle advies op maat. U kunt desgewenst filteren op sector en thema.

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl met daarin de titel van het onderdeel waar u in geïnteresseerd bent en de AVS neemt contact met u op.

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

Revisie van de visie?
Is de visie op onderwijs en opvoeding met regelmaat uitgangspunt van reflectie en bijgesteld handelen? De school- of stichtingsvisie blijft het uitgangspunt van handelen voor iedere medewerker, is de legitimatie van het bestaansrecht en bovendien de...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleider met bestuur, team, ouders en kinderen.


Cultuuronderzoek: professioneel perspectief
In de praktijk van alledag blijken er diverse aanleidingen te zijn om in te zetten op een cultuuronderzoek. Onder cultuur verstaan we het geheel aan (professioneel) gedrag, gewoonten, rituelen, ontmoetingsvormen en werkwijzen dat een organisatie zo...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Startende) directeuren, locatieleiders, bestuurders en bovenschools managers.


Omgaan met agressie
Sinds onze directeur is aangevallen, durf ik niet meer alleen in het gebouw te werken. Ik vind speciaal onderwijs hartstikke leuk, maar ik voel me soms bedreigd door onze leerlingen. Vanavond hebben we ouderavond en dan voel ik me zo onveilig...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren en hun schoolteam


Effectief inzetten van leiderschapsstijlen
Er is veel te doen om opbrengsten te verbeteren en het onderwijs effectiever te organiseren. De ene schoolleider slaagt hier beter in dan de andere. Wat doen effectieve schoolleiders? Onderzoek laat zien dat er zes verschillende leiderschapsstijlen...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Algemene directie met het hele directieteam en/of een (afdelings)directeur met de teamleiders.


Professionele cultuur op uw school: hoe dan?
“We vergaderen regelmatig en keurig volgens ons jaarrooster en alles is goed gepland, maar het voelt niet goed en het levert veel ergernis op.” “We zien soms iets fout gaan of iemand iets fout doen en niemand zegt er wat van....
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Adjunct-)directeuren, MT-leden, leerkrachten. Schoolteam als in-company training.


Onderwijs en schoolomgeving

Omgaan met de pers: manage de calamiteit!
Het kan zo maar gebeuren. Een ernstige calamiteit met een leerling, een leerkracht die is opgepakt vanwege het in bezit hebben van porno, een boze ouder die naar de pers stapt. En ja, uw school wordt belaagd door journalisten. De eerste reacties...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Bestuurders, schoolleiders, crisisteams van schoolorganisaties.


Schoolplan
Hoe legt u de link tussen zorg, onderwijs en aannamebeleid? Wilt u ondersteuning bij uw visieontwikkeling? Bij het opstellen van een actueel schoolplan dat aansluit bij de visie van uw school kunt u weleens wat hulp gebruiken. Samen met een AVS-...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, bovenschools managers en bestuurders in het po.


Project Versterking medezeggenschap
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.


School en ouder, schouder aan schouder
De rol van ouders en school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Ouders van de scholen, leden van de (G)MR-en en OPR-en, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders.


Overig

Inrichting van de medezeggenschap
Nu het werken met de WMS al weer een tijdje aan de gang is, kan het goed zijn om al dan niet samen met de (G)MR en het bestuur te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor verandering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren en adjunct-directeuren


Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs
Nu de invoering van Passend onderwijs een feit is, kan het goed zijn om al dan niet samen met de  Ondersteuningsplanraad en het bestuur van het samenwerkingsverband te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor verandering of...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren en coördinatoren samenwerkingsverbanden.


Naar andere schooltijden
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren en adjunct-directeuren.


Roll out Onderwijs en Zorg: Puur en praktisch voor uw team
Het project Zorg...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schooldirecties en IB’ers.


Personeelsbeleid en financiën

Integraal Personeelsbeleid
“We hebben alle beleidsstukken en protocollen klaar, iedereen weet ervan, toch gaat onze gesprekkencyclus niet draaien.” “Onze directeuren zijn onzeker over het voeren van beoordelingsgesprekken.” “Dossiervorming van...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Bovenschools managers en directeuren.


Van Teambuilding naar Teamwork
“Ik zou wel willen, maar de anderen werken niet mee!” “Waarom moeten we dat veranderen? Het gaat toch al jaren goed zo.” “Iedere vergadering bij ons kost zoveel energie, die kunnen we beter in ons werk steken....
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren, leidinggevenden en hun schoolteam.


Van team-gedoe naar een doe-team
Wat maakt een groep mensen eigenlijk tot een team? Het hebben van of het werken in een goed functionerend team is geen toeval: daar moet hard aan worden gewerkt en vraagt constant onderhoud en reflectie van aanstuurder en teamlid. Er zijn bijzonder...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders en team.


De CAO-PO: nieuw en anders
De cao bevat een pakket eigentijdse arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling: loopbanen, levensfases, professionalisering; prestaties: kwaliteit van onderwijs en van werken; tijd: werktijden, roosters, verlof; rollen en taken: afspraken op de werkvloer,...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden in de school.


Professioneel Taakbeleid
De normjaartaak in het primair onderwijs wordt in de praktijk op verschillende wijzen opgevat en toegepast. In een adviesgesprek lichten we de (CAO PO) regels en afspraken toe waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren en adjunct-directeuren.


Competentiemanagement
Competentiemanagement heeft tot doel de competenties van uw medewerkers in een continu proces te ontwikkelen in lijn met de strategie van uw organisatie. Leeuwendaal beschikt over een eigen methodiek voor het ontwikkelen van de competenties van uw...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeuren, adjunct-directeuren en personeelsfunctionarissen.


Van IPB naar Personeelszaken
“We hebben alle beleidsstukken en protocollen klaar, iedereen weet ervan, toch gaat onze gesprekkencyclus niet draaien. Dit is lastig met de functiemix toekenning.” “Onze directeuren zijn volgens mij onzeker over het voeren van...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Advies op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Bovenschools managers, directeuren enlocatiemanagers.Inschrijven

Hieronder staan alle inschrijfmogelijkheden. Sommige trainingen en opleidingen worden op meerdere momenten gegeven. Klik op de link Inschrijven om u in te schrijven.
Naam Inschrijven
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
13 oktober 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
5 februari 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
8 juni 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
2 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
5 maart 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
14 september 2017
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
3 oktober 2017
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
7 november 2017
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
13 maart 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
3 april 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
12 juni 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
17 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
12 januari 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
23 maart 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Basis
3 oktober 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Basis
20 februari 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Basis
9 oktober 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Verdieping
7 november 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Verdieping
10 april 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Diferenci, de wereld van verschillen - Verdieping
11 december 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
21 september 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
5 oktober 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
9 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
15 maart 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
5 april 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Een goed personeelsdossier is het halve werk!
14 juni 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Effectief en efficiënt vergaderen
24 mei 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Effectief en efficiënt vergaderen
22 november 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Effectief en efficiënt vergaderen
23 mei 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Geluk voor leidinggevenden
22 mei 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Masterclass
Inschrijven
Geluk voor leidinggevenden
22 september 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Masterclass
Inschrijven
Geluk voor leidinggevenden
7 februari 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Masterclass
Inschrijven
Geluk voor leidinggevenden
7 november 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Masterclass
Inschrijven
Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
25 september 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
19 september 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
10 oktober 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
21 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
13 februari 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
20 maart 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
10 april 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
22 mei 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde
19 juni 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Leergang Action Learning
3 november 2017
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Action Learning
8 maart 2018
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
18 januari 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Bildung voor schoolleiders
17 november 2017
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
10 november 2017
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
25 september 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Interim-management: iets voor u?
11 mei 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Interim-management: iets voor u?
25 januari 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Interim-management: iets voor u?
22 maart 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
12 mei 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
9 november 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
22 maart 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Middenkader
8 november 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Middenkader
7 februari 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Op weg naar Excellent Schoolleiderschap
2 november 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Opbrengstgericht Leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
17 november 2017
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap
12 oktober 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Persoonlijk leiderschap
5 oktober 2017
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Persoonlijk leiderschap
25 januari 2018
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Strategische Communicatie en PR
21 september 2017
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Strategische Communicatie en PR
25 januari 2018
Opleidingen en leergangen
Leergang
Inschrijven
Leergang Veranderen in de onderstroom
12 oktober 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Leergang Veranderen in de onderstroom
8 februari 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Leergang
Inschrijven
Masterclass Leren in de 21e eeuw
9 november 2017
Onderwijs en schoolomgeving
Masterclass
Inschrijven
Masterclass Leren in de 21e eeuw
5 maart 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Masterclass
Inschrijven
Masterclass Loopbaangesprekken
3 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Masterclass
Inschrijven
Mediationvaardigheden voor schoolleiders
18 september 2017
Coaching en mediation
Training
Inschrijven
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
18 mei 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
1 december 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
25 mei 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
6 december 2017
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
7 februari 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
4 april 2018
Onderwijs en schoolomgeving
Training
Inschrijven
Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
17 januari 2018
Opleidingen en leergangen
Opleiding
Inschrijven
Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
17 januari 2018
Opleidingen en leergangen
Opleiding
Inschrijven
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
15 juni 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
30 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
17 mei 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
24 januari 2018
Overig
Masterclass
Inschrijven
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
12 april 2018
Overig
Masterclass
Inschrijven
Roll out Onderwijs en Zorg: Puur Praktisch voor uw team!
22 november 2018
Overig
Masterclass
Inschrijven
Stress- en timemanagement
6 december 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Stress- en timemanagement
18 april 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
11 april 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
28 september 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
13 oktober 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
28 november 2017
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
27 maart 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
17 april 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers
26 juni 2018
Personeelsbeleid en financiën
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
12 april 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
21 juni 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
26 september 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
12 oktober 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
23 november 2017
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
Zelfevaluatie in de school
22 maart 2018
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
Inschrijven
prof2014.jpg

