Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo (19-9-2014)
De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste naar het praktijkonderwijs (pro) kan en welke...
Voortgezet onderwijs
Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO (19-9-2014)
De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de raad. “We zijn blij met deze uitslag. De...
Primair onderwijs
Nog twee voorlichtingsbijeenkomsten CAO 2014 in Utrecht (19-9-2014)
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Maandag...
Primair onderwijs
​Onderwijsraad: ‘Geen verplichte antipestprogramma’s’ (19-9-2014)
De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 (17-9-2014)
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 overeengekomen. In dit...
Primair onderwijs
​Tablets voor personeel belastingvrij (17-9-2014)
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin juli aan de Tweede Kamer stuurde.   In de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) (17-9-2014)
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid.   Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging (17-9-2014)
Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel aan geluid. De Arbowet schrijft voor dat een...
Voortgezet onderwijs
Scholen straks echt meer keuze in eindtoetsen (17-9-2014)
Twee toetsaanbieders hebben een alternatieve eindtoets (naast het Cito) ter goedkeuring aan het ministerie aangeboden. Dekker wil uiterlijk 1 december beslissen welke centrale eindtoetsen worden toegelaten. De staatssecretaris veronderstelt dat...
Primair onderwijs
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september (17-9-2014)
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling fusietoets opgenomen. De Staatscourant publiceerde onlangs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling Jong en Oud biedt jonge leerkracht een baan (17-9-2014)
Pas afgestudeerde leraren komen moeilijk aan de slag en de ‘ontgroening’ in het onderwijs neemt in de komende jaren verder toe. Schoolbesturen die jonge leerkrachten een kans willen geven kunnen nu een aanvraag indienen voor subsidie...
Primair onderwijs
​Onderzoek Kennisnet: Pleion-onderwijs biedt bij zelfsturend leren meerwaarde (17-9-2014)
Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun bij hun school dan leerlingen uit het reguliere onderwijs. Ook scoren leerlingen bij Pleion-scholen hoger bij competenties voor met name leerstrategieën inzetten en...
Voortgezet onderwijs
Onderwijs moet verder excelleren (16-9-2014)
Het onderwijs moet beter. Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle docenten een persoonlijk opleidingsbudget en modernisering van het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs. Dat staat in de Onderwijsbegroting. Veel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nullijn voor onderwijspersoneel opgeheven (16-9-2014)
Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt, aldus de koning in de troonrede op 16 september. De AVS is hier blij mee. In het voorliggende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanpassing gewichtenregeling: nieuwe ouderverklaring (16-9-2014)
Ouders moeten vanaf 1 januari 2015 een standaard-ouderverklaring invullen, op basis waarvan de leerlinggewichten worden vastgesteld. Per 1 oktober is deze verklaring beschikbaar op de website van DUO onder de naam ‘Ouderverklaring vaststelling...
Primair onderwijs
Elke stap vooruit is belangrijk (15-9-2014)
De AVS heeft inmiddels een groot deel van de cao-voorlichtingsbijeenkomsten gehad. De onderhandelaars Harry van Soest en Paul van Lent lichtten daar toe wat de nieuwe CAO PO gaat betekenen wanneer het onderhandelaarsakkoord wordt goedgekeurd. Zij...
Primair onderwijs
Snelle daling aantal leerlingen basisschool (12-9-2014)
De komende jaren daalt het leerlingenaantal flink op scholen, meldt de Volkskrant vandaag. In 2012 gingen er nog anderhalf miljoen kinderen naar het basisonderwijs, in 2025 zijn dat er honderdduizend minder: een daling van 7 procent. Sommige...
Primair onderwijs
Christelijk college De Populier ontvangt eerste certificaat Stichting LeerKRACHT (12-9-2014)
Vandaag reikt staatssecretaris Sander Dekker het eerste certificaat uit van Stichting LeerKRACHT aan Christelijk college De Populier in Den Haag. Dekker praat op De Populier met schoolleiders, leraren en leerlingen om te ervaren hoe zij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ministerie biedt ruim honderd pas afgestudeerden een baan als leraar (11-9-2014)
Voor sommige vakken in het voortgezet onderwijs dreigt een tekort aan leraren. Pas afgestudeerde masters in vakken waarvoor dit tekort geldt, kunnen zich nu melden voor een baan als onderwijstrainee.   Het gaat om de vakken wis-, natuur-,...
Voortgezet onderwijs
RIVM beoordeelt lespakket ‘Lang Leve de Liefde’ als beste (11-9-2014)
Het RIVM heeft  ‘Lang Leve de Liefde’, een lespakket over relaties en seksualiteit, erkend als effectief. Dit is het enige programma in Nederland over seksuele voorlichting dat zo hoog wordt beoordeeld.  Het lespakket, dat...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim helft ouders moeite met huiswerkbegeleiding (11-9-2014)
56 procent van de ouders geeft aan niet in staat te zijn hun kind inhoudelijk goed te begeleiden tijdens het maken van huiswerk. Vooral de vakken wiskunde, scheikunde, Frans en natuurkunde vormen voor ouders een struikelblok. Online uitlegvideo...
Voortgezet onderwijs
Pilot bevoegdheidsgegevens voorlopig stopgezet (11-9-2014)
De pilot Bevoegdheidsgegevens is voorlopig on hold gezet. Er moeten eerst meer eenduidige definities van ‘bevoegd’, ‘onder-/anders bevoegd’ en ‘onbevoegd’ geformuleerd worden. De VO-raad is hierover in gesprek met...
Voortgezet onderwijs
​Nieuw bestuur voor Landelijke Ouderraad (10-9-2014)
De Landelijke Ouderraad heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is René Verhulst, in het dagelijks leven burgemeester van Goes. Eerder was hij wethouder van onder meer onderwijs in Utrecht. Onder het nieuwe bestuur zal de Landelijke Ouderraad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ondersteuningsaanbod toelating pabo online (10-9-2014)
Om havo’ers voor te bereiden op de toelatingseisen voor de pabo die per 1 augustus 2015 wijzigen, zijn studiematerialen en regionale bijscholingsprogramma’s nu beschikbaar op goedvoorbereidnaardepabo.nl Op 1 augustus 2015 wijzigen de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling Kennisnet: leraren onvoorbereid op gebruik tablets in de klas (10-9-2014)
Het laptop- en tabletonderwijs in het po en vo is de pioniersfase voorbij. Kinderen willen op school vaker werken met de tablet en leraren zijn positief over het gebruik van tablets. Toch is er nauwelijks aandacht voor de training van leraren. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties