Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).


Nieuws

​Toelating van en medicijnverstrekking aan leerlingen met diabetes (18-8-2014)
Staatssecretaris Sander Dekker heeft in zijn brief van 1 juli 2014, mede namens de staatssecretaris van VWS, een reactie gegeven op vragen die gesteld zijn over het toelaten van en de medicijnverstrekking aan een diabeteskind op school. Dekker is...
Primair onderwijs
Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW (17-7-2014)
In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, dat helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start (15-7-2014)
De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start. Dat is ook het moment waarop Passend onderwijs...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Akkoord kabinet en primair onderwijs (14-7-2014)
Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Pilot tweetalig onderwijs verlengd tot 1 oktober (11-7-2014)
De inschrijfdatum voor scholen om mee te doen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) is verschoven van 18 juli naar 1 oktober aanstaande. Er is nog plaats voor acht scholen die vanaf september 2015 kunnen meedoen met deze pilot van vier jaar...
Primair onderwijs
Meer financiële ruimte bij samenvoeging school (11-7-2014)
Pas rond de zomer van 2015 komt staatssecretaris Dekker met wetsvoorstellen die het scholen en besturen makkelijker kunnen maken de negatieve gevolgen van krimp te beteugelen. Wel krijgen scholen al meteen na de zomer ondersteuning en meer financi...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Antipestwet vrijwel zeker van de baan (11-7-2014)
De Tweede Kamer heeft op 3 juli een motie aangenomen waardoor schoolbesturen straks niet meer verplicht zijn erkende anti-pestprogramma’s te gebruiken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de school te zorgen voor een effectieve aanpak van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste bijeenkomsten CAO PO 2014 verhelderend (9-7-2014)
Tijdens twee informatieve bijeenkomsten de afgelopen dagen heeft cao-onderhandelaar Paul van Lent de ins en outs van het cao-onderhandelaarsakkoord besproken en toegelicht. Er is uitgebreid ingegaan op de cruciale rol en positie van de schoolleider...
Primair onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 in september (8-7-2014)
In september zijn er regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO PO 2014, op acht verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden plaats op de scholen en locaties waar deze AVS-leden...
Primair onderwijs
Noodzaak professionalisering bedrijfsvoering blijft (8-7-2014)
Er bestaat een grote variatie in de financiële situatie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De noodzaak blijft om in te zetten op een verdere verzakelijking en professionalisering van de bedrijfsvoering, concludeert de Algemene...
Voortgezet onderwijs
Veelgestelde vragen over de CAO PO 2014 (7-7-2014)
  De afgelopen dagen zijn er bij de helpdesk veel vragen gesteld over de CAO PO 2014. Deze vragen en antwoorden hebben we voor u per rubriek op de website op een rijtje gezet: http://www.avs.nl/cao2014/vgv. De lijst wordt aangevuld wanneer er...
Primair onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO (4-7-2014)
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee bijeenkomsten op het AVS-kantoor,...
Primair onderwijs
AVS blij met nieuwe CAO PO (2-7-2014)
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een schoolleider’ vanaf het begin als inzet in de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs (2-7-2014)
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Verslag Ledenraad 13 juni 2014 (1-7-2014)
Op vrijdag 13 juni kwam de Ledenraad voor de vierde keer bijeen in het schooljaar 2013/2014. Een bijzondere bijeenkomst, omdat het de eerste Ledenraad was met het bestuur in haar nieuwe samenstelling. Voorzitter Petra van Haren, penningmeester...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ (26-6-2014)
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of goede leraren. Internationaal geldt dat voor 38...
Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd voor aanvragen opting out (25-6-2014)
Samenwerkingsverbanden krijgen meer tijd om een opting out aan te vragen in het kader van de personele gevolgen Passend onderwijs. Tot 15 augustus 2014 kan een aanvraag (mits compleet) ingediend worden. Eerder was er sprake van dat de opting out-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voortgang CAO PO-overleg (20-6-2014)
De bonden en de PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO PO voor 2014 en verder. Partijen hebben op 20 juni jongstleden besloten dat overleg volgende week op woensdag 25 juni voort te zetten. De aard van het...
Primair onderwijs
OCW wil invoering digitale leermiddelen stimuleren (19-6-2014)
In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni benadrukten minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen bevorderen. De VO-raad meldt dat OCW...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Afscheid AVS-directeur Michiel Wigman met levendige bijeenkomst (19-6-2014)
‘Trots en noodzakelijke attitude in het onderwijs’ was het thema van het debat dat op 18 juni tijdens het afscheid van AVS-directeur Michiel Wigman werd gevoerd in Zeist. Het pittige debat volgde op een meer dan een uur durende levendige...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijssocioloog stopt met roemruchte ranglijsten (19-6-2014)
De zeventigjarige onderwijssocioloog Jaap Dronkers stopt na zeventien jaar met het maken van ranglijsten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoeveelheid tijd en de stress door de kritiek in de (sociale) media speelden een rol bij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eerste Kamer stemt in met afschaffing verplichte maatschappelijke stage (19-6-2014)
Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Dat bleek al eerder uit een debat (10 juni). Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende PvdA over de streep te trekken...
Voortgezet onderwijs
'Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger' (19-6-2014)
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen. Vanuit de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een op vijf scholieren ontevreden over manier van lesgeven (19-6-2014)
Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder 60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren hen weten te motiveren...
Voortgezet onderwijs
Ruime steun in Eerste Kamer voor Wet werk en zekerheid (11-6-2014)
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk en zekerheid...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Advertenties