Nieuws

Leden drie overheidscentrales stemmen in met loonruimteovereenkomst (31-8-2015)
De leden van overheidscentrales CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM), Ambtenarencentrum (AC) en Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en bedrijfsleven (CMHF) hebben ingestemd met de loonruimteovereenkomst...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer masters voor de klas door nieuwe Lerarenbeurs (31-8-2015)
Vanaf 1 september kunnen studenten aan lerarenopleidingen die een masteropleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit aanspraak maken op een nieuwe beurs. Dit geldt ook voor universitaire studenten die na hun opleiding een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ambassadeurs sociale veiligheid als sparringpartner (31-8-2015)
Vanaf 1 september kunnen schoolbestuurders kosteloos een beroep doen op ambassadeurs sociale veiligheid. Deze deskundige sparringpartners kunnen schoolbesturen uit primair en voortgezet onderwijs op aanvraag ondersteunen bij het voeren van sociaal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Manifest leraren over curriculum voor #Onderwijs2032 (28-8-2015)
Een samenhangend kerncurriculum, een dynamisch curriculummodel en een op te richten nationale Lerarenraad. Dat zijn de standpunten die 19 leraren uit primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo aan de orde stellen in een manifest dat zij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Strategie hoe om te gaan met leerlingendaling in het voortgezet onderwijs (28-8-2015)
In het primair onderwijs is al jaren sprake van leerlingendaling. Daar is nu ook sprake van in het voortgezet onderwijs. Van 2016 tot 2028 daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Dat betekent 115.000 leerlingen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Pilots leerwinst en toegevoegde waarde po en vo stap in ontwikkeling datagestuurd onderwijs (28-8-2015)
In maart 214 heeft de Tweede Kamer het eindrapport voor de pilots Leerwinst/ Toegevoegde Waarde Primair Onderwijs ontvangen. Op 20 augustus heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs het eindrapport over de vo-pilots aan de Tweede Kamer gestuurd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Verschil in generaties in team is belangrijk’ (26-8-2015)
“Het is noodzakelijk dat er jonge leerkrachten bijkomen. Het verschil in generaties in een team is belangrijk”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR op 24 augustus, “zodat er een goede balans is tussen ervaring en nieuwe...
Primair onderwijs
Minder Humanistisch Vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs (26-8-2015)
De Tweede Kamerleden Ypma en Voordewind hebben op 2 juli 2015 een wetsvoorstel ingediend met als doel de subsidiëring van het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en het godsdienstonderwijs (GVO) voor het openbaar onderwijs in de WPO en de WEC...
Primair onderwijs
Dekker streeft naar gelijkheid openbaar en bijzonder onderwijs (25-8-2015)
Met het uitgangspunt dat het duale bestel een belangrijke grondslag is voor de inrichting van het Nederlands onderwijsbestel stelt staatssecretaris Dekker van OCW zich op het standpunt dat het openbaar en het bijzonder onderwijs een gelijkwaardige...
Primair onderwijs
Oratie 4 september: Onderwijsleiderschap vereist wijsheid in de praktijk (25-8-2015)
Onderwijsleiderschap is na het docentschap de tweede bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs, volgens Femke Geijsel, professor bij de programmagroep Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. De complexiteit van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rechtspositiebesluit WPO/WEC per 1 augustus 2015 ingetrokken (25-8-2015)
De grondslag van het bestaansrecht van de commissies van beroep in het bijzonder onderwijs is weggevallen door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Op 1 augustus 2006 is het grootste gedeelte van het Rechtspositiebesluit WPO/...
Primair onderwijs
Meer lesuren taal en rekenen in Rotterdam (25-8-2015)
Voor veel Rotterdamse scholen is het huidige aantal lesuren niet voldoende om taal- en rekenachterstanden weg te werken. Een gemeentelijke subsidie maakt het mogelijk dat zeventig procent van de basisscholen en negentig van de middelbare scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe regiobijeenkomsten Veilig en gezond werken (25-8-2015)
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt een nieuwe serie regiobijeenkomsten rondom veilig en gezond werken in het primair onderwijs georganiseerd. De regiobijeenkomsten vinden op vier woensdagen plaats: in Roermond (28 oktober), Zwolle (11 november),...
Primair onderwijs
Aantal ‘zwakke’ scholen is gedaald dankzij sanctiemogelijkheid sluiting school (24-8-2015)
Het aantal (zeer) zwakke scholen is de afgelopen jaren gedaald. Dit komt onder andere door wetswijzigingen en de wet Goed onderwijs, goed bestuur die sinds 1 augustus 2010 in werking is, waarbij de overheid slagvaardig kan optreden in gevallen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ afgesloten (24-8-2015)
Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is het convenant ‘Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen’ afgesloten, met een bijbehorende modelbewerkersovereenkomst. Bij dit convenant zijn de PO-Raad, VO-raad...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Ook vo krijgt te maken met krimp (21-8-2015)
Ook scholen in het voortgezet onderwijs krijgen de komende jaren in toenemende mate te maken met de gevolgen van demografische krimp. Vooral in het vmbo wordt het lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nadere regels buitenschoolse opvang (BSO) op komst (20-8-2015)
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2015 kondigt minister Asscher van SZW aan dat hij per 2017 de huidige set kwaliteitseisen en buitenschoolse opvang wil veranderen en in de wet- en regelgeving wil aanpassen. Doel van de aanpassing betreft...
Primair onderwijs
Publieksstemming bepaalt nieuwe scholen Amsterdam (20-8-2015)
Amsterdammers kunnen online stemmen voor een nieuwe school die zij de grootste aanwinst voor hun stad vinden. Op www.onzenieuweschool.nl kan het publiek tot en met 23 augustus stemmen op een van de 124 uitgewerkte plannen. Voor de gemeente...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Traag internet belemmert modern onderwijs (19-8-2015)
Naar schatting 900.000 leerlingen in het primair onderwijs dreigen de komende jaren verstoken te zijn van modern en uitdagend onderwijs vanwege gebrekkig internet op school. De huidige internetverbindingen zijn bij enkele honderden scholen...
Primair onderwijs
Groen licht voor project Gezonde Basisschool van de Toekomst in Limburg (18-8-2015)
De Provincie Limburg heeft onlangs  ingestemd met de uitvoeringsfase van het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat in november van start gaat. De komende vier jaar zijn vier basisscholen van onderwijsstichting Movare met in totaal...
Primair onderwijs
Cyberpesten groeiend probleem (18-8-2015)
Cyberpesten is, ondanks alle overheidscampagnes, niet verminderd. Dat zegt de Bredase kinderpsycholoog Marjolijn van Loenhout naar aanleiding van cijfers over cyberpesten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cyberpesten is een groeiend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW wil meer in gesprek met het veld (17-8-2015)
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen meer in gesprek met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen kan beperken zonder haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nationale DenkTank richt zich op Leren van de Toekomst (17-8-2015)
Het onderwijs in Nederland kan en moet beter. Daarom gaat vanaf 17 augustus een Nationale DenkTank van start om oplossingen voor een aantal knelpunten te vinden. “Er is de laatste tijd veel aandacht voor de noodzaak van verandering in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS-voorlichtingsbijeenkomsten - Regionaal Transfercentrum Primair Onderwijs (16-8-2015)
Om de knelpunten op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs aan te pakken, hebben het Participatiefonds/Vervangingsfonds en het Arbeidsmarktplatform een ‘Sectorplan PO’ opgesteld. Met de ‘Regionale Transfercentra’,...
Primair onderwijs
ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven (14-8-2015)
Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP Partnerpensioen, dat bij overlijden van de pensioengerechtigde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties