Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

Leraren stellen pensioen uit vanwege lerarentekort (26-9-2017)
Het aantal leraren dat doorwerkt na de pensioengerechtigde leeftijd is in twee jaar tijd verviervoudigd. Dat meldt Trouw op 26 september. Het dagblad baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ABP. Volgens de AVS...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gebruikers geven Overstapservice Onderwijs een kleine 7 (25-9-2017)
In totaal maakt 92 procent van de scholen gebruik van OSO voor het overdragen van leerlingdossiers, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2016/2017. Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 6,8. Bijna tweederde van de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Teach-nasium: nieuw wapen in de strijd tegen lerarentekort (22-9-2017)
Op de middelbare school al ervaren hoe het is om leraar te zijn en kijken of het onderwijs bij je past. Dit idee werd vorig jaar maart gelanceerd en volgend jaar start het Teach-nasium op twee locaties in Rotterdam. Het Teach-nasium is vooral...
Voortgezet onderwijs
Stille reserve onderwijspersoneel minimaal 83.000 (22-9-2017)
Voor het bestrijden van de verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op de ‘stille reserve’, personen met een lesbevoegdheid voor het po die momenteel ergens anders werken of niet werken. Uit onderzoek van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
LOF-subsidie voor leraren die onderwijs willen verbeteren (21-9-2017)
In 2015 is het LerarenOntwikkelFonds (LOF) van start gegaan. De  subsidieregeling is bedoeld als impuls om leraren meer mogelijkheden te geven om het onderwijs van onderop te vernieuwen en te verbeteren. Daarnaast stelt het LOF leraren in staat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dashboard om leren van kinderen te volgen voor alle leerkrachten (21-9-2017)
Het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor leerkrachten in het basisonderwijs is klaar voor gebruik. 60 basisscholen testen nu Momento en vanaf 1 januari 2018 krijgen alle leerkrachten in Nederland...
Primair onderwijs
Bedragen personele bekostiging schooljaar 2016 – 2017 aangepast (21-9-2017)
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel primair onderwijs voor het schooljaar 2016 – 2017 bekendgemaakt. Het gaat om de definitieve bedragen voor genoemd schooljaar. In de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: ‘Een goede eerste stap voor het primair onderwijs’ (19-9-2017)
De koning zei over de stand van zaken in het land: ‘Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld.’ De AVS vindt dit ook van toepassing op de onderwijssector. Er is 270 miljoen euro beschikbaar voor betere salarissen en...
Primair onderwijs
Programma Nationale Onderwijsweek 2017 in het teken van gelijke kansen (19-9-2017)
In Nijmegen gaat op 29 september de Nationale Onderwijsweek van start rondom het thema gelijke kansen. Met een goed gevuld programma voor schoolleiders, bestuurders, leraren, studenten, ouders en andere geïnteresseerden belooft #...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registratie in Schoolleidersregister PO: uiterlijk op 1 januari 2018 (19-9-2017)
In de CAO PO is afgesproken dat iedere schooldirecteur uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Over een paar maanden is het al zo ver. Het Schoolleidersregister legt uit wat schooldirecteuren nog kunnen doen...
Primair onderwijs
‘Loftrompet’ voor inzet leerkracht muziekonderwijs (19-9-2017)
Stichting Méér Muziek in de Klas gaat jaarlijks de eervolle prijs de ‘Loftrompet’ uitreiken aan een groepsleerkracht op een basisschool die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs in de klas. Dit maakte...
Primair onderwijs
Vraag een tegemoetkoming aan voor duurzame inzetbaarheid (19-9-2017)
Schoolleiders kunnen bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis van een kort projectplan (indienen tot 15 november) aanspraak maken op maximaal...
Primair onderwijs
Ga zorgvuldig om met beeldmateriaal leerlingen (19-9-2017)
De Autoriteit Persoonsgegevens roept scholen op zorgvuldig om te gaan met (online) beeldmateriaal van leerlingen. Foto’s en video’s van leerlingen vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Scholen moeten om toestemming...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie voor onderzoeksvoorstel Schoolleidersregister PO (19-9-2017)
Het Schoolleidersregister PO heeft subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om een onderzoeksvoorstel uit te werken over de coachende rol van de schoolleider. Over de samenwerking tussen schoolleiders, docenten en...
Primair onderwijs
Professionaliseer leraren om bijbel een goede plek te geven (18-9-2017)
In het Christelijke onderwijs wordt de Bijbel op veel verschillende manieren gebruikt. De uitdagingen waar leidinggevenden en leraren voor staan kunnen te maken hebben met desinteresse van leerlingen of ‘onkunde’ van leraren. Leraren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Disney en schooljudo werken aan Skills for Life (18-9-2017)
The Walt Disney Company Netherlands en Schooljudo gaan intensief samenwerken om met het vernieuwde Schooljudo-programma nóg meer in de belevingswereld van basisschoolkinderen te kruipen. Vanaf oktober worden de kinderen uitgedaagd om in de...
Primair onderwijs
Aanleverdata schoolexamencijfers eerder vanaf dit schooljaar (18-9-2017)
Tot nog toe leverden scholen uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen (CE) hun schoolexamencijfers aan bij BRON. Met ingang van het examenjaar 2017-2018 (dit schooljaar dus) moeten de schoolexamencijfers uiterlijk 10...
Voortgezet onderwijs
Rekentoets vmbo en havo telt dit schooljaar niet mee voor behalen diploma (18-9-2017)
Het resultaat van de rekentoets telt in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het diploma vmbo en havo. De tot dusverre behaalde resultaten op de rekentoets in vmbo en havo geven onvoldoende basis om het resultaat van de toets te...
Voortgezet onderwijs
LAKS start project Versterking leerlingenparticipatie (18-9-2017)
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) start, door financiële ondersteuning van het project Versterking medezeggenschap, met een nieuw project: Versterking leerlingenparticipatie. Het LAKS kan hierdoor een projectmedewerker aannemen die...
Voortgezet onderwijs
Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort vo (18-9-2017)
Scholen die een goed idee hebben voor het vergroten van het aantal en de kwaliteit van docenten voor de tekortvakken kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. Tot 15 november kunnen...
Voortgezet onderwijs
Inschrijving voor herziening onderwijscurriculum gestart (18-9-2017)
Vanaf maandag 18 september kunnen schoolleiders, leraren en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS verzorgt lezing op WMS-congres 29 november (15-9-2017)
‘Medezeggenschap, zo doe je dat!’ is het thema van het 11e WMS-congres op 29 november in de Reehorst in Ede. Naast een plenair deel zijn er tal van workshops. AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt de interactieve lezing ‘Inzicht geeft...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gratis lesmateriaal Week tegen pesten (15-9-2017)
Van 18 tot en met 22 september 2017 is de Week tegen Pesten. Scholen kunnen deelnemen om een stap te zetten in het voorkomen en aanpakken van pesten. Dit jaar is het thema ‘Online pesten’. Met tips en tools ondersteunt Stichting School...
Primair onderwijs
Brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uitgebracht (15-9-2017)
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden (waaronder de AVS), samen hebben...
Primair onderwijs
Ultimatumbrief PO-front naar politiek (13-9-2017)
Op 12 september is de ultimatum brief van het PO-front aan de informateur en de fractievoorzitters van de formerende partijen, VVD, CDA, D66 en CU, aan de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer en aan de minister van Onderwijs,...
Primair onderwijs

Pagina's