Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling » De dynamiek van verandering - Spiral Dynamics Integral

De dynamiek van verandering - Spiral Dynamics Integral

spiraldynamics.pngHet begin van de 21e eeuw zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als een belangrijke periode van transformatie tussen twee tijdperken. Wat we hiervan nu al ervaren, is dat oude en vertrouwde manieren van denken en handelen steeds minder blijken te werken. Onze hedendaagse samenleving is dermate complex geworden dat nieuwe denkkaders nodig zijn. Deze complexiteit van omstandigheden maakt de Nederlandse samenleving tot een geweldige uitdaging voor een generatie van nieuwe denkers. Dit zijn mensen die vanuit een integrale wijze van kijken, analyseren en handelen komen tot nieuwe oplossingen die werken.

Spiral Dynamics Integral (SDi) reikt ons een begrippenkader en een perspectief aan waarmee complexe, menselijke vraagstukken inzichtelijk te maken zijn en van waaruit een nieuwe visie op de samenleving en op de organisaties daarbinnen kan worden ontwikkeld en vormgegeven. Het door SDi aangereikte veranderinstrumentarium kenmerkt zich door zijn integraliteit, helderheid en compassie met alle actoren. SDi heeft wereldwijd zijn werking bewezen als begrippenkader en instrumentarium om transformaties op individueel niveau, binnen teams en organisaties en binnen bevolkingsgroepen en samenlevingen vorm te geven.

Deze training geeft een stevig theoretisch fundament en legt de relatie naar werkpraktijk en maatschappelijke realiteit. Hierbij komt in ieder geval het volgende aan bod:

• De dynamiek en werkingskrachten van waardensystemen;
• De co-evolutie van Ken Wilber’s vier kwadranten;
• De dans tussen Ik- en Wij-krachten;
• De dynamiek van verandering langs de Spiral;
• Bewustzijnsontwikkeling in Nederland en de uitwerking daarvan op de hedendaagse identiteit.

Daarnaast krijgen deelnemers aan deze training inzicht in hun eigen waardenprofiel door het uitvoeren van de SD-Personal Profile Scan en de Change State Indicator. De training biedt een afwisselende mix van ervaringsleren (onder andere door de ‘Spiral Experience’), een theoretisch fundament en toepassing op werkpraktijk en maatschappelijke realiteit. U kunt een eigen casus als rode draad mee laten lopen.

Deze SDi Level 1 training leidt tot een door Dr. Don Beck erkende certificering en vormt de basis voor vervolgtrainingen die zich richten op het praktisch toepassen van het gedachtegoed.

 


Trainer(s)

Edwin Holwerda
CHE Synnervate
Jasper Rienstra
Mooi Boos / CHE Synnervate

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png