Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling (20-10-2014)
Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.   De nieuwe...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Akkoord over verlaging pensioenpremies (20-10-2014)
De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS op de NOT (17-10-2014)
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse sessies. Dinsdag 27 januari 10:15 – 11 uur...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs (16-10-2014)
Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing van lwoo en pro. Een aantal onderdelen in het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leeromgeving beïnvloedt motivatie op school (14-10-2014)
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. Interacties tussen docent en leerling die ondersteunend zijn aan de autonomie, competentie en betrokkenheid van de leerlingen, hebben een...
Voortgezet onderwijs
Structureel tekort voor onderhoud schoolgebouwen dreigt (13-10-2014)
Als op 1 januari de taken en de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen worden overgeheveld van de gemeenten naar de scholen, dreigt voor veel scholen een structureel tekort. Dat blijkt uit het landelijke benchmarkonderzoek van Kenniscentrum...
Primair onderwijs
‘Opschuiven eindtoets krijgt serieuze impact’ (10-10-2014)
Bij scholen die voorafgaand aan de eindtoets het schooladvies uitbrengen zijn er grotere verschillen met de toetsresultaten. Hoe hoger het advies, hoe hoger de kinderen in het voortgezet onderwijs blijven. De schooladviezen zijn niet altijd gestoeld...
Primair onderwijs
Advies goede medezeggenschap (10-10-2014)
Met het advies ‘goede medezeggenschap’ vragen de dragende organisaties van leerlingen, ouders, werknemers en schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in onze sector. Medezeggenschap is een...
Primair onderwijs
Toptalenten kunnen nog eerder examen doen (8-10-2014)
Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste schooljaar, bijvoorbeeld in 4-vwo, vakken afronden...
Voortgezet onderwijs
Verbeteringsproject bedrijfsvoering voor schoolbesturen vo (8-10-2014)
Schoolbesturen die hulp kunnen gebruiken bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering kunnen zich tot 10 oktober aanstaande aanmelden voor het project ‘Verbetering bedrijfsvoering schoolbesturen VO’ van de VO-raad. Een ontoereikende...
Voortgezet onderwijs
Bussemaker motiveert topstudenten voor baan in de klas (8-10-2014)
Tijdens het eerste lustrum van het Amsterdam University College in september maakte minister Bussemaker van OCW bekend dat topstudenten die leraar willen worden zich vanaf nu kunnen inschrijven voor speciale ‘teaching tracks’. Met dit...
Voortgezet onderwijs
Tweetalig vwo-onderwijs vergroot risico op meer sociale ongelijkheid (8-10-2014)
Door de toename van tweetalig onderwijs (TTO) kan er een groeiende ongelijkheid ontstaan in het vwo-onderwijs. Dit stellen onderzoekers Inge Sieben en Nathalie van Ginderen van Tilburg University in het tijdschrift Mens en Maatschappij van de...
Voortgezet onderwijs
Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap (8-10-2014)
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kinderboekenweek: spaaractie voor aanvullen schoolbibliotheek (8-10-2014)
In het kader van de Kinderboekenweek – 1 tot en met 12 oktober – heeft Bruna een speciale spaaractie, waarbij scholen en ouders kassabonnen van kinderboeken kunnen omzetten in boeken voor de bieb van de school. Bruna-ondernemers doneren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vaardigheden belangrijker dan opleidingsniveau (8-10-2014)
Om op de arbeidsmarkt en in het sociale leven goed te functioneren is het belangrijker om te beschikken over concrete vaardigheden dan een hoog opleidingsniveau. De rol die het formeel en informeel onderwijs speelt bij het aanleren van adequate...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Winnaars eTwinning-project bekend (8-10-2014)
Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten van het afgelopen jaar aan. Hierbij wordt vooral...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voornemen tot bestuurlijke fusie kinderopvang en onderwijsstichting (8-10-2014)
De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk te fuseren. PCOAZ en de SKZ zijn sinds 2011...
Primair onderwijs
Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs (8-10-2014)
Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens en meisjes op de middelbare school binnen het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toptalenten kunnen nog eerder examen doen (7-10-2014)
Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste schooljaar, bijvoorbeeld in 4-vwo, vakken afronden...
Voortgezet onderwijs
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij pesten aanpakken (6-10-2014)
De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt. In de onderwijswetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen op het vlak van sociale veiligheid expliciet vastgelegd....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vier winnaars Leraar van het jaar bekend (6-10-2014)
De vier Leraren van het jaar 2014 namen op zaterdag 4 oktober een award in ontvangst uit handen van staatssecretaris Dekker van OCW. De winnaars gaan het komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs. Femke Cools is de winnares in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vo-besturen weinig transparant over naleven code Goed Onderwijsbestuur (3-10-2014)
De Code Goed onderwijsbestuur in het vo heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant over het naleven van de code en komt de scheiding tussen intern toezicht en...
Voortgezet onderwijs
Gevolgen overheveling buitenonderhoud voor administratie en financiën (3-10-2014)
De verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud aan schoolgebouwen wordt vanaf 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur. Om schoolbesturen inzicht te geven in de manieren waarop zij de kosten voor het buitenonderhoud van...
Primair onderwijs
Aantal uren gym niet wettelijk verplicht (3-10-2014)
Ondanks aandringen van de Tweede Kamer wil staatssecretaris Sander Dekker twee uur gymles op basisscholen niet wettelijk verplicht stellen. Er zijn in het sectorakkoord al harde afspraken gemaakt dat scholen hun leerlingen vanaf 2017 wekelijks...
Primair onderwijs
Kwart scholen werkt aan gezondheid op school (3-10-2014)
Van alle scholen in po, vo en mbo heeft 25 procent zich de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Ruim 2.500 scholen maakten gebruik van ondersteuning van het programma #Jeugdimpuls. Dat blijkt uit een rapportage van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties