Nieuws

Debat over toekomst funderend onderwijs nodig (30-1-2015)
“Om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving is een grote mate van flexibiliteit in het onderwijsaanbod van belang. Tegelijkertijd is curriculumbeleid ook gebaat bij een zekere rust en continuïteit.” Dat schrijven de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer geld voor beter bewegingsonderwijs (30-1-2015)
In 2017 krijgt iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dat is het doel uit het bestuursakkoord, waarvoor nu een plan van aanpak is opgesteld door PO-Raad en het ministerie...
Primair onderwijs
Debat privacy: onderwijs moet steviger vuist bieden tegen uitgeverijen (29-1-2015)
  Scholen moeten meer tegenkracht bieden aan uitgeverijen. Schoolbesturen, en niet commerciële partijen, moeten bepalen welke digitale gegevens met uitgeverijen kunnen worden uitgewisseld. Het streven is dat in 2016 de gegevens van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Debat verplichte registratie leerlingen met een ontwikkelperspectief (29-1-2015)
  Onlangs sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om alle leerlingen met een ontwikkelperspectief te registreren in het basisregister onderwijs. De VVD en de SGP dienden een amendement in. Op 20 februari stemt de Kamer over de...
Voortgezet onderwijs
Strenger orde in de klas bewaken (29-1-2015)
  Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat onderzoeken of op lerarenopleidingen extra trainingen nodig zijn, zodat ze met meer autoriteit voor de klas staan. In een rustige klas is het ook eenvoudiger om klassikaal onderwerpen te bespreken...
Voortgezet onderwijs
Stijging vacatures leraren (29-1-2015)
  Vorig jaar is het aantal vacatures voor leraren weer gestegen. Op Meesterbaan, een van de grootste vacaturesites voor het middelbaar beroepsonderwijs, steeg het aantal geplaatste vacatures in 2014 naar meer dan 6500, zo meldt Metro. Dat is...
Voortgezet onderwijs
Houding jongeren over homoseksualiteit positiever (29-1-2015)
  Het percentage scholieren (11-16 jaar) dat negatief is over homo- en biseksualiteit is gedaald. Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren ervaren op veel terreinen wel fors meer problemen dan heteroseksuele jongeren. Dit blijkt...
Voortgezet onderwijs
Aantal geschorste en verwijderde leerlingen in vo daalt (29-1-2015)
In het schooljaar 2013-2014 zijn er minder leerlingen geschorst of verwijderd in het vo. Ten opzichte van het vorige schooljaar is het aantal leerlingen dat voor kortere tijd van het onderwijs is geschorst afgenomen met 10 procent. Het aantal...
Voortgezet onderwijs
Scholen krijgen wettelijke zorgplicht sociale veiligheid (29-1-2015)
Scholen krijgen een wettelijke zorgplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Hoe zij dit aanpakken, mogen ze grotendeels zelf bepalen. De regering heeft het advies van de Raad van State, die adviseert het voorstel te heroverwegen,...
Primair onderwijs
Lancering boek over leidinggeven op AVS-congres (29-1-2015)
Op het AVS-congres wordt een nieuw boek over leidinggeven gelanceerd. Alle congresdeelnemers ontvangen een gratis exemplaar. De uitgave is tot stand gekomen door een samenwerking van onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen, Stichting De Brink...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijs ziet kansen voor social media en educatieve apps (28-1-2015)
Bijna 80 procent van de onderwijsprofessionals in Nederland ziet kansen voor het gebruik van social media en educatieve apps in het onderwijs. Ook de 25 procent niet-gebruikers zien deze kansen. Dat blijkt uit een onderzoek van Studiekring,...
Primair onderwijs
Rekenonderwijs meer bepalend voor rekenprestaties dan aanleg (28-1-2015)
  Zowel aanleg als onderwijs spelen een rol bij het (leren) rekenen. Vanaf groep 2 is de invloed van het rekenonderwijs op rekenprestaties groter dan de aangeboren rekencapaciteiten van een kind. Nederlandse kinderen hebben een achterstand...
