coachingbanner.jpg
Coaching en begeleiding
Een frisse blik op uw (persoonlijke) situatie

Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden  geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel,  het  toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Bij de AVS kunt u terecht voor een van onderstaande vier disciplines:

• Executive coaching
• Loopbaancoaching
• Personal coaching
• Performance coaching

Neem voor een oriënterend gesprek gerust contact op met een van onze coaches: Ruud de Sain of Tom Roetert via coaching@avs.nl,  of bel met de AVS, tel. 030-2361010. Of kijk op www.avspifo.nl

Executive coaching
Voor algemene directeuren en bovenschools managers.

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan op mijn leiderschap en op mijn stijl van aansturing, het vitaal houden en doorontwikkelen van de organisatie.”

Bovenstaand citaat is regelmatig de uitgangspositie van een algemeen directeur die een sparringpartner vraagt in het reflecteren over het eigen handelen in een vrij solitaire positie. Deze eindverantwoordelijke functie met een groot handelingsen verantwoordingsmandaat kent zijn eigen dilemma’s en overwegingen waarbij zorgvuldigheid centraal staat, evenals het doordenken van het eigen referentiekader van waaruit gedacht en gehandeld wordt. De executive coach is de neutrale en objectieve gesprekspartner die u in uw eigen kracht houdt en zet, verheldert en structureert, vraagt en verdiept. De coach werkt met u aan gestelde doelen en te behalen resultaten om u te laten genieten van het effect op uzelf en op de organisatie, want dat heeft het! De coach heeft ervaring, kennis en kundigheid om diverse modellen en uitgangspunten te convergeren tot de vorm en werkwijze die bij u past en effect sorteert. Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde  kwesties kunt ontrafelen in een complexe context van deel- en algemene belangen. Vanuit de eigen kracht worden tips, tricks en tools toegevoegd aan uw handelingsrepertoire.

U heeft een vraag of meerdere vragen:

• Past uw (nieuwe) functie wel bij uw persoonlijkheid en uw waarden in het leven?
• Wilt u met meer lef uw eigen waarden naar buiten brengen en deel laten worden van uw organisatie?
• Heeft u behoefte aan iemand die uw zakelijke omgeving kent en  die op een nuchtere en heldere manier helpt de diepere aspecten van u als mens en als leidinggevende bespreekbaar te maken?
• Ligt u onder vuur in de organisatie en zoekt u ondersteuning om deze periode goed door te komen?
• Worstelt u met een dilemma waar u graag hulp bij nodig heeft om tot een betere balans of uitkomst te komen?

Kunt u zich herkennen in bovenstaande vragen, of heeft u heel persoonlijke of specifieke vragen? Neem vrijblijvend contact op met Ruud de Sain, coaching@avs.nl

Loopbaancoaching
Door de hele carrière heen zijn er momenten/fasen waarin u zich afvraagt of u wilt blijven doen wat u nu doet of dat er iets anders is wat zeker de moeite waard is om te proberen. Of u zit prima in uw baan, maar om een stap te kunnen maken is de organisatie waar u zit niet de juiste plek. Of u doet uw werk met steeds minder plezier en wilt wat anders, maar u heeft geen flauw idee wat dat andere zou kunnen of moeten zijn. Wellicht is er sprake van de dertigersdip of juist een zilveren plafond. U heeft een vraag of meerdere vragen:

• Wilt u zich bezinnen op ander werk, maar heeft geen idee waar u zou moeten beginnen?
• Wilt u een andere baan in uw organisatie, maar weet niet hoe u dat aan moet pakken?
• Anderen zetten stappen in hun carrière en heeft u geen idee waarom zij wel succesvol zijn en u niet?
• U wilt andere aspecten in uw baan, meer leidinggevend, meer strategisch, meer invloedrijk wellicht, maar hoe doet u dat?
• Wilt u verder en weet u niet welke kwaliteiten u voor de volgende stap nodig heeft?
• Heeft u onvoldoende beeld van uw kwaliteiten en weet u die dus ook niet voor het voetlicht te brengen?

Loopbaancoaching maakt gebruik van gesprekken, instrumenten en interviewtechnieken om helder te krijgen waar u nu staat en wat volgende stappen kunnen zijn. De loopbaancoach houdt u de spiegel voor, ook als het minder prettig is om in die spiegel te kijken. De coach confronteert en ondersteunt, adviseert en oefent om de loopbaan succesvol te vervolgen. Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maximaal anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken ook werken met oefensituaties. We vragen de deelnemer een portfolio te maken.

Meer informatie:
Tom Roetert, coaching@avs.nl

Personal coaching
In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. Het lijkt wel of altijd de dingen van de dag voor gaan op de diepere vragen van de medewerkers in uw school. Werken onder druk, geconfronteerd worden met situaties van onveiligheid, agressie of intimidatie gaan vaak ten koste van het werkplezier. Het kan zelfs leiden tot het verlies van de zin in het werk. De vraag waar u het eigenlijk allemaal voor doet komt regelmatig op, maar in uw eentje kunt u die vraag niet of nauwelijks beantwoorden. Coaching rond bezieling en bezinning kan u gerichte steun bieden bij deze zoektocht. In een periode van een half jaar gaat u op zoek naar wat u bezielt, wat u drijft en hoe u dat opnieuw kunt verbinden met uw werk. Coachen rond bezieling en bezinning gaat uit van het principe van vrijmaken van iemands kwaliteiten op zo’n manier dat u productief en zinvol kunt werken. De gesprekken zijn erop gericht om de drijfveren los te zien van het eigen ego en door middel van gerichte opdrachten het contact met wat u werkelijk drijft weer te herstellen. De coach helpt om de verantwoordelijkheid bij gemaakte keuzes te nemen, maar stuurt niet op de inhoud. U heeft een vraag of meerdere vragen:

• Voelt u zich minder energiek en heeft u eigenlijk geen zin meer in uw werk?
• Weet u zeker dat u meer in u heeft, maar komt dat er op één of andere manier niet uit?
• Heeft u het gevoel dat u alle ballen tegelijkertijd in de lucht moet houden en komt u niet of nauwelijks aan uzelf toe?
• Bent u niet in de gelegenheid om te veranderen van positie of baan, maar wilt u wel weer uw plezier in het werk terug?
• Bent u door uw bevlogenheid in de problemen geraakt en wilt u niet weer in die zelfde valkuil stappen?
• Zit u eigenlijk al te lang in deze functie en heeft u het gevoel dat u de hele complexiteit niet aankunt? Het lijkt echt teveel te worden.
• Worden er eisen gesteld aan uw functioneren, die tot nu toe niet werden gesteld, en weet u niet hoe u dat in deze fase van uw loopbaan nog in uw repertoire moet krijgen?

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maximaal anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken ook oefensituaties behandelen. U werkt met een logboek en reflectieopdrachten.

Meer informatie:
Ruud de Sain en Tom Roetert, coaching@avs.nl

Performance coaching
U wilt uw competentieprofiel verbeteren, uw wilt meer succesvol zijn in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of minder twijfelen aan uw professionele optreden. Kortom, u wilt aan de slag. Allemaal vragen dus waarin presteren het kernwoord is. U heeft een vraag of meerdere vragen over:

• Het verder ontwikkelen van uw individuele competentieprofiel;
• Het verbeteren van uw persoonlijk optreden;
• Het verbeteren van de teamprestaties;
• Het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel;
• Het realiseren van meer samenhang, planmatigheid, overzicht en rust in uw schoolplan, financieel beleid, personeelsbeleid en uw onderwijspraktijk;
• Het zoeken naar meer inspiratie, samenhang en mogelijkheden, uitgaande van uw specifieke werksituatie en omstandigheden.

De coach zal ook aanwezig zijn op uw werkplek om uw optreden te observeren en u feedback en advies te geven over hoe u uw optreden meer effectief kunt maken. Een deel van het traject is in de vorm van gesprekken met de coach, ten minste drie bijeenkomsten zijn on the job.

Meer informatie:
Ruud de Sain, tel. 030-2361010 of stuur uw e-mail naar coaching@avs.nl

Voor alle vier de disciplines geldt:

Vorm
In een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een checklist brengen we uw vragen, sterke en minder sterke kanten in kaart. Hierdoor heeft u scherper in beeld wat precies de vragen zijn. Aan de hand daarvan kijken we naar die vorm van coaching die het best bij u en uw specifieke vragen past. Ook stemmen we met u de werkwijze af. Na elk traject volgt een evaluatie. Aan de hand daarvan geven we u een persoonlijk en schriftelijk advies. Het basisprincipe is: uw vraag is de start voor ontwikkeling.

Kosten
Op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte.