Nieuws

Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2017 (20-1-2017)
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2017 in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Hieronder het overzicht. U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat is...
Primair onderwijs
In gesprek met OCW tijdens de Gelijke Kansen Week (19-1-2017)
Van 23 tot en met 27 januari vindt de Gelijke Kansen Week plaats, die volledig in het teken staat van gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs trekken samen met ambassadeurs...
Primair onderwijs
Nú investeren in onderwijs van morgen (19-1-2017)
Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs, ouders en marktpartijen - waaronder de AVS -...
Primair onderwijs
Verkiezingsstunt LAKS noodkreet (18-1-2017)
LAKS kwam op 16 januari met spectaculair nieuws: ze zouden zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Waarom? Omdat het tijd wordt dat de politiek zich bewust wordt van de fundamentele problemen in het onderwijs. Op...
Voortgezet onderwijs
Koningin Maxima in gesprek met onderwijsvertegenwoordigers op NOT (17-1-2017)
Koningin Maxima opent op dinsdag 24 januari de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht en gaat dan in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, waaronder de AVS. De NOT is de grootste vakbeurs voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Jef Staes: centrale inleider op het AVS-congres (17-1-2017)
Het onderwijs moet innoveren, zegt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef Staes. ”Schoolleiders kunnen hun teamleden de energie geven die nodig is om het onderwijs te vernieuwen.” Volgens Staes herkent een goede...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
In februari HRM-bijeenkomsten Lerarenregister (17-1-2017)
Omdat de invoering van het Lerarenregister ook gevolgen heeft voor het personeelsbeleid en de administratieve processen op school, organiseert de Onderwijscoöperatie een aantal bijeenkomsten in de regio. Wat verandert er, waar liggen kansen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Leerkracht onvoldoende toegerust om pestgedrag aan te pakken (17-1-2017)
Leerkrachten op basisscholen zijn niet volledig toegerust om pestgedrag door leerlingen daadwerkelijk aan te pakken. Zij koesteren soms ook incorrecte opvattingen over pesten. Dit stelt Beau Oldenburg in haar proefschrift over pesten, waarop ze 19...
Primair onderwijs
Kinder- en Scholierenverkiezingen in week voor echte verkiezingen (16-1-2017)
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart organiseert ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat,  de Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen. Deze schaduwverkiezingen geven een indruk hoe de Nederlandse politiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
BYOD en gepersonaliseerd leren dé ICT-trends in het onderwijs (13-1-2017)
Schoolleiders noemen gepersonaliseerd leren, Bring Your Own Device (BYOD) en samenwerken via een online platform de belangrijkste trends op het gebied van ICT binnen het onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van SLBdiensten, intermediair tussen de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inschrijven Koningsspelen uiterlijk 3 februari (13-1-2017)
Voor de vijfde keer vinden de Koningsspelen plaats, dit jaar op vrijdag 21 april. Het thema is ‘feest’, vanwege het lustrum en het feit dat de Koning 50 jaar wordt. Basisscholen kunnen zich tot 3 februari aanmelden voor deelname. Ook...
Primair onderwijs
Vmbo’er makkelijker naar havo (11-1-2017)
De doorstroom van vmbo naar havo wordt versoepeld. Nu stellen veel scholen aanvullende eisen, maar door een aanpassing van de wet kan dat straks niet meer. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven...
Voortgezet onderwijs
Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog (10-1-2017)
Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-scholen meer incidenten met seksuele uitbuiting....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker: scholen hebben vrijheid om zelf groepsindeling te bepalen (10-1-2017)
De laatste vier jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs rond de 23 leerlingen. Ook het voortgezet onderwijs laat een stabiel beeld zien voor wat betreft de ontwikkeling in groepsgrootte. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis studiedag overgangen in het onderwijs (9-1-2017)
GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers. Centraal staan onderzoeksbevindingen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Tot 10 maart subsidie aanvragen voor zomerschool (9-1-2017)
Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverstrekking aan lente- en zomerscholen. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 10 maart 2017 te zijn ingediend. In 2016...
Voortgezet onderwijs
Pensioenen niet omlaag in 2017 (9-1-2017)
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is, blijft de toekomstige financi...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toekomst Vervangingsfonds primair onderwijs (3-1-2017)
In het primair onderwijs zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds betaalt (onder voorwaarden) de kosten van de vervangers van personeel dat afwezig is wegens ziekte. Sociale partners en OCW vinden...
Primair onderwijs
Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start (3-1-2017)
In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nationaal onderwijsdebat op 6 februari (3-1-2017)
De Stichting van het Onderwijs, waarbij ook de AVS is aangesloten, organiseert richting de Tweede Kamerverkiezingen een Nationaal onderwijsdebat met de onderwijswoordvoerders van de grootste politieke partijen in de Tweede Kamer. Rik Grashoff (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast (23-12-2016)
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar aanleiding van de vervangingsproblematiek binnen het...
Primair onderwijs
Nieuw perspectief op intern onderwijstoezicht (23-12-2016)
In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker, wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. Daarin wordt de school benaderd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel samenwerkingsschool (23-12-2016)
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen. Een duidelijke meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van Dekker, maar de christelijke fracties...
Primair onderwijs
Stand van zaken tegemoetkoming in vervangingskosten schoolleiders (22-12-2016)
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober jl heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofd de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken voor vervanging als de schoolleiders zelf in de collegebanken zitten. De...
Primair onderwijs
Meewerken aan Skills voor de toekomst (22-12-2016)
De publicatie ‘Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda’, een uitgave van het Skills-platform (o.a. Ministerie van OCW), biedt een overzicht van wat we weten uit onderzoek over skills of vaardigheden. De agenda stelt prioriteiten in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties