Nieuws

Onderwijstoezicht in de toekomst (26-2-2015)
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur plaats in Nieuwspoort te Den Haag...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW-jaarkalender 2015 (25-2-2015)
De OCW-jaarkalender 2015 is gepubliceerd. In deze kalender is een overzicht opgenomen wanneer welke actie dient te worden ondernomen. De kalender is te downloaden via de AVS-website onder publicaties en instrumenten.
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
2-20 maart: aanmelden traject Excellente scholen 2015 (25-2-2015)
Van 2 tot en met 20 maart 2015 kunnen scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs zich aanmelden voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2015. Nieuw dit jaar is dat behaalde predicaten drie jaar geldig zijn. Een excellente...
Primair onderwijs
Consultatieronde Green Deal: verduurzaming schoolgebouwen (25-2-2015)
De Green Deal Verduurzaming Scholen is een overeenkomst tussen Rijk, Gemeenten en het onderwijs, die in november gesloten is, om een impuls te geven aan de verduurzaming van onderwijsgebouwen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten bij hun...
Primair onderwijs
Amsterdamse mavo eerste school op humanistische grondslag (25-2-2015)
Het ministerie van OCW heeft een aanvraag van een humanistische mavo in Amsterdam goedgekeurd. Dit is de eerste school in Nederland op humanistische grondslag en daarmee is nu ook humanisme een ‘erkende richting’. Waarschijnlijke...
Voortgezet onderwijs
Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd (24-2-2015)
Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo (23-2-2015)
Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia onder bijna 500 vo-docenten, dat in...
Voortgezet onderwijs
‘Landelijk interventieteam nodig tegen radicalisering jongeren’ (23-2-2015)
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT...
Voortgezet onderwijs
Nieuw magazine Inspectie (20-2-2015)
‘Onderwijs & Inspectie’ is een nieuw magazine van de Inspectie van het Onderwijs. Lezers wordt gevraagd hun mening te geven over dit eerste digitale proefnummer. Met artikelen over onder andere  veranderingen in het toezicht...
Primair onderwijs
Tot 12 maart aanvragen subsidie zomerscholen mogelijk (20-2-2015)
  Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2015, in het kader van het Sectorakkoord VO, 8,4 miljoen beschikbaar voor subsidieverstrekking aan zomerscholen. Tot uiterlijk 12 maart kunnen scholen...
Voortgezet onderwijs
AVS: verwijzingsprotocol belangrijk bij schooladvies (19-2-2015)
Het is de basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies. Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen met schoolverwijzing met elkaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden (19-2-2015)
Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die namens het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Raad van State keurt 50%-norm fusietoets af (19-2-2015)
De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de 50%-norm in de fusietoets in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit heeft vergaande consequenties voor de huidige beoordeling van fusies. De 50%-norm houdt in dat het...
Primair onderwijs
Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten (18-2-2015)
De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruijs keek in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maatregelen OCW om leerlingendaling op te vangen (18-2-2015)
OCW treft diverse maatregelen om leerlingendaling op te vangen. Daarvoor is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten tijdig samenwerken. Een van die maatregelen is het verlenen van extra bekostiging aan schoolbesturen voor het inzetten van een...
Primair onderwijs
‘Vrijwillige’ ouderbijdrage onterecht drempel voor ouders (17-2-2015)
Ouders met een laag inkomen overwegen sneller, vanwege een hoge ouderbijdrage, hun kind op een andere school te doen. Dat signaleert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer discussieerde afgelopen week over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voor 6 april inschrijven voor ‘Onderwijs Pioniers’ (17-2-2015)
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs die ideeën hebben over wat er beter kan op school, kunnen zich voor 6 april aanmelden voor het programma Onderwijs Pioniers. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maatwerk voor scholen die kampen met grote toestroom asielzoekerskinderen (17-2-2015)
“Door recente groei van het aantal asielzoekerskinderen staan scholen voor de uitdaging deze kinderen – vaak tijdens het schooljaar – op te vangen en hiervoor is adequate bekostiging noodzakelijk.” Dit schrijft...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna helft vo-scholen heeft rookvrij schoolterrein (17-2-2015)
Bijna de helft (48 procent) van alle scholen uit het voortgezet onderwijs heeft inmiddels een geheel rookvrij schoolterrein. Vier procent van de scholen is op dit moment in het geheel niet rookvrij. Dit blijkt uit de rapportage ‘rookvrije...
Voortgezet onderwijs
Ook chronisch zieken hebben recht op Passend onderwijs (16-2-2015)
Voor chronisch zieke leerlingen zijn er diverse (maatwerk)mogelijkheden om een werkbaar onderwijsprogramma in te richten. Ook deze leerlingen hebben recht op een passend aanbod. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan...
Primair onderwijs
Al 17.000 reacties naar Platform #Onderwijs2032 (16-2-2015)
De ‘nationale brainstorm’ over de inhoud van ons onderwijs, die staatssecretaris Dekker van onderwijs afgelopen november startte, heeft al meer dan 17.000 reacties opgeleverd. Dekker gaf 12 februari het officiële startsein voor...
Primair onderwijs
Dekker treedt op bij niet naleven basisschooladvies (13-2-2015)
Vo-scholen mogen zich bij de plaatsing van leerlingen niet laten leiden door andere toetsen of selectie-instrumenten dan het schooladvies van de basisschool. Dat schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De directe aanleiding is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brief aan Tweede Kamer over problemen WWZ (12-2-2015)
De AVS heeft op 11 februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de problemen die de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt voor de vervanging op scholen en voor de verantwoordelijkheden van de schoolleider. De AVS betreurt het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Traineeprogramma Eerst de klas bestaat vijf jaar (11-2-2015)
Eerst de Klas, het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs, bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan werd het boekje ‘5 jaar Eerst de klas’ uitgegeven. Dit jaar komt het aantal Eerst de...
Voortgezet onderwijs
Vergelijkingswebsite Schoolkompas.nl definitief over op Scholenopdekaart.nl (11-2-2015)
Sinds kort is Scholenopdekaart.nl de website waarop leerlingen uit groep 8 en hun ouders vo-scholen met elkaar kunnen vergelijken. Scholenopdekaart.nl vervangt daarmee de voormalige vergelijkingssite Schoolkompas.nl Op scholenopdekaart.nl...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties