Nieuws

Jongens vertonen machogedrag door groepsdruk (4-2-2016)
Onder groepsdruk vertonen jongens vaak machogedrag. Jongens blijken erg gemotiveerd om over mannelijkheid en machogedrag te praten, zij het onder bepaalde voorwaarden. Dit blijkt uit het onderzoek van Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) in het...
Voortgezet onderwijs
Nieuwe vragenlijst leerlingtevredenheid op scholenopdekaart.nl (4-2-2016)
Schoolvergelijkingssite scholenopdekaart.nl biedt nieuwe mogelijkheden om de sociale veiligheid van leerlingen te meten. Op mijn.vensters.nl is een nieuwe leerlingtevredenheidvragenlijst beschikbaar. In deze vragenlijst is ook aandacht voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vo-scholen moeten meervoudig schooladvies accepteren (4-2-2016)
Vo-scholen mogen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer weigeren. De motie van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is onlangs aangenomen. Ook mogen vo-scholen op de basisschool afgenomen toetsen niet meer opvragen. Een...
Voortgezet onderwijs
Aantal thuiszitters neemt nog niet substantieel af (4-2-2016)
Het aantal leerplichtige kinderen dat korte of langere tijd niet naar school ging is vorig schooljaar nauwelijks afgenomen: van 10.680 naar 9.972. Veertig procent van deze leerlingen stond wel op een school ingeschreven, maar bezocht deze langer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim 90 procent vindt nieuwe werkwijze waarderingskader een verbetering (2-2-2016)
Meer dan 90 procent van de betrokkenen vindt de nieuwe werkwijze van het waarderingskader beter dan in het verleden.  Dit blijkt uit een evaluatie van de pilots met het conceptwaarderingskader. Toch geeft per standaard zo’n 15 procent van...
Primair onderwijs
Kwart basisscholen kiest niet voor Cito-toets (2-2-2016)
Dit jaar kiezen minder basisscholen voor de Cito-toets dan een jaar eerder. Vorig jaar koos nog 85 procent voor de Cito-eindtoets, dit jaar pakken de twee nieuwe aanbieders van eindtoetsen voor groep 8 samen een kwart van de markt. Dit meldt de AOb...
Primair onderwijs
Meivakantie naar twee weken? (2-2-2016)
Nadat staatsecretaris Sander Dekker op 10 november 2015 het rapport van de door Regioplan uitgevoerde ‘Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties’ heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt momenteel een verkenning uitgevoerd over...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: ‘School kiest zelf voor vakdocent of bevoegde gymleerkracht’ (1-2-2016)
Alle basisschoolkinderen moeten gymles krijgen van een professionele sportleraar, is het wetsvoorstel van de VVD, dat op brede steun kan rekenen. “Of dit vakdocenten moeten zijn of eigen bevoegde leerkrachten is aan de school zelf...
Primair onderwijs
Schoolleiders hebben sleutelpositie bij verminderen regeldruk (1-2-2016)
“Schoolleiders hebben een sleutelpositie bij de totstandkoming van een professionele, lerende cultuur, die een randvoorwaarde is voor het oplossen van problemen die verband houden met regels binnen een school of instelling.”...
Primair onderwijs
AVS ontvangt publicatie ’Werk maken van spelen’ (1-2-2016)
Auteur Froukje Hajer reikte op KindVak 2016 het eerste exemplaar uit van haar boek ‘Werk maken van spelen’ aan AVS-directeur Roelf Willemstein. Hajer is belangenbehartiger rond ‘Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen...
Primair onderwijs
Geen spellingcontrole voor dyslectische leerlingen op eindexamen (1-2-2016)
Dit jaar mogen leerlingen met dyslexie tijdens het eindexamen geen gebruik meer maken van spellingcontrole op de pc. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft deze strenge maatregel afgelopen najaar stilletjes ingevoerd. Veel Kamerleden zijn...
Voortgezet onderwijs
Resultaten rekentoets 2015 bekend (1-2-2016)
Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2015 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau bekendgemaakt. De landelijke resultaten van 2015 zijn al eerder openbaar gemaakt. Vo-scholen hebben in 2015 gemiddeld...
