Nieuws

OESO: Belang schoolleiders wordt onvoldoende onderkend (25-5-2016)
De OESO constateert dat het belang van goede schoolleiders groot is, maar onvoldoende wordt onderkend. Er zijn te grote verschillen in de kwaliteit van schoolleiders. De OESO beveelt in het op 25 mei uitgekomen rapport ‘Review of National...
Primair onderwijs
Eindexamenklachtenlijn bereikt recordaantal klachten (24-5-2016)
De eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste klachten ooit bereikt. Het record lag op 161.124 klachten, maar de teller staat op 24 mei op 185.996. En de eindexamens zijn nog niet voorbij. Het vwo-...
Voortgezet onderwijs
Dekker houdt vast aan één jaar maatwerkbekostiging voor asielkinderen (23-5-2016)
Scholen krijgen maatwerkbekostiging en reguliere bekostiging voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Scholen krijgen door de toename van het aantal vluchtelingenkinderen hierdoor meer geld. Voor verdere investeringen, die tot hogere bedragen...
Primair onderwijs
Groen licht voor verdiepingsfase Onderwijs2032 (23-5-2016)
De verdiepingsfase Onderwijs2032 kan van start gaan nu de Tweede Kamer staatssecretaris Dekker van Onderwijs groen licht hiervoor heeft gegeven. Dekker had hierom gevraagd in zijn brief van 22 april aan de Kamer. De AVS wil zeker deelnemen in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ledenraadplegingen positief over onderhandelaarsakkoord CAO VO (23-5-2016)
De leden van de VO-raad en CNV Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De verwachting is dat de overige vakbonden in de loop van volgende week de uitslag van hun ledenraadplegingen binnen hebben. Als deze ook...
Voortgezet onderwijs
Eindtoets 2017 vlak voor meivakantie (20-5-2016)
De papieren afname van de Centrale Eindtoets vindt in 2017 plaats in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april. In 2018 wordt de eindtoets ook in week 16 gehouden. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de...
Primair onderwijs
Nationale Overblijfdag op 2 juni (20-5-2016)
Voor het tweede opeenvolgende jaar lanceert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. Op deze dag krijgen ruim 70.000 vrijwillige medewerkers in de tussenschoolse opvang (tso) erkenning voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van...
Primair onderwijs
Storend gedrag maakt leerkrachten onzekerder (19-5-2016)
Leerkrachten hebben het minst geloof in eigen kunnen (self-efficacy) in de omgang met leerlingen die storend gedrag vertonen. Het meest doelmatig voelen ze zich bij pro-sociale leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek in het primair onderwijs van...
Primair onderwijs
Professionalisering in vve werkt (19-5-2016)
Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht in het onderzoeksrapport ‘Wetenschap en...
Primair onderwijs
Schoolkeuzeleeftijd verhogen heeft voordelen (19-5-2016)
Het is beter als kinderen niet op 12-jarige, maar op latere leeftijd (bijvoorbeeld 16 jaar) kiezen welke voortgezet onderwijs ze gaan volgen. Dat concludeert gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn die in mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker geeft voorrang aan asielzoekersonderwijs boven aanpak leerlingendaling (17-5-2016)
In de meivakantie is er een verontrustende brief van staatssecretaris Dekker uitgegaan naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de bewindsman dat hij meer prioriteit geeft aan het asielzoekersonderwijs boven het programma leerlingendaling. De AVS  is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nominaties TechniekTrofee 2016 bekend (17-5-2016)
Zes basisscholen zijn genomineerd voor de TechniekTrofee 2016 en maken daarmee kans op 2.500 euro om hun W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen. Drie scholen komen in aanmerking voor de titel ‘beste voorbeeld van W&T-...
Primair onderwijs
Meeste onderwijsvacatures in de Randstad (17-5-2016)
Het grootste aantal onderwijsvacatures is voornamelijk te vinden in de Randstad, voor vakken als Wiskunde, Nederlands en Engels. Het aanbod in provincies als Friesland en Zeeland blijft laag met slechts 2,3 procent van de vacatures in het onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Vrouwen in onderwijs verdienen stuk minder dan mannen (13-5-2016)
In het onderwijs en de zorg is er sprake van een grotere kloof dan gemiddeld tussen mannelijke en vrouwelijke salarissen. Het verschil is hier 15 procent, terwijl het gemiddelde verschil 5 procent is. In vergelijking met andere landen is de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde (12-5-2016)
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9. 80 procent...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie over instemmingsrecht MR in begroting (12-5-2016)
Het kabinet wil toch kijken of de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad kunnen worden uitgebreid met een instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting van schoolbesturen. Tot 6 juni is het mogelijk te reageren op deze internetconsultatie....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
LAKS opent eindexamenklachtenlijn (12-5-2016)
Met het begin van de centrale eindexamens opent het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. De circa 210.000 eindexamenkandidaten kunnen bij het LAKS terecht met al hun vragen en klachten over de...
Voortgezet onderwijs
Lumpsumfinanciering voldoet nog in Nederlandse onderwijs (12-5-2016)
De lumpsumfinanciering past voldoende bij het Nederlandse onderwijsstelsel, dat internationaal gezien bovengemiddeld goed presteert met gemiddelde uitgaven. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan...
Primair onderwijs
Cito-uitslag gemiddeld weer hetzelfde (12-5-2016)
De adviezen op basis van de Centrale Eindtoets van het Cito laten vrijwel hetzelfde beeld zien als voorgaande jaren. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 534,9. 80 procent...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bredere kijk geeft nog weinig richting aan onderwijs (11-5-2016)
Het percentage scholen dat onder het minimumniveau presteert is de laatste jaren gedaald. De focus op opbrengsten op de basisvaardigheden in het kwaliteitsbeleid van de overheid heeft dus een waarneembaar effect gehad. Toch geeft de bredere kijk nog...
Primair onderwijs
Nog voldoende ruimte voor aanvragen Lerarenbeurs (10-5-2016)
Tot 1 juli kunnen leraren in alle onderwijssectoren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de Lerarenbeurs achterblijft in vergelijking met vorig jaar. Bestuurders...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleidersregister PO in gesprek met schoolleiders (10-5-2016)
Het schoolleidersregister gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op donderdag 26 mei is er een bijeenkomst in Drenthe en op donderdag 9 juni in Overijssel. Wat zijn de grootste uitdagingen waar schoolleiders voor staan? En op welke...
Primair onderwijs
Veel vraag naar muziekonderwijs (10-5-2016)
728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Om aan deze grote vraag te voldoen heeft minister Bussemaker van Onderwijs besloten het gereserveerde budget van de...
Primair onderwijs
Nationale Onderwijsprijs weer van start (9-5-2016)
Elke school ontvangt in mei een poster met spelregels over de Nationale Onderwijsprijs, die al sinds 1993 wordt uitgereikt. Er zijn voorrondes in alle provincies. De prijs is een bron van vernieuwend onderwijs. De tweejaarlijkse prijs heeft als...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolkantines kunnen nog ietsjes gezonder (9-5-2016)
Ongeveer 80 procent van de scholen in vo en mbo heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan gezonde voeding. In de kantines worden bijvoorbeeld meer gezonde dan ongezonde producten aangeboden. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM onder...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties