Home » Professionalisering » Advies op maat » Overig » Sociale media, iets voor uw school?

Sociale media, iets voor uw school?

Following, followers, hashtag, trending topic, retweet, ontvrienden, IRL, bloggen, web 3.0, wiki’s… Welke (cyber)wereld zit er achter deze termen? De mobiele telefoon op school verbieden, of juist niet? Kunnen we Hyves of Facebook een plaats geven in het onderwijsleerproces? Zijn digitale lesmethodes te combineren met sociale media? Hoe profileren we de school via sociale media? Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten en leerlingen correct omgaan met sociale media? Kunnen we internetpesten voorkomen? Hoe kunnen we kinderen laten samenwerken via sociale media (ook over de grens)?

Volgt u deze (cyber)taal nog? Kinderen zijn mediavaardig, maar zijn ze ook mediawijs? Hoe houdt u de ontwikkelingen bij en zorgt u voor een afwisselende (digitale) leeromgeving voor uw leerlingen? Maak kennis met de effecten die deze sociale media hebben op u, uw leerkrachten en uw leerlingen. In een intakegesprek bespreken we waar we in een (incompany) studiemiddag voor uw schoolteam op focussen, zoals welk sociaal netwerk of (digitale) mogelijkheden voor competentieontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. We kijken naar de kansen en risico’s van sociale media. Een juiste inzet van sociale media heeft een positief effect op het imago van uw school. U hoort wat de mogelijkheden zijn van sociale media, hoe u deze kunt gebruiken in de klas en voor uw medewerkers en hoe sociale media de communicatie met ouders kunnen verbeteren. Hierbij gaan we uit van de missie en visie van uw school, de aanwezige deskundigheid en de hiervoor benodigde digitale leermiddelen en ict-infrastructuur. Kortom, we helpen u een (aanvullende) visie te ontwikkelen en handvatten te creëren om sociale media gericht in te zetten in uw school.

 
Vorm
Deze studiedag kunnen we op maat (en in company) voor u en uw team aanbieden. Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven.Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg eb-nrto.png web-geschillencommissie.png