Voortgezet onderwijs
Sensoren meten speelgedrag kleuters op schoolplein (1-2-2016)
Ontwikkelingspsychologen Carolien Rieffe (Universiteit Leiden) en Guida Veiga (Universiteit van Évora, Portugal) onderzochten met sensoren in hoeverre interacties tussen kinderen op het schoolplein bijdragen aan de ontwikkeling van hun...
Primair onderwijs
Winnende schoolmakers mogen nieuwe school stichten (1-2-2016)
De zoektocht ‘Onze nieuwe school’ van de gemeente Amsterdam en Kennisland naar schoolmakers met innovatieve plannen heeft geresulteerd in vier winnende schoolmakers, die hun nieuwe school mogen stichten. Een intensieve zoektocht ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april (29-1-2016)
ABP verhoogt definitief de pensioenpremie: er komt een opslag van 1%-punt. De nieuwe premie gaat 18,8 procent bedragen. De reden hiervoor is dat de dekkingsgraad onvoldoende is.    De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw online loket: Kennisrotonde (29-1-2016)
Onderwijsprofessionals die vragen hebben over de onderwijspraktijk en daar een wetenschappelijk antwoord op willen krijgen, kunnen nu terecht bij een nieuw online loket: de Kennisrotonde. De medewerkers van dit loket zijn onder andere afkomstig van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 10 februari aanmelden LerarenOntwikkelFonds (29-1-2016)
Tot en met 10 februari kunnen po- en vo-leraren met een goed initiatief voor het onderwijs zich aanmelden voor de tweede ronde van het LerarenOntwikkelFonds. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF), in oktober 2015 gelanceerd, stelt individuele PO- en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling behoefte lerarenpool voor vluchtelingen (29-1-2016)
De toestroom van vluchtelingenkinderen vraagt om speciale klassen en/of extra leerkrachten. Het Arbeidsmarktplatform PO wil van scholen weten of een pool met deskundige leerkrachten een mogelijke oplossing biedt. En zijn scholen bereid hun extra...
Primair onderwijs
Ondersteuning bij functiemix (28-1-2016)
Schoolbesturen krijgen de komende tijd ondersteuning bij het realiseren van de ambities voor de functiemix. Het ministerie van OCW en sociale partners, waaronder de AVS, werken samen aan een praktijkgerichte aanpak om de functiemix op scholen verder...
Primair onderwijs
Eindniveau Engels toetsen met pre-test (28-1-2016)
Ongeveer 1100 basisscholen bieden al vanaf zeer jonge leeftijd Engels aan. Welk niveau de leerlingen nu precies aan het eind van de basisschoolperiode hebben, is vaak onduidelijk. Een adaptieve toets is in ontwikkeling. Scholen kunnen vanaf februari...
Primair onderwijs
Aanmelding Veiligheidsmonitor 2016 staat open (28-1-2016)
Scholen kunnen zich gratis aanmelden voor de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond scholen. De veiligheidsmonitor 2016 is in opdracht van OCW opgesteld door onderzoeksbureau ITS. De veiligheidsmonitor geeft de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maurice de Hond op AVS-congres (27-1-2016)
“De Steve JobsScholen gebruiken de iPad om de hele opzet en aanpak van het onderwijs te veranderen.” Maurice de Hond, een van de initiatiefnemers van de Steve JobsSchool, spreekt hierover op het AVS-congres.   Inmiddels zijn er...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee nieuwe instrumenten voor verduurzamen schoolgebouwen (26-1-2016)
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft twee nieuwe instrumenten ontwikkeld voor het verduurzamen van schoolgebouwen (po en vo). Schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en installateurs kunnen deze gratis downloaden. RVO.nl ondersteunt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’ (25-1-2016)
AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan niet zo zijn dat bij elk nieuw probleem een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorbetaling loonsverhoging per 1 september 2015 (25-1-2016)
Door de sociale partners, waaronder de AVS, is een beroep gedaan op de werkgevers om vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met terugwerkende kracht per 1 september 2015 de loonsverhoging van 1,25 procent uit te betalen. De AVS heeft geen reacties...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties