Home » Vereniging » Educatieve reizen » De Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa

De Noordse driehoek, een zoektocht in Noord Europa

7-daagse gecombineerde vlieg-/bootgroepsstudiereis

Wegens grote belangstelling wordt deze reis ook aangeboden in het najaar van 2017: 8 tot en met 14 oktober 2017

De AVS organiseert al jaren groepsstudiereizen naar Zweden en Finland. Thema’s als ‘omgaan met verschillen’, ‘brede school ontwikkeling’ en ‘gedifferentieerde  beloning’ vormen de basis voor de verschillende programma’s. Deze reis biedt de mogelijkheid te ontdekken hoe in de drie landen beleidsmakers en schoolleiders voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en aan vernieuwing en aanpassing aan de eisen van de 21ste eeuw.

In Finland gaat bijvoorbeeld een nieuwe periode van vier jaar in aan de hand van een bijgesteld werkplan, waarin de eisen van modern onderwijs geformuleerd zijn met nog meer aandacht voor individuele ontwikkeling van leerlingen, voor samenwerkend leren en gebruik van moderne communicatiemiddelen. Het plan is geschreven op basis van globale richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en uitgewerkt door lokale overheden (de gemeente is  het schoolbestuur) en schoolleiders.
Het onderwijs in Finland staat al jaren aan de top in de wereld.

Estland kent een andere geschiedenis, na de vrijmaking van het Sovjetregime in 1991 is het onderwijs geheel gemoderniseerd en vormen individuele ontwikkeling en excellente schoolresultaten de basis van het systeem. De kwaliteit van het onderwijs stijgt snel op de Europese rankinglijstjes.

Zweden heeft een lange traditie van ‘kindcentra’; onderwijs en buitenschoolse activiteiten, hoge kwaliteit van inspirerende vrije tijdsbesteding en tijd en ruimte voor sport, spel en recreatie. Leerlingen van 6-16 jaar beleven hun jeugd met elkaar op een ruime campus. Ouders en beleidsmakers tonen veel vertrouwen in de kinderen en de scholen, leraren en directies.

Het programma van deze reis start met een vliegreis naar Stockholm, gaat verder met een bootreis naar Tallinn en een oversteek per ferry naar Helsinki, waarvandaan er teruggevlogen wordt naar Amsterdam.
In de drie steden worden scholen bezocht en staan ontmoetingen met schoolleiders en andere experts op het programma. Ook is er ruimte voor verkenning van de binnensteden, stadtours  met gids en culture excursies.


Informatie

Soort reis

Geplande reis


Doelgroep

Directeur / schoolleider, Interne begeleider, Bestuurder, Overige belangstellenden


Datum

8 oktober 2017 tot 14 oktober 2017


Kosten

Wordt binnenkort bekend gemaakt.


Toeslag 1 persoons kamer

circa € 415


Maximaal aantal deelnemers

minimaal 20 personen


Informatiebijeenkomst

ongeveer een maand voor vertrek