Nieuws

’Pabo kan oud-student beter volgen’ (20-4-2015)
“Veel pabo’s leggen voldoende basis voor het leraarsvak, maar de opleidingen zouden allemaal meer werk kunnen maken van het volgen van afgestudeerde studenten. Daar kunnen zowel de opleidingen zelf als de pabostudenten hun voordeel...
Primair onderwijs
Regelen onderwijs en zorg EMB-leerling vereenvoudigd (20-4-2015)
De Tweede Kamer heeft diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om de benodigde zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (EMB).    Zo komt er éé...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kinderombudsman: ‘Jeugdhulp is grote proeftuin’ (20-4-2015)
Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie van de jeugdzorg nog een grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden weinig...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vragensets voor dialoog over Onderwijs2032 (17-4-2015)
Het Platform Onderwijs2032 stimuleert anderen te blijven nadenken over de inhoud van het toekomstig onderwijs. Om te helpen het gesprek over het onderwijs te structureren ontwikkelt het platform vijf kaartensets met vragen. De set voor schoolleiders...
Primair onderwijs
Aantal aanvragen Gezonde School groter dan beschikbare budget (17-4-2015)
Veel scholen hebben extra ondersteuning aangevraagd om met de Gezonde School aan de slag te gaan. Nu blijkt dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget, zo staat op de site van de gezondeschool.nl te lezen. De eerste berekeningen...
Primair onderwijs
Onderzoek ‘kenmerken van een lerende organisatie’ (15-4-2015)
Waardoor kenmerken lerende organisaties zich? In opdracht van School aan Zet onderzocht de Universiteit Utrecht deze vraag bij 12 vo-scholen die al vergevorderd zijn in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie. School aan Zet versterkt...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorg in scholen sterk verbeterd (15-4-2015)
Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. De kwaliteitszorg in de scholen is sterk verbeterd. Dit constateert de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Grote steden gekort op achterstandsgelden (14-4-2015)
De vier grote steden krijgen fors minder geld voor het wegwerken van leer- en taalachterstanden bij kinderen. Dat heeft het ministerie van OCW hen onlangs meegedeeld. Het gaat om een bedrag van rond de 20 miljoen, schrijft de Volkskrant. In een...
Primair onderwijs
Onderwijsverslag: scholen werken weinig doelgericht aan burgerschap (13-4-2015)
Scholen zijn nog te weinig doelgericht en planmatig bezig met burgerschapsontwikkeling. Vooral in het voortgezet onderwijs weten veel scholen onvoldoende hoe de leerlingen ervoor staan en zich ontwikkelen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inspectierapport: scholen voeren weinig beleid om zittenblijven te voorkomen (13-4-2015)
In vergelijking met andere landen is het aantal zittenblijvers (5,8 procent) in Nederland hoog. Scholen zouden meer kunnen doen om het aantal zittenblijvers te verminderen of om zittenblijven te voorkomen. Dat blijkt uit het inspectierapport ‘...
Voortgezet onderwijs
Verschil in schoolprestaties in grote mate erfelijk (10-4-2015)
De verschillen in schoolprestaties en gedrag tussen basisschoolkinderen worden voor het grootste deel veroorzaakt door genetische aanleg. Voor ADHD geldt ook dat genetische aanleg in belangrijke mate bijdraagt aan verschillen tussen kinderen....
Primair onderwijs
Klasseninterventie helpt bij ADHD (10-4-2015)
Leraren kunnen het drukke en afgeleide gedrag van kinderen met ADHD verminderen door gericht in te grijpen. Een klasseninterventie waarbij gewenst gedrag wordt beloond in combinatie met het corrigeren van ongewenst gedrag werkt het beste. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Werkgelegenheid voor jonge leerkrachten daalt door leerlingendaling (10-4-2015)
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gedaald. Daardoor daalt de werkgelegenheid en komen ook pabo-afgestudeerden moeilijker aan een baan in het onderwijs. In het po is slechts twee procent jonger...
Primair onderwijs
‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’ (10-4-2015)
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Akkoord CAO VO nog ver weg (9-4-2015)
Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. De VO-raad en vakbonden concludeerden in het overleg dat zij op 7 april voerden, dat de partijen op een aantal grote punten ver van elkaar staan. Dit schrijft de VO-Raad op haar site...
Voortgezet onderwijs
Dekker: meer aandacht voor toptalent in gewone lessen (9-4-2015)
Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen heeft aandacht voor toptalenten in het onderwijskundig beleid. Extra activiteiten voor toptalenten vinden wel vaak buiten de reguliere les plaats, terwijl deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijzigingen in model reglement MR-P en nieuwe checklist evaluatie OPR (9-4-2015)
Er is een nieuwe versie verschenen van het model reglement voor de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Ook is er een nieuwe checklist ‘evaluatie ondersteuningsplanraad’. Model reglement MR-P De...
Primair onderwijs
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 (8-4-2015)
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering hiervan heeft gevolgen voor de inzet van...
Primair onderwijs
Tot 1 juli: aanmelden voor VierSlagLeren en lerarenbeurs (8-4-2015)
Tot 1 juli kunnen scholen en leraren zich aanmelden voor het project VierSlagLeren. Bij deelname ontvangen zij de subsidie uit de Lerarenbeurs en daarnaast een extra financiële bijdrage. In het project VierSlagLeren volgen duo’s van...
Voortgezet onderwijs
Vo: van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen (8-4-2015)
In de twintigste eeuw veranderde het voortgezet onderwijs steeds meer van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen, aldus het CBS. Het aantal leerlingen in deze sector is sinds 1900 gestegen van 13 duizend tot bijna een miljoen. De toename komt...
Voortgezet onderwijs
85 procent scholen gebruikt smartphone in de klas (8-4-2015)
De smartphone is definitief doorgedrongen tot de schoolklas: 85 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs  gebruikt de smartphone bij het onderwijs. Dat concludeert de NOS, die onderzoek deed op 137 middelbare scholen. Scholen gaan...
Voortgezet onderwijs
Onderzoek Effectory: werkdruk vo te hoog (8-4-2015)
Meer dan de helft (52 procent) van de medewerkers in het voortgezet onderwijs vindt de werkdruk te hoog. Zij beoordelen de mate waarin zij tijd hebben om goed werk te leveren gemiddeld met een 4,7. Dat blijkt uit recent onderzoek van Effectory....
Voortgezet onderwijs
Nieuwe uitgave: Het ABC van de CAO PO (8-4-2015)
De AVS heeft een nieuwe publicatie uitgegeven: het ABC van de CAO PO. Het boekje is vanaf nu te bestellen via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod Van ‘aanstelling’ tot ‘ziekteverzuimpreventie’. De ABC-wegwijzer is gemaakt...
Primair onderwijs
Onderwijsincijfers.nl: bundeling cijfers van OCW, CBS en DUO (7-4-2015)
Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12 procent. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Deze en nog veel meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer akkoord met integratie lwoo en pro in Passend onderwijs (7-4-2015)
De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van Passend onderwijs. De wet treedt per 1 augustus 2015 in werking. Met de...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties