Nieuws

Zwemprotocol ter voorkoming van ongevallen (29-8-2016)
Het is belangrijk dat kinderen in schoolverband zwemdiploma’s kunnen behalen. Jaarlijks vinden er echter ongevallen plaats bij het (school)zwemmen, waarvan enkele zelfs met dodelijke afloop. Om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen, is het...
Primair onderwijs
Wijziging Belastingdienst bij eerder met ouderdomspensioen gaan (29-8-2016)
Als een werknemer tussen zijn 60ste en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst. In gesprekken met werknemers over ingang...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer ongeldig verklaarde examens dan vorig jaar (29-8-2016)
De inspectie heeft in 2016 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is fors hoger dan vorig jaar (850). Volgens de inspectie zijn nog te vaak onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf. In...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad verkent centraal stellen leerling (26-8-2016)
Is het centraal stellen van leerlingen wenselijk? Werpt het stelsel belemmeringen op waardoor de leerling niet centraal staat in het onderwijs? Dat gaat de Onderwijsraad onderzoeken op verzoek van de regering. Schoolleiders kunnen een bijdrage...
Primair onderwijs
De AVS komt naar u toe (najaar 2016) (26-8-2016)
In september en oktober komt de AVS weer naar u toe. Op 7 verschillende locaties in het land gaat AVS-voorzitter Petra van Haren in gesprek met AVS-leden. Ook is een van de beleidsadviseurs van de AVS aanwezig om uitleg te geven over de CAO PO 2016-...
Primair onderwijs
Jaartaak primair onderwijs (25-8-2016)
Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar in werktijd. Werktijd is het uitgangspunt...
Primair onderwijs
Eén beroepscommissie PO en VO (25-8-2016)
In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te brengen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tropenrooster op school mogelijk bij extreem warm weer (25-8-2016)
Bij extreem warm zomerweer kan het schoolbestuur zelf een tropenrooster instellen. Wel moet de school het minimum aantal lesuren per schooljaar halen (verplichte onderwijstijd). In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober (24-8-2016)
De Nationale Schoolleiders Top (NST) voor het primair onderwijs op 8 oktober staat in het teken van persoonlijk leiderschap. Wat zijn de dromen en drijfveren van de schoolleider? Benieuwd naar de doorbraken van collega-schoolleiders? Of van leiders...
Primair onderwijs
Steeds meer nadruk op leren op de crèche (23-8-2016)
Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland leggen steeds meer nadruk op leren in hun opvangprogramma. Doel is om zo de kleintjes een betere aansluiting te geven met de basisschool. Toch is niet iedereen het daarmee eens. “...
Primair onderwijs
Nieuwe methode voor aanpakken ziekteverzuim (23-8-2016)
Een proef van de GGD West-Brabant om middelbare scholen te helpen bij het tegengaan van ziekteverzuim is zo succesvol, dat ze waarschijnlijk landelijk wordt uitgerold. De GGD is hierover in gesprek met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vragenlijst voor ouders over Kindcentra (23-8-2016)
Kindcentra 2020 heeft een vragenlijst voor ouders ontwikkeld waarmee de behoeften en prioriteiten van ouders rondom kindcentra in beeld gebracht kunnen worden. Een schoolleider kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten onder de eigen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen willen gezond aanbod in kantine (22-8-2016)
Scholen vinden het belangrijk dat in de schoolkantine gezond aanbod aanwezig is. Dit blijkt uit een kwalitatieve peiling onder 38 scholen in vo en mbo uitgevoerd door KWINK-groep in opdracht van het Voedingscentrum. Alle scholen in de peiling...
Voortgezet onderwijs
Schooltv informeert scholieren over situatie in Turkije (22-8-2016)
Met een speciale editie van ‘Nieuwsuur in de klas’ op NTR Schooltv worden scholieren vanaf maandag 22 augustus geïnformeerd over de situatie in Turkije. Sommige gemeentes vrezen dat spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders...
Voortgezet onderwijs
Universitaire pabo mogelijke oplossing voor lerarentekort (22-8-2016)
Vanaf september 2017 start Radboud Universiteit Nijmegen met een academische opleiding voor basisschoolleraren. Deze opleiding moet ervoor zorgen dat meer vwo’ers kiezen voor een beroep in het basisonderwijs. Het is een mogelijke oplossing...
Primair onderwijs
Pesten bestrijden door ontwikkelen empathie (19-8-2016)
Pestende kinderen voelen wel degelijk empathie voor anderen, maar niet voor iedereen evenveel – en dat geldt evenzeer voor kinderen die gepest worden. Dat concludeert ontwikkelingspsychologe Tirza van Noorden in haar proefschrift ‘...
Primair onderwijs
Internetconsultatie Variawet passend onderwijs (18-8-2016)
De Variawet passend onderwijs is geplaatst voor internetconsultatie. Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Overige onderwerpen houden voornamelijk verband met de bekostiging van Passend...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Congres Werkdruk van Arbocatalogus PO (18-8-2016)
De redactieraad van de Arbocatalogus PO, waar ook de AVS zitting in heeft, organiseert op 12 oktober 2016 een congres met als titel “Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?” Tijdens dit congres worden diverse workshops gehouden. Het...
Primair onderwijs
Afstandsonderwijs Wereldschool sluit naadloos aan bij reguliere school (17-8-2016)
Leerlingen die in het buitenland onderwijs volgen van de Wereldschool kunnen, als ze weer terug zijn in Nederland, zonder achterstand instromen in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem. Dat concludeert Kim Neefjes in haar afstudeerscriptie voor...
Primair onderwijs
Nieuw: Verkiezing beste schoolleider en bestuurder van Nederland (17-8-2016)
Op donderdag 24 november vindt voor het eerst de uitreiking van de beste schoolleider en bestuurder in het Nederlandse onderwijs plaats. Tegelijkertijd met deze uitreiking op de Erasmus Universiteit in Rotterdam vindt ook de uitreiking van het beste...
Primair onderwijs
Schoolleiders en leraren grote impact op leerwinst leerlingen (17-8-2016)
De onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei heeft ten behoeve van de volgende kabinetsperiode potentiële beleidsmaatregelen verkend die bijdragen aan duurzame welvaartsgroei. Op het terrein van onderwijs adviseert de Studiegroep de...
Primair onderwijs
School en Veiligheid geeft tips voor omgaan met Turks conflict in de klas (16-8-2016)
Tijdens de zomervakantie werd in Turkije een couppoging gedaan. De spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en die van zijn tegenstander Gülen hebben een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap en leerlingen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dekker: in 2017 9 miljoen euro voor zomerscholen (16-8-2016)
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt in 2017 9 miljoen euro beschikbaar voor zomerscholen. Tot voor kort hadden de meeste leerlingen die op hun rapport net tekort kwamen maar twee keuzes: zitten blijven of overgaan naar een lager...
Voortgezet onderwijs
Tijdelijke voorziening Vervangingsfonds in verband met nieuwe CAO PO (22-7-2016)
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben staatssecretaris Dekker een brief gestuurd over de tijdelijke voorziening van het Vervangingsfonds in verband met de CAO PO 2016-2017. Begin deze maand, 1 juli 2016, is de CAO PO 2016-2017...
Primair onderwijs
Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd (21-7-2016)
Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de...
Primair onderwijs

Pagina's

Advertenties