Dossiers
U vindt hier artikelen en achtergrondinformatie over diverse onderwerpen in de dossiers. Ook kunt u hier relevante documenten downloaden en bekijken welke trainingen en opleidingen van het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum aansluiten bij het onderwerp.
 

Klik hieronder op het onderwerp of filter op trefwoorden en onderdelen met uitgebreid zoeken in dossiers

Uitgebreid zoeken in dossiers

Aanvullende middelen voor cluster 3 en 4
Demissionair minister Rouvoet van onderwijs stelt met de regeling `Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 2009´ aanvullende middelen beschikbaar voor de regionale expertisecentra cluster 3 en 4. In de afgelopen jaren is het beroep op AWBZ-zorg - in het bijzonder op de persoonsgebonden budgetten - sterk toegenomen. Om de AWBZ op lange termijn te garanderen zijn eerder maatregelen getroffen, de zogenoemde...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: Regelingen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-5-2010
Aanvullende nascholing voor Amsterdamse onderwijsassistenten nodig
De Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben onderwijsassistenten in het basisonderwijs laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid. Uit de eerste resultaten blijkt dat vooral de resultaten op het gebied van begrijpend lezen achterblijven, en dat aanvullende scholing noodzakelijk is. De taalnorm is in overleg met de gemeente, de schoolbesturen en de Universiteit van Amsterdam vastgesteld en sluit aan bij de nieuwe exameneisen in het mbo die per 2013/2014 worden ingevoerd....

Onderdeel: Kader Primair
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-9-2011
Aanzienlijk deel autochtone ouders nog ongerust over kind op gemengde school
Autochtone ouders onderschrijven het belang van een multiculturele opvoeding, ruim de helft accepteert bijvoorbeeld een leerkracht met hoofddoek en ruim twee derde heeft er geen bezwaar tegen mee te doen aan het Suikerfeest. Maar tegelijkertijd maakt een kleine meerderheid van 57 procent zich ook zorgen over de toekomst van hun witte kinderen in een gekleurde maatschappij, blijkt uit onderzoek in opdracht van maandblad J/M voor Ouders. Het liefst ziet ruim driekwart van deze groep hen toch...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's:
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 8-9-2011
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Vanaf 1 januari 2007 geldt er een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers bij overheid & onderwijs. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP) is bedoeld voor volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikten ABP deelnemers met een WIA-uitkering. De nieuwe...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-1-2007
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen
Sinds 1 juli kunnen arbeidsongeschikte werknemers bij overheid en onderwijs een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP) aanvragen. Dit nieuwe pensioen vervangt het invaliditeitspensioen. De naamswijziging onderstreept de veranderingen die werkgevers en vakbonden hebben...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Verzuim en Arbozaken
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 27-6-2006
ABP beëindigt verlaging pensioenen
Pensioenfonds ABP heeft besloten om de verlaging van de pensioenen te beëindigen, omdat de dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot 105,9 procent. Dit is 1,7 procentpunt hoger dan het vereiste minimum van 104,2 procent. Het herstel is weliswaar pril, maar voldoende om deze beslissing te nemen, meldt ABP. Omdat het pensioenfonds nog steeds dicht bij de minimumgrens staat, is ook besloten om de herstelopslag op de premie te...

Onderdeel: Nieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 3-2-2014
ABP boven grens dekkingstekort
De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP is eind 2010 weer toegenomen. Bij de huidige stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen.De dekkingsgraad nam ten opzicht van het derde kwartaal toe met 11%-punt. De waarde van de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-2-2011
ABP boven grens dekkingstekort; geen korting op pensioenen
Eind 2010 noteerde pensioenfonds ABP, na verwerking van de meest recente CBS-prognoses, een dekkingsgraad van 105 procent. Dit is een stijging van 11%-punt ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Bij deze stand hoeft er door ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 3-3-2011
ABP maakt zich zorgen over dekkingsgraad
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer: “De dekkingsgraad zou in dit jaar juist flink moeten stijgen.”Brouwer vreest dat bij een verdere daling de aangekondigde verlaging van de pensioenen met 0,5 procent in april 2013 en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 niet te voorkomen is. Dat besluit neemt ABP op basis van de...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 23-8-2012
ABP maakt zich zorgen over dekkingsgraad
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer: “De dekkingsgraad zou in dit jaar juist flink moeten stijgen.” Brouwer vreest dat bij een verdere daling de aangekondigde verlaging van de pensioenen met 0,5 procent in april 2013 en een mogelijk nieuwe aankondiging voor 2014 niet te voorkomen is. Dat besluit neemt ABP op basis van...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 23-8-2012
ABP meldt dekkingsgraad onder 100 procent
De Stichting Pensioenfonds ABP maakt bekend, dat de dekkingsgraad onder de 100 procent ligt. Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent. Als oorzaken worden genoemd: dalende rente en daling van de koersen op de financiële markten. Volgens het ABP heeft deze dekkingsgraad nu nog geen gevolgen voor de pensioenen De dekkingsgraad mag niet onder de 105 procent komen. Gebeurt dat wel, dan moet een fonds zich melden bij DNB...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2011
ABP meldt: dekkingsgraad onder 100 procent
De Stichting Pensioenfonds ABP maakt bekend, dat de dekkingsgraad onder de 100 procent ligt.Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent.Als oorzaken worden genoemd:dalende rente en daling van de koersen op de financiële markten. Volgens het ABP heeft deze dekkingsgraad nu nog geen gevolgen voor de pensioenenDe dekkingsgraad mag niet onder de 105 procent komen. Gebeurt dat wel, dan moet een fonds zich melden bij DNB en een...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2011
ABP organiseert regiobijeenkomsten
Op 1 februari van dit jaar kondigde ABP aan dat in 2013 de pensioenen mogelijk verlaagd worden met 0,5 procent en dat de premie tijdelijk verhoogd wordt. Dat roept onrust en vragen op. De bestuursleden van ABP gaan daarom het land in voor een toelichting. Speciaal voor alle deelnemers (gepensioneerden, actie ven en slapers) aan de ABPpensioenregeling organi seert het fonds 19 bijeenkomsten verspreid over het land. Men kan met de bestuursleden van gedachten wisselen over de aangekondigde...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-3-2012
ABP verhoogt tijdelijke premie door historisch lage rente
Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1%-punt omhoog. Dat heeft het bestuur van ABP vandaag besloten. De tijdelijke herstelopslag op de premie vloeit voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. Per 1 januari 2010 werd deze herstelopslag afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen duidelijk voorliep op het herstelpad. ABP ligt...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2010
ABP verhoogt tijdelijke premie door historisch lage rente
Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1%-punt omhoog. Dat heeft het bestuur van ABP vandaag besloten.De tijdelijke herstelopslag op de premie vloeit voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. Per 1 januari 2010 werd deze herstelopslag afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen duidelijk voorliep op het herstelpad. ABP ligt nu...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2010
ABP verhoogt tijdelijke premie door historisch lage rente
Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1%-punt omhoog. Dat heeft het bestuur van ABP vandaag besloten. De tijdelijke herstelopslag op de premie vloeit voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. Per 1 januari 2010 werd deze herstelopslag afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen duidelijk voorliep op het herstelpad. ABP ligt...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2010
ABP verhoogt tijdelijke premie door historisch lage rente
Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1 procentpunt omhoog. ABP-deelnemers betalen dan gemiddeld circa 8 euro per maand...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 2-7-2010
ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5 procent
De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat definitief door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd. Dit geldt zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad van 96 procent op 31 december 2012 onvoldoende (moest 98,3 procent zijn). ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2013
ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5 procent
De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat definitief door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd. Dit geldt zowel voor deelnemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) als gepensioneerden. Ondanks goede beleggingsresultaten vorig jaar was de dekkingsgraad van 96 procent op 31 december 2012 onvoldoende (moest 98,3 procent zijn). ABP houdt rekening met een aanvullende verlaging in 2014 als de...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Voortgezet onderwijs
Gepubliceerd op: 5-2-2013
ABP-bestuur pleit voor robuust Nederlands pensioenstelsel, nu en in de toekomst
Pensioenfonds ABP heeft haar toekomstvisie, waarin zij beschrijft hoe een goed en degelijk opgebouwd pensioen opgebouwd zou moeten worden, in de notitie `een robuust pensioenstelsel, nu en in de toekomst´, vastgelegd. Deze kunt u hier lezen....

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 17-5-2010
ABP-pensioen met 0,5% omlaag; tijdelijke opslag premie omhoog
ABP heeft de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn financiële positie te verbeteren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds eind 2013.  - Bent u gepensioneerd? Dan wordt uw pensioenuitkering mogelijk 0,5% lager vanaf 1-4-2013. - Bouwt u pensioen op? Dan wordt het pensioen dat u hebt opgebouwd tot 1-4-2013 mogelijk ook 0,5% lager.  De verlaging is overigens nog niet zeker. Of die doorgaat hangt af van de financiële...

Onderdeel: Kadernieuws
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 19-1-2012
ABP-pensioen omhoog met 4 procent
Pensioenfonds ABP indexeert het pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van werknemers per 1 januari 2008 met 2,05 procent. Samen met een na-indexatie van maximaal 1,96 procent, komt de structurele indexatie op 4,01 procent.De gewogen gemiddelde loonontwikkeling in de sector...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 15-1-2008
ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid verlengd
Een werknemer die vr 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die vergelijkbaar is met de uitkering volgens de regeling die gold tot 2006. Dat is de afspraak die de Pensioenkamer eind vorig...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 1-1-2006
ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid verlengd (ABP)
Een werknemer die vóór 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die vergelijkbaar is met de uitkering volgens de regeling die gold tot 2006. Dat is de afspraak die de Pensioenkamer 21 december heeft gemaakt. In de Pensioenkamer bepalen werkgevers en...

Onderdeel: Dit artikel hoort niet bij een onderdeel
Thema's: WAO en WIA
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 11-1-2006
ABP: dekkingsgraad onder 100 procent
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent.Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent en in augustus, toen de fi nanciële markten in steeds zwaarder weer kwamen, is de positie van ABP nog verder...

Onderdeel: Kader Primair
Thema's: Pensioen
Sector: Primair onderwijs
Gepubliceerd op: 10-8-2011

Pagina's

Verlengde CAO PO 2013