Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Eerste teksten nieuwe CAO PO (1-10-2014)
Alle betrokken partijen hebben ingestemd met het Onderhandelaarsakkoord CAO PO. De eerste teksten van de nieuwe CAO PO 2014 zijn inmiddels gereed. Het betreft de bepalingen duurzame inzetbaarheid en de salaristabellen. Op 29 september 2014 is de...
Primair onderwijs
Kosteloos funderend onderwijs is een groot goed (30-9-2014)
Het consumentenprogramma Kassa besteedde op 27 september uitgebreid aandacht aan de schoolkosten in het voortgezet onderwijs. Ouders, staatssecretaris Sander Dekker, Stichting Leergeld, de Landelijke Ouderraad en de AVS zaten in de uitzending....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe cao voor primair onderwijs (29-9-2014)
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. Deze nieuwe cao is een eerste stap op weg naar...
Primair onderwijs
​AVS-leden stemmen in met CAO PO (25-9-2014)
De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg aan de cao-tafel. Zowel voor- als tegenstanders...
Primair onderwijs
​Steeds meer besturen onder financieel inspectietoezicht (24-9-2014)
Het aantal besturen in het funderend onderwijs dat onder verscherpt financieel toezicht staat, neemt de afgelopen jaren toe, zo meldt de AOb. Op dit moment houdt de Onderwijsinspectie 40 schoolbesturen in het po, vo en so verscherpt in de gaten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Rekenkamer onderzoekt kwaliteit onderwijshuisvesting (24-9-2014)
De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de kwaliteit van huisvesting in het po en vo. Leerlingen en leraren kunnen helpen bij het onderzoek door een vragenlijst in te vullen op www.checkjeschoolgebouw.nl De Rekenkamer kijken hoe gemeenten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbesturen kunnen nog meedoen met pilots functiecreatie (24-9-2014)
In het in april 2013 afgesloten sociaal akkoord is afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, te bereiken in 2016. Dit komt neer op 400 banen per jaar in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform PO en...
Primair onderwijs
Promotieonderzoek: samenhang tussen werkgeheugen en rekenvaardigheden (24-9-2014)
Een getalbegripstraining is voordelig voor het rekenniveau van kleuters, in tegenstelling tot een werkgeheugentraining. Getalbegrip is een consistente voorspeller van rekenvaardigheden en omgekeerd. Dit concludeert Ilona Friso-van den Bos in haar...
Primair onderwijs
Kabinet wil verlofregelingen voor ouders aanpassen (24-9-2014)
Het kabinet wil dat werknemers verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook wil het kabinet het vaderverlof en adoptieverlof uitbreiden. Het gaat om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reddingsbrigade en KNZB: schoolzwemmen moet terug (24-9-2014)
Tenminste 94 procent van de kinderen haalt het A-diploma. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat zij daarmee voldoende zwemvaardig zouden zijn. De Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) reageren geschokt op dit...
Primair onderwijs
Routekaart naar profielen vmbo (24-9-2014)
Naar verwachting worden vanaf 1 augustus 2016 de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door tien bredere profielen. Inhoudelijk wordt het beroepsgerichte onderwijs geactualiseerd. De structuur van profielen moet er voor zorgen dat het...
Voortgezet onderwijs
Commissie verantwoorde invoering rekentoets (24-9-2014)
Vanaf schooljaar 2015-2016 gaat de rekentoets meetellen voor het diploma van het voortgezet onderwijs en mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Afgelopen mei heeft een commissie onder leiding van prof. Bosker aan de staatssecretaris en...
Voortgezet onderwijs
​Pilot diagnostische tussentijdse toets gaat van start (24-9-2014)
In september gaat het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) van start met een meerjarige pilot voor de ontwikkeling van de DTT, de diagnostische tussentijdse toets.  De eerste fase van de pilot is het werven van 150 scholen om mee te doen...
Voortgezet onderwijs
Zelden beloning boven sectorale maximum (24-9-2014)
In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de bewindslieden van OCW aan de Tweede Kamer hebben...
Voortgezet onderwijs
Bedragen gemiddelde personeelslast verhoogd (24-9-2014)
De gemiddelde personeelslast (gpl-)bedragen van de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 en 2014, worden per 1 januari 2014 verhoogd.  Ook de...
Voortgezet onderwijs
Dekker accepteert kleine verschillen in urennorm (24-9-2014)
Scholen hebben de mogelijkheid om per schooljaar een andere verdeling van de onderwijsuren over de leerjaren vast te stellen. Voor een bepaald cohort kan dat als consequentie hebben dat zij over de gehele opleiding meer of minder onderwijs krijgen...
Voortgezet onderwijs
Gezond gedrag scholieren neemt toe (24-9-2014)
De afgelopen twaalf jaar is het middelengebruik van jongeren (roken, drinken, blowen) aanzienlijk afgenomen. Ouders zijn van groot belang bij de afname van middelengebruik onder jongeren. Sinds 2001 zijn jongeren vaker gaan ontbijten, meer groente...
Voortgezet onderwijs
Regionale benadering essentieel voor verbeteren overgang po-vo (23-9-2014)
Een regionale benadering met het betrekken van leidinggevenden uit het funderend onderwijs, waaronder schoolleiders en besturen, is essentieel voor een verbetering van de overgang van po naar vo. Dat schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren in een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverbanden beslissen zelf over doorverwijzen naar pro en lwo (19-9-2014)
De regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voortgezet onderwijs krijgen vanaf 2018 de ruimte om op basis van de lokale situatie, visie en criteria te bepalen welke leerling het beste naar het praktijkonderwijs (pro) kan en welke...
Voortgezet onderwijs
Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO (19-9-2014)
De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de raad. “We zijn blij met deze uitslag. De...
Primair onderwijs
Nog twee voorlichtingsbijeenkomsten CAO 2014 in Utrecht (19-9-2014)
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Maandag...
Primair onderwijs
​Onderwijsraad: ‘Geen verplichte antipestprogramma’s’ (19-9-2014)
De Onderwijsraad adviseert staatssecretaris Dekker het concept wetsvoorstel sociale veiligheid op school te heroverwegen. Scholen zijn nu al wettelijk verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat, en daarmee ook voor sociale veiligheid....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 (17-9-2014)
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 overeengekomen. In dit...
Primair onderwijs
​Tablets voor personeel belastingvrij (17-9-2014)
Werkgevers hoeven per 1 januari 2015 geen belasting meer te betalen over het verstrekken van tablets aan personeel. Dit staat in een brief die Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, begin juli aan de Tweede Kamer stuurde.   In de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 30 september subsidie aanvragen internationalisering (vios) (17-9-2014)
Tot 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen in het kader van Vios Curriculumontwikkeling (talen) voor dit schooljaar. Het subsidieprogramma Vios is bedoeld voor het verankeren van internationalisering in het schoolbeleid.   Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties