Nieuws

AOW-leeftijd sneller omhoog (27-3-2015)
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’ (27-3-2015)
“Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en bezoeken aan twintig vo-scholen.  ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen in Tricht (po) en Rotterdam (vo) winnaars Nationale Onderwijsprijs (26-3-2015)
De eerste prijs in het primair onderwijs ging naar de digitale plusklas van Obs Op ’t Hof uit het Gelderse Tricht. Het Rotterdams Vakcollege De Hef won in het voortgezet onderwijs. Op 25 maart reikte Alida Oppers, directeur-generaal primair en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rekenprogramma Jaartaak 2014-2015 (26-3-2015)
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van...
Primair onderwijs
Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam (25-3-2015)
De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De discussie in de onderhandelingen spitst...
Voortgezet onderwijs
Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer (25-3-2015)
De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit...
Voortgezet onderwijs
'Waarom doen we wat we doen?' (25-3-2015)
De zonsverduistering was gelukkig niet te zien, want daar ontbrak de tijd anders toch voor. Zo’n duizend schoolleiders bezochten op 20 maart het twintigste AVS-congres. Drie schoolleiders worden gevolgd die als klap op de vuurpijl de discussie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Jongste kind socialer door oudere broer of zus (25-3-2015)
Kinderen met een oudere broer of zus zijn op 3-jarige leeftijd verder in hun sociale ontwikkeling dan de oudste kinderen op deze leeftijd. Dat concludeert Sheila van Berkel in haar promotieonderzoek. Vier jaar lang deed ze onderzoek onder 390...
Primair onderwijs
Meepraten over ‘De Staat van het Onderwijs’ op Onderwijscongres 2015 (25-3-2015)
De Onderwijsinspectie organiseert op 15 april in Ede een Onderwijscongres voor iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Het onderwerp is de kwaliteit van het huidige onderwijs. Het congres is gratis. Bij de start van het Onderwijscongres...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ledenbijeenkomsten in de regio (25-3-2015)
De AVS gaat met haar leden in gesprek over het nieuwe toezichtkader en de invulling van de 40-urige werkweek. De AVS komt naar u toe, vier AVS-leden hebben hun scholen daarvoor opengesteld.   Hoofdinspecteur Arnold Jonk en/of coö...
Primair onderwijs
Aantal spijbelaars gedaald (24-3-2015)
Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen (23-3-2015)
Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen hoeven dan niet langer in discussie met de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieaanvragen zomerscholen verlengd tot en met 26 maart (23-3-2015)
De subsidieaanvraagtermijn voor het inrichten van een zomerschool is verlengd tot en met 26 maart. Hiertoe is besloten omdat bleek dat meer scholen een aanvraag willen indienen en het subsidieplafond ook nog niet is bereikt. Inmiddels hebben meer...
Voortgezet onderwijs
'Onderwijs in regionale veiligheidskamers’ (20-3-2015)
Jihadisme moet worden aangepakt. In en met het onderwijs. Daarom moet ook onderwijs vertegenwoordigd zijn in de veiligheidskamers waarin ketenpartners samenwerken om de veiligheid te bewerkstelligen. Dat bepleit voorzitter Petra van Haren van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AOW-partneraanvulling hersteld (19-3-2015)
Het ABP-bestuur heeft een besluit teruggedraaid waarin gewezen ambtenaren in een brief werd gemeld dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen zouden kwijtraken. Die ambtenaren zouden, volgens de ABP-brief van februari, die aanvulling...
Primair onderwijs
Vóór 1 april: aanvragen geld voor buitenonderhoud (19-3-2015)
Met de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen is via de zogenoemde overgangsregeling geld beschikbaar voor schoolgebouwen die oud en onderhoudsgevoelig zijn. Schoolbesturen die hierop aanspraak maken kunnen voor 1...
Primair onderwijs
Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’ (19-3-2015)
“Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs (19-3-2015)
De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd wordt, krijgen de samenwerkingsverbanden de...
Voortgezet onderwijs
Regisseur gezonde school aangesteld (19-3-2015)
Martijn Sobels, freelance senior adviseur op gebied van in- en externe communicatie, gaat vanaf 7 april aan de slag als regisseur Gezonde School. Zijn taak is om meer scholen te stimuleren Gezonde School te worden en de bekendheid hiervan te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW ondersteunt scholen bij aanpak radicalisering (19-3-2015)
OCW gaat gratis trainingen beschikbaar stellen voor onderwijspersoneel over het herkennen van jongeren die dreigen te radicaliseren.  Ook is er directe ondersteuning op locatie voor de school beschikbaar. Dit staat in een brief die de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kinderen met zware handicap vallen toch buiten de boot bij Passend onderwijs (18-3-2015)
De Vereniging van mensen met een lichamelijke handicap (BOSK) en het netwerk ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben een brandbrief geschreven aan staatssecretaris Dekker van OCW over de situatie van ernstig gehandicapte...
Primair onderwijs
Onduidelijk hoeveel overblijfkrachten een VOG hebben (17-3-2015)
Sinds 2010 moeten alle overblijfkrachten op basisscholen in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De Inspectie van het Onderwijs heeft geen overzicht over hoeveel vrijwilligers over een VOG beschikken. Dat meldt BN De Stem. De...
Primair onderwijs
Enkelefeitconstructie in Algemene wet gelijke behandeling afgeschaft (16-3-2015)
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Een ruime meerderheid stemde onlangs voor het initiatiefvoorstel van Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid (D66). Dit betekent...
Primair onderwijs
Donderdag 19 maart: landelijke Dag van de Leerplicht (16-3-2015)
Op de landelijke dag van de Leerplicht, op 19 maart, staan scholen stil bij het recht op onderwijs in Nederland. Veel scholen organiseren een actie op deze dag. Leerplichtambtenaren geven voorlichting op een aantal scholen. Dit jaar is er ook een...
Primair onderwijs
Database sociale veiligheid in ontwikkeling (16-3-2015)
Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Ze mogen zelf een keuze maken in de aanpak van sociale veiligheid op school, mits ze kunnen aantonen dat hun gekozen aanpak effect sorteert...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties