Nieuws

Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen gepubliceerd (26-5-2015)
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor het experiment met regelluwe scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestuurd. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden. Doel van dit experiment is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking Medezeggenschap zoekt veld-experts (26-5-2015)
Voor het kwalitatieve gedeelte van een onderzoek is het project Versterking Medezeggenschap - waarin ook de AVS participeert - op zoek naar ervaringsdeskundigen in het primair en voortgezet onderwijs (o.a. schoolleiders) die onderscheidend bezig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
15 basisscholen van start met Impuls Muziekonderwijs (26-5-2015)
Minister Bussemaker van OCW stelt tot 2020 € 25 miljoen beschikbaar voor muziekonderwijs op scholen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. 15 basisscholen gaan van start met het trainen van hun leerkrachten in het geven van...
Primair onderwijs
Kabinet stemt in met wetsvoorstel boerkaverbod in onderwijs (26-5-2015)
Gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee Amsterdamse scholen houden ludieke actie voor meer witte klasgenootjes (22-5-2015)
Twee ‘zwarte’ scholen in Amsterdam, de Catharinaschool en De Avonturijn, doen vandaag een ludieke actie om meer witte leerlingen aan te trekken. De (vooral donkere) leerlingen gaan langs buurtbewoners om folders uit te delen, gekleed in...
Primair onderwijs
Kneyber en Evers maken internationale editie boek ‘Het alternatief’ (22-5-2015)
René Kneyber, vmbo-docent wiskunde op het Oosterlicht College in Nieuwegein en in maart centrale afsluiter op het AVS-congres, brengt samen met Jelmer Evers, ook workshopspreker op ons congres, een internationale editie uit van het populaire...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweetalige kleuters intelligenter (22-5-2015)
Tweetalig opgroeien traint de hersenen. Dit leidt tot cognitieve voordelen bij kinderen, volwassenen en patiënten met een neurologische aandoening zoals Alzheimer. Dat is de conclusie van Evy Woumans van de Universiteit Gent die hier onlangs op...
Primair onderwijs
Burgerschapsvorming in het onderwijs weer op de kaart (22-5-2015)
Er worden diverse initiatieven ondernomen om burgerschapsvorming in het onderwijs te versterken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer deze maatregelen op een rij gezet die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
12 juni: Onderwijsdialoog over onderwijskwaliteit (22-5-2015)
Wat is onderwijskwaliteit, hoe breed of hoe smal moet dat worden opgevat? Hoe kun je als school zichtbaar maken wat de inspanningen en opbrengsten zijn op terreinen van brede vorming, socialisatie, actief burgerschap en individuele ontplooiing? Deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw initiatief: Nationale Overblijfdag op 4 juni (21-5-2015)
Het Overblijf Magazine initieert, naar een idee van pedagogisch trainer en coach Saskya Wiegel, de Nationale Overblijfdag. Op deze dag krijgen ruim 70.000 vrijwillige medewerkers in de tussenschoolse opvang (tso) erkenning voor het belangrijke werk...
Primair onderwijs
Wijzer in geldzaken: omgaan met geld in lesprogramma opnemen (21-5-2015)
Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën, pleit ervoor dat financiële educatie een vast onderdeel wordt in het toekomstige onderwijsprogramma. De uitkomsten van de discussie hierover, wil zij als advies meegeven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Werknemers met verouderde kennis vaker burn-outklachten (21-5-2015)
Bijna een kwart van alle werknemers zegt belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Ook in het onderwijs ligt dat percentage rond de 23 procent. Werknemers die dit aangeven zijn vaker...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
2500ste geregistreerde directeur basisonderwijs (20-5-2015)
Ruud Fabrie, directeur van de PC Duinoordschool te Den Haag is 20 mei als 2500e geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO.  In nog geen jaar tijd zijn al 2207 directeuren en 293 adjunct-directeuren geregistreerd als Registerdirecteur...
