pifobr800.png

(Lerende) Netwerken

Vandaag de dag kunt u er niet omheen: netwerken met vakgenoten. Niet alleen als eenpitter, maar ook als (meerscholen-)directeur of bovenschools manager heeft u behoefte aan een klankbord of sparringpartner(s). Inspiratie vinden, visie ontwikkelen en een strategische koers uitzetten. Deelnemers van de lerende netwerken stellen zelf de thema’s vast, passend bij hun ambities en functies. Ook als schoolleiders en bestuurders zelf een netwerk willen opzetten rond een bepaald thema, biedt de AVS graag ondersteuning. Uw individuele vragen en wensen staan centraal.

Startende directeuren
Lerende netwerken - Primair onderwijs
Naar een nieuw perspectief - kennismakingsbijeenkomst
Netwerken - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
55-plus, en wat nu?? - Kennismakingsbijeenkomst - Levensfasen in beeld (26 maart 2014) Nieuw!
Netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Leidinggeven aan ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
Lerende netwerken - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Aandacht voor

Pesten op uw school? Wat nu? (7 mei 2014), (1 oktober 2014), (4 maart 2015) Voorjaarsaanbod 2014, Data schooljaar 2014-2015 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Nederlands leiderschap, Finnish Lessons (19 mei 2014) Nieuw!
Trainingen - Primair onderwijs
Een goed personeelsdossier is het halve werk! (27 mei 2014), (25 juni 2014), (16 september 2014), (12 november 2014), (10 februari 2015), (7 april 2015) Voorjaarsaanbod 2014, Data schooljaar 2014-2015 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs

Aanbod voorjaar 2014

voorjaarsbrochure-2014-kl.png
Download de brochure (PDF)

Trainingen
met open inschrijving

Bij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de NSA-bekwaamheidseisen (binnenkort Schoolleidersregister PO). Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een training op maat dus.

Opleidingen
met open inschrijving

AVS-opleidingen bieden een doorlopende leergang, van middenkader, (startende) directeuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. De AVS kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie. Alle opleidingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een opleiding op maat dus.

Stimulerend beoordelen, het gesprek (11 december 2014), (25 maart 2015) Data schooljaar 2014-2015 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Masterclass Leren in de 21e eeuw - de basis
Trainingen - Primair onderwijs
Een goed personeelsdossier is het halve werk! (27 mei 2014), (25 juni 2014), (16 september 2014), (12 november 2014), (10 februari 2015), (7 april 2015) Voorjaarsaanbod 2014, Data schooljaar 2014-2015 bekend!
Trainingen - Primair onderwijs
Professioneel bestuurder
Opleidingen - Primair onderwijs
Mediationvaardigheden voor schoolleiders (27 mei 2014), (6 november 2014), (26 maart 2015) Nieuw!, Voorjaarsaanbod 2014
Trainingen - Primair onderwijs

Adviseurs

adviseurs.png

Bij de AVS werken specialistische trainers, adviseurs, begeleiders en coaches. Zij hebben uiteenlopende specialismen en veel ervaring op relevante beleidsterreinen.

Lees verder »

Downloads

AVS Voorwaarden diensten (PDF)
NRTO Algemene voorwaarden (PDF)
NRTO Gedragscode consumenten (PDF)

Advies op maat

We gaan met u in gesprek om er samen achter te komen wat uw behoeften zijn en welke expertise daar het beste bij past. De juiste expertise ‘waar dan ook vandaan’ is voor u belangrijker, dan dat de expertise alleen van de AVS zelf komt. Met een kleinere groep adviseurs in de rol van uw critical friend hoop ik van harte dat u met ons in gesprek wilt gaan.

Kind op de Gang!® (so-vso)
Advies op maat - Speciaal onderwijs
Policy Governance®, hoe werkt het echt?
Advies op maat - Primair onderwijs
Beter worden (ook als u niet ‘ziek’ bent)!
Advies op maat - Primair onderwijs
AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® (AVS-OZOP®)
Advies op maat - Primair onderwijs
Kind op de Gang!® (po)
Advies op maat - Primair onderwijs

Coaching

Een frisse kijk op uw (persoonlijke) situatie
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Performance coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs
Personal coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs
Executive coaching
Coaching op maat - Primair onderwijs

Voor u geselecteerd

Trainingen samen met en van externe partners die wij u van harte aanbevelen.

Voor u geselecteerd

Boardroom PO
Voor u geselecteerd - Primair onderwijs
Zorg & Onderwijs Matcht!
Voor u geselecteerd - Primair onderwijs
Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs
Voor u geselecteerd - Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Boardroom VO
Voor u geselecteerd - Voortgezet onderwijs
De schoolleider als piloot
Voor u geselecteerd - Primair onderwijs

Kind op de gang!® en Leerling bij de les!®

lbllogo.jpgkindopdegang.png

Om passend onderwijs op een praktische manier handen en voeten te geven, heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) twee praktijksimulaties ontwikkeld. Voor het Primair Onderwijs heet de tool “Kind op de Gang!®” en voor het Voortgezet Onderwijs “Leerling bij de Les!®” . De praktijksimulatie begint met het nadrukkelijk betrekken van alle docenten bij de bewustwording van hun (gewenste) rol, en eindigt met strategische keuzes op regionaal niveau.

Leerling bij de Les!®
Kind op de Gang!®

World Education Forum

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende School for Leadership zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de School for Leadership een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, trainingen en cursussen zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en De Geschillencommissie.
web-crkbo.jpg
eb-nrto.png
web-geschillencommissie.png