Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015 gepubliceerd (22-10-2014)
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de ‘Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs kalenderjaar 2015’ bekend gemaakt. Hierin staat dat de bekostiging exploitatiekosten vo voor het jaar 2014 niet gewijzigd wordt...
Voortgezet onderwijs
​AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden (22-10-2014)
De AVS Ledenraad heeft met ingang van januari 2015 elf vacatures en zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen. In de ledenraad zitten 25 AVS-leden. Van de elf ontstane vacatures zijn er vijf van zittende leden, die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Leraren geven leuke leerlingen hogere cijfers’ (22-10-2014)
Leerlingen in het voortgezet onderwijs die dezelfde eigenschappen en interesses hebben als hun docent, vergroten daarmee de kans hoge cijfers te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard’s Graduate School of Education uit Boston en...
Voortgezet onderwijs
​Eric van der Donk beste geschiedenisleraar van 2014 (22-10-2014)
Eric van der Donk, geschiedenisdocent van de openbare regionale scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg, is verkozen tot Geschiedenisleraar 2014. Een vakjury onder leiding van historicus en tv-presentator Hans Goedkoop heeft hem tot winnaar...
Voortgezet onderwijs
Meer zomerscholen tegen zittenblijven (22-10-2014)
Er komen meer mogelijkheden voor vo-scholen om zomerscholen tegen zittenblijven in te richten, meldt de VO-raad. Hiervoor komt de komende jaren extra geld beschikbaar. Dit is een van de afspraken uit het Sectorakkoord VO. Zomerscholen moeten...
Voortgezet onderwijs
​Dekker wil ongeoorloofd schoolverzuim aanpakken (22-10-2014)
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil met een drieledige aanpak het ongeoorloofd schoolverzuim terugdringen. Dat schreef hij op 14 oktober aan de Tweede Kamer. Uit een rapport dat onderzoeksinstituut  ITS opstelde voor...
Voortgezet onderwijs
​Regionaal onderwijspact voor verbetering aansluiting vo-hbo (22-10-2014)
In de regio Rotterdam gaan 52 vo-scholen samen met vier hogescholen de komende jaren samenwerken aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het hbo. Doel is het studiesucces te verhogen en de uitval te verminderen. Daarvoor ondertekenden...
Voortgezet onderwijs
Scenariomodel-VO en Planmirror beschikbaar (22-10-2014)
Naast het Scenariomodel PO is nu ook een online tool voor het voortgezet onderwijs beschikbaar om toekomstige ontwikkelingen rond leerlingenaantallen en de formatie te voorspellen. Met het Scenariomodel-VO kan ingespeeld worden op toekomstige...
Voortgezet onderwijs
VO-resultaten uit Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 (22-10-2014)
Burn-out onder docenten in het voortgezet onderwijs ligt in vergelijking met niet onderwijzend personeel en de overige sectoren fors hoger. Daarentegen zijn docenten en niet onderwijzend personeel in het vo meer tevreden dan medewerkers in andere...
Voortgezet onderwijs
Meer hbo’ers kiezen voor lerarenopleiding (22-10-2014)
In vergelijking met vorig studiejaar zijn er dit jaar meer studenten begonnen met een hbo-opleiding in de onderwijssector. De sector onderwijs is met een stijging van bijna 7 procent de grootste groeier, meldt de Vereniging Hogescholen. In...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Amerikaans uitwisselingsprogramma voor leraren (22-10-2014)
Rond de zestig talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen de komende drie jaar de kans mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker tijdens het Lerarencongres...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Promotiebeurs populair onder leraren (22-10-2014)
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29 talentvolle leraren een promotiebeurs uit handen van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Btw-vrijstelling Passend onderwijs tot 1 augustus 2016 (22-10-2014)
In verband met de invoering van de Wet Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt. ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste ervaringen Passend onderwijs (21-10-2014)
In zijn brief van 14 oktober gaat staatssecretaris Sander Dekker in op enkele eerdere moties en toezeggingen rondom Passend onderwijs en bespreekt hij kort de eerste ervaringen. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn per 1 augustus goed van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling (20-10-2014)
Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.   De nieuwe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Akkoord over verlaging pensioenpremies (20-10-2014)
De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS op de NOT (17-10-2014)
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse sessies. Dinsdag 27 januari 10:15 – 11 uur...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs tot 26 oktober (16-10-2014)
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing van lwoo en pro. Een aantal onderdelen in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leeromgeving beïnvloedt motivatie op school (14-10-2014)
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. Interacties tussen docent en leerling die ondersteunend zijn aan de autonomie, competentie en betrokkenheid van de leerlingen, hebben een...
Voortgezet onderwijs
​Structureel tekort voor onderhoud schoolgebouwen dreigt (14-10-2014)
Als op 1 januari de taken en de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen, dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het landelijke benchmarkonderzoek van Kenniscentrum...
Primair onderwijs
​Leeromgeving beïnvloedt motivatie op school (14-10-2014)
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. Interacties tussen docent en leerling die ondersteunend zijn aan de autonomie, competentie en betrokkenheid van de leerlingen, hebben een...
Voortgezet onderwijs
De Onderwijspoort: vijf jaar na Dijsselbloem (14-10-2014)
De AVS, VO-raad en PO-Raad organiseren op donderdagmiddag 13 november De Onderwijspoort (voorheen Het Onderwijscafé) over het thema ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’. Schoolleiders, leraren, leerlingen, politici, beleidsmakers,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Ondertekening CAO Bestuurders op 3 oktober (14-10-2014)
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging Primair Onderwijs (BvPO) zijn een nieuwe cao overeengekomen voor bestuurders in het primair onderwijs. De AVS wijst erop dat er ook nog veel bestuurders...
Primair onderwijs
Invoering technologie in het onderwijs te traag (14-10-2014)
Er moeten meer stappen worden genomen, met meer tempo, om de doelen van het Techniekpact te bereiken. Dit benadrukten de aanwezige politiek partijen (VVD, PvdA en D66) op 1 oktober in een debat met de bewindslieden van OCW en EZ  in de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bussemaker reikt OnderwijsTopTalentPrijs uit (14-10-2014)
Minister Bussemaker van OCW reikte dinsdagavond 7 oktober de OnderwijsTopTalentPrijs 2014 uit in ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Winnaars zijn Lisanne Muis van de Stenden Hogeschool Emmen en Niels van de Voort van de Hogeschool Utrecht,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties