Home » Vereniging » Lid worden

Lid worden van de AVS

Sluit u ook aan bij de AVS
De enige belangenvereniging van schoolleiders/leidinggevenden in het (speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Door maatwerk en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van (adjunct‑) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurders behartigen. En als lid van de AVS heeft u een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Uw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. De AVS komt op voor úw belang en de collectieve belangen van de sector primair onderwijs.

Acties
Word voordelig lid van de AVS!

Lidmaatschapsvormen
Er bestaan vijf soorten lidmaatschap voor het primair onderwijs en één soort lidmaatschap voor het voortgezet onderwijs. Kijk onder lidmaatschapsvormen welk lidmaatschap bij u past en welke voordelen u dan geniet.

Direct inschrijven
U kunt zich meteen inschrijven als lid van de AVS.

Lidmaatschapskosten
Een overzicht van de lidmaatschapskosten.

Voorwaarden
Waar u mee akkoord dient te gaan wanneer u lid wordt.

Wijzigingen of opzegging
Informatie over het doorgeven van wijzigingen of het beëindigen van uw lidmaatschap

Fiscaal voordeel
U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.
 

Primair onderwijs
10 redenen om lid worden van de AVS
 1. Altijd toegang tot onderwijsnieuws en ontwikkelingen in uw vakgebied via Kader Primair en www.avs.nl
 2. Direct deskundige hulp bij vragen of problemen via de AVS Helpdesk
 3. Continu ondersteuning in uw professionele ontwikkeling
 4. Invloed op politieke besluitvorming door collectieve belangenbehartiging
 5. Recht op individuele rechtspositionele belangenbehartiging door gespecialiseerde juristen/advocaten
 6. Directe inspraak via de AVS-beleidscommissies en scholenpanelenquêtes
 7. Flinke korting op trainingen, opleidingen, educatieve reizen, congressen en plaatsen van vacatures
 8. Collectieve korting op diverse producten en diensten voor uw school en privé via AVS Voordeel
 9. Profijt van doelgroepspecifiek aanbod voor:
  • (adjunct-) directeuren, locatieleiders en bovenschools managers/bestuurder
  • starters, middenmanagers, (bijna) fpu’ers, etc.
  • managers/bestuurders in het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs
 10. Collegiale steun in een landelijk netwerk
Voortgezet onderwijs
10 redenen om lid te worden van de AVS
 1. Gratis juridische ondersteuning voor u als werknemer
 2. Snelle informatie over actuele ontwikkelingen, via www.avs.nl en digitale nieuwsbrieven
 3. Verdere professionalisering via opleidingen, trainingen, (lerende) netwerken, coaching en mediation, advies op maat. www.avs.nl/professionalisering
 4. Deskundige adviezen en voorlichting via de AVS Helpdesk
 5. Het programma Leerling bij de Les!®, [W1] waarmee u samen met uw team(s) aan de slag kunt met de invoering van passend onderwijs
 6. Directe inspraak via ledencommissies en netwerken
 7. Toegang tot de Europese schoolleidersorganisatie ESHA en uitgebreid internationaliseringsprogramma
 8. Collectieve korting op producten en diensten voor uw school en privé (www.avsvoordeel.nl)
 9. Forse korting voor leden op vacatureplaatsing op de website www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl
 10. Ondersteuning bij het oplossen van problemen bij de overgang van leerlingen van het primair naar het voorgezet onderwijs

 

Acties

Nu met 50% korting!
Word nu lid van de AVS tot 1 augustus 2017 en ontvang voor het eerste schooljaar (2015-2016) 50% korting op uw persoonlijke contributie.
Deze actie geldt voor het regulier en het vo-lidmaatschap.
Nieuwe leden kunnen direct gebruikmaken van de diensten en voordelen voor leden. Zoals:
advies van de AVS Helpdesk, voor al uw werknemersen;
 • werkgeversvragen;
 • maandelijks vakblad Kader Primair in de bus;
 • wekelijks actuele nieuwsbrieven;
 • schoolvoordeel via AVS Voordeel;
 • forse korting op professionaliseringsaanbod (opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses, mediation- en coachingstrajecten).