Primair onderwijs
Moeite met studiekeuze leidt tot grotere uitval (20-5-2015)
Een ruime meerderheid van de leerlingen in vmbo, havo en vwo die inmiddels zijn gestopt met hun vervolgopleiding, heeft moeite gehad met het maken van hun studiekeuze. De leerlingen die (nog) niet zijn gestopt of van opleiding zijn veranderd,...
Voortgezet onderwijs
Arbocatalogus-VO opnieuw vormgegeven (20-5-2015)
De Arbocatlogus-VO is onlangs in een nieuwe vormgeving op de site van Arbocatalogus VO gezet. In de catalogus staan de afspraken over minimumeisen en wensen ten aanzien van arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs. Naast de normen biedt...
Voortgezet onderwijs
Eerste kindersprekersevenement op 27 mei (20-5-2015)
Een twaalfjarige directeur met visie, een tienjarige die het volledig PR-beleid voor haar rekening neemt en een stressbestendige locatiemanager van acht. Kinderen zijn tot veel meer in staat dan wij  denken. Op 27 mei vindt daarom de eerste...
Primair onderwijs
‘Schoolleider en MR: investeer in professionaliteit’ (20-5-2015)
AVS-voorzitter Petra van Haren vindt het belangrijk dat schoolleiders en MR investeren in professionaliteit, dit maakt zij duidelijk in een videoboodschap.  “Het ambitiegesprek is een prima manier om het schooljaar mee te beginnen. Je...
Primair onderwijs
Nederland op 8e plek op LHBT-beleid in onderwijs (19-5-2015)
Nederland staat op de 8e plaats met 68 procent bij de landenvergelijking op gebied van de uitvoering van het recht op onderwijs voor lesbische, homo, biseksuele, transseksuele en interseksuele (LHBTI) leerlingen. Ierland scoort het hoogst met 74...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies Onderwijsraad: eerst randvoorwaarden op orde, dan registratie lerarenregister verplichten (18-5-2015)
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil leraren verplichten zich in te schrijven in een lerarenregister en hun bekwaamheid te onderhouden. Doen leraren dit niet, dan kunnen zij niet meer voor het geven van schoolonderwijs worden ingezet. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Ouderraad wordt ‘Ouders & Onderwijs’ (13-5-2015)
De Landelijke Ouderraad gaat verder onder de naam Ouders & Onderwijs. De landelijke organisatie van en voor ouders van schoolgaande kinderen.   Ouders & Onderwijs fungeert als informatiepunt, belangenbehartiger, gesprekspartner...
Primair onderwijs
Enkele feitconstructie verdwijnt uit wet (13-5-2015)
De zogeheten enkele feitconstructie wordt geschrapt uit Algemene wet gelijke behandeling. Daarmee is nu helder dat ook in bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs een leraar of leerling niet mag worden weggestuurd of geweigerd omdat hij of zij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Oudere werknemer actief met loopbaanontwikkeling (13-5-2015)
Het bewustzijn van medewerkers boven de vijftig over hun werkzame leven is vergroot, blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers bij de overheid, in de industrie en andere branches.  Opvallend is...
Primair onderwijs
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO (13-5-2015)
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er zijn namelijk consequenties aan het doorlopen van de...
Primair onderwijs
Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020 (8-5-2015)
De minister van Onderwijs verstrekt de komende vijf schooljaren (2015/2016 tot en met 2019/2020) per schooljaar bijzondere bekostiging via de prestatiebox voor het realiseren van afspraken uit het bestuursakkoord en in het kader van het programma...
Primair onderwijs
Eerste kindersprekersevenement op 27 mei (8-5-2015)
Een twaalfjarige directeur met visie, een tienjarige die het volledig PR-beleid voor haar rekening neemt en een stressbestendige locatiemanager van acht. Kinderen zijn tot veel meer in staat dan wij  denken. Op 27 mei vindt daarom de eerste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties