Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Artikelen

Zoeken in alle artikelen

Toont 1 - 25 van 8454
Dit schooljaar is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Op een derde van de scholen (33 procent) wordt momenteel het continurooster gehanteerd. De laatste jaren stappen scholen ook vaker over naar het vijf-gelijke-dagenmodel:14...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Schooltijden
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-1-2018
Er zijn 49 nieuwe scholen of schoolsoorten bijgekomen die vanaf nu de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen bedraagt nu 248 scholen. Op maandag 22 januari reikte minister Slob op een vmbo-school in Denekamp het Predicaat Excellente School 2017...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: excellente scholen
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 22-1-2018
Voion heeft extra budget beschikbaar gesteld om meer initiatieven van schoolbesturen en lerarenopleidingen om het lerarentekort aan te pakken mogelijk te maken. Er is nog plaats voor nieuwe projectplannen die de onderwijsarbeidsmarkt in een regio versterken. Aanmelden voor 1 februari 2018....

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 22-1-2018
Goede samenwerking tussen leidinggevenden of tussen schoolleider en leraar leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Hoe doe je dat en waar moet je op letten? Hoe verdeel je de taken slim en zorg je tegelijk voor meer werkplezier? “Focus op wat goed is, dan is de kans groter dat jij en je...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-1-2018
Iedereen is erbij gebaat als leraren vol energie en gemotiveerd terugkomen uit een gesprek met hun leidinggevende. In deze nieuwe eendaagse training, gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van de progressiegerichte en waarderende aanpak, leren deelnemers deze gesprekken voor te bereiden, te...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-1-2018
Een gezonder binnenklimaat, het dak isoleren of zonnepanelen voor de school? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij het beste kunnen treffen. De Beslisboom Verduurzaming Scholen van de Green Deal Scholen is een gratis beschikbare online tool om...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Huisvesting, schoolgebouw, Bedrijfsvoering & financiën
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 19-1-2018
‘Leiderschap in evenwicht’ is het thema van het AVS- congres op 16 maart 2018.  Centrale inleider is consultant, columnist, docent en auteur Jeroen Busscher. De afsluiting wordt verzorgd door oud-wereldkampioen judo Ruben Houkes. Verder zijn er dertig sessies en workshops binnen de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs, Congresnieuws
Thema's: AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-1-2018
Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv en PO-Raad zijn hoopvol over de stappen die minister Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws, Nieuwsbrief Funderend Onderwijs
Thema's: Staking, Werkdruk, CAO-onderhandelingen, Salaris, POfront
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gepubliceerd op: 18-1-2018
In de afgelopen tien jaar is het lezen in de vrije tijd teruggelopen. Vooral onder 13-19-jarigen (tieners) en 20-34-jarigen (jongvolwassenen) is er een sterke daling. Tussen 2006 en 2016 is er onder tieners een daling van 65 naar 40 procent. Ook daalde het percentage lezers onder laagopgeleiden...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: leesbevordering
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-1-2018
Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. De daadwerkelijke plaatsingen van kandidaten uit de pool viel tegen. Voion wil nog wel op andere manieren blijven bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.   Voion heeft...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: lerarentekort
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 18-1-2018
Basisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten. Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Sinds 1 januari...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 16-1-2018
Hoe kunnen scholen hun leerlingen stimuleren tot sporten of bewegen? Welke activiteiten worden er nu al georganiseerd, met welke instanties vindt samenwerking plaats, en wat zijn knelpunten en succesfactoren? Deze vragen staan centraal tijdens de dialoog die de Onderwijsraad, de Nederlandse...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gepubliceerd op: 16-1-2018
Ouders met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te eten. Zoals school- en sportkantines en supermarkten waar kinderen minder verleid worden tot ongezonde keuzes. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum onder...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Gezonde School
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 16-1-2018
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat willen de onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, aan de gemeentelijke politiek meegeven als het gaat om...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-1-2018
Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. Waar komt de AVG in het kort en goed op neer? Wat zijn de...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: privacy
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 15-1-2018

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 13-1-2018
De Regeling informatievoorziening WVO bevat de verplichtingen voor structurele gegevensleveringen van bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kaders hiervoor zijn onder andere vastgelegd in het Besluit informatievoorziening WVO.   Met...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Minister Slob heeft de ‘Regeling lente- en zomerscholen vo 2017 in verband met het verlengen van de regeling en vaststelling van het subsidieplafond 2018, alsmede aanpassing van de hoogte van het subsidiebedrag per leerling’ gepubliceerd. Door deze wijziging krijgen middelbare scholen...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: lentescholen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Het onderwijs is van ‘iedereen’, dat idee zit een beetje ingebakken in Nederland. Iedereen praat overal over mee. Maar het probleem is: “Dan is het dus van niemand. Als iets van iedereen is, laten veel mensen hun eigen stuk los.” Volgens sociaal ondernemer en trainer...

Onderdeel: Congresnieuws, Kader Primair
Thema's: Werkdruk, AVS Congres
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Drie jaar na de invoering van de verplichte eindtoets in groep 8 wordt deze al weer aangepast. Zo moet een deel van de opgaven in alle toetsen van de verschillende aanbieders hetzelfde zijn en moeten ze hetzelfde type adviezen geven, waarin ook praktijkonderwijs is opgenomen. De Centrale...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: eindtoets, basisschooladvies, Eindtoets basisonderwijs
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Het vak van schoolleider professionaliseert. In- en outsiders zien dat scholen steeds meer aandacht, geld en tijd besteden aan de selectie van de juiste persoon op de juiste plek. Dat kan op verschillende manieren.   De tijd dat een goede leraar met ambitie bijna automatisch tot schoolleider...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Bestuur en management, Werving en selectie
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Voor de herregistratie in het Schoolleidersregister PO kun je – naast formele trajecten als gecertificeerde scholing – opvoeren wat je ‘informeel’ geleerd hebt. Daarmee laat je aan de hand van leerervaringen in je eigen praktijk zien dat je een flinke ontwikkeling hebt...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolleidersregister PO
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Minister Slob heeft op 27 december 2017 bericht dat de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015 – 2017 is verlengd. Via deze regeling wordt gemeld dat een bedrag van  295 euro per leerling voor 2018 beschikbaar is. De afspraken uit het sectorakkoord vo worden gehandhaafd en op...

Onderdeel: Nieuws, Voorpaginanieuws
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Dit artikel heeft geen thema's
Sector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018
Per 1 januari 2018 is registratie in het Schoolleidersregister PO voor iedere schoolleider in het primair onderwijs verplicht. Vier jaar na registratie volgt de – eveneens verplichte – herregistratie. Directeur Marja Creemers geeft een overzicht van de stand van zaken, knelpunten en...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Schoolleidersregister PO, schoolleidersregister vo
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 12-1-2018

Pagina's