Na 3 maanden lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van de juridische ondersteuning.

Schrijf u in als po-lid | Schrijf u in als vo-lid

Kennismaken met de AVS
15 euro voor 3 maanden
Drie keer toezending van onderwijsvakblad Kader Primair
Deskundige hulp voor al uw professionele vragen via de AVS Helpdesk
Schrijf u in als kennismakingslid

Aspirant-lidmaatschap
31 euro per schooljaar + half jaar gratis Kader Primair in de bus (daarna via de mail)
Deskundige hulp voor al uw professionele vragen via de AVS Helpdesk
Forse korting op het professionaliseringsaanbod van de AVS
Schrijf u in als aspirant-lid

Maak een collega lid en ontvang korting op uw contributie
Als u als AVS-lid een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u 10%korting op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 25%, bij drie 45%, bij vier 70% en bij vijf 90%. Uw collega dient bij de inschrijving uw naam en lidmaatschapsnummer te vermelden.

Lidmaatschapsvormen

Hieronder staan de verschillende lidmaatschapsvormen van de AVS waar u zich voor kunt inschrijven.
Wilt u precies weten wat elke lidmaatschapsvorm voor voordelen heeft, raadpleeg dan de vergelijkingstabel.

Kennismakingslidmaatschap
Wilt u kennismaken met de AVS? Misschien overweegt u lid te worden van de AVS, maar wilt u eerst de AVS beter leren kennen.
Maak kennis met onze producten en diensten via een verkort lidmaatschap. Voordelen kennismakingslidmaatschap:

• Nu: 15 euro voor 3 maanden
• Drie keer toezending van onderwijsvakblad Kader Primair
• Deskundige hulp voor al uw professionele vragen via de AVS Helpdesk
Schrijf u in als kennismakingslid

Regulier lidmaatschap
U bent directeur, adjunct-directeur, algemeen directeur, bovenschools manager of meerscholig directeur.
Schrijf u in als regulier lid

Aspirant-lidmaatschap al vanaf 31 euro per jaar
U bent nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, maar u heeft wel ambities of interesse in die richting. U bent op dit moment werkzaam in het onderwijs, bijvoorbeeld als bouwcoördinator of IB’er. Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als reguliere leden, met uitzondering van de juridische belangenbehartiging. Voor € 31 ontvangt u Kader Primair het eerste half jaar per post en daarna alleen digitaal. Wilt u Kader Primair altijd per post ontvangen dan bent u aspirant-lid voor € 79 per jaar.
Schrijf u in als aspirant-lid (Kader Primair digitaal) 
Schrijf u in als aspirant-lid (Kader Primair per post)

VO-lid
U bent directeur op een school voor voortgezet onderwijs.
Schrijf u in als vo-lid
 

Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo lid
Leidinggevenden van een samenwerkingsverband kunnen uitsluitend lid zijn in hun werknemersrol. Dit wil zeggen dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en de behartiging/ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling als educatief leider (waaronder korting op tarieven) een appèl kunnen doen op de AVS. Aangaande onderwerpen die deze zaken betreffen kunnen zij gebruik maken van de helpdesk en de juridische afdeling. Ook ontvangen zij het vakblad Kader Primair. Zij betalen een aangepast tarief. Voor alle aangelegenheden die de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs of het samenwerkingsverband aangaan is de AVS geen partner, daarvoor zijn de PO-Raad en de VO-raad. 
Schrijf u in als leidinggevende samenwerkingsverband po of vo lid
 
Statutair bestuurder lid
Bestuurders kunnen uitsluitend lid zijn in hun werknemersrol. Dit wil zeggen dat zij voor hun (individuele) belangenbehartiging en de behartiging/ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling als educatief leider (waaronder korting op tarieven) een appèl kunnen doen op de AVS. Aangaande onderwerpen die deze zaken betreffen kunnen zij gebruik maken van de helpdesk en de juridische afdeling. Ook ontvangen zij het vakblad Kader Primair. Zij betalen een aangepast tarief. Voor alle aangelegenheden in de rol van werkgever is de AVS geen partner, daarvoor is de PO-Raad. 
Schrijf u in als statutair bestuurder lid
 
Bijzondere lidmaatschappen

Postactief lidmaatschap
 Bij FPU, pensioen, VUT en WAO kan aanspraak gemaakt worden op deze vorm van lidmaatschap. Hierbij kunt u blijven gebruikmaken van alle geboden faciliteiten en behoudt u tevens het recht op juridische ondersteuning.

