Nieuws

Vierslagleren VO wordt niet verlengd (8-12-2016)
Er kunnen geen nieuwe lerarenduo’s meer worden aangemeld voor Vierslagleren. Het ministerie van OCW heeft besloten om deze subsidieregeling niet te verlengen. Dit meldt Voion. Via Vierslagleren konden een startende en een ervaren leraar een...
Voortgezet onderwijs
Belangstelling voor tienerscholen neemt toe (8-12-2016)
Tot nu toe waren er op drie plaatsen in Nederland zogenaamde tienerscholen, voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. En zeventig schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden. Dat meldt het Algemeen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onduidelijkheden rond afspraak over rekentoets (8-12-2016)
De rekentoets zorgt weer voor rumoer. Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) heeft staatssecretaris Dekker beloofd dat hij een alternatief voor de rekentoets zou zoeken. Als dat alternatief goed zou zijn, dan zou de rekentoets...
Voortgezet onderwijs
Dekker: geld voor Passend onderwijs moet in de klas terechtkomen (6-12-2016)
Ruim 111 miljoen euro dat voor Passend onderwijs bestemd is, is de afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. Dat een deel van de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet (geheel) heeft besteed, vindt Dekker geen goed teken. De staatssecretaris...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie ‘Onderwijs op een andere locatie’ (6-12-2016)
Kinderen die, soms tijdelijk, niet naar school kunnen, moeten toch onderwijs krijgen dat kwalitatief in orde is. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Hij zet in de brief uiteen in welke situaties hij...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker over PISA: ‘Nederland moet beter kunnen’ (6-12-2016)
Uit driejaarlijks onderzoek van de OESO (PISA-2015) blijkt dat Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs vergeleken met leerlingen in andere landen nog steeds bovengemiddeld presteren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen...
Voortgezet onderwijs
Sectorakkoorden: professionalisering en verbetercultuur kan beter (6-12-2016)
Het primair onderwijs heeft de afgelopen twee jaar veel vooruitgang geboekt op de hoofdambitie uitdagend onderwijs en maatwerk. Bij de andere twee hoofdambities, professionalisering en verbetercultuur, is nog extra inzet nodig. Dit schrijft...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder traditionele schooltijden, meer continurooster (6-12-2016)
Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Bijna een kwart van de...
Primair onderwijs
Scholen hebben weinig vertrouwen in meldpunt kindermishandeling (5-12-2016)
De helft van de basisscholen vindt dat het meldpunt voor kindermishandeling, Veilig Thuis, onvoldoende werkt. Slechts een op de vijf scholen ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan. Dit blijkt uit onderzoek...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: meer informatie en inzicht nodig om Passend onderwijs waar te maken (5-12-2016)
Twee jaar na invoering van Passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van Passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Stichtings- en opheffingsnormen PO gewijzigd (2-12-2016)
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft naar aanleiding van gebiedswijzigingen per 1 januari 2016 de stichtings- en opheffingsnormen primair onderwijs voor de betrokken gemeenten per 1 januari 2017 aangepast. De geactualiseerde lijst voor de...
Primair onderwijs
Kabinet doet weinig om IKC mogelijk te maken (2-12-2016)
Er moet ruimte komen voor brede basisvoorzieningen voor jonge kinderen zoals integrale kindcentra (IKC’s), daarover zijn de Kamerleden het eens. Maar hoe dit te realiseren, daarover verschillen de meningen. Het huidige kabinet wil geen stappen...
Primair onderwijs
Ga mee op studiereis naar De Noordse Driehoek (1-12-2016)
De AVS organiseert van 2 tot en met 8 april 2017 een studiereis naar Zweden, Estland en Finland. Deze unieke reis, ‘De Noordse Driehoek’, biedt deelnemers de kans om kennis te maken met drie onderwijssystemen die al jarenlang hoog scoren...
Primair onderwijs
Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur (1-12-2016)
Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vmbo’er uit onbemiddeld gezin minder vaak naar hbo (1-12-2016)
Vmbo’ers uit rijke gezinnen maken vaker de overstap naar het hbo dan leerlingen uit arme gezinnen. Van de 91 duizend vmbo’ers die in schooljaar 2010/’11 een diploma behaalden, volgde vijf jaar later een op de vijf een hbo-opleiding...
Voortgezet onderwijs
Regeling lerarenbeurs, zij-instroom en bewegingsonderwijs gewijzigd (1-12-2016)
De Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017 (de Regeling) is op onderdelen gewijzigd, omdat er enige onduidelijkheden inzitten. De wijziging heeft betrekking op de subsidie voor zij-instroom, die is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 - 2017 (29-11-2016)
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zorgen over vervanging én oplossingen (29-11-2016)
Basisscholen hebben door de Wet werk en zekerheid (Wwz) meer moeite zieke leerkrachten te vervangen en zijn soms zelfs genoodzaakt klassen naar huis te sturen, blijkt uit een peiling van DUO Onderwijsonderzoek onder schoolbesturen. “Pas in een...
Primair onderwijs
Kansenongelijkheid sterker in vo dan po (29-11-2016)
De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het vo geeft 18 procent aan dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Basisschoolleerlingen achteruitgegaan in exacte vakken (29-11-2016)
Nederlandse leerlingen in groep 6 hebben minder goed gepresteerd op een internationale reken- en natuuronderwijstoets dan in de jaren daarvoor. Leerlingen die het basisniveau niet halen zijn echter in Nederland nog steeds een uitzondering. Dit...
Primair onderwijs
Jasmijn Kester beste schoolleider 2016 (28-11-2016)
Tijdens de 10e editie van de Dyade Bestuursbokaal op 24 november ontving schoolleider Jasmijn Kester van het Vathorst College de prijs voor beste schoolleider van Nederland in 2016. Directeur-bestuurder Toon Kuijs van Stichting VierTaal nam de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meester Freerk winnaar Mees Kees-verkiezing (28-11-2016)
De winnaar van de landelijke Mees Kees-verkiezing is meester Freerk van basisschool De Trime uit Beetsterzwaag. Hij kreeg de prijs uit handen van Astrid Venes, landelijk projectleider Veel Meer Meester! en directeur van Fontys Hogeschool Kind en...
Primair onderwijs
Eindexamens 2016 beter gemaakt (28-11-2016)
  De eindexamens op middelbare scholen zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008. In totaal haalden ruim 3300 scholieren een 8,0 of hoger op hun diploma, waarmee ze cum laude...
Voortgezet onderwijs
Vóór 24 december 2e jaar bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen aanvragen (28-11-2016)
Vanaf 1 december aanstaande kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De AVS heeft zich samen...
Primair onderwijs
ABP-premie stijgt flink in 2017 (25-11-2016)
De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet neemt compenserende maatregelen. Voor een ABP-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties