Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

1 juni: Nationale Overblijfdag (29-5-2017)
Voor het derde jaar op rij organiseert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 70.000 veelal vrijwillige medewerkers in de tussenschoolse opvang (tso) erkenning krijgen voor het...
Primair onderwijs
Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie (24-5-2017)
Vrijwel alle schoolleiders zijn het eens met de AVS om niet alleen in te zetten op verlaging van de werkdruk en gelijktrekken van de salarissen in po en vo (inzet van PO in Actie), maar ook op faciliteren van tijd en ruimte en voldoende...
Primair onderwijs
120 uur werkstraf geëist voor leerkrachten (24-5-2017)
Het Openbaar Ministerie eist 120 uur werkstraf voor twee basisschoolleerkrachten en drie zwemleraren uit Rhenen. Dood door schuld, zegt justitie. Die houdt hen dus verantwoordelijk voor de verdrinking van het 9-jarig Syrisch meisje tijdens het...
Primair onderwijs
8 juni: proeverij Leergang Ondernemend leiderschap (23-5-2017)
Voor schoolleiders en medewerkers uit het bedrijfsleven die benieuwd zijn wat de leergang Ondernemend leiderschap precies inhoudt, vindt op 8 juni een gratis proeverij plaats in de Paddestoelerij in Grubbenvorst. In deze nieuwe leergang van het AVS...
Primair onderwijs
Aanmelden voor Nationaal Schoolontbijt reeds gestart (23-5-2017)
Al meer dan 2.600 basisscholen hebben zich aangemeld voor de 15e editie van Het Nationaal Schoolontbijt. Scholen kunnen zich nog inschrijven voor dit educatieve ontbijtevenement dat plaatsvindt van 6 tot en met 10 november. De deelnemende scholen...
Primair onderwijs
In gesprek over het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (23-5-2017)
Hoe doet uw school het? En hoe kunt u de onderwijskwaliteit verder verbeteren? Om hierbij te helpen levert Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een jaarlijkse rapportage aan bestuurders en schoolleiders. In deze rapportage is rijke informatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
PO in Actie zegt vertrouwen in Dekker op (22-5-2017)
De belangengroep PO in Actie zegt in een open brief het vertrouwen op in demissionair staatssecretaris Dekker. Het lerarencollectief eist excuses van Dekker, omdat hij tijdens een onderwijsdebat in de Kamer aangaf niets te voelen voor het...
Primair onderwijs
Rekenkamer: Zicht op bestedingen Passend onderwijs niet verbeterd (19-5-2017)
Het is onduidelijk waaraan onderwijsinstellingen hun financiële middelen besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken. Het zicht op besteding van gelden aan Passend onderwijs is niet verbeterd. Dit stelt de Algemende Rekenkamer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 opnieuw verlengd (18-5-2017)
Het Vervangingsfonds heeft opnieuw besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen, nu tot 1 september 2017. Eerder was al besloten de termijn te verlengen tot 15 juni. Met de verlenging komt het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Duidelijkheid over overgangsrecht ketenregeling Wwz (18-5-2017)
Kort na de invoering van de CAO PO 2016 – 2017 zijn er beroepen ingesteld door werknemers die meenden recht te hebben op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het argument hiervoor was dat de CAO PO 2014 – 2015 door de vakbonden was...
Primair onderwijs
Bevoegd- en bekwaamheden primair en voortgezet onderwijs (18-5-2017)
In de afgelopen weken zijn er diverse regelingen gepubliceerd over de bevoegd- en bekwaamheden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een overzicht van deze regelingen en besluiten is te downloaden op onze site. Het gaat om de volgende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijeenkomst over banenafspraak voor AVS-leden op 2 juni (18-5-2017)
Samen met het Arbeidsmarktplatform PO organiseert de AVS een bijeenkomst over de banenafspraak op 2 juni aanstaande in Utrecht.   In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er in de publieke sector als geheel 25.000 extra banen voor mensen met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stand van zaken functiemix (18-5-2017)
DUO heeft de functiemixcijfers primair onderwijs met als peildatum 1 oktober 2016 gepubliceerd (www.functiemix.nl). Per 1 augustus 2014 dient voldaan te worden aan het percentage functiemix zoals genoemd in de CAO PO 2016 – 2017 (artikel 5.6...
