Home » Vereniging » Helpdesk » Veelgestelde vragen » BAPO-regeling - BAPO-verlof sparen


Veelgestelde vragen - BAPO-regeling - BAPO-verlof sparen

Blijft de mogelijkheid bestaan om BAPO-verlof te sparen?

Auteur: AVS Helpdesk

Ja, werknemers in de leeftijdscategorie 52 t/m 54 jaar kunnen gedurende de periode van maximaal 3 jaar hun BAPO-verlof sparen. Vanaf de leeftijd van 55 jaar dienen werknemers het BAPO-verlof wekelijks op te nemen, tot maximaal 50% van hun betrekkingsomvang.

Voor werknemers die op 31 juli 2006 52 jaar of ouder zijn geldt de regeling, zoals deze vermeld stond in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC van voor 1 augustus 2006.

Dit betekent het volgende:

  • Werknemers die op 31 juli 2006 52 jaar of ouder waren en niet onder het overgangsrecht VPL (VUT, Prepensioen en Levensloop) vallen, mogen hun BAPO-uren blijven sparen en op een later tijdstip opnemen. Zij dienen bij opname wel rekening te houden met de eis dat men wekelijks maximaal voor de helft van de uren BAPO-verlof op mogen nemen.
  • Werknemers die op 31 december 2005 56 jaar waren en onder het overgangsrecht VPL (VUT, Prepensioen en Levensloop) vallen, mogen BAPO-verlof sparen en op jaarbasis maximaal 50% BAPO-verlof opnemen. Men moet dus 50% op jaarbasis, dus 830 uur, werken in een schooljaar.

Er zijn dus verschillende regelingen voor werknemers, die afhankelijk zijn van de leeftijd van betrokkene.

 

Trefwoorden: Bapo-regeling

Gepubliceerd op: 29 augustus 2009