Educatieve reizen

Uw horizon verbreden en ideeën uitwisselen met schoolleiders uit binnen- en buitenland? In een inspirerende (groeps)sfeer uw eigen situatie relativeren en even afstand nemen? Ontdekken hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs inrichten en omgaan met veranderingen of problemen? Kennismaken met andere culturen en onderwijssystemen? Door een studiereis brengt u op professionele wijze meer inhoud en diepgang in uw dagelijkse werk. Ga ook mee met een educatieve reis van de AVS.

Download de brochure: Educatieve reizen 2014-2015
België - Brugge en Gent
 

Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en de muziekschool, is de competentie van alleen onderwijskundig leider genoeg? De Universiteit van Gent biedt hiervoor nascholing en het Ministerie van OenW kent een grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

In West-Vlaanderen bestaat een cursus voor directeuren van ‘scholen met een breed onderwijsaanbod’ een vast onderdeel van het nascholingsprogramma (als er voldoende...

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie

Curaçao
 

Wat kunnen Nederlandse schoolleiders leren van de onderwijssituatie op de Antillen? En hoe kunnen zij dit toepassen op hun eigen scholen met kinderen van Antiliaanse afkomst?

Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs zeer verschillende scholen waarbij wij gesprekken hebben met leerlingen, leraren en ouders, gesprekken die inzicht geven in de verschillende opvoedingsdoelen.
We bezoeken een Nederlandse school waarvan een groot deel van de...

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie

Denemarken - Århus
 

In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies. Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en ontspannen sfeer.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie

Duitsland - Berlijn
 

Naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens schoolbezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol o.a. in het contact met ouders. Op het programma ook een lezing van een inspecteur NSO en culturele excursies.

Maatwerk reis
Brede schoolontwikkeling en kinderopvang
Meer informatie

Finland - Lapland
 

Thema van dit studiebezoek is ‘Kwaliteit door samenwerking’; schuilt hierin het geheim van het stabiel hoge niveau van het Finse onderwijs? Ook grote maatschappelijke waardering voor de beroepen leraar en schoolleider, hoge onderlinge betrokkenheid en uniek leefmilieu. Hoogtepunten: bezoeken aan scholen, de Universiteit en het studiecentrum Artikum.

Finland loopt voorop als het gaat om de kwaliteit van leraren, de kwaliteit van het onderwijsstelsel en aanzien van het lerarenberoep....

Maatwerk reis
Passend onderwijs
Meer informatie

Ierland - Dublin
 

Nauwelijks speciaal onderwijs en jarenlange ervaring met leerlingen die extra zorg of een bijzondere aanpak nodig hebben. Hoe leveren scholen deze zorg en wat zijn de resultaten? Opvallend: weinig bureaucratie en voldoende (vaak) goed opgeleide specialisten op scholen, en een sturende rol van de schoolleider in samenwerking met ouders. Een levendige stad met enthousiaste bewoners.
 

23 maart 2015 tot 27 maart 2015
Passend onderwijs
Meer informatie

IJsland
 

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de Gullfoss waterval en het nationaal park Thing Vellir.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Indonesië
 

Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse oud-directeur.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Israël
 

Kennismaking met zeer verschillende bevolkingsgroepen en scholen die daar deel van uitmaken: integratie als uitgangspunt. Bezoek aan Feuerstein Instituut en school voor hoogbegaafden zijn mogelijk. Bezienswaardigheden als Dode Zee, Klaagmuur en Yad Vashem staan op het programma, met professionele Nederlandse gids. Een indrukwekkende reis!

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Italië - Rome, Abruzzo, Umbria en Toscane
 

Hoe vinden Italiaanse schoolleiders oplossingen voor zeer verschillende problemen? Een onderzoek daarnaar in Rome en in kleine bergdorpen, in een steeds wisselend landschap. Hartelijke ontvangsten op scholen en de vele ontmoetingen met kinderen, leraren en ouders maken deze rondreis onvergetelijk. Overnachtingen in privéhuizen.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Kreta
 

Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? Kennismaking met diverse typen onderwijs (o.a. de Nederlandse school) en cultuur: vanuit Knossos en Agios Nikolaos.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie

Malawi
 

Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat: kennisoverdracht in de meest pure vorm. Klassen met meer dan vijftig leerlingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur en cultuur. Te combineren met een (ondersteunings)project op de eigen school.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Malta
 

Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta. Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie

Marokko
 

Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en beleidsmakers.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Oostenrijk - Slovenië - Hongarije
 

Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slovenië) en Gyur (Hongarije) kunnen de taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden en spreken met leraren, die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor kunst, muziek en geschiedenis. Standplaats: Wenen.

Maatwerk reis
Meertalig onderwijs
Meer informatie

Polen - Krakau
 

Door verschillende leden is de AVS gevraagd een studiereis naar Polen te organiseren. Deze vraag is een rechtstreeks gevolg van de instroom van kinderen uit Poolse gezinnen in een flink aantal Nederlandse scholen. Het ziet er naar uit dat een aantal van deze gezinnen zich permanent vestigen en dat  in de nabije toekomst veel meer Poolse leerlingen onze scholen bevolken.

Deze ontwikkeling roept vele vragen op. Hoe organiseren de Nederlandse scholen de eerste opvang van deze leerlingen...

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie

Rusland - Moskou
 

De ontdekking van het nieuwe Rusland in het oude Moskou. In de jaren negentig is de inhoud van het Russische onderwijs volledig veranderd. Hoe richt men zich nu op de buitenwereld en hoe groot is de invloed van de overheid en een groeiend bedrijfsleven? Schoolbezoeken, excursies Rode Plein, musea van het Kremlin, danstheater e.d.

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (vanuit vaste standplaats)
Meer informatie

Verenigd Koninkrijk - Londen
 

Inclusief bezoek aan de BETT (22-25 januari 2014)

De BETT is de grootste onderwijs-ICT-beurs in Europa. Laat u inspireren door de nieuwste technische en educatieve toepassingen via presentaties en workshops. Tijdens een schoolbezoek wordt de praktijk duidelijk, met als speerpunt Passend onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt prachtige musea, theaters en winkels.

Maatwerk reis
Actuele ontwikkelingen
Meer informatie

Verenigd Koninkrijk - Schotland - Edinburgh
 

Het onderwijs in Schotland heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend van andere delen van Groot-Brittannië. Recentelijk is voor alle scholen een speciaal leerlingvolgsysteem ontwikkeld met veel aandacht voor vroegsignalering en samenwerking met jeugdzorg. Bezoek aan scholen en faculteit van de Universiteit van Sterling, waar (na)scholing plaatsvindt op gebied van Passend onderwijs. Een boeiende, historische stad.

Maatwerk reis
Passend onderwijs
Meer informatie

Verenigde Staten - Colorado of Montana
 

Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen  Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (Montana).

Maatwerk reis
Culturele reizen met schoolbezoeken (rondreizen)
Meer informatie

Zweden - Stockholm
 

Hier spreekt men niet over Passend of inclusief onderwijs of over ‘probleemkinderen’, iedere school heeft de plicht alle kinderen te bieden wat nodig is in een sterk geïndividualiseerde leeromgeving. Hoe doen Zweedse scholen dit en hoe creëren zij een 7.00-18.00 uur durende speel-leerdag voor hun leerlingen? Inspirerende schoolbezoeken in een mooie, rustige stad.

Maatwerk reis
Passend onderwijs
Meer informatie