Nieuws

Primair onderwijs verdient meer! (29-3-2017)
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart tezamen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere vakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’ ondertekend. De lerarenbeweging heeft...
Primair onderwijs
Wijziging bekwaamheidseisen vmbo (29-3-2017)
In verband met de invoering van beroepsgerichte profielen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) zijn de 35 vroegere afdelingsvakken, intrasectorale programma’s en intersectorale programma’s omgevormd tot 10...
Voortgezet onderwijs
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt (29-3-2017)
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker ,heeft op 28 maart 2016 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018 gepubliceerd. De personele...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwde versie instrument overgangsregeling wet schooltijden (28-3-2017)
Met de publicatie van de Regeling bekostiging Personeel PO 2017-2018, gepubliceerd in Staatscourant nr. 17224 van 28 maart 2017, is ook een vernieuwde versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden beschikbaar. Het gaat om versie...
Primair onderwijs
Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging studerende directeuren (28-3-2017)
Schoolleiders kunnen vanaf 1 april de schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. De subsidie is bedoeld voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar 2017-2018 is 7,8 miljoen euro...
Primair onderwijs
Tips voor medezeggenschap: vergroot betrokkenheid achterban (28-3-2017)
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips op de website www.infowms.nl gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Voor een goed functionerende medezeggenschap is deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nijmegen is Nationale Onderwijsstad 2017/2018 (28-3-2017)
Met ingang van 1 oktober draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad 2017/2018. De Stichting Nationale Onderwijsweek heeft deze stad gekozen vanwege het brede scala aan onderwijsvoorzieningen in Nijmegen en de prioriteit die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: leerlingen moeten internationaal competent het onderwijs verlaten (28-3-2017)
De Onderwijsraad pleit ervoor dat alle leerlingen internationaal competent het onderwijs verlaten. De raad wil internationalisering structureel inbedden in het onderwijs en vindt dat het bereik van de activiteiten voor internationalisering vergroot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Taskforce: verklein kloof door betere aansluiting kindvoorziening-onderwijs (28-3-2017)
Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC) op te zetten...
Primair onderwijs
Vooral jongens vinden dat geld gelukkig maakt (27-3-2017)
Financiële vaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de samenleving van de 21ste eeuw. Het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt scholen en ouders om kinderen al jong financieel bewust te maken. Tijdens de Week van het geld, van 27 tot...
Primair onderwijs
Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen (27-3-2017)
Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke ontvangstdatum (voor 24 december 2016) voor veel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Financiële steun voor innovatieve oplossingen lerarentekort (27-3-2017)
Het primair onderwijs stevent af op grote kwantitatieve en kwalitatieve  tekorten aan leerkrachten. Schoolbesturen en pabo’s die een inspirerende aanpak weten om het lerarentekort terug te dringen, kunnen in aanmerking komen voor financi...
Primair onderwijs
Scholen hebben signalerende functie bij armoede (24-3-2017)
Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Informatie over veranderende toezicht op een rij (24-3-2017)
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf augustus 2017. Een van de grootste veranderingen is dat het toezicht voortaan bij het bestuur start. Om alles uit te leggen heeft de Inspectie van het Onderwijs video’s en een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Leren via moedertaal springplank voor asielzoekerskinderen (23-3-2017)
Een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen maken en de moedertaal van een leerling als opstapje gebruiken voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen die in de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe...
Primair onderwijs
Regeling vaststelling impulsgebieden (23-3-2017)
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft de Regeling vaststelling impulsgebieden schooljaar 2017 – 2018 tot en met 2020 – 2021 vastgesteld. Sinds 2009 is in de opeenvolgende regelingen van de vaststelling van impulsgebieden...
Primair onderwijs
Specialisatie binnen lerarenopleiding voor het jonge kind (23-3-2017)
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben via hun brief van 17 maart 2017 gereageerd op vragen die gesteld zijn in het Algemeen Overleg kleuteronderwijs van 13 oktober 2016. In dit overleg is gesproken over de ruimte die er is in...
Primair onderwijs
Nationale Schoolleiders Top PO (21-3-2017)
De tweede Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs vindt plaats op zaterdag 25 november 2017 van 10 tot 16 uur in de omgeving van Utrecht.   De Nationale Schoolleiders Top (NST) is een jaarlijks terugkerend evenement....
Primair onderwijs
AVS eens met boodschap ‘PO in Actie’ (21-3-2017)
De afgelopen weken is er vanuit leerkrachten een beweging op gang gekomen ‘PO in Actie’. Zij beschrijft zichzelf als een ‘grassrootsbeweging’ van inmiddels circa 25.000 leerkrachten uit het primair onderwijs met twee doelen...
Primair onderwijs
Liliane Fonds overhandigt petitie en rapport aan de Kamer (20-3-2017)
“Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zonder beperking samen leren.” Dit is de kern van het rapport en de petitie  die het Liliane Fonds op 22 maart overhandigt aan Tweede...
Primair onderwijs
Weinig voorlichting op scholen over omgaan met bloot en seks op internet (20-3-2017)
Veel kinderen van 9-12 jaar worden online geconfronteerd met bloot (66 procent) en/of met seks (35 procent). Meer dan de helft (55 procent) van de kinderen geeft aan daar op school géén les over te krijgen. Dat blijkt uit een peiling...
Primair onderwijs
Onderwijsketen in beweging, maar ook reden tot zorg (17-3-2017)
“De onderwijsketen is in beweging, maar er is ook reden tot zorg. Er ontstaan op allerlei plekken vormen van schaduwonderwijs voor extra instructie of huiswerkbegeleiding, vooral omdat leerlingen meer nodig hebben dan ons onderwijs blijkbaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag subsidie voor gezonde school aan (17-3-2017)
Tot en met 5 mei kunnen scholen die een Gezonde School willen worden subsidie aanvragen. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van 3.000 euro en maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Landelijke Actieweek Thuiszitters (16-3-2017)
Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanmelding Leraar van het Jaar van start (16-3-2017)
Schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen weer hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Pagina's

Advertenties