Buitengewoon lidmaatschap
Wanneer u het normale lidmaatschap moet opzeggen omdat u niet meer aan de voorwaarden voor dit lidmaatschap voldoet, is er de mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap. Hierbij kunt u van de geboden faciliteiten blijven gebruikmaken, echter de juridische ondersteuning vervalt.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van de bijzondere lidmaatschappen? Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl.

Alle lidmaatschapsvormen op een rijtje

Soort lidmaatschap Kader Primair per post Juridische ondersteuning Helpdesk Korting op AVS
producten en diensten**
         
Kennismakingslidmaatschap Ja (3x) Nee Ja Nee
Regulier lidmaatschap Ja Ja Ja Ja
Aspirant-lidmaatschap Ja Nee Ja Ja***
Aspirant-lidmaatschap 31 euro Ja (6x)* Nee Ja Ja***
Postactief lidmaatschap Ja Ja**** Ja Ja
Buitengewoon lidmaatschap Ja Nee Ja Ja
VO-lidmaatschap Ja Ja Ja Ja
Statutair bestuurder lidmaatschap Ja Ja Ja Ja

* U ontvangt Kader Primair een half jaar per post, daarna ontvangt u een link naar de digitale versies.
** AVS producten en diensten zijn: AVS Voordeel, publicaties, educatieve reizen, vacatures plaatsen op de vacaturesite (werkeninhetfunderendonderwijs.nl), trainingen en opleidingen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL).
*** Aspirant-leden ontvangen korting op alle producten en diensten met uitzondering van het plaatsen van vacatures.
**** Beperkt tot die zaken die de (voormalige) arbeidsrelatie aangaan.

 

Inschrijven als AVS-lid

U dient akkoord te gaan met de voorwaarden van de AVS (opent in een nieuw venster)
Voordelig lid worden? Bekijk de lopende acties (opent in een nieuw venster).
Soort lidmaatschap
* Wilt u kennismaken met de AVS?
Misschien overweegt u lid te worden van de AVS, maar wilt u eerst de AVS beter leren kennen. Maak kennis met onze producten en diensten via een verkort lidmaatschap.
 
Voordelen kennismakingslidmaatschap:
• Nu: 15 euro voor 3 maanden
• Drie keer toezending van onderwijsvakblad Kader Primair 
• Deskundige hulp voor al uw professionele vragen via de AVS Helpdesk

** Word nu lid van de AVS tot 1 augustus 2017 en ontvang voor het eerste schooljaar (2015-2016) 50% korting op uw persoonlijke contributie.

Deze actie geldt voor het regulier en het vo-lidmaatschap.

Lidmaatschapskosten

De contributie voor uw AVS- lidmaatschap bestaat uit twee delen*: een persoonlijk deel voor uw individuele en collectieve belangenbehartiging en een managementdeel voor beroepsondersteuning, dat ten laste kan worden gebracht van de school (Indien de school het managementdeel niet wil betalen komt dit voor eigen rekening). Voor ieder deel ontvangt u een aparte acceptgiro.

Meerdere leidinggevenden op één school of meerdere bovenschools managers bij één organisatie betalen slechts één keer het managementdeel.
Aspirant-leden komen in aanmerking voor het standaard lage tarief.

Hieronder vindt u de lidmaatschapskosten voor PO (regulier en aspirant-lid)
Dit geldt niet voor VO-leden

Lidmaatschapskosten PO per 1 augustus 2015 (voor het schooljaar 2015-2016)

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 164 € 220
101-200 leerlingen € 164 € 233
201-400 leerlingen € 164 € 255
400 of meer leerlingen € 164 € 293
Meerscholen directeur/Bovenschools manager < 600 leerlingen € 164 € 293
Meerscholen directeur/Bovenschools manager > 600 leerlingen € 164 € 316
Aspirant lid € 79 -
Buitengewoon lid € 79 -
Postactief lid € 79 -
Abonnement Kader Primair € 130 excl. btw -
Aspirant maillid* € 31* -
VO lid € 274  
Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo € 274  
Statutair bestuurder € 274  

 

* Kader Primair ontvangt u een half jaar per post en daarna ontvangt u een link naar de digitale versies per mail. Wilt u onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaalt u € 79

** De school of bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. is er al een AVS-lid op uw school of is uw collega bovenschools manager al lid? Dan betaalt u slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaalt u per school (brinnummer) of, indien u bovenschools manager bent, per bestuur.

 

Lidmaatschapskosten PO per 1 januari 2016 (voor het schooljaar 2015-2016)

Lidmaatschap Persoonlijk deel Managementdeel**
1-100 leerlingen € 97 € 126
101-200 leerlingen € 97 € 132
201-400 leerlingen € 97 € 146
400 of meer leerlingen € 97 € 167
Meerscholen directeur/Bovenschools manager < 600 leerlingen € 97 € 167
Meerscholen directeur/Bovenschools manager > 600 leerlingen € 97 € 184
Aspirant lid € 46 -
Buitengewoon lid € 46 -
Postactief lid € 46 -
Abonnement Kader Primair € 81 excl. btw -
Aspirant maillid* € 19* -
VO lid € 160  
Leidinggevende samenwerkingsverband po of vo € 160  
Statutair bestuurder € 160  

 

* Kader Primair ontvangt u een half jaar per post en daarna ontvangt u een link naar de digitale versies per mail. Wilt u onze bladen altijd per post ontvangen, dan betaalt u € 46

** De school of bestuur betaalt in de meeste gevallen het managementdeel. is er al een AVS-lid op uw school of is uw collega bovenschools manager al lid? Dan betaalt u slechts één keer het managementdeel. Het managementdeel betaalt u per school (brinnummer) of, indien u bovenschools manager bent, per bestuur.

Lidmaatschapskosten VO

Het lidmaatschap is een persoonlijk lidmaatschap.

De contributie voor het lidmaatschap van VO-leden bedraagt:

Schooljaar 2014-2015 - per 1 januari 2015 € 156
Schooljaar 2015-2016 - per 1 augustus 2015 € 274
Schooljaar 2015-2016 - per 1 januari 2016 € 160

 

Lidmaatschapsvoorwaarden

Als lid van de AVS dient u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden

AVS Lidmaatschapsvoorwaarden
 AVS voorwaarden juridische dienstverlening
 AVS voorwaarden diensten

 

Wijzigingen of opzegging

Adreswijziging
U kunt uw adreswijziging doorgeven via MijnAVS (inloggen met uw lidmaatschapsnummer).

Pensioen of functieverandering
Wanneer u met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaat of van functie verandert, is het mogelijk uw lidmaatschap om te zetten.
Met pensioen (of FPU, VUT, WAO) gaan: mogelijkheid tot postactief lidmaatschap.

Verandering van functie = geen schoolleider meer (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap)
Verandering van werkkring = buiten het primair onderwijs (mogelijkheid tot buitengewoon lidmaatschap).

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over de mogelijkheden: 030-2361010 of ledenadministratie@avs.nl

Opzeggen
Het lidmaatschap gaat in op 1 augustus of 1 januari en wordt zonder schriftelijke opzegging steeds automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap van de Algemene Vereniging Schoolleiders kan één keer per jaar, per 1 augustus met een opzegtermijn van 1 maand (uiterlijk 30 juni) met vermelding van de reden tot opzegging. Restitutie van het lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

Opzeggen dient persoonlijk, per e-mail (ledenadministratie@avs.nl) of schriftelijk en ondertekend per post (AVS, t.a.v. de ledenadministratie, postbus 1003, 3500 BA Utrecht) te geschieden.
Wij streven ernaar om de opzegging binnen 2 weken te verwerken en u ontvangt van ons altijd een bevestiging zodat u weet dat wij het verwerkt hebben.

Fiscaal voordeel

U kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie, door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

 Aanvraagformulier-vakbondscontributie-PO-2015.pdf

 Aanvraagformulier-vakbondscontributie-VO-2015.pdf