pifobr800.png
  ‘Het doel van het onderwijs is een lege geest vervangen door een open geest’ Specialisaties: relatie school en omgeving (ouders, sportverenigingen en cultuurinstellingen), ouderbetrokkenheid, onderwijs en leerlingzorg met betrekking tot organisatie- en schoolontwikkleing, afstemming tussen onderwijs en gemeente (transitie Passend onderwijs en Jeugdzorg), OZOP® (Onderwijszorg en Ontwikkelprofiel...

  Specialisaties arbeidsvoorwaarden rechtspositie stichting en instandhouding van scholen materiële instandhouding Europese aanbesteding medezeggenschap huisvesting sociale zekerheid helpdesk voor zowel po als vo

  Heike werkt als adviseur op het gebied van Passend onderwijs en organisatieontwikkeling. Het Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs en de zorgsector behoorden in het verleden tot haar directe werkomgeving. Als adviseur heeft zij verdieping gezocht op het gebied van verandervraagstukken. Onlangs heeft zij de opleiding projectmanagement afgesloten met een certificering voor Prince2 Practitioner...

  Jan Stuijver heeft een ruime ervaring als leerkracht, directeur, clusterdirecteur en algemeen directeur in het primair onderwijs. Hij volgde tijdens zijn loopbaan verschillende opleidingen, zoals doctoraal Onderwijswetenschappen (orthopedagogiek), HKP onderwijskunde en hij heeft de master Educational Superintendency (MES). Jan deed in zijn loopbaan veel kennis op over Passend onderwijs als...

  ‘Leiden als een tuinman’ Specialisaties: leiderschap voor school- , bestuurs- en stelselontwikkeling - ook in international perspectief - , onderwijsbeleid in maatschappelijke context (Elk Kind Toekomst),  professionalisering van leiderschap.

  Paul is werkzaam als consultant voor de AVS. Behalve groepsleerkracht en directeur basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/ adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoorbeeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap en...

  Ron Bruijn is adviseur. Eerder was hij leerkracht en (meerschools) directeur in het basisonderwijs. Vanaf 2004 leidde hij als algemeen directeur een scholengroep. Na zijn pensionering zet hij via de AVS Helpdesk zijn ervaring en kennis in ten dienste van collega-directeuren.

  ‘De kracht van leiderschap zit in de kwaliteit van de gerichte beϊnvloeding van medewerkers’ Specialisaties: conflictcoaching, mediation (geregistreerd NMI-mediator), coaching management, coaching MT en Colleges van Bestuur, conflictbemiddeling ouders-organisaties en teams, (strategische) visieontwikkeling en profilering, visieontwikkeling school met ouders en kinderen, organisatieadvies, intervisie...

  Specialisaties ondernemerschap conflictbeheersing internationalisering ICT-vraagstukken schoolontwikkeling huisvesting AVS voordeel helpdesk.

  ‘Als je anders naar de omgeving kijkt, verandert de omgeving waarnaar je kijkt’ Specialisaties: personeelszorg en IPB- projectmanagement, beoordelen, teambuilding en groepscommunicatie, professionele cultuurverandering, loopbaanmanagement, en kwaliteitszorg. Tevens leiderschap en persoonlijke coaching.   Tom heeft ook meegewerkt aan onderstaand videoproject:   Video: Nooit geleerd - agressie...