Primair onderwijs
Opleiding ouders bepalend bij toekomstbeeld (18-5-2017)
Het verband tussen de opleiding van de ouders en het toekomstbeeld van jongeren lijkt sterker dan het verband met de etnische achtergrond. Jongeren met hoogopgeleide ouders zien de toekomst op veel terreinen positiever in dan jongeren met...
Voortgezet onderwijs
Carolus Clusius College winnaar eTwinning-project (16-5-2017)
Op 22 mei krijgen de leerlingen en docenten van het Carolus Clusius College (CCC) de prijs voor het beste eTwinning-project uitgereikt door Brusselse vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Het project Migrants en Refugees werd uit meer dan...
Voortgezet onderwijs
Verplichte sollicitatiecommissie bij bestuurders samenwerkingsverband Passend onderwijs (16-5-2017)
Staatssecretaris Sander Dekker gaat een verplichte sollicitatiecommissie invoeren voor bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In de commissie komt ook plaats voor een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad. De verplichte...
Primair onderwijs
Oproep aan Tweede Kamer voor parlementair onderzoek bekostiging basisonderwijs (15-5-2017)
Momenteel laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waaraan het geld (de lumpsum) wordt besteed. De PO-Raad roept daarom de Tweede Kamer op een onderzoek naar de financiën...
Primair onderwijs
Geselecteerde scholen voor PISA-onderzoek 2018: doe mee! (15-5-2017)
In het voorjaar van 2018 vindt de nieuwe meting van het grootschalige PISA-onderzoek plaats (www.pisa2018.nl). Voor dit onderzoek onder 15-jarige leerlingen ontvangen 180 schoolleiders van scholen voor voortgezet onderwijs binnenkort een uitnodiging...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit (15-5-2017)
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nederland vijftiende op internationale ranglijst kinderrechten (15-5-2017)
Nederland is dit jaar verder gezakt op de KidsRights index, een ranglijst die weergeeft hoe kinderrechten internationaal worden nageleefd. De cijfers werden op 15 mei gepubliceerd door KidsRights in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Oproep cultuureducatie en –participatie voor alle leerlingen (11-5-2017)
Kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs vormen samen de kern van integraal jeugd- en jongerenbeleid. Cultuureducatie en –participatie helpen jongeren hun eigen identiteit te vormen, het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Werkdruk van basisschoolleraren te hoog (11-5-2017)
Honderden leerkrachten van PO in Actie stonden gisteren voor de Tweede Kamer om te laten zien dat de werkdruk in het po echt omlaag moet. Veel woordvoerders vinden het ook tijd voor actie, maar andere fracties en staatssecretaris Dekker van...
Primair onderwijs
Inschrijving ondersteuningsaanbod Gezonde School verlengd (11-5-2017)
De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod van de Gezonde School is verlengd tot en met maandag 15 mei. De reden is dat nu meer scholen die extra tijd nodig hebben zich nog kunnen inschrijven. In schooljaar 2017-2018 is er plek voor 750...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Lerarentekort in vo verschilt per regio (9-5-2017)
Een tekort van 600 leraren in het vo wordt dit jaar verwacht. In 2018 zal dat tekort oplopen tot ruim 800 en daarna licht dalen tot iets onder de 800. Er zijn vooral te weinig leraren in exacte vakken en in de grote steden. Daarnaast laat het...
Voortgezet onderwijs
Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU (9-5-2017)
In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van sociale rechten speelt onderwijs een belangrijke rol. Hiermee wil de Commissie verzekeren dat elke burger toegang heeft tot goed onderwijs. De Europese Commissie presenteert met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's