Primair onderwijs
Onderwijs extra kwetsbaar voor werkstress (28-1-2015)
Drie op de vijf Nederlandse werknemers heeft het afgelopen jaar spanning op het werk ervaren, ongeveer een vijfde is daardoor ziek geworden of uitgevallen. Extra kwetsbaar zijn beroepen die draaien om het werken met mensen, zoals onderwijs en zorg....
Primair onderwijs
Gewijzigde regeling VierSlagLeren (28-1-2015)
Komend schooljaar is het opnieuw mogelijk om deel te nemen aan het project VierSlagLeren. Er is een aantal wijzigingen van VierSlagLeren 2015-2017. Een daarvan is dat de baangarantie voor de startende leerkracht niet meer verplicht is. In...
Primair onderwijs
Congres Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!? (28-1-2015)
  Op maandag 1 juni 2015 vindt het congres 'Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?' plaats in de Rijtuigenloods Amersfoort. Een initiatief uit het veld van de leden van de Landelijk Platform Onderwijs en...
Primair onderwijs
Advies leerkracht voorspelt beter dan eindtoets (28-1-2015)
  Het advies van de leerkracht voorspelt beter dan de eindtoets op welk onderwijsniveau de leerling na drie jaar voortgezet onderwijs zit. Ongeveer een kwart van de leerlingen verandert van onderwijsniveau in de eerste drie jaren van het...
Primair onderwijs
​AVS tekent pledge ‘Alles is gezondheid’ (27-1-2015)
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op dinsdag 27 januari in de AVS-stand op de NOT de pledge ‘Alles is gezondheid’ ondertekend. Vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders samen met leerlingen, ouders, schoolteams en educatieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer efficiëntie bij minder lesuren (27-1-2015)
  Landen met een hoge efficiëntiescore kennen doorgaans een relatief laag aantal lesuren. In Nederland draaien leraren relatief veel verplichte uren en is de motivatie van leerlingen vrij laag. Dit zijn enkele conclusies van een...
Primair onderwijs
Kosteloze ondersteuning via Project Versterking medezeggenschap (27-1-2015)
De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd...
Primair onderwijs
Twee NRO-onderzoeken onderzoekend leren (23-1-2015)
  Twee NRO-onderzoeken geven inzicht in de rol van de leraar en in de effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren. Leraren hebben verschillende mogelijkheden wat betreft de mate en de aard van sturing die ze leerlingen geven....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voor 3 maart: inschrijven voor promotiebeurs leraren (23-1-2015)
  Het ministerie van OCW stelt ook dit jaar weer een Promotiebeurs beschikbaar voor bevoegde leraren van po tot en met hbo. De deadline voor het indienen van voorstellen voor de eerste ronde is 3 maart 2015. De Promotiebeurs biedt leraren...
Primair onderwijs
Felle kritiek onderwijsorganisaties tegen doorgang rekentoets (22-1-2015)
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij vasthoudt aan de omstreden rekentoets. Dekker reageert hiermee op de brandbrief (van 19 januari) van enkele organisaties uit het onderwijsveld aan de Vaste...
Voortgezet onderwijs
106 scholen ontvangen predicaat ‘excellent’ (22-1-2015)
Maandag 26 januari ontvangen 106 scholen, maar liefst 30 meer dan vorig jaar, het predicaat Excellente School 2014 in aanwezigheid van premier Rutte in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 187 scholen hadden zich aangemeld. Dekker: “Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 bekend (22-1-2015)
De vijf jeugdinspecties (Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteren hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker lanceert regionale talentnetwerken (21-1-2015)
Maandag 19 januari heeft staatssecretaris Dekker de officiële aftrap van de regionale talentnetwerken gegeven op de Thomas a Kempis in Arnhem. Scholen gaan in hun eigen regio de komende jaren samen aan de slag om ook talentvolle leerlingen op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties