Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Home » Vereniging » Internationaal » Educatieve reizen


Educatieve reizen

Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Let op! De nieuwe brochure 'Educatieve reizen 2014-2015' verschijnt in september 2014 en wordt samen met Kader Primair 1 mee verstuurd.

Hieronder een overzicht van de geplande reizen voor het komende schooljaar:

Data: 25 oktober 2014 tot 31 oktober 2014

 

Data: 8 november 2014 tot 15 november 2014

 

Data: 8 maart 2015 tot 15 maart 2015

 
Data: 23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Advertenties
 


Aanbod

Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de muziekschool, is de competentie van alleen onderwijskundig leider genoeg? De Universiteit van Gent biedt hiervoor nascholing en het Ministerie van OenW kent een grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

In West-...

Maatwerk reis

Wat kunnen Nederlandse schoolleiders leren van de onderwijssituatie op de Antillen? En hoe kunnen zij dit toepassen op hun eigen scholen met kinderen van Antiliaanse afkomst?

Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs zeer verschillende scholen waarbij wij gesprekken hebben met leerlingen, leraren en...

Maatwerk reis

In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies. Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en...

Maatwerk reis

Naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens schoolbezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol o.a. in het contact met ouders. Op het programma ook een lezing van een inspecteur NSO en culturele excursies.

Maatwerk reis

Thema van dit studiebezoek is ‘Kwaliteit door samenwerking’; schuilt hierin het geheim van het stabiel hoge niveau van het Finse onderwijs? Ook grote maatschappelijke waardering voor de beroepen leraar en schoolleider, hoge onderlinge betrokkenheid en uniek leefmilieu. Hoogtepunten: bezoeken aan scholen, de Universiteit en het studiecentrum...

8 maart 2015 tot 15 maart 2015

Nauwelijks speciaal onderwijs en jarenlange ervaring met leerlingen die extra zorg of een bijzondere aanpak nodig hebben. Hoe leveren scholen deze zorg en wat zijn de resultaten? Opvallend: weinig bureaucratie en voldoende (vaak) goed opgeleide specialisten op scholen, en een sturende rol van de schoolleider in samenwerking met ouders. Een...

23 maart 2015 tot 27 maart 2015

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de Gullfoss waterval en het nationaal park Thing...

Maatwerk reis

Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse...

Maatwerk reis

Kennismaking met zeer verschillende bevolkingsgroepen en scholen die daar deel van uitmaken: integratie als uitgangspunt. Bezoek aan Feuerstein Instituut en school voor hoogbegaafden zijn mogelijk. Bezienswaardigheden als Dode Zee, Klaagmuur en Yad Vashem staan op het programma, met professionele Nederlandse gids. Een indrukwekkende reis!

Maatwerk reis

Hoe vinden Italiaanse schoolleiders oplossingen voor zeer verschillende problemen? Een onderzoek daarnaar in Rome en in kleine bergdorpen, in een steeds wisselend landschap. Hartelijke ontvangsten op scholen en de vele ontmoetingen met kinderen, leraren en ouders maken deze rondreis onvergetelijk. Overnachtingen in privéhuizen.

Maatwerk reis

Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? Kennismaking met diverse typen onderwijs (o.a. de Nederlandse school) en cultuur: vanuit Knossos en Agios Nikolaos.

Maatwerk reis

De ESHA-conferentie 2014 vindt in Dubrovnik (Kroatië) plaats. Rond deze conferentie (26-29 oktober) organiseert de AVS weer een zesdaagse studiereis met bezoek aan het congres en schoolbezoeken voor schoolleiders van het primair en voortgezet onderwijs. Thema van de conferentie is bringing leadership together. Voormalig AVS-voorzitter Ton Duif...

25 oktober 2014 tot 31 oktober 2014

Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat: kennisoverdracht in de meest pure vorm. Klassen met meer dan vijftig leerlingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur en cultuur. Te combineren met een (...

Maatwerk reis

Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta. Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta

Maatwerk reis

Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en...

8 november 2014 tot 15 november 2014

Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slovenië) en Gyur (Hongarije) kunnen de taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden en spreken met leraren, die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor kunst, muziek en geschiedenis....

Maatwerk reis

Door verschillende leden is de AVS gevraagd een studiereis naar Polen te organiseren. Deze vraag is een rechtstreeks gevolg van de instroom van kinderen uit Poolse gezinnen in een flink aantal Nederlandse scholen. Het ziet er naar uit dat een aantal van deze gezinnen zich permanent vestigen en dat  in de nabije toekomst veel meer Poolse...

Maatwerk reis

De ontdekking van het nieuwe Rusland in het oude Moskou. In de jaren negentig is de inhoud van het Russische onderwijs volledig veranderd. Hoe richt men zich nu op de buitenwereld en hoe groot is de invloed van de overheid en een groeiend bedrijfsleven? Schoolbezoeken, excursies Rode Plein, musea van het Kremlin, danstheater e.d.

Maatwerk reis

Inclusief bezoek aan de BETT (22-25 januari 2014)

De BETT is de grootste onderwijs-ICT-beurs in Europa. Laat u inspireren door de nieuwste technische en educatieve toepassingen via presentaties en workshops. Tijdens een schoolbezoek wordt de praktijk duidelijk, met als speerpunt Passend onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt...

Maatwerk reis

Het onderwijs in Schotland heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend van andere delen van Groot-Brittannië. Recentelijk is voor alle scholen een speciaal leerlingvolgsysteem ontwikkeld met veel aandacht voor vroegsignalering en samenwerking met jeugdzorg. Bezoek aan scholen en faculteit van de Universiteit van Sterling, waar...

Maatwerk reis

Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen  Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (...

Maatwerk reis

Hier spreekt men niet over Passend of inclusief onderwijs of over ‘probleemkinderen’, iedere school heeft de plicht alle kinderen te bieden wat nodig is in een sterk geïndividualiseerde leeromgeving. Hoe doen Zweedse scholen dit en hoe creëren zij een 7.00-18.00 uur durende speel-leerdag voor hun leerlingen? Inspirerende schoolbezoeken in een...

Maatwerk reis

Onze reisleiders

Marina Vijlbrief

Beleidsmedewerker Internationalisering Begeleidt alle geplande reizen en realiseert reizen-op-maat.

Jan Morsink

Vice-voorzitter van het AVS-bestuur en lid van het college van bestuur van KONOT Begeleidt veel (maatwerk-)reizen van de AVS.

Algemene informatie

U kunt een studiebezoek bekostigen uit de nascholingsgelden van uw school: de AVS factureert de kosten van een studiereis en alle toeslagen als ‘nascholing’. Hiervoor kunt ook de 2000 euro aan professionaliseringsgelden voor schoolleiders (CAO-PO 2013) inzetten. Voor mogelijkheden over subsidies: http://www.europeesplatform.nl/ (Bios - Docentenmobiliteit Deel A en B.)
De prijzen op www.avs.nl/educatievereizen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil. Houd er rekening mee dat de prijzen een indicatie zijn en iets hoger kunnen uitvallen. U dient zelf eventuele reis-, bagage- en annuleringsverzekeringen te regelen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Aanmelden 
Geplande reizen
Aanmelden kan  via het online inschrijfformulier indien het gaat om een geplande reis. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier in de brochure.
Als AVS-lid betaalt u meestal 100 euro minder voor een reis. Pas na ontvangst van een bevestiging is uw inschrij ving definitief. De totale factuur dient een maand voorafgaand aan de reis betaald te zijn.

Maatwerk reizen
Voor maatwerkreizen neemt u contact op met Marina Vijlbrief of Monique Duparant, tel. 030-2361010 of reizen@avs.nl.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende aanmelding behoudt de AVS zich het recht voor een reis te annuleren.
Indien u zelf wilt annuleren, doe dit dan schriftelijk. Bij annulering door de deelnemer geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn:

• bij annulering tot twee maanden voor de datum van vertrek: u betaalt 10 procent van de reissom
• bij annulering tot een maand voor vertrek: u betaalt 50 procent van de reissom
• bij annulering binnen een maand voor vertrek: geen restitutie.

U kunt zich natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen. Aan deze naamswijziging kunnen kosten verbonden zijn.

Op reis met de AVS

Negentien jaar geleden vond de eerste AVS-rondreis met schoolleiders plaats naar Berlijn. Sindsdien heeft de AVS bijna 60 educatieve reizen georganiseerd, waar meer dan 1500 leden aan deelnamen. In deze brochure vindt u het complete aanbod reizen-op-maat en vier studiebezoeken met vaste datum die voor het schooljaar 2013-2014 gepland zijn. Uit evaluatie van eerdere reizen blijkt dat de deelnemers verschillende opbrengsten van een studiebezoek van belang vinden: niet alleen kennismaken met het onderwijsmodel in het buitenland, maar vooral een aantal dagen ‘de waan van de dag’ loslaten en nadenken over de toekomst van de eigen school. Ook ervaringen horen van collega’s, reflecteren en het blikveld vergroten zijn gewaardeerde resultaten van een educatieve reis. Mede door het organiseren van talrijke studiereizen weet de AVS als geen ander welke informatie, kennis en kunde relevant zijn voor Nederlandse onderwijsprofessionals. Niet zomaar een uitje dus, maar ook aandacht voor de professionalisering van schoolleiders: deelnemers komen met ‘bruikbare’ bagage terug, energiek en gemotiveerd om de opgedane kennis en ideeën in de eigen werkomgeving toe te passen.

Maatwerk
Voor groepen (bovenschools) directeuren, bestuurders, schoolteams en IB-ers uit het PO en VO kan de AVS studiereizen op maat organiseren. Laat u inspireren door het aanbod in deze brochure, wij denken graag met u mee en stellen een specifiek reisprogramma samen. Afhankelijk van de gekozen bestemming en het thema zijn reizen gedurende het hele schooljaar te realiseren, met ervaren AVS-reisleiding. Wel moet rekening gehouden worden met de vakantieperiode in de verschillende landen, die veelal afwijkt van die in Nederland. Programma en kosten leggen we na goed overleg vast. Een voorbereidende bijeenkomst op locatie voor de hele groep is vast onderdeel van het aanbod. Heeft u nog vragen of wilt u een offerte op maat? Neem gerust contact op met Marina Vijlbrief of Monique Duparant, tel. 030-2361010 of reizen@avs.nl

We wensen alle deelnemers een inspirerende reis toe!

Voor de realisatie van de educatieve reizen van de AVS werkt de AVS al jaren samen met:

Charters Unlimited