Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten (2-9-2014)
Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen, met ruim zeventig belangstellenden. "Waarom...
Primair onderwijs
Innovatieve leraren beloond (1-9-2014)
Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen dit schooljaar in gang te zetten. Het beste idee komt in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Herregistratie in Schoolleidersregister PO (1-9-2014)
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze iedere vier jaar toe naar herregistratie. De manier...
Primair onderwijs
Eerste ‘junior-leraren’ aan de slag (1-9-2014)
De eerste lichting net afgestudeerde leraren gaat in september aan de slag als junior-leraar op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Om leraren een betere start te laten maken begint de Hogeschool van Amsterdam dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijna 3 procent kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis (1-9-2014)
Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden dan ook vier keer zo vaak behandeld als meisjes. Ruim een kwart van...
Primair onderwijs
Drukke kinderen niet per se meer kans op leerproblemen (1-9-2014)
Vroege achterstanden in executieve functies (onder andere instructies onthouden en opdrachten uitvoeren) hebben niet noodzakelijk gevolgen voor leren lezen en rekenen in groep 3. Wel is er hoogstwaarschijnlijk een causaal verband tussen executieve...
Primair onderwijs
App-makers denken niet aan privacy kinderen (1-9-2014)
Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum jeugd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
’CO2-metingen op scholen hard nodig’ (1-9-2014)
UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Te zware kleuter pest zelf ook vaker (1-9-2014)
Jonge kinderen met overgewicht worden niet alleen vaker gepest, zij pesten juist ook zelf andere kinderen. Vooral jongens gooien op jonge leeftijd hun gewicht fysiek in de strijd. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC en de GGD. Het onderzoek...
Primair onderwijs
Ruim 50 procent van ouders niet bekend met lesstof kind (1-9-2014)
Meer dan twee derde van de ouders is erg tevreden over het overbrengen van de lesstof door de juf of meester. Meer dan de helft (53 procent) van de ouders weet echter niet goed wat die lesstof precies inhoudt en hoe zij daarbij kunnen ondersteunen....
Primair onderwijs
Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs (1-9-2014)
Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan (1-9-2014)
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het nieuwe stelsel sluit meer aan bij de eigen...
Primair onderwijs
AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd (28-8-2014)
Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van kracht geworden. Waar relevant zijn deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren (28-8-2014)
Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die voortgekomen zijn uit onder andere het Nationaal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meepraten over beroepsstandaard schoolleider (27-8-2014)
In september kunnen schoolleiders en bestuurders tijdens diverse activiteiten reageren op de concept beroepsstandaard schoolleider VO, die de basis vormt voor registratie in het schoolleidersregister. De VO-raad heeft de VO-academie de opdracht...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsbonden: tbo-maatregel intrekken (27-8-2014)
Drie onderwijsbonden en de VO-raad hebben de staatssecretarissen van OCW (Dekker) en Veiligheid en Justitie (Teeven) via een brief verzocht de maatregel terbeschikkingstelling van het onderwijs (tbo-maatregel) in te trekken. Zij nemen het advies van...
Voortgezet onderwijs
Hoe docenten hun leerlingen kunnen motiveren (27-8-2014)
Docenten worden meestal aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier promotieonderzoek naar bij de Rijksuniversiteit...
Voortgezet onderwijs
Veel vraag naar docenten in vo (27-8-2014)
Veel vo-scholen hebben moeite het lesrooster rond te krijgen vanwege het tekort aan docenten. Er is vooral veel vraag naar docenten wiskunde, Nederlands en Engels. Op sommige scholen gaan leerkrachten met een pabo-diploma aan de slag als vo-docent...
Voortgezet onderwijs
Gezonde school flink in opmars (27-8-2014)
Het aantal aanvragen voor een certificaat voor een zogenoemde Gezonde School is het afgelopen half jaar gestegen met bijna 70 procent. Sinds de oprichting van het vignet Gezonde School door het rijksinstituut RIVM in 2011 zijn ruim tweehonderd...
Primair onderwijs
Aansluiting christelijk onderwijs met kinderopvang schiet tekort (27-8-2014)
Een kwart van de christelijke basisscholen die overweegt in een Integraal Kindcentrum (Ikc) op te gaan, vindt de  levensbeschouwelijke identiteit van de partner-kinderopvangorganisatie van doorslaggevend belang. Dit blijkt uit een...
Primair onderwijs
Lerende docenten gezocht (27-8-2014)
Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin bij het onderwijs komt kijken. “Je moet als...
Voortgezet onderwijs
Dekker keurt scholenfusie in Dokkum alsnog goed (27-8-2014)
Een marktaandeel van meer dan 50 procent alléén, is geen grond om een scholenfusie af te wijzen. Dat oordeelde de Rechtbank Leeuwarden in april. In augustus heeft staatssecretaris Dekker de fusie tussen sbo De Twine en pcbo Dongeradeel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
School mag leerling met Down niet zomaar van school sturen (27-8-2014)
Een schoolbestuur dat besloot een leerling met het syndroom van Down van school te verwijderen, moet zijn beslissing terugdraaien. De verwijderingsbeslissing is onvoldoende gemotiveerd. Zo oordeelde De Landelijke Tijdelijke Geschillencommissie...
Primair onderwijs
AVS-leden met korting naar Making shift happen (7 oktober) (27-8-2014)
’We create our future’ is het thema van het internationale onderwijscongres Making Shift Happen dat op 7 oktober in de Beurs van Berlage plaatsvindt. AVS-leden kunnen hier met korting naartoe. Het programma is divers: leren op maat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
70 duizend leerlingen naar sbo of speciaal onderwijs (27-8-2014)
In het schooljaar 2013/2014 zaten circa 70.000 leerlingen (5 procent) in het speciaal basisonderwijs (sbo) of op een speciale school voor basisonderwijs. Het primair onderwijs telde in dat schooljaar ruim 1,5 miljoen leerlingen (exclusief voortgezet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Pagina's

Advertenties