Nieuws

Geen verbod op Zwarte Piet van staatswege (1-12-2015)
Het kabinet onderschrijft dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Toch vindt het kabinet dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is. De overheid kan wel een rol spelen om een...
Primair onderwijs
Gezichtsbedekkende kleding onder voorwaarden niet meer toegestaan (30-11-2015)
Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel hierover, dat wordt ingediend bij de Tweede Kamer...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe methode voorkomt ontsporing jongeren in risicowijken (30-11-2015)
De Nationale Jeugdraad (NJR) heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld om jongeren naar de juiste afslag te leiden: de Young Leaders methodiek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze aanpak werkt. Het programma Young Leaders is op basis van...
Primair onderwijs
Preventie van leesproblemen leidt tot minder dyslexie (27-11-2015)
Het aantal kinderen met ernstige leesproblemen kan flink worden teruggebracht, waardoor het aantal diagnoses dyslexie met ongeveer twee derde kan afnemen. Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek van Haytske Zijlstra aan de Universiteit van...
Primair onderwijs
Pensioenen blijven op nullijn (27-11-2015)
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde)...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Steeds meer gezonde schoolkantines (27-11-2015)
Ruim 350 scholen in het vo en mbo hebben in 2015 een Schoolkantine Schaal uitgereikt. Deze scholen hebben hun kantines gezond gemaakt aan de hand van richtlijnen van het Voedingscentrum. Sinds 2013 is het aantal scholen met een schaal bijna...
Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel vmbo-profielen krijgt brede steun Tweede Kamer (27-11-2015)
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om profielen in het vmbo in te voeren, krijgt brede steun van de Tweede Kamer. Dit betekent een ingrijpende vernieuwing in het vmbo. Staatssecretaris Dekker wil met dit wetsvoorstel profielen invoeren...
Voortgezet onderwijs
Eerder en meer taalonderwijs voor vluchtelingen (27-11-2015)
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving. Het leren van de Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk zijn hierbij cruciaal. Daarom krijgen vluchtelingen die hier mogen blijven onder...
Primair onderwijs
Steeds minder zwakke vo-scholen, in po stabiel (27-11-2015)
Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is per 1 september 2015 een stabiel beeld te zien. In...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State zet vraagtekens bij rekentoets (27-11-2015)
De Raad van State zette in een advies van begin augustus - dat eind november pas openbaar is gemaakt – al vraagtekens bij de omstreden rekentoets.   Er zijn leerlingen die grote moeite hebben met het niveau van de rekentoets, ook als de...
Primair onderwijs
Veel vo-scholen gaan door met maatschappelijke stage (27-11-2015)
Een meerderheid van de middelbare scholen gaat door met de maatschappelijke stage, al dan niet in afgeslankte vorm. Dat blijkt uit onderzoek van Verus onder 147 schoolleiders van katholieke en christelijke scholen in het voortgezet onderwijs. De...
Voortgezet onderwijs
Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt (26-11-2015)
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe CAO PO als bijlage XVII opgenomen. De bijlage is...
Primair onderwijs
OESO: Nederlands onderwijs presteert goed (26-11-2015)
Het Nederlandse onderwijs presteert over het algemeen genomen goed. Nederlandse scholieren krijgen meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere OESO-landen, met hun diploma zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt, en Nederlanders zijn minder vaak...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meeste burn-outklachten in het onderwijs (25-11-2015)
Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. In het onderwijs is dat een op de vijf werknemers. Dat melden CBS en TNO. Het onderwijs is koploper als het gaat om het percentage werknemers met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie maakt concept waarderingskaders 2017 openbaar (24-11-2015)
De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht. Het nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf augustus 2017 wil invoeren, is gebaseerd op twee pijlers: stimuleren en waarborgen. De concepten van de nieuwe waarderingskaders...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs (24-11-2015)
De meerjarige evaluatie van Passend onderwijs is vanaf nu te volgen via de website www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Hier geven onderzoekers meer informatie over de onderzoeksprojecten, de onderzoeksinstituten en de uitkomsten van dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vanaf 1 december inschrijven voor eindtoets (23-11-2015)
Dit schooljaar moeten scholen voor de verplichte eindtoets voor groep 8-leerlingen in het reguliere basisonderwijs een keuze maken uit drie eindtoetsen. Scholen kunnen zich vanaf 1 december 2015 tot en met 31 januari 2016 inschrijven voor een...
Primair onderwijs
Vierslagleren: ook in schooljaar 2016-2017 (23-11-2015)
Het project Vierslagleren – dat startende en zittende leraren de kans biedt een (extra) bevoegdheid in een tekortvak te halen – krijgt een vervolg in het schooljaar 2016-2017. Scholen kunnen vanaf 1 april 2016 weer duo’s van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pilot ‘ samen werken aan werkdruk’ (23-11-2015)
Het Arbeidsmarktplatform PO gaat scholen ondersteunen met de aanpak van werkdruk, een belangrijke veroorzaker van werkstress en ziekteverzuim. Daartoe voert het de pilot ‘Samen werken aan werkdruk’ uit op vijf scholen. Uit onderzoek...
Primair onderwijs
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast (23-11-2015)
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het gebruik van het burgerservicenummer. In de...
Primair onderwijs
Matijs Lips wint Talent Docent Trofee 2015 (20-11-2015)
Matijs Lips, docent Nederlands aan het Dr. Nassau College in Beilen (Drenthe), ontving op 18 november de Talent Docent Trofee 2015.  Deze trofee, voor het vierde jaar uitgereikt door Malmberg, zet getalenteerde en ondernemende docenten...
Voortgezet onderwijs
Meldpunt voor rolbevestigend lesmateriaal gelanceerd (20-11-2015)
Sommige schoolboeken zijn behoorlijk stereotyperend. Je ziet bijvoorbeeld een vader die de krant leest en moeder die afwast. Dat is niet meer van deze tijd, vinden Bercan Günel en Damaris Beems, initiatiefnemers van het meldpunt ‘Dit is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
School moet alert zijn op radicalisme (20-11-2015)
Radicalisering raakt de school. Je kunt er als school de ogen niet voor sluiten. Hoe kan een schoolleider of leerkracht alert zijn op radicalisering? Hoe bespreek je terreur in de klas? Stichting School en Veiligheid (SSV) geeft hierover advies. Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Oproep: ‘Verbeter opvang gevluchte kinderen’ (20-11-2015)
Bijna 160 organisaties roepen op 20 november 2015, Kinderrechtendag, de Nederlandse regering op zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag, dat asielzoekerskinderen dezelfde rechten geeft als ieder ander kind. Ze pleiten voor kindvriendelijke,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leergang Middenkader in registerleraar.nl (19-11-2015)
De Leergang Middenkader van AVS Centrum Educatief Leiderschap is gevalideerd door de registercommissie leraren en opgenomen in registerleraar.nl. De leergang is uitermate geschikt voor leraren met de ambitie om schoolleider te worden. ...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties