Trainingen
met open inschrijving

Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de NSA-bekwaamheidseisen (binnenkort Schoolleidersregister PO). Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een training op maat dus.

Opleidingen en leergangen
met open inschrijving

AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. De AVS kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Alle opleidingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een opleiding op maat dus.

Masterclass Leren in de 21e eeuw
Trainingen - Primair onderwijs
Neurolinguistisch programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis (9 oktober 2015), (15 april 2016)
Trainingen - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pensioen in zicht: hoe voert u het gesprek met uw teamlid? (24 september 2015), (27 november 2015)
Trainingen - Primair onderwijs

Coaching en mediation op maat

Een frisse kijk op uw (persoonlijke) situatie
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Executive coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Performance coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Personal coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

(Lerende) Netwerken

Vandaag de dag kunt u er niet omheen: netwerken met vakgenoten. Niet alleen als eenpitter, maar ook als (meerscholen-)directeur of bovenschools manager heeft u behoefte aan een klankbord of sparringpartner(s). Inspiratie vinden, visie ontwikkelen en een strategische koers uitzetten. Deelnemers van de lerende netwerken stellen zelf de thema’s vast, passend bij hun ambities en functies. Ook als schoolleiders en bestuurders zelf een netwerk willen opzetten rond een bepaald thema, biedt de AVS graag ondersteuning. Uw individuele vragen en wensen staan centraal.

Leidinggeven aan ontwikkelingen in het speciaal (basis)onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Een lerend netwerk opzetten (op maat)
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
PO directeuren/bestuurders eenpitters
Lerende netwerken - Primair onderwijs
Eindverantwoordelijken brede schoolgemeenschappen
Lerende netwerken - Primair onderwijs

Advies op maat

Onderwijsorganisaties ondervinden in toenemende mate effect van bezuinigingen veelal in combinatie met ingrijpende demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en krimp. Het is bepaald geen kleine opgave om de juiste koers te varen. Het vergt specialisme op tal van terreinen: zoals juridisch en financieel en op gebied van HR, governance, leiderschaps- en organisatieontwikkeling. Als leidinggevende binnen het onderwijs heeft u dan ook een zware verantwoordelijkheid: u bent de spin in het web van leerkrachten, leerlingen, ouders, samenwerkingspartners en bestuur.

Simpele quick wins voor kostenbesparing
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Selectieassessment
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Fusie en samenwerking Nieuw!
Advies op maat - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beter worden (ook als u niet ‘ziek’ bent)!
Advies op maat - Primair onderwijs

Er zijn geen cursussen gevonden die voldoen aan uw zoekcriteria

Selectie uit 2014/2015

Juni 2014
Download de brochure (PDF)

Adviseurs

adviseurs.png

Bij de AVS werken specialistische trainers, adviseurs, begeleiders en coaches. Zij hebben uiteenlopende specialismen en veel ervaring op relevante beleidsterreinen.

Lees verder »

Downloads

AVS Voorwaarden diensten (PDF)
NRTO Algemene voorwaarden (PDF)
NRTO Gedragscode consumenten (PDF)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg
eb-nrto.png
web-geschillencommissie.png

Kind op de gang!® en Leerling bij de les!®

lbllogo.jpgkindopdegang.png

Om passend onderwijs op een praktische manier handen en voeten te geven, heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) twee praktijksimulaties ontwikkeld. Voor het Primair Onderwijs heet de tool “Kind op de Gang!®” en voor het Voortgezet Onderwijs “Leerling bij de Les!®” . De praktijksimulatie begint met het nadrukkelijk betrekken van alle docenten bij de bewustwording van hun (gewenste) rol, en eindigt met strategische keuzes op regionaal niveau.

Leerling bij de Les!®
Kind op de Gang!®

World Education Forum