Praktische informatie

Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier. Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuurt u een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl. Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvangt u een bevestiging via e-mail. Als u deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via cel@avs.nl. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvangt u de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van het professionaliseringsaanbod ligt het aantal deelnemers tussen de vijf en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u tijdig bericht en bieden we u, indien mogelijk, een alternatief.

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats bij de AVS (Herenstraat 35 te Utrecht) of op andere locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

Studiematerialen
U ontvangt de benodigde studiematerialen in principe bij de start van de opleiding of training. De materialen zijn na de training uw eigendom.

Docenten
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap maakt uitsluitend gebruik van bevoegde docenten en gekwalificeerde deskundigen. Van door ons ingehuurde externen of deskundigen eisen wij een verklaring omtrent bevoegdheid en deskundigheid. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van het professionaliseringsaanbod belast, te vervangen door een andere bevoegde docent van gelijkwaardig niveau.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister PO (SRPO)
De opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam die het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met het Centrum Nascholing Amsterdam verzorgt zijn beide gecertificeerd door het SRPO en opgenomen in het register in het kader van de (individuele) basisregistratie. Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt verschillende leergangen die gecertificeerd zijn door het schoolleidersregister voor het formeel leren. De door het AVS Centrum Educatief Leiderschap uitgegeven certificaten kunt u hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het SRPO.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister VO
Zodra de criteria bekend zijn legt het AVS Centrum Educatief Leiderschap haar professionaliseringsaanbod voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gefaseerd aan de commissie certificering van het Schoolleidersregister VO voor. Via onze website houden wij u graag op de hoogte van de ‘beoordelingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot de eisen voor basis- en herregistratie. Vanzelfsprekend kunt u daarover ook altijd zelf contact met ons opnemen. De door het AVS Centrum Educatief Leiderschap uitgegeven certificaten kunt u vervolgens hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister VO.
 
Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door deelnemers tijdens de door AVS CEL verzorgde professionaliseringsactiviteiten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze betrokken medewerkers en (externe) docenten.

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door het AVS Centrum Educatief Leiderschap geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.
Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via cel@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

U kunt zich natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/professionalisering. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze kunt u downloaden:  AVS Voorwaarden diensten (PDF)