Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Ook leraren slachtoffer van pestgedrag (27-11-2014)
Niet alleen leerlingen worden gepest, maar ook leraren. Leraren worden gepest door leerlingen, maar ook 19 procent door ouders, directie en collega’s. Dat blijkt uit een online enquête van CNV Onderwijs onder 4.262 schoolleiders, leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Gevolgen WWZ ingrijpend voor funderend onderwijs (26-11-2014)
In toenemende mate bereiken de AVS zorgen en vragen van de leden over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), specifiek aangaande de ketenbepaling. De wetgeving van minister Asscher beoogt brede maatschappelijke effecten, maar gaat in zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Verlaging voorwaardelijk pensioen vanaf 2 mei 2015 (25-11-2014)
In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Sociale partners (bonden en werkgevers) hebben in de Pensioenkamer van 13...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsdebat ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ (20-11-2014)
Tijdens de Onderwijspoort ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’ debatteerden de politiek en het onderwijsveld kritisch soms fel over de rol van de overheid en van ‘het veld’ zelf. De overheid bepaalt het Wat in het onderwijs en het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Van Haren bij BNR: “Scholen wijzen ouders op vrijwilligheid ouderbijdrage” (20-11-2014)
"Een ouderbijdrage wordt samen met de ouders vastgesteld. Een school kiest ook samen met de ouders de doelen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren eind november op BNR radio. “Een van de...
Primair onderwijs
Meer aandacht voor talentontwikkeling op havo (19-11-2014)
Steeds meer scholen zijn ervan overtuigd dat ook havisten gebaat zijn bij meer uitdaging. In de publicatie ‘Talentontwikkeling op de havo’ staan acht good practices van scholen die hierin voorop lopen.  De scholen die in het...
Voortgezet onderwijs
Docenten: ‘Anti-pestafspraken leiden niet tot structurele afname’ (19-11-2014)
Veel docenten denken dat het nieuwe anti-pestbeleid van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs niet zal leiden tot een structurele afname van pesten op hun school. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim driehonderd docenten in het voorgezet...
Voortgezet onderwijs
​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten (19-11-2014)
De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen over de ouderbijdrage voor...
Voortgezet onderwijs
​Steeds meer asielzoekerskinderen op vo-scholen (19-11-2014)
Door de groei van het aantal asielzoekers in Nederland vangen scholen in het voortgezet onderwijs steeds meer asielzoekerskinderen (tijdelijk) op. De VO-raad signaleert dat nog niet bij alle scholen bekend is hoe de bekostiging hiervoor precies is...
Voortgezet onderwijs
Speciale website rond regelgeving overgang po-vo (19-11-2014)
Vanaf dit schooljaar verandert de regelgeving rond de overgang van po naar vo. De vo-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Informatie over deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​VO-directeuren meegewerkt aan ‘Samen leren’ (19-11-2014)
Minister Bussemaker van Onderwijs is enthousiast over het onderwijsplan van een groep van negen leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals. Ze  wil de groep betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid. De groep uit het...
Voortgezet onderwijs
Ononderbroken schoolloopbaan: regie bij één persoon (19-11-2014)
“Geef één iemand de regie  op het hele dossier van een kind”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij de lancering van het rapport ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’.   Aanleiding voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Bureaucratie binnen samenwerkingsverbanden voorkomen: adviezen en handreikingen (19-11-2014)
Minder bureaucratie is een van de doelen van Passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schakelde de Kafkabrigade in om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen. Deze brigade onderzocht waar de risico’s het...
Primair onderwijs
Fons Dingelstad nieuwe directeur PO (19-11-2014)
Sinds 15 oktober 2014 is Fons Dingelstad directeur Primair Onderwijs bij OCW. Hij is de opvolger van René Bagchus, die is overgestapt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Fons Dingelstad begon in 1984 zijn...
Primair onderwijs
Gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor schoolgebouw (19-11-2014)
Het schoolgebouw krijgt gemiddeld een 6,5 van leraren, ouders en leerlingen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Dat maakt de Algemene Rekenkamer bekend via een online enquête op www.checkjeschoolgebouw.nl   Via de website...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
20 duizend minder leerlingen door krimp in primair onderwijs (19-11-2014)
Bij de start van het schooljaar waren er ruim 20 duizend leerlingen minder in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs. Door krimp zijn er, omgerekend, ongeveer 200 klassen en 200 fulltime banen verloren gegaan. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van...
Primair onderwijs
Excellente scholen krijgen meer ruimte om te experimenteren (19-11-2014)
Excellente scholen kunnen last hebben van regels  die nieuwe initiatieven en innovatie in de weg staan. Staatssecretaris Sander Dekker start komend schooljaar een pilot waarin hij experimenteert met deze ‘regelluwe scholen’. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Start nationale dialoog wat kinderen van nu moeten leren voor later (19-11-2014)
Hoe bereiden po- en vo-scholen kinderen optimaal voor op de uitdagingen in de (toekomstige) samenleving? Staatssecretaris Dekker is op 17 november gestart met een nationaal gesprek over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering (14-11-2014)
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid en kwaliteit in het primair onderwijs’ ligt...
Primair onderwijs
Dekker laat scholen kiezen uit 3 eindtoetsen groep 8 (14-11-2014)
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen uit drie eindtoetsen kiezen voor groep 8. Naast de centrale eindtoets van de overheid zijn dat ROUTE 8 van A-VISION en IEP van bureau ICE. Dat heeft staatssecretaris Dekker (OCW) op 12 november besloten. De...
Primair onderwijs
​Politiek vergeet schoolleider (13-11-2014)
83 procent van de schoolleiders vindt dat de politiek zich onvoldoende richt op het belang van de schoolleider. En vrijwel alle leidinggevenden vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met zaken die bottom-up geregeld kunnen worden op school,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Scholen ondersteunen demonstratie tegen het leenstelsel (12-11-2014)
Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs verlenen hun medewerking aan de landelijke demonstratie tegen het leenstelsel op 14 november door de scholieren die dag vrij te geven. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) blijft zich inzetten...
Voortgezet onderwijs
​Zorgleerlingen, achterstandsleerlingen en excellente leerlingen kunnen heel goed samen naar school (12-11-2014)
Zorgleerlingen in de klas hebben geen negatieve effecten op de leerprestaties of de sociaal-emotionele ontwikkeling van de andere kinderen in de klas. En een combinatie van én zorgleerlingen én achterstandsleerlingen én...
Primair onderwijs
​Handreikingen goede medezeggenschap gelanceerd op WMS-congres (12-11-2014)
Het project Versterking Medezeggenschap, waar de AVS en andere organisaties aan deelnemen, heeft op het WMS-congres op 12 november in Ede het advies ‘goede medezeggenschap’ en een aantal handreikingen gelanceerd. Met deze officiele kick-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Heterogene klas presteert niet minder (12-11-2014)
Heterogeniteit heeft niet of nauwelijks invloed op cognitieve en sociaal-emotionele prestaties van leerlingen. Er is eerder (in lichte mate) sprake van het tegendeel. Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut. Op grond van analyses van...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties