Nieuws

Meisjes dringend behoefte aan rolmodellen voor wetenschap en technologie (26-9-2016)
Voorlichting op jonge leeftijd en goede rolmodellen thuis en in de klas geven kinderen, en vooral meisjes, een positiever beeld van wetenschap en technologie (W&T). Dat blijkt uit een attitudemeting van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/...
Primair onderwijs
In oktober versneld en/of verrijkt vwo aanvragen (26-9-2016)
Tussen 1 oktober en 1 november kunnen vo-scholen weer versneld en verrijkt vwo aanvragen voor schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2016-2017 bieden 24 scholen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan groepen leerlingen aan. Daarnaast mag een...
Voortgezet onderwijs
Inzet docent vo als vakdocent po verruimd (23-9-2016)
Vanaf schooljaar 2016-2017 is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het vo als vakdocent mogen lesgeven in het po. De beperking dat een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald. De wetgeving...
Primair onderwijs
OCW organiseert praktijkspiegel voor schoolleiders en leraren (23-9-2016)
Het ministerie van Onderwijs wil een aantal keer per jaar een praktijkspiegel organiseren. Dit is een bijeenkomst voor schoolleiders en leraren waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het ministerie in gesprek gaan over het onderwijsbeleid. De...
Primair onderwijs
Investering in onderwijs minder rooskleurig (23-9-2016)
De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat er tegenover de zogenoemde investering van 200...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig (23-9-2016)
Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s schaarden zich al achter hen. Ze geven aan dat ze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderzoek naar gebruik IKC’s en MFA’s (22-9-2016)
Naar schatting is er afgelopen jaren zo’n 10 miljard euro geïnvesteerd in IKC’s en MFA’s. Binnen Bouwstenen voor Sociaal wordt in netwerkverband onderzoek gedaan en kennis gedeeld rond het gebruik van IKC’s en MFA’...
Primair onderwijs
Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven (22-9-2016)
Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9 procent in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2 procent. Deze lichte...
Voortgezet onderwijs
Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032 (22-9-2016)
De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Workshops vervangingsbeleid (22-9-2016)
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over de wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op te...
Primair onderwijs
Oproep van de Stichting van het Onderwijs: 'Investeer in onderwijs maar dan ook echt!' (21-9-2016)
De AVS is aangesloten bij de Stichting van het Onderwijs. Vanuit de Stichting van het Onderwijs is de volgende reactie gestuurd naar aanleiding van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag, uiteraard van harte onderschreven door de AVS. Zie...
Primair onderwijs
Vacatures werknemersleden Commissie van beroep funderend onderwijs (po, (s)vo) (21-9-2016)
In de cao-po en cao-vo is geregeld dat er per 1 januari 2017 één landelijke Commissie van beroep is waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’ (20-9-2016)
Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het primair onderwijs, voor cultuur en het verzachten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind (20-9-2016)
Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
VVD: eenjarige aanmelden voor school kan echt niet (20-9-2016)
De VVD vindt het niet kunnen dat sommige scholen ouders aansporen om hun kind al op eenjarige leeftijd aan te melden op een basisschool. Volgens de partij is zo’n dwingend verzoek ook in strijd met de wet. Dit meldt het AD. Kamerlid Karin...
Primair onderwijs
Nederlandse schoolleiders voeren weinig lesobservaties uit (20-9-2016)
70 procent van de Nederlandse Schoolleiders zet zich actief in om ervoor te zorgen dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen in het verbeteren van hun vaardigheden. In vergelijking met andere landen voeren Nederlandse schoolleiders weinig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minder kinderen gepest; aandacht blijft nodig (19-9-2016)
In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet, meldde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Duidelijke informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure gewichtencontrole nodig (19-9-2016)
Er is enige onduidelijkheid ontstaan over de brief die DUO in juli heeft verstuurd over de verwerking van de accountantscontrole van de gewichten in de bekostiging. Deze brief betrof met name de afhandeling en doorrekening van de vastgestelde...
Primair onderwijs
De AVS komt naar u toe (najaar 2016) (18-9-2016)
In september en oktober komt de AVS weer naar u toe. Op 7 verschillende locaties in het land gaat AVS-voorzitter Petra van Haren in gesprek met AVS-leden. Ook is een van de beleidsadviseurs van de AVS aanwezig om uitleg te geven over de CAO PO 2016-...
Primair onderwijs
Finalisten Leraar van het Jaar 2016 bekend (16-9-2016)
De beroepsjury heeft 12 finalisten uitgekozen uit de 40 genomineerde leraren voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2016. Per onderwijscategorie zijn er drie finalisten gekozen. Op de vakjurydag worden de uiteindelijke winnaars gekozen. De winnaars...
Primair onderwijs
Initiatiefwet kleinere klassen ingediend (16-9-2016)
SP en D66 hebben samen een initiatiefwet bij de Tweede Kamer ingediend om de klassen in het basisonderwijs te verkleinen. Als het aan SP en D66 ligt dan wordt per direct een einde gemaakt aan klassen van 30 of meer leerlingen. De partijen stellen...
Primair onderwijs
Controles sociaal veilige leeromgeving door onderwijsinspectie (16-9-2016)
Dit schooljaar voert de onderwijsinspectie controles uit op basis van de Wet Veiligheid op school. De inspectie controleert of scholen zich voldoende (effectief) inzetten voor een sociaal veilige leeromgeving voor leerlingen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectie SZW controleert werkstress op scholen (16-9-2016)
De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat zij in de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 controles bij onderwijsinstellingen gaat uitvoeren op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers...
Primair onderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring pro en aanwijzing lwoo vóór 1 oktober 2016 (15-9-2016)
Dit jaar wordt de toewijzing van praktijkonderwijs (pro) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor het eerst door de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gedaan, en niet meer door de RVC’s. Een belangrijke wijziging daarbij is dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meivakantie blijft bij één week centraal vaststellen (14-9-2016)
Staatssecretaris Dekker zal met ingang van schooljaar 2017/2018 adviesdata geven voor een eventuele tweede week meivakantie, zodat scholen die ervoor kiezen de verplichte meivakantieweek te verlengen hiervoor in beginsel dezelfde week zullen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties