Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Nieuws

Leraar van het Jaar aanmelden voor 8 mei (22-2-2018)
Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen en ouders een leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar.    Het is weer tijd om een favoriete leraar op te...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nabestaandenvoorziening pensioenregeling ABP fors gewijzigd (22-2-2018)
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe serie Lang Leve de Muziek Show (22-2-2018)
Dit najaar komen er nieuwe afleveringen van het tv-programma Lang Leve de Muziek Show. Dat maakten AVROTROS en Stichting Méér Muziek in de Klas bekend. Schoolklassen die met elkaar de strijd willen aangaan, kunnen zich tot en...
Primair onderwijs
Slob uit zorgen over aantal thuiszitters (20-2-2018)
Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerken van schoolbesturen in RTC’s nog steeds nuttig (16-2-2018)
Van 2014 tot 2016 richtten po-schoolbesturen tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op. Hoewel de arbeidsmarkt van toen heel anders is dan nu, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze de focus verleggen naar andere arbeidsmarktvragen...
Primair onderwijs
Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO (16-2-2018)
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode februari - april 2018. Het overzicht van de te...
Primair onderwijs
Tot en met 23 februari vroegboekkorting AVS-congres (15-2-2018)
“Om het onlangs afgesloten werkdrukakkoord te vieren, hebben we de periode van de vroegboekkorting verlengd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De professionaliteit van de schoolleider is cruciaal bij het invullen van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Grote opkomst stakers in Groningen (15-2-2018)
De Suikerfabriek in Groningen was op 14 februari afgeladen met stakers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het was de aftrap voor de estafettestaking in het land.   Zo’n zesduizend leerkrachten en onderwijsondersteuners laten van zich...
Primair onderwijs
Schoolgids samenstellen via scholenopdekaart.nl (15-2-2018)
Scholen die de schoolpagina op scholenopdekaart.nl volledig hebben ingevuld in Vensters, kunnen met een druk op de knop een schoolgids samenstellen. Indicatoren met gegevens van DUO zijn automatisch ingevuld. Door het meervoudig gebruik van gegevens...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (15-2-2018)
De ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, hebben het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers, kortweg Wet register onderwijsdeelnemers, bij de Tweede Kamer ingediend....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs (13-2-2018)
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel gepubliceerd. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vo-scholen wijzigen bestemming buitenlandse schoolreis vanwege aanslagen of terreurdreiging (13-2-2018)
Circa een kwart (24 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren (83 procent organiseert deze reizen), heeft in de afgelopen twee jaar bestemmingen gewijzigd als gevolg van aanslagen of...
Voortgezet onderwijs
AVS-publicatie over jaartaak en werkdruk geactualiseerd én in prijs verlaagd (12-2-2018)
De hoge werkdruk in het onderwijs is een actueel en veelbesproken thema. Er worden oplossingen gezocht in allerlei richtingen. In de geactualiseerde AVS-publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs - van werkdruk naar gedeelde...
Primair onderwijs
Correctievolgorde examens blijft zoals het was (12-2-2018)
De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van de baan. Dekker stelde in...
Voortgezet onderwijs
Werkdrukakkoord voor primair onderwijs (9-2-2018)
Scholen in het primair onderwijs krijgen de vrijheid de werkdrukgelden naar eigen inzicht te besteden. En de werkdrukgelden worden eerder ingezet dan is afgesproken in het regeerakkoord. Dat staat in het werkdrukakkoord dat het PO-front en minister...
Primair onderwijs
Leerkracht vindt dat digitale vaardigheid leerlingen beter kan (9-2-2018)
Leerkrachten op basisscholen geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn iets optimistischer en geven een 6,6. Beide groepen zien mediawijsheid het meeste als kern van digitale...
Primair onderwijs
Week van de Lentekriebels over diversiteit (9-2-2018)
De Week van de Lentekriebels, een nationale projectweek voor het primair onderwijs, vindt plaats van 19 tot en met 23 maart 2018. Het thema is dit jaar ‘Anders?!’ en schenkt aandacht aan diversiteit in brede zin. Deelnemende scholen...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
AVS ondertekent pledge ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ (8-2-2018)
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 7 februari, tijdens de landelijke conferentie van Alles is Gezondheid… in Amersfoort een pledge ondertekend, samen met andere organisaties, om het (voor)lezen te stimuleren. Doel is een miljoen kinderen...
Primair onderwijs
Inschrijving voor Nationale Buitenlesdag op 10 april gestart (6-2-2018)
Dinsdag 10 april is het weer Nationale Buitenlesdag, een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les, wat goed is voor de leerprestaties van de kinderen. Scholen kunnen zich nu...
Primair onderwijs
Minder zorgleerlingen in regulier onderwijs (6-2-2018)
Vier jaar na invoering van de Wet passend onderwijs is er een groei van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Dit concludeert Trouw naar aanleiding van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo). Het ministerie van OCW geeft...
Primair onderwijs
Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen (6-2-2018)
De Stichting van het Onderwijs dringt er nog een keer bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs uit het regeerakkoord te verzachten of liefst te schrappen. In een onlangs gestuurde brief laat zij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groepsgrootte basisonderwijs stabiel (5-2-2018)
Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel...
Primair onderwijs
Pesters populairder op middelbare dan op basisschool (5-2-2018)
In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen die pesten populairder dan op de basisschool, blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels, die in januari promoveerde op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit. Zo’n 10 tot 15...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen (5-2-2018)
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel belangstelling voor subsidie doorstroomprogramma’s (5-2-2018)
De